Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Begroten van IT

528 views

Published on

Gastcollege voor studenten van LIACS over het begroten van IT

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Begroten van IT

 1. 1. Begroten van IT-projectenFrank Vogelezang – Manager Pricing Office
 2. 2. BEGROTEN VAN IT 2• Wat is begroten• Hoe goed kun jij begroten• De enige zekerheid is onzekerheid• Cost drivers voor IT projecten• Voorspelbaarheid• Begroten in de praktijk
 3. 3. Wat is begrotenWaarom heeft de IT zo’n slecht trackrecord op het gebied van projecten
 4. 4. IT HEEFT EEN SLECHT TRACK RECORD IN PROJECTEN 4 Lees meer over het Chaos report op: www.cs.vu.nl/~x/chaos
 5. 5. IT HEEFT EEN SLECHT TRACK RECORD IN PROJECTEN 5
 6. 6. IT HEEFT EEN SLECHT TRACK RECORD IN PROJECTEN 6Enig idee hoe dit komt?• Vaak starten IT-projecten met een onmogelijke begroting• Te weinig tijd en middelen• Geen idee wat precies de bedoeling is Zie ook profile.computable.nl/profile/fvogelezang Middeleeuwse Business Cases
 7. 7. DOELSTELLING, BEGROTING, OVEREENKOMST 7Doelstelling • Wat wil de opdrachtgever met IT bereiken • Wanneer moet het klaar zijnBegroting • Een voorspelling van de kosten en de doorlooptijd • Vergezeld van een uitspraak over de waarschijnlijkheidOvereenkomst (of aanbieding) • Wanneer worden resultaten opgeleverd • Tegen welke condities
 8. 8. EEN TYPISCHE IT BEGROTING 8 Waarschijnlijkheid Doorlooptijd (of kosten ofTijd / Kosten inspanning)
 9. 9. BEGROTINGS ON ZEKERHEID Waarschijnlijkheid 9100% 0 % Doorlooptijd (of kosten of inspanning) Tijd / Kosten
 10. 10. BEGROTINGS ON ZEKERHEID 10 90% . . . . . . . . . . . . . . . . 24 weken 75% . . . . . . . . . . . . . . . . 22 weken100% 50% . . . . . . . . . . . . . . . . 20 weken 100% 10% . . . . . . . . . . . . . . . . 18 weken Waarschijnlijkheid 0% . . . . . . . . . . . . . . . . 16 weken . . . . . . . . 14 weken . . . . . . . . 12 weken . . . . . . . . 10 weken . . . . . . . . 8 weken . . . . . . . . 6 weken . . . . . . . . 4 weken . . . . . . . . 2 weken 00 %% Doorlooptijd (of kosten of inspanning) inspanning) Doorlooptijd (of kosten of eerste mogelijkheid 50/50 mediaan resultaat
 11. 11. WAT IS EEN GOEDE BEGROTING 11Een goede begroting is een begroting die:• een voldoende heldere kijk geeft• op de realiteit van het project om• de projectleiding in staat te stellen om• gefundeerde besluiten te nemen hoe• het project bestuurd moet worden om• de gestelde doelen te halen.Weet waar je vandaan komt, waar je staat en waar je heen wilt Software Estimation: Demystifying the black art: www.SteveMcConnell.com
 12. 12. Hoe goed kun jij begrotenEen simpele quiz met verrassende vragen
 13. 13. BEGROTINGS QUIZ 13• 10 vragen• Voor iedere vraag een onder- en een bovengrens aangeven• 9 van de 10 antwoorden moeten binnen de opgegeven range liggen
 14. 14. BEGROTINGS QUIZ 141. Wat is de oppervlaktetemperatuur van de zon in ºC2. Hoeveel goederen werden er in 2009 in de Nederlandse havens verladen in tonnen3. Hoeveel heeft de Lord of the Rings trilogie in de bioscopen opgebracht in US$4. Wat is de oppervlakte van het Aziatisch continent in km25. Wat is het geboortejaar van Alexander de Grote volgens onze tijdrekening6. Wat is het aantal boektitels in de Library of the Congress sinds 1776 in miljoenen7. Hoe zwaar was de zwaarste blauwe vinvis ooit gewogen in tonnen8. Hoeveel Eurobiljetten waren er in omloop eind 2009 in miljoenen9. Wat is de breedtegraad van de gemeente Saba in ºNb10.Wat is de totale kustlijn van de Stille Oceaan in km
 15. 15. BEGROTINGS PSYCHOLOGIE 16• Gemiddelde score is rond de 3, aardig in lijn met het CHAOS rapport van Standish group• Een smallere bandbreedte staat professioneler• Toerekenen naar de verwachting over de uitkomst
 16. 16. WEET WAT JE BEGROOT 17• Als de vraag niet duidelijk is, kan het antwoord dat ook niet zijn• IT-bedrijven willen te graag hun klanten van dienst zijn, maar wanneer zijn ze dat echt• Er bestaan geen slechte leveranciers, wel ondermaatse opdrachtgevers Joep Bröcker (KPN) : sogeti.nl/evenementen/2010/succesvol-aanbesteden-van-ict
 17. 17. De enige zekerheid in ITis onzekerheid over wat een project gaat opleveren
 18. 18. WAT IS ERGER : ONDERSCHATTEN OF OVERSCHATTEN 19Onderschatten is slecht, want• het levert een slechte planning op voor vervolgtrajecten• het project is niet op tijd af• een project dat te laat is, wordt alleen maar erger• te weinig tijd voor requirements en daardoor een slecht resultaatOverschatten is slecht, want• tijd die over is wordt altijd gevuld (wet van Parkinson)• leidt tot lanterfanten tot vlak voor de deadline en dan stress (studentensyndroom)
 19. 19. ONDERSCHATTEN OF OVERSCHATTEN 20Niet-lineaire toename doorplanningsfouten enherstel van defects Lineaire toename door de wet van Uren Parkinson Kosten Doorlooptijd Onderschatten Overschatten <100% 100% >100% Eindresultaat als een percentage van de schatting
 20. 20. REQUIREMENTS : BEZINT EER GE BEGINT 21Het belang van requirements:• Hoeveel procent van een IT-budget wordt besteed aan requirements?• Worst in class besteedt 7,5% van het IT-projectbudget aan requirements• Best in class besteedt 28% van het IT-projectbudget aan requirements BRON: Software Almanac 2006 IT Metrics Edition
 21. 21. REALISTISCHE BEGROTINGS SCENARIO’S 22 Paul Masson’s Parkinson’sInspanning Law Law Minimale tijd Realistisch Optimale inspanning Brooks’ Law Doorlooptijd
 22. 22. ZEKERHEID EN DE OMVANG VAN EEN IT-PROJECT 23Omvang Eerder Op tijd Te laat Mislukt10 FP 11% 81% 6% 2%100 FP 6% 75% 12% 7%1.000 FP 1% 61% 18% 20%10.000 FP <1% 28% 24% 48%100.000 FP - 14% 21% 65% Capers Jones : Applied Software Measurement
 23. 23. PAUZE
 24. 24. Cost driversvoor IT projecten
 25. 25. DE OMVANG VAN EEN IT-PROJECT ALS COST-DRIVER 26Omvang Eerder Op tijd Te laat Mislukt10 FP 11% 81% 6% 2%100 FP 6% 75% 12% 7%1.000 FP 1% 61% 18% 20%10.000 FP <1% 28% 24% 48%100.000 FP - 14% 21% 65% Capers Jones : Applied Software Measurement
 26. 26. DE OMVANG VAN EEN IT-PROJECT ALS COST-DRIVER 27• Wat bepaalt de omvang van een IT-project • Regels code • Source statements • Aantal beslispaden • Geheugengebruik • Benodigde schijfruimte • Aantal requirements • ....• Kun je daar iets mee om een project te begroten?
 27. 27. VERGELIJKBAARHEID VAN PROJECTEN 28• Sudoku generator • 11 functional requirements • 2 non-functional requirements• Online clothes shop • 9 functional requirements • 5 non-functional requirements• Online tournament manager • 6 functional requirements • 5 non-functional requirements• Elevator • Beschrijvende requirementsWelke software is het snelst te realiseren?
 28. 28. DE OMVANG VAN EEN IT-PROJECT : FUNCTIEPUNTEN 29 Gebruikers Transacties Gegevensverzamelingen IF ILGV UF KGV OF 24570:2005
 29. 29. DE OMVANG VAN EEN IT-PROJECT : COSMIC 30 Gebruikers Transacties Gegevensverzamelingen Entry Write eXit Read 19761:2007
 30. 30. COSMIC OP BASIS VAN EEN SEQUENCE DIAGRAM 31Online clothes shopScenario a: A client registers to the shop1 : registerUser() E2 : find() R3 : create() W4 : created ?5 : confirmation X6 : already exists X 5 of 6 CFP
 31. 31. DE OMVANG VAN HET TEAM ALS COST-DRIVER 32MEER MENSEN MAKEN MEER METERS Software Estimation: Demystifying the black art: www.SteveMcConnell.com
 32. 32. DE INVLOED VAN NEARSHORE EN OFFSHORE 33 NEARSHORE OFFSHORE
 33. 33. MET OFFSHORE/NEARSHORE TE REALISEREN BESPARINGEN 34Gemiddeld uurtarief van een IT’er in: 6% • 5% Nederland € 80 – 120 • Oost-Europa € 30 – 353% • India € 15 – 28Wat levert dat op een project aan besparing op?BESPARINGEN Nederland Duitsland Spanje VS UKVerwachte besparing 37% 32% 30% 43% 38%Gerealiseerde besparing 29% 25% 26% 38% 23%Verschil 8% 7% 4% 5% 15% Bron: Offshoring Research Network (ORN) RSM Erasmus Universiteit, 2008rtal
 34. 34. ZIJN ALLE PROJECTEN GESCHIKT VOOR OFFSHORE? 35Hoog Offshore partner Volwassenheid van de organisatie Nearshore partnerLaag 0 10 FTE 25 FTE Projectgrootte in FTE per jaar
 35. 35. Voorspelbaarheidvan een IT project
 36. 36. VOORSPELBAARHEID CONE OF UNCERTAINTY 37 Software Estimation: Demystifying the black art: www.SteveMcConnell.com
 37. 37. CONE OF UNCERTAINTY LINEAIR 38 200 Feasibility Requirements Software development Project closure Onzekerheid (%) study specification 150 100 50 0 -50 Time
 38. 38. VOORSPELBAARHEID IN DE PRAKTIJK Omvang 39 Feasibility Requirements Software development Project closureSize (relative % of feasibility study size) study specification 150 1,900 FP 1,700 FP 1,600 FP 100 50 Time Frank Vogelezang : Scope Management – Sailing the Seas of Change www.dpo.it/smef2008
 39. 39. Begroten in de praktijkGroeien naar voorspelbaarheid
 40. 40. GROEIEN NAAR VOORSPELBAARHEID 41 Ervaringscijfers Cost UrencalculatieVRAAG Drivers Kostencalculatie PRIJS Rekenmodellen
 41. 41. GOED BEGROTEN PROCESMATIG 42 KLANTVRAAG SOLUTION- Requirements- Opleverdatum Passend bij de vraag- Doelstelling van de klant KOSTEN KOSTEN CALCULATIE CALCULATIE Design to budget Op basis van expertise Op basis van model PRICE2WIN GOEDE BASIS Niet passend Beste oplossing verder Intelligence vanuit de optimaliseren m.b.v. sales Financial Engineering
 42. 42. FINANCIAL ENGINEERING 43PRICE 2 WIN DIENSTCOMPONENT x KOSTPRIJS/EENHEID + CONTINGENCY + WAARBORG + MARGE WINNENDE PRIJS
 43. 43. HOE WERKEN WE MET ERVARINGSCIJFERS 44 Klantvraag Bid proces Aanbieding Ervarings- Planning database Product / Uitvoering Baseline Dienst
 44. 44. HET EFFECT VAN GOED BEGROTEN 45Aantal Aantal schattingen schattingen tijd Ongestructureerd Werkelijk Met ervaringscijfers Werkelijk tijd Aantal schattingen tijd Met ervaring Werkelijk
 45. 45. ZIJN ER NOG VRAGEN? 46Ordina Frank VogelezangRingwade 1 frank.vogelezang@ordina.nl3439 LM Nieuwegein 06 – 22 14 30 05Tel. 030 – 663 7000www.ordina.nl @FrankVogelezang

×