Aanvraag ondernemingsfonds lrw zpot def

481 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aanvraag ondernemingsfonds lrw zpot def

  1. 1. Aanvraag  ondernemersfonds  Versie  1.0  definitief        Aanvrager:  Stichting  Leidsche  Rijn  Werkt  (www.leidscherijnwerkt.nl)  Contactpersoon:  Frank  Verschoor,  0640599679,  frank.verschoor@gmail.com  Datum:  4  januari  2013    Stichting  Leidsche  Rijn  Werkt  (de  Stichting)  wil  graag  een  bijdrage  van  €  9.000,-­‐  uit  het  ondernemersfonds  van  trekkingsgebied  <in  2013  maximaal  vier  trekkingsgebieden>  aanvragen.  Ten  behoeve  van  drie  elkaar  versterkende  doelen  die  volledig  tegemoet  komen  aan  de  ambitie  van  het  Ondernemersfonds  om  zo  veel  mogelijk  verbindingen  te  organiseren:     1. de  verbinding  tussen  de  bedrijven  en  instellingen  in  het  trekkingsgebied   versterken;     2. en  tegelijkertijd  deze  bedrijven  en  instellingen  laten  kennismaken  met  het   netwerk  en  de  expertise  van  zelfstandig  professionals  in  Leidsche  Rijn,  Vleuten  en   De  Meern;     3. continuïteit  van  zpot  De  Meern  (zpot),  de  nieuwe  werkplek  en  broedplaats  voor   ondernemende  mensen  in  Leidsche  Rijn,  Vleuten  en  De  Meern.      Om  dit  te  bereiken  biedt  de  Stichting  speciaal  voor  de  bedrijven  en  instellingen  uit  de  trekkingsgebieden  het  Beyond  inspiration  programme.  Een  serie  van  zes  werkateliers  naar  keuze  over  uiteenlopen  actuele  onderwerpen.  Gegeven  door  lokale  experts  (uit  Leidsche  Rijn,  Vleuten,  De  Meern).    Stichting  Leidsche  Rijn  Werkt  De  Stichting  werkt  aan  laagdrempelige,  inspirerende  voorzieningen  waar  mensen  kunnen  werken,  elkaar  kunnen  ontmoeten  en  activiteiten  kunnen  ontplooien.  Daarnaast  bouwt  de  Stichting  aan  een  sterker  lokaal  netwerk  van  ondernemende  mensen  in  Leidsche  Rijn+.  Er  ontstaan  op  die  manier  nieuwe  verbanden  en  er  komen  nieuwe  initiatieven  tot  wasdom.  Initiatieven  die  een  positieve  bijdrage  leveren  aan  de  lokale  bedrijvigheid,  de  leefbaarheid  en  de  sociale  cohesie  in  de  wijk.  De  Stichting  organiseert  allerlei  activiteiten  (workshops,  inspiratieavonden  over  uiteenlopende  onderwerpen  en  evenementen)  voor  en  door  ondernemende  mensen  uit  Leidsche  Rijn+.        
  2. 2.  Zpot  De  Meern  Een  belangrijke  steunpilaar  voor  de  Stichting  is  zpot.  Een  fysieke  locatie  aan  de  Zandweg  116B  in  De  Meern,  georganiseerd  en  aangehuurd  door  de  Stichting.  Zpot  is  dé  werk-­‐  en  ontmoetingsplek  voor  zelfstandig  professionals  (zp’ers),  "nieuwe  werkers"  en  andere  bewoners  van  de  wijk.  Vooral  de  zp’ers  zijn  de  motor  als  het  gaat  om  het  aandragen  en  uitvoeren  van  initiatieven  die  de  sociale  cohesie  in  de  wijk  verbeteren.  Voor  hen  is  zpot  een  ‘honk’  om  te  werken  en  elkaar  te  kunnen  ontmoeten.  Een  gemeenschappelijke  ruimte  helpt  enorm  bij  de  verbinding  van  mensen  in  de  wijk,  zo  leert  de  ervaring.  Het  afgelopen  jaar  hebben  honderden  ondernemende  mensen  zpot  weten  te  vinden  en  ontspruiten  er  steeds  meer  activiteiten.  Een  deel  van  de  opbrengsten  van  het  Beyond  inspiration  programme  wordt  geïnvesteerd  in  zpot.  Zodat  deze  haar  waardevolle  functie  in  de  wijk  kan  behouden  en  uitbouwen.    Vrijwillig  en  zonder  winstoogmerk  De  Stichting  en  zpot  hebben  geen  winstoogmerk  en  worden  gerund  door  vrijwilligers  met  hart  voor  Leidsche  Rijn,  Vleuten  en  De  Meern.    Zpot  in  beeld                
  3. 3.          Het  zpot  effect          Wat  we  willen  bereiken  met  behulp  van  het  Ondernemersfonds  Stichting  Leidsche  Rijn  Werkt  (de  Stichting)  wil  graag  een  bijdrage  van  €  9.000,-­‐  uit  het  ondernemersfonds  van  trekkingsgebied  <in  2013  maximaal  vier  trekkingsgebieden>  aanvragen.  Ten  behoeve  van  drie  elkaar  versterkende  doelen  die  overigens  volledig  tegemoet  komen  aan  de  ambitie  van  het  Ondernemersfonds  om  zo  veel  mogelijk  verbindingen  te  organiseren:     1. de  verbinding  tussen  de  bedrijven  en  instellingen  in  het  trekkingsgebied   versterken;     2. en  tegelijkertijd  deze  bedrijven  en  instellingen  laten  kennismaken  met  het   netwerk  en  de  expertise  van  zelfstandig  professionals  in  Leidsche  Rijn,  Vleuten  en   De  Meern;     3. continuïteit  van  zpot  De  Meern  (zpot),  de  nieuwe  werkplek  en  broedplaats  voor   ondernemende  mensen  in  Leidsche  Rijn,  Vleuten  en  De  Meern.      Wat  we  bieden  aan  het  trekkingsgebied:  het  Beyond  inspiration  programme  Om  bovenstaande  doelen  te  kunnen  realiseren  biedt  de  Stichting  voor  de  bedrijven  en  instellingen  uit  het  trekkingsgebied  het  Beyond  inspiration  programme.  Een  uitdagend  inhoudelijk  programma  van  zes  ateliers  over  vernieuwende  onderwerpen  die  aansluiten  bij  de  actualiteit.    
  4. 4. De  ateliers  worden  geleid  door  lokale  professionals  uit  Leidsche  Rijn,  Vleuten  en  De  Meern  en  kunnen  plaatshebben  in  zpot,  maar  bijvoorbeeld  ook  afwisselend  bij  een  van  de  deelnemende  organisaties.  De  ateliers  duren  gemiddeld  drie  uur  en  worden  bij  voorkeur  wekelijks  op  een  avond  gehouden.  Deelnemende  organisaties  kunnen  zelf  kiezen  wie  aan  de  ateliers  meedoen.  Met  een  maximum  van  twee  personen  per  organisatie  per  atelier.      De  Stichting  heeft  in  samenwerking  met  haar  achterban  al  met  zorg  een  aantal  keuze-­‐ateliers  vormgegeven  waaruit  het  Beyond  inspiration  programme  kan  worden  samengesteld  (zie  hieronder).  Daarbij  is  steeds  gezocht  naar  vernieuwende  thema’s  die  daadwerkelijk  hands  on  kansen  bieden  in  de  crisis  en  daarna.  Het  programma  kan  per  gebied  verschillen  en  is  afhankelijk  van  de  aard  van  het  gebied  en  de  betrokken  organisaties  (bedrijventerrein,  woongebied,  met-­‐  of  zonder  winkels).  Het  programma  wordt  bij  voorkeur  samen  met  de  betreffende  gebiedscoördinator  ingevuld.      Keuze-­‐ateliers  Beyond  inspiration  programme  2013    Local  engagement!     • Pitch:  Bedrijven  en  instellingen  in  Leidsche  Rijn,  Vleuten  en  De  Meern  hebben  in   hun  achtertuin  een  enorm  potentieel  aan  relaties,  netwerken,  klanten,  friends,   likes,  kennis  en  kunde  rondlopen.  Vaak  onderschat,  onbekend  en  dus  onbenut.   Zonde!  Lokale  binding  zou  bijna  verplicht  moeten  zijn.  Alleen  al  omdat  het   duurzaam  is.  Want  waarom  zou  ik  een  biefstuk  kopen  uit  Argentinië,  terwijl  in   Harmelen  de  beste  koeien  rondlopen?  Tijden  dit  atelier  doorlopen  we  met  elkaar   de  kansen  van  lokaal  ondernemen  en  -­‐manifesteren,  breng  je  de  lokale  status  van   jouw  organisatie  in  beeld,  wordt  zichtbaar  waar  je  staat  ten  opzicht  van  anderen   (met  behulp  van  de  zogenaamde  ‘lokaliteitsladder’)  en  formuleren  we  acties  die  je   kunt  zetten  om  vooruit  te  ‘lokaliseren’.     • Begeleiding:  Frank  Verschoor  en  Matthijs  Sienot  (http://www.hetkanwel.nl)    Social  media  next   • Pitch:  “Wie  de  Arabische  lente  ziet,  kent  de  kracht  van  Social  Media.  Wie  de   opkomst  van  Obama  heeft  gevolgd,  weet  wat  de  combinatie  van  Social  Media,   framing  en  visuele  beeldvorming  teweeg  kan  brengen.  En  wie  merkt  hoe  visuele   communicatie  en  Social  Media  de  wereld  veranderen  moet  zich  afvragen  hoe  zijn   organisatie  daarmee  zijn  voordeel  kan  doen.”  (citaat:  De  Hollandsche  Meesters).     Tijdens  dit  atelier  brengt  Xander  Coolen  van  De  Hollandsche  Meesters  social   media  een  slag  dieper  in  jouw  organisatie.   • Begeleiding:  Xander  Coolen  (http://www.dehollandschemeesters.com)    Creative  Lean,  doorbreek  de  cirkel  in  2013     • Pitch:  Lean  is  een  methodiek  die  erop  is  gericht  zaken  die  geen  toegevoegde   waarde  leveren  uit  de  organisatie  te  elimineren.  Creative  Lean  –  ontwikkeld  door   Christel  Davidzon  en  Marc  Schuurman  –  richt  zich  vooral  op  het  goede  behouden,   combineren  en  open  experimenten  met  elkaar  durven  aan  te  gaan.  Juist  ook   kleine  en  middelgrote  organisaties  kunnen  hiervan  profiteren.  Een  verhelderend   atelier  met  behulp  van  Creative  Lean.    
  5. 5. • Begeleiding:  Christel  Davidzon  (http://www.davidzon.org)  en  Marc  Schuurman    De  genetwerkte  organisatie   • Pitch:  Klassieke,  hiërarchische  organisatie-­‐  en  ketenstructuren  hebben  hun  beste   tijd  gehad.  Zij  zijn  niet  in  staat  gebleken  om  met  (snelle)  veranderingen  om  te  gaan   en  te  voldoen  aan  de  eisen  van  de  nieuwe  werknemer.  Organisaties  zijn  op  zoek   naar  vernieuwing  en  andere  verbinding.  De  moderne  ‘genetwerkte’  organisatie   met  platte,  steeds  wisselende  en  meer  informele  samenwerkingsverbanden  geeft   richting.  Wat  betekent  dat  voor  jouw  organisatie?   • Begeleiding:  Rianne  Kruijzenga  en  Renate  Popken    Outdoor  makeover   • Pitch:  Bepaalde  bedrijven-­‐  en  bedrijfsterreinen  in  ons  gebied  zien  er  gedateerd,   grijs  en  saai  uit.  Dat  is  zonde  want  het  is  het  ‘visitekaartje’  van  het  bedrijf.  Met   weinig  middelen  en  inspanning  kan  een  terrein  een  aantrekkelijkere  en  meer   inspirerende  uitstraling  krijgen.  Andere  terreinen  zien  er  misschien  verzorgd  uit   maar  missen  identiteit  en  aangename  ‘pauze-­‐plekken’  voor  de  medewerkers.  Als   het  realiseren  van  een  nieuwe  uitstraling  ook  nog  gecombineerd  wordt  met  het   oplossen  van  praktische  zaken,  bijvoorbeeld  overheidseisen  voor  het   hemelwaterafvoer,  kan  er  heel  wat  waarde  toegevoegd  worden  aan  je  bedrijf.   Laat  je  verrassen  door  goede  voorbeelden  en  laagdrempelijke  tips.   • Begeleiding:  Anne-­‐Mette  van  Lieshout  Andersen  (http://www.amlandskab.nl)    Vinden  en  gevonden  worden   • Pitch:  Iedere  organisatie  heeft  een  website  maar  velen  laten  kansen  liggen  als  het   gaat  om  het  uitnutten  van  nieuwe  mogelijkheden,  de  kwaliteit  van  de  content  en   de  vindbaarheid  via  zoekmachines.  Tijdens  dit  atelier  kunnen  de  deelnemers  de   balans  opmaken  voor  hun  eigen  website.  Door  de  input  van  experts  en  de   beoordeling  (tip  en  tops)  van  elkaars  website  ter  plekke.   • Begeleiding:  n.t.b.      Moneymoneymoney,  It’s  not  funny!   • Pitch:  De  banken  verlenen  nauwelijks  krediet  meer  voor  nieuwe  kansrijke   initiatieven,  maar  wie  wel?  Laat  je  leiden  door  de  wereld  van  nieuwe   financieringsvormen.  Denk  bijvoorbeeld  aan  crowd  funding,  coöperaties  van   ondernemers  die  met  elkaar  investeren,  financiering  van  uitstaande  facturen  en   het  uitdagende  ‘bootstrapping’  (zonder  geld  toch  –  of  misschien  wel  juist  –   succesvol).   • Begeleiding:  n.t.b.    Het  nieuwe  winkelen   • Pitch:  Een  special  voor  winkeliers.  Het  koop-­‐  en  winkelgedrag  kent  de  komende   jaren  een  revolutie.  Onder  aanvoering  van  internet  (online  shoppen,  kortere   ketens),  sociale  netwerken  (power  to  the  people),  technologische  ontwikkelingen   (consumenten  worden  producenten)  en  steeds  bewustere  klanten  (willen   duurzaam,  eerlijk  en  bewijslast  hiervan).  Hoe  kun  je  als  winkelier  hierop  inspelen   en  welke  impact  heeft  dit  op  de  mens  winkelier,  de  winkel  en  de  formule?  
  6. 6. • Begeleiding:  Marco  Redeman  (http://www.winkelstraatdokter.nl)    Stand-­‐up  inspiration   • Pitch:  Enkele  succesvolle  innovatieve  ondernemers  uit  het  trekkingsgebied   vertellen  hun  persoonlijke  verhaal.  Vanuit  welke  principes  acteren  zij,  welke   keuzes  hebben  zij  gemaakt,  waar  maken  zij  het  verschil?  En  waar  sta  jij?   Dit  is  een  open  netwerkatelier  (dus  iedereen  is  welkom).   • Organisator:  Stichting  Leidsche  Rijn  Werkt    Organisatie  en  communicatie  De  organisatie  van  het  programma,  de  communicatie  naar  de  bedrijven  en  het  werven  van  de  juiste  deelnemers  wordt  na  het  ‘collectieve  akkoord’  gedaan  door  de  Stichting.  Bij  voorkeur  in  samenwerking  met  de  gebiedscoördinator  en/of  de  lokale  ondernemers-­‐,  bedrijfsvereniging(en).  Daarnaast  kan  de  Stichting  helpen  bij  het  organiseren  van  het  ‘gunningsproces’.    Dit  ter  overweging  voor  Ondernemersfonds  Utrecht.    Welke  trekkingsgebieden?  Het  Beyond  inspiration  programme  kan  in  ieder  trekkingsgebied  worden  aangeboden.  Het  zou  fantastisch  zijn  als  we  in  de  eerste  helft  van  2013  de  gelegenheid  krijgen  het  programma  met  zowel  een  woon/winkelgebied  als  met  een  bedrijventerrein  te  beproeven.  En  dit  in  de  tweede  helft  kunnen  herhalen  met  twee  andere  gebieden.  Onze  suggestie  is  om  het  programma  in  eerste  instantie  (een  voor  een)  te  pitchen  bij  respectievelijk  de  trekkingsgebieden  Oudenrijn/Strijkviertel,  Kern  De  Meern,  Parkwijk/Langerak,  Terwijde/’t  Zand,  Bedrijventerrein  De  Wetering  en  Lage  Weide.  Graag  willen  we  de  aanvliegroute  in  overleg  met  Ondernemersfonds  Utrecht  definitief  maken.    Specificatie  van  de  gevraagde  bijdrage  De  Stichting  vraagt  een  bjjdrage  van  €9.000  per  programma  per  gebied  (€1.500  per  atelier).  Hiervan  wordt  €3.000  verdeeld  onder  de  begeleiders  van  de  zes  ateliers,  €3.000  is  voor  de  organisatie  van  het  totale  programma  en  €3.000  is  bestemd  voor  zpot  (het  goede  doel).  Wij  zijn  ervan  overtuigd  dat  deze  ‘investering’  zich  dubbel  en  dwars  terugverdient!    Correspondentiegegevens  voor  het  Beyond  Inspiration  Programma    Stichting  Leidsche  Rijn  Werkt  Frank  Verschoor  Jerome  Kernplantsoen  69  3543DJ  Utrecht  www.leidscherijnwerkt.nl  frank.verschoor@gmail.com  +31640599679    KVK  53503716  Rabobank  1661.76.567  

×