20110920 inspraaktekst leidsche rijn werkt

476 views

Published on

Ingesproken tijdens raadsinformatieavond van de gemeente Utrecht op het onderwerp Wijkeconomie

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20110920 inspraaktekst leidsche rijn werkt

  1. 1. Inspraaktekst Raadsinformatieavond gemeente UtrechtOnderwerp: Wijkeconomie en voorzieningenDoor:Frank VerschoorLeidsche Rijn Werkt+31640599679Frank.Verschoor@gmail.comGOEDENAVOND ALLEN,Dank dat ik hier mag spreken. Mijn naam is Frank Verschoor en ikvertegenwoordig stichting Leidsche Rijn Werkt. Stichting Leidsche RijnWerkt is opgericht voor en door de ZPers. Vanuit de behoefte aanlaagdrempelige inspirerende voorzieningen om te (flex)werken, elkaar teontmoeten, samen te ondernemen en activiteiten te organiseren voor demensen in Leidsche Rijn. Ten beginne van Leidsche Rijn een sterke enduurzame locale economie te maken. Met de meest bruisende ZP kolonievan Nederland.WAT DOET STICHTING LEIDSCHE RIJN WERKT OM DIT TEBEREIKEN?1. het organiseren en promoten van een gezamenlijk aanbod vanworkshops, trainingen en andere ondernemende activiteiten.2. Faciliteren van evenementen, en vooral ook experimenten.3. Bedrijven in Leidsche Rijn en omstreken bewust maken van hetenorme potentieel in hun achtertuin. En mogelijk maken dat dezebedrijven de (zelfstandig) professionals van Leidsche Rijn kunnenbenaderen en gebruiken als inspiratiebron en primaire pool voor hetuitvoeren van externe opdrachten, danwel uitzetten van vacatures.4. Organiseren van ondersteuning aan startende ondernemers (incubatie).5. Verbinden van andere locale initaitieven die voorzien in de behoeftevan de community.6. En last but not least het aanhuren en exploiteren van een of meerderelocaties waar mensen kunnen werken, elkaar kunnen ontmoeten, waarallerlei ondernemende activiteiten plaats kunnen vinden en waar startendeondernemers ondersteuning kunnen krijgen van collega-ondernemers enandere specialisten.Leidsche Rijn Werkt sluit met deze activiteiten aan bij doelstellingen vande gemeente zoals verwoord in de brief over de wijkeconomie enkleinschalig ondernemerschap (WKO).
  2. 2. Wij zijn in op dit moment in gesprek met de gemeente over de aanhuurvan het gebouw en het terrein Den Hoet. In onze ogen past Den Hoet heelgoed bij de eerder genoemde activiteiten. Echter lopen wij vast in rigidebeleid en houding.DAAROM WIL IK TWEE AANDACHTSPUNTEN INBRENGEN.EEN TER ILLUSTRATIE EN EEN WAAROVER IK MET JULLIE INGESPREK WIL.TER ILLUSTRATIEVorige week sprak ik wethouder Bosch. Hij vond het erg langzaam gaanmet Leidsche Rijn Werkt. Mag ik Dhr. Bosch en de Raad eraanherinneren dat in februari dit jaar Leidsche Rijn Werkt een voorstel heeftingediend om het Leidsche Rijn Informatiecentrum tijdelijk te gebruikenals startlocatie voor de activiteiten van Leidsche Rijn Werkt. Notabenegetipt door wethouder Harry Bosch zelf. Dit voorstel is rücksichtslos vantafel geveegd omdat op dat zelfde moment de brief van de raad over hetruimtegebrek bij religieuze instellingen ingebracht werd. Grote stappensnel thuis moet de gemeente gedacht hebben bij het besluit hetinformatiecentrum te verkopen aan een religieuze instelling. Ook op onsaanbod om het centrum te gebruiken totdat er een koper in zou trekkenhebben we nul op het request gekregen. En zie nu wat er gebeurt. Hetbesluit om te verkopen aan een religieuze instelling wordt teruggedraaidna protesten van de buurt en ik kan u net als toen voorspellen dat er in hetpand voorlopig nog geen nieuwe activiteiten plaats gaan vinden. En dandenk ik ..... had ingegaan op ons aanbod. Dan waren wij al gestart, kwamer wat geld in het laatje van de gemeente en zou Harry Bosch een lintjehebben gekregen.MIJN HOOFDAANDACHTSPUNT VAN VANAVONDTwee weken geleden hebben we ons plan voor de aanhuur van Den Hoetgepresenteerd aan de afdeling Economische Zaken en Vastgoed. Het waseen goed gesprek. Inhoudelijk zijn we het volledig met elkaar eens.De showstopper zit in de aanhuurconstructie en de huurprijs. Wij hebbensamen met twee ervaren vastgoedadviseurs een voorstel gemaakt voor deaanhuurconstructie en de huurprijs. Gebaseerd op de marktwaarde vanhet object en de aard van de activiteiten die er plaats gaan vinden. Ditvoorstel bestaat uit een lage vaste basishuur aangevuld met eenomzetafhankelijke huurafdracht. Een steeds vaker voorkomendeconstructie.
  3. 3. De gemeente aan de andere kant (Vastgoed) heeft het beleid om pandentegen een door de gemeente zelf vastgestelde kostprijs te verhuren en nietvan die prijs af te wijken. Ook al is deze prijs hoger dan de prijs die demarkt wil en kan betalen. Voor een ondernemer is dat moeilijk tebegrijpen. Zeker omdat u en ik weten dat de stagnerende vastgoedmarktgeen tijdelijk dipje is.Uit deskundige hoek kwam overigens de metafoor dat met het vallen vande muur het kostprijsdenken wel verdwenen is.Resultaat van deze excercitie is dat de marktprijs die wij kunnen betalen,aanzienlijk lager is dan de prijs die de gemeente vraagt.Er is mij door de gemeente uitgelegd hoe dit kostprijsmodel in de praktijkfunctioneert aan de hand van maatschappelijk vastgoed. Als er een gatontstaat tussen wat een hurende maatschappelijke organisatiemarktconform wil / kan betalen en de te hoge aanhuurprijs van degemeente, dan wordt dat gat gedicht door DMO. Dus .... geld wateigenlijk bedoeld is voor sociaal-maatschappelijke ontwikkeling wordt inUtrecht gebruikt om te hoog gewaardeerd vastgoed te compenseren? Legdat maar eens uit aan de burger? Ik ben als betrokken burger ergbenieuwd hoe groot het totale bedrag is wat op deze manier wordtrondgepompt.Leidsche Rijn Werkt kan met Den Hoet in dezelfde situatie terechtkomen. Dat bijvoorbeeld subsidie van Economische Zaken of geld uithet aankomende ondernemersfonds gebruikt moet worden om de te hogehuurprijs voor Den Hoet te kunnen betalen. Dat willen wij niet en ookEconomische Zaken zou dat zeker niet moeten willen.NU KOM IK AAN HET EINDE VAN MIJN BETOOGEr ligt een volledig uitgewerkt plan voor de aanhuur van Den Hoet.Met een modern en marktconform aanhuurvoorstel. Harry Bosch heeft bijmij aangegeven dat hij van zijn ambtenaren de kwestie geanalyseerd envoorgelegd wil hebben. De ambtenaren sturen ons weer terug methuiswerk, in plaats van de gemeentelijke organisatie in te gaan om eruit tehalen wat er in zit. Dit gaat niet werken en lijkt een herhaling van hetproces zoals dat ging met het Leidsche Rijn Informatie Centrum. Om datte voorkomen ben ik hier. En vraag ik u mee te denken, in actie te komenen Leidsche Rijn Werkt een stap verder de helpen.
  4. 4. En vergeet daarbij niet wat stichting Leidsche Rijn Werkt daardoor nogmeer kan betekenen voor Leidsche Rijn en de positieve uitstraling ervanop de gemeente. Dat is toch ook wat waard?

×