Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie trends jeugdzorg & internet

1,880 views

Published on

Internet biedt goede mogelijkheden om de Jeugdzorg beter, slimmer en goedkoper vorm te geven. Frank Schalken laat 7 ontwikkelingen zien waarbij internet de jeugdzorg de komende jaren gaat doen veranderen.

Deze presentatie is verzorgd op een bijeenkomst bij Van Montfoort voor Jeugdzorginstellingen, op 23 mei 2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie trends jeugdzorg & internet

 1. 1. Trends jeugdzorg & internet<br />frank.schalken@e-hulp.nl<br />23mei 2011<br />
 2. 2. 7 ontwikkelingen <br />komende 5 jaar<br />
 3. 3. Hulpproces<br />oriëntatie<br />primaire hulpproces<br />secundairehulpproces<br />
 4. 4. 1<br />Online aanwezigheid en vindbaarheid bepaalt substantieel deel instroom nieuwe cliënten<br />
 5. 5. Hulpproces<br />oriëntatie<br />primaire hulpproces<br />secundairehulpproces<br />
 6. 6. Oriëntatie<br />herkennen klacht<br />type instelling<br />formuleren hulpvraag<br />specifieke instelling<br />
 7. 7. 2<br />Scheidslijn tussen zelfhulp, informele en professionele hulp verdwijnt<br />
 8. 8. Hulpproces<br />oriëntatie<br />primaire hulpproces<br />secundairehulpproces<br />
 9. 9. Primaire hulpproces<br />informele hulp<br />zelfhulp<br />professio-nele hulp<br />
 10. 10. Primaire hulpproces<br />informele hulp<br />zelfhulp<br />professio-nele hulp<br />
 11. 11. Primaire hulpproces<br />zelf,- informele & professionele hulp<br />
 12. 12. Opvoedmix.nl<br />
 13. 13. 3<br />Scheidslijn tussen online preventie en - behandeling verdwijnt <br />
 14. 14. Hulpproces<br />oriëntatie<br />primaire hulpproces<br />secundairehulpproces<br />
 15. 15. Professionele hulp<br />preventie<br />behan-deling<br />
 16. 16. Professionele hulp<br />preventie<br />behan-deling<br />
 17. 17. Professionele hulp<br />preventie & behan-deling<br />
 18. 18. 4<br />Opkomst mobiele online hulp toepassingen<br />
 19. 19. Hulpproces<br />oriëntatie<br />primaire hulpproces<br />secundairehulpproces<br />
 20. 20. Hulpproces<br />face-to-face<br />oriëntatie<br />primaire zorgproces<br />telefoon<br />internet<br />secundairezorgproces<br />mobiel internet<br />
 21. 21. Ipod voor Autistische jongeren<br />
 22. 22. 5<br />Opkomst blended hulpverlening <br />
 23. 23. Definitie blended hulpverlening<br />Hulpverlening waarbij gebruik gemaakt wordt van een geïntegreerde combinatie van online en offline hulpvormen<br />
 24. 24. Hulpproces<br />face-to-face<br />telefoon<br />internet<br />mobiel internet<br />face-to-face<br />oriëntatie<br />primaire hulpproces<br />telefoon<br />internet<br />mobiel internet<br />face-to-face<br />telefoon<br />internet<br />mobiel internet<br />face-to-face<br />telefoon<br />internet<br />secundairehulpproces<br />mobiel internet<br />face-to-face<br />telefoon<br />internet<br />mobiel internet<br />
 25. 25. 6<br />Opkomst nazorg via internet<br />
 26. 26. Hulpproces<br />oriëntatie<br />primaire hulpproces<br />secundairehulpproces<br />
 27. 27. Hulpproces<br />oriëntatie<br />primaire hulpproces<br />secundaire processen<br />
 28. 28. Hulpproces<br />oriëntatie<br />primaire hulpproces<br />secundaire processen<br />
 29. 29. Vstreet.com<br />
 30. 30. 7<br />Vereenvoudiging secundaire processen<br />
 31. 31. Hulpproces<br />oriëntatie<br />primaire hulpproces<br />secundairehulpproces<br />
 32. 32. Indigo<br />
 33. 33. 7 ontwikkelingen<br />Online aanwezigheid en vindbaarheid bepaalt substantieel deel instroom nieuwe cliënten<br />Scheidslijn tussen zelfhulp, informele en professionele hulp verdwijnt<br />Scheidslijn tussen online preventie en behandeling verdwijnt<br />Opkomst mobiele online hulp toepassingen<br />Opkomst blended hulpverlening<br />Opkomst nazorg via internet<br />Vereenvoudiging secundaire processen<br />
 34. 34. Vragen?<br />Handboek Online Hulpverlening<br />: www.e-hulp.nl<br />: frank.schalken@e-hulp.nl<br />: 06 – 43 54 19 70 <br />: @frankschalken<br />: frankschalken<br />: Online Hulpverlening<br />: frankschalken <br />

×