Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwe media in de jeugdhulp - van substitutie naar digitale transformatie

3,210 views

Published on

Deze presentatie geeft voordelen en mogelijkheden van digitale substitutie én beschrijft de winst die te behalen is middels digitale transformatie. Maar hoe pakt u dat aan?

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

Nieuwe media in de jeugdhulp - van substitutie naar digitale transformatie

 1. 1. Nieuwe media in de jeugdhulp 9-10-2014 Dag van de Jeugdhulp frank.schalken@ e-hulp.nl
 2. 2. Programma !   Stand van zaken !   Digitale substitutie !   Digitale transformatie !   Aanpak digitale transformatie
 3. 3. Stand van zaken
 4. 4. Gebruik online hulp
 5. 5. Gebruik online hulp
 6. 6. Wetenschappelijk onderzoek !   Online hulpverlening kan effectief zijn !   Net zo effectief als traditionele zorg !   Onbegeleide online zelfhulp is (beperkt)effectief !   Begeleide online zelfhulp effectiever dan onbegeleide zelfhulp !   Online behandeling effectiever dan begeleide zelfhulp !   Praktijkonderzoek Interapy.nl: 71% statistische verbetering, 52% klinische (n=1500) Handboek Online Hulpverlening(2014), Schalken, F.
 7. 7. Digitale substitutie
 8. 8. Zelftest
 9. 9. Zelftest
 10. 10. Chat
 11. 11. Groepschat
 12. 12. Beeldbellen
 13. 13. Online omgeving
 14. 14. Online omgeving
 15. 15. Online omgeving
 16. 16. Online omgeving
 17. 17. Online omgeving
 18. 18. Digitale transformatie
 19. 19. Digitale transformatie
 20. 20. Online gemeenschap
 21. 21. Health game
 22. 22. Zelfstandig op reis https://www.youtube.com/watch?v=wQSRVXPK1pY
 23. 23. Augmented reality exposure therapy https://www.youtube.com/watch?v=7FLyDEdQ_vk
 24. 24. Afleidingstherapie Temstem
 25. 25. Google glass
 26. 26. Ecological momentary intervention
 27. 27. Mogelijkheden !   Makkelijker toegang !   Cliënt doet meer zelf en ervaart regie !   Vanuit natuurlijke omgeving cliënt(in het moment) !   Verschillende leerstijlen bedienen !   Voortgang eenvoudiger bijhouden en bewaken !   Grotere openheid bij cliënt !   Niet vergeten van relevante informatie !   Sneller feedback op juiste moment !   Goedkoper
 28. 28. Aanpak digitale transformatie
 29. 29. Aanpak digitale transformatie !   Meerwaarde eindgebruiker is bepalend !   Kijk naar de toekomst in plaats van het ‘nu’ !   Denk in mogelijkheden in plaats van problemen !   Ontwikkel geen producten maar relaties !   Betrek cliënten en hulpverleners selectief !   Werk samen met wetenschappers, financiers, designers, techies en veranderkundigen !   Implementatie: Heb aandacht voor nieuwe structuur, cultuur, werkwijze en rol hulpverlener
 30. 30. De competente online hulpverlener !   Kennis van mogelijkheden en beperkingen online hulp !   Schriftelijke taalvaardigheid !   ICT-vaardigheden !   Online communicatievaardigheden !   Neutrale/positieve grondhouding t.a.v. online hulp !   Omgaan met transparantie !   Invulling geven aan veranderende regie
 31. 31. Meer informatie?
 32. 32. : Congres 28 november 2014 : Handboek Online Hulpverlening : www.e-hulp.nl : frank.schalken@e-hulp.nl : 06 – 43 54 19 70 : @frankschalken : frankschalken : Online Hulpverlening : frankschalken Meer informatie?

×