Jeugdzorg 2.0: Online hulpverlening ontwikkelen & implementeren

1,198 views

Published on

Frank Schalken van stichting E-hulp.nl verzorgde op 6 februari 2013 een presentatie over het ontwikkelen en implementeren van online hulpverlening op het congres Jeugdzorg 2.0. Naast voorbeelden over de meerwaarde van online hulp toont hij 9 tips om tot een succesvolle online interventie te komen

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jeugdzorg 2.0: Online hulpverlening ontwikkelen & implementeren

 1. 1. Online hulpverlening ontwikkelen & implementeren 6-2-2013 Congres Jeugdzorg 2.0 frank.schalken@ e-hulp.nl
 2. 2. Programma!  Belang van online hulpverlening!  Tips voor ontwikkelen & implementeren
 3. 3. Belang van online hulpverlening
 4. 4. Toegankelijkheid verbeteren
 5. 5. Kwaliteit aanbod verbeteren
 6. 6. Gebruikersgemak verbeteren
 7. 7. Keuzemogelijkheden bieden
 8. 8. Keuzemogelijkheden bieden
 9. 9. Keuzemogelijkheden bieden
 10. 10. Zelfredzaamheid stimuleren
 11. 11. Kosten besparen
 12. 12. Tips voor ontwikkelen & implementeren
 13. 13. Tip 1. Droom!
 14. 14. Visie op online hulp!  Visie gaat over de toekomst van je hulpverlening!  Een visie geeft structuur aan verandering!  Technologie lost nooit iets op
 15. 15. Je visie bepalen!  Een succesvolle toekomst beschrijven vanuit je praktijk: !   Op welke manier wordt de cliënt geholpen? !   Hoe ziet jouw dagelijks werk eruit? !   Welke problemen zijn opgelost? !   Welke mijlpalen zijn behaald? !   In welke mate is online hulp integraal in de organisatie ingevoerd? !  Hoeveel procent van de hulp vindt online plaats?
 16. 16. Je visie bepalen (2)!  Online hulp als middel, niet als doel!  Sluit aan bij missie, visie, strategie en doelstellingen instelling!  Hoe kan online hulp je uitgangspunten en kernwaarden versterken?
 17. 17. Tip 2. Bepaal de meerwaarde
 18. 18. Meerwaarde bepalen!  Breng (onvervulde) behoeften in kaart: !   Directie !   Management !   Hulpverleners !   Cliënten
 19. 19. Tip 3. Organiseer draagvlak
 20. 20. Het belang van draagvlak!  Gedeeld concept creëren!  Onzekerheid en vragen wegnemen!  Betrokkenheid vergroten!  Laten wennen en mogelijkheid tot ‘aanhaken’ bieden
 21. 21. Draagvlak creëren!  Informeer en laat (tussentijdse) resultaten zien!  Neem mensen mee in het proces, manage verwachtingen!  Neem angst of weerstand serieus en doe er iets mee!  Erken verschillen in tempo!  Maak gebruik van een enthousiaste voorhoede!  Wees duidelijk over hoe medewerkers gefaciliteerd worden!  Toon de meerwaarde aan voor cliënt én hulpverlener
 22. 22. Draagvlak en rollen!  Houd rollen zuiver!  Directie: besluit innovatie, inspelen ontwikkelingen, profilering en belangen stakeholders!  Management: bedrijfskundige doelstellingen inclusief welzijn medewerkers!  Zorgprofessionals+ cliënt: belang cliënten, werkbaarheid en effectiviteit zorg!  Extern: expert nieuwe media/ proces, ontwerper, bouwer!  Ieder vanaf begin betrokken
 23. 23. Tip 4. Pak het samen op
 24. 24. Gezamenlijk ontwikkelen!  Formeer een representatieve projectgroep!  Faciliteer het werk van projectgroepleden!  Definieer rollen en verantwoordelijkheden!  Stem af met bestuur!  Maak een planning en begroting!  Zoek afstemming met andere organisaties!  Afkijken mag!!  Extern adviseur voor procesbegeleiding en het zuiver houden van rollen
 25. 25. Tip 5. Bepaal voor wie je het doet
 26. 26. Doelgroep bepalen!  Voor wie is de meerwaarde het grootst?!  Kenmerken doelgroepen in kaart brengen!  Betrek de doelgroep bij de ontwikkelingen
 27. 27. Tip 6. Kies je vorm
 28. 28. Vormen van online hulp (1)!  Passieve online hulp !   Informatie !   Advies !  FAQ’s !  Verwijzingen
 29. 29. Vormen van online hulp (2)!  Actieve online hulp !   Ervaringsverhalen !   Zelftest !  Beslisboom !  Chatbot !  Inzichtinstrument !  Serious game !  Zelfhulpcursus
 30. 30. Vormen van online hulp (3)!  Interactieve online hulp !   Forum !   Berichten versturen !   Chat !   Beeldbellen !   Begeleiding of behandeling
 31. 31. Vorm(en) kiezen!  Neem je doelgroep onder de loep: wat voor info en hulp hebben zij nodig?!  Biedt keuze aan de cliënt!  Kies je kanaal: online, mobile, blended!  Relateer hulpvorm(en) aan de doelstelling en de vastgestelde meerwaarde van de online hulp!  Focus op de kern-hulpvorm(en) en breng die prominent naar voren!  Kiezen is altijd maatwerk
 32. 32. Tip 7. Ontwikkel werkwijze en richtlijnen
 33. 33. Werkwijze en richtlijnen!  Voor alle cliënten of voor sommige?!  Voor alle hulpverleners of voor sommige?!  Transparantie & zorgvuldigheid voor gebruikers: !  Forumrichtlijnen !  Reactietermijn mails !  Privacy !  Afzender !  …!  Waar verschillen de mogelijkheden van online hulp en f2f hulp, en hoe ga je daarmee om?
 34. 34. Tip 8. Wees technisch voorbereid
 35. 35. Techniek is essentieel!  Betrouwbaarheid!  Veiligheid!  Toegankelijkheid!  Onderhoud!  Beheer!  Juridisch verantwoord
 36. 36. Om rekening mee te houden!  Begroot onderhoudskosten!  Uitbesteden van techniek betekent niet dat je zelf niets meer hoeft te doen!  Voorkom spraakverwarring met technici!  Stel expliciete voorwaarden aan de techniek!  Benader de techniek niet als product maar als proces – je kunt niet alles van tevoren overzien
 37. 37. Tip 9. Implementeer zorgvuldig
 38. 38. Implementatie!  Meerjarendoelstelling – en planning!  Structurele financiering!  Aandacht voor inrichten interventie, methodiek, werkproces & organisatie!  Blijvende betrokkenheid en inzet van hulpverleners!  Uitrol en samenwerking!  Gefaseerde start: experimenteer
 39. 39. ExperimenteerPilotfase: tijd en ruimte zonder strakke kaders!   Stap 1: freewheelen!   Stap 2: gericht experimenteren o.b.v. vragen!  Stap 3: gerichte werkwijze
 40. 40. Dossier
 41. 41. Meer informatie? : Congres 31 oktober 2013 : Handboek Online Hulpverlening : www.e-hulp.nl : frank.schalken@e-hulp.nl : 06 – 43 54 19 70 : @frankschalken : frankschalken : Online Hulpverlening : frankschalken

×