Innlegg 28. april 2009

438 views

Published on

Innlegg på Ergogroup sine Sak- og portaldagar i Haugesund 28. april 2009

Published in: Technology, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Innlegg 28. april 2009

  1. 1. Krav til offentlege nettenester og portalar Frank Fardal
  2. 2. Agenda <ul><li>Difi og vår rolle innan offentleg forvaltning </li></ul><ul><li>Kvalitetsvurdering av offentlege nettstader </li></ul><ul><li>Bonus: Universell utforming </li></ul>
  3. 3. Difi <ul><li>Direktoratet for forvaltning og IKT </li></ul><ul><li>Oppretta 1. januar 2008 og består av tidlegare Statskonsult, Noreg.no og E-handelssekretariatet. </li></ul><ul><li>Skal medverke til å styrkje regjeringa sitt arbeid med å fornye offentleg sektor og gjere statsforvaltninga meir heilskapleg og slagkraftig. </li></ul>
  4. 4. Verdas beste offentlege sektor
  5. 5. Styringsdokument <ul><li>St.mld 17: Eit informasjonssamfunn for alle </li></ul><ul><li>e-Norge 2009 </li></ul><ul><li>e-Kommune 2012 </li></ul><ul><ul><ul><li>NOU 2009: Individ og integritet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Lov om offentlige anskaffelser </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Lov om offentlighet i forvaltningen </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  6. 6. Skal medverke til å styrkje regjeringa sitt arbeid med å fornye offentleg sektor og gjere statsforvaltninga meir heilskapleg og slagkraftig.
  7. 7. Kriterium og krav <ul><li>Objektive </li></ul><ul><li>Etterprøvbare </li></ul><ul><li>F elles plattform og forståing </li></ul>
  8. 9. Krav er ingen garanti for gode resultat!
  9. 10. Kvalitet på nett <ul><li>” Offentlige nettsteder skal følge de internasjonale WAI-retningslinjene (Web Accessibility Initiative).” ( eNorge 2009 ) </li></ul><ul><li>” I løpet av 2007 skal 80 prosent av offentlige nettsteder oppfylle Norge.no’s kvalitetskriterier for tilgjengelighet.” (eNorge 2009) </li></ul>
  10. 11. Stjernedryss
  11. 12. Resultat frå 2008
  12. 13. Lenke direkte til innhald
  13. 14. WAI WCAG 2.0
  14. 15. [email_address]
  15. 16. Will Chen@flickr
  16. 17. [email_address]
  17. 18. Isola! [with SD14]@flickr
  18. 19. [email_address]
  19. 20. Synleggjere leverandørane?
  20. 21. Graf: Linnea rådgivning Men…… Leverandøren er kun ansvarleg for nokon få kriterier som gjeld teknisk løysning!
  21. 22. Kvalitet 2009 <ul><li>Vurdering av nettstader i perioden 24/8 – 23/10 </li></ul><ul><li>Mellombels resultat til nettstadane 28/10 </li></ul><ul><li>Frist for tilbakemelding innan 5/11 </li></ul>
  22. 23. Konferanse 3. desember
  23. 24. Nyttige lenker Kriteriesett 2008 Verktøyliste Tilgjengelige nettsteder Resultat frå Kvalitet 2004 – 2008
  24. 25. Informasjonsarbeid § 11 http://www.helsedirektoratet.no/deltasenteret/ikt/internett/
  25. 27. Kriterium og krav <ul><li>Krav er ingen garanti for gode resultat, dersom ein ikkje forstår eller ynskjer å oppfylle intensjonen for krava. </li></ul>
  26. 28. [email_address]
  27. 30. Denne presentasjonen ligg på Slideshare.net/frankfardal Kontakt: [email_address]
  28. 31. Universell utforming
  29. 32. § 11
  30. 33. Lov <ul><li>Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) </li></ul><ul><li>«Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål.» </li></ul><ul><li>«Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet.» </li></ul>
  31. 34. IKT-området <ul><li>§ 11. Plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). </li></ul><ul><li>Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar. </li></ul>
  32. 35. Lovens formål <ul><li>sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle </li></ul><ul><li>hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne </li></ul><ul><li>bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.» </li></ul>
  33. 36. Tidsfrist <ul><li>Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011 , men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. </li></ul><ul><li>For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021 . </li></ul>
  34. 37. Tidslinje for UU av IKT

  ×