Innlegg 22. april 2009

451 views

Published on

Gjesteforelesning ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

Published in: Technology, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Innlegg 22. april 2009

  1. 1. Universell utforming og evaluering av nettstader Frank Fardal
  2. 2. Agenda <ul><li>Difi og vår rolle innan offentleg forvaltning </li></ul><ul><li>Universell utforming </li></ul><ul><li>Evaluering av nettstader </li></ul>
  3. 3. Difi <ul><li>Direktoratet for forvaltning og IKT </li></ul><ul><li>Oppretta 1. januar 2008 og består av tidlegare Statskonsult, Noreg.no og E-handelssekretariatet. </li></ul><ul><li>Skal medverke til å styrkje regjeringa sitt arbeid med å fornye offentleg sektor og gjere statsforvaltninga meir heilskapleg og slagkraftig. </li></ul>
  4. 4. http://web.archive.org/web/20000115211729/http://www.ikt-norge.no/
  5. 5. Verdas beste offentlege sektor
  6. 6. Styringsdokument <ul><li>St.mld 17: Eit informasjonssamfunn for alle </li></ul><ul><li>e-Norge 2009 </li></ul><ul><li>e-Kommune 2012 </li></ul><ul><ul><ul><li>NOU 2009: Individ og integritet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Lov om offentlige anskaffelser </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Lov om offentlighet i forvaltningen </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  7. 7. Skal medverke til å styrkje regjeringa sitt arbeid med å fornye offentleg sektor og gjere statsforvaltninga meir heilskapleg og slagkraftig.
  8. 8. Kriterium og krav <ul><li>Objektive </li></ul><ul><li>Etterprøvbare </li></ul><ul><li>F elles plattform og forståing </li></ul>
  9. 9. Krav er ingen garanti for gode resultat!
  10. 10. Universell utforming
  11. 11. Universell utforming <ul><li>Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. </li></ul>
  12. 12. 7 prinsipp for UU <ul><li>Like muligheter for alle </li></ul><ul><li>Fleksibel i bruk </li></ul><ul><li>Enkel og intuitiv i bruk </li></ul><ul><li>Forståelig informasjon </li></ul><ul><li>Toleranse for feil </li></ul><ul><li>Lav fysisk anstrengelse </li></ul><ul><li>Størrelse og plass for tilgang og bruk </li></ul>
  13. 13. Strategi <ul><li>Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Verdigrunnlaget er likestilling, ikke-diskriminering og like muligheter for alle. </li></ul>
  14. 15. Lov <ul><li>Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) </li></ul><ul><li>«Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål.» </li></ul><ul><li>«Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet.» </li></ul>
  15. 16. § 11
  16. 17. IKT-området <ul><li>§ 11. Plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). </li></ul><ul><li>Med IKT menes teknologi og systemer av teknologi som anvendes til å uttrykke, skape, omdanne, utveksle, lagre, mangfoldiggjøre og publisere informasjon, eller som på annen måte gjør informasjon anvendbar. </li></ul>
  17. 18. Lovens formål <ul><li>sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle </li></ul><ul><li>hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne </li></ul><ul><li>bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.» </li></ul>
  18. 19. Tidsfrist <ul><li>Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011 , men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. </li></ul><ul><li>For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021 . </li></ul>
  19. 20. Tidslinje for UU av IKT
  20. 21. Evaluering av nettstader
  21. 22. Kvalitet på nett <ul><li>” Offentlige nettsteder skal følge de internasjonale WAI-retningslinjene (Web Accessibility Initiative).” ( eNorge 2009 ) </li></ul><ul><li>” I løpet av 2007 skal 80 prosent av offentlige nettsteder oppfylle Norge.no’s kvalitetskriterier for tilgjengelighet.” (eNorge 2009) </li></ul>
  22. 23. Stjernedryss
  23. 24. Resultat frå 2008
  24. 25. Skriftstørrelse
  25. 26. Lenke direkte til innhald
  26. 27. Fokus for Kvalitet 2008
  27. 28. Planar for 2009 <ul><li>Revisjon av kriteriesett </li></ul><ul><li>Revisjon av rammeverk </li></ul><ul><li>Synleggjere leverandørane </li></ul><ul><li>Ny funksjonalitet </li></ul>
  28. 29. Revisjon av kriteriesett
  29. 30. Nye internasjonale standarder
  30. 31. WAI WCAG 2.0
  31. 32. Revisjon av rammeverk
  32. 33. Ny inndeling?
  33. 34. Synleggjere leverandørane
  34. 35. Graf: Linnea rådgivning Men…… Leverandøren er kun ansvarleg for nokon få kriterier som gjeld teknisk løysning!
  35. 36. Ny funksjonalitet
  36. 37. Figur: Jostein Magnussen, Netlife Research
  37. 38. Figur: Jostein Magnussen, Netlife Research
  38. 39. Andre moglegheiter <ul><li>Meir fokus på analyse? </li></ul><ul><li>Samanlikne resultat mot annan nettstad og gjennomsnitt </li></ul><ul><li>Samanstille resultat med annan statistikk </li></ul>
  39. 40. Andre målingar
  40. 41. Webkvalitet Graf: http://www.nettblikk.no/2008/10/kvalitetsanalyse/
  41. 42. Nederland Skjermdump: http://www.webrichtlijnen.nl/english/test/report/41711/72956/
  42. 43. Innspel ?
  43. 44. Nyttige lenker Kriteriesett 2008 Verktøyliste Tilgjengelige nettsteder Resultat frå Kvalitet 2004 – 2008 Resultat frå Sogn og Fjordane 2008
  44. 45. Informasjonsarbeid § 11 http://www.helsedirektoratet.no/deltasenteret/ikt/internett/
  45. 47. [email_address]
  46. 48. Kriterium og krav <ul><li>Krav er ingen garanti for gode resultat, dersom ein ikkje forstår eller ynskjer å oppfylle intensjonen for krava. </li></ul>
  47. 50. Denne presentasjonen ligg på Slideshare.net/frankfardal Kontakt: [email_address]

  ×