Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Slm 4 Dec 2008

702 views

Published on

presentation for SLM

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Slm 4 Dec 2008

 1. 1. Open bouwen voor digital natives, IC aan zet ? 4 dec 2008 Frank Benneker
 2. 2. OPEN Content Source Standaarden Access
 3. 3. Open maar dan anders …. <ul><li>Key Concepts </li></ul><ul><li>With enhanced emergency medicine, many soldiers are coming home from war with grievous injuries instead of being killed. </li></ul><ul><li>Innovation in arm and hand prostheses has been slow because the market for the devices is small and development costs are high. </li></ul><ul><li>The Open Prosthetics Project (OPP) has applied the “open source” model—long used in developing “community-based” software—to the design of inexpensive prosthetic hands and arms that a small demand can still support. The designs are free for anyone to use. </li></ul><ul><li>Scientific American oktober 2008 </li></ul>
 4. 4. <ul><li>OPEN SOURCE SOFTWARE </li></ul><ul><li>Er zijn veel definities van Open Source Software en er zijn zelfs varianten en afgeleiden zoals FLOSS (Free Libre Open Source Software) en Free Software. De formele definitie is software met een licentie die voldoet aan de ‘Open Source Initiative’2 voorwaarden. </li></ul><ul><li>Voor hier gaat het eenvoudigweg om Open Source Software als aan de volgende voorwaarden is voldaan: </li></ul><ul><li>● de broncode van de software is vrij beschikbaar en </li></ul><ul><li>● in het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer (de gebruiker) de broncode kosteloos mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren. </li></ul><ul><li> Open Source Initiative (OSI), www.opensource.org </li></ul><ul><li>GESLOTEN SOURCE SOFTWARE </li></ul><ul><li>Gesloten source of proprietary software is programmatuur waarvan de eigenaar </li></ul><ul><li>● de broncode niet kosteloos vrijgeeft en/of </li></ul><ul><li>● via licenties de licentienemer (gebruiker) beperkt met betrekking tot verbeteren, aanvullen of vrij distribueren. </li></ul>
 5. 5. En de Overheid : Motie Vendrik <ul><li>De letterlijke tekst van de Motie Vendrik luidt: </li></ul><ul><li>Tweede Kamer, vergaderjaar 2002/­2003 , 28 600 XIII, nr. 30 </li></ul><ul><li>MOTIE VAN HET LID VENDRIK C.S. Voorgesteld 20 november 2002 </li></ul><ul><li>De Kamer,gehoord de beraadslaging, </li></ul><ul><li>constaterende, dat software een cruciale rol speelt in de kennissamenleving; </li></ul><ul><li>voorts constaterende, dat de aanbodzijde van de softwaremarkt op dit moment sterk geconcentreerd is en het veranderen van leverancier vaak hoge overstapkosten met zich brengt; </li></ul><ul><li>van mening, dat dit de mededinging beperkt en de samenleving niet optimaal profiteert van de mogelijkheden die software biedt; </li></ul><ul><li>verzoekt de regering zich maximaal in te zetten om hier verbetering in aan te brengen; </li></ul><ul><li>verzoekt voorts de regering ervoor te zorgen dat in 2006 alle door de publieke sector gebruikte software aan open standaarden voldoet; </li></ul><ul><li>verzoekt voorts de regering actief de verspreiding en ontwikkeling van software met een open broncode (open source software) in de publieke sector te stimuleren en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren , </li></ul><ul><li>en gaat over tot de orde van de dag, </li></ul><ul><li>Vendrik </li></ul><ul><li>Stuger, Netelenbos, Gerkens, Giskes, Jense, Van Dijke, Hessels </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Dit is PLATO-IV, (Programmed Logic Automated Teaching Operations) </li></ul><ul><li>Een ICT onderwijssysteem dat in gebruik was aan de UvA tussen 1977- 1979. In 1985 was Plato-IV bij meer dan 100 campussen in gebruik. </li></ul><ul><li>Plato is ontwikkeld aan de Universiteit van Ilinois vanaf 1960. </li></ul><ul><li>Bron: Computer Museum UvA </li></ul><ul><li>http://www.science.uva.nl/museum/PLATO.html </li></ul>
 7. 7. e-Learning applicatie landschap Universiteit van Amsterdam, a plethora of e-learning systems
 8. 8. OSP personal pages academic staff streaming media On-line course catalog Portals @ UvA Blackboard Evasys QMP Sakai U-drive wiki Maple-TA
 9. 9. Groei in aanbod en vraag <ul><li>Tussen 2000 en 2004 was het aantal applicaties voor ICT in het onderwijs beperkt, er was een beperkt aanbod en de vraag was ook beperkt </li></ul><ul><li>Vanaf 2004 is er een sterke groei in het aantal applicaties dat centraal wordt aangeboden, oorzaken: </li></ul><ul><ul><li>Grotere vraag </li></ul></ul><ul><ul><li>Functie specialisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Rol diversificatie; groei in doelgroepen en wensen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschikbaarheid applicaties </li></ul></ul><ul><li>Sinds 2006 opkomst van externe applicaties in het primaire onderwijs proces </li></ul>
 10. 10. Bewegingen in de ELO wereld 2002 1995 2004 2007 Home Grown Commercial Industry Shakeout Black Board WebCT Black Board + WebCT
 11. 11. What's happening in the UK VLE/LMS world? Some pictures based on survey results from UCISA and others. Bron: scot wilson
 12. 12. <ul><li>UvA communities (Sakai) als casus voor ontwikkeling van dienstverlening met een sterke open , community source filosofie </li></ul>
 13. 13. Sakai in vogelvlucht <ul><li>Community A growing international alliance of universities, colleges and commercial affiliates working in open partnership (..) to develop community-source enterprise-scale software applications to enhance collaboration, research and teaching within higher education. </li></ul><ul><li>Foundation A community-funded and community-sustaining institution fostering innovation and a common, open approach to software development and distribution. </li></ul><ul><li>Framework, Tools and Services ( = het produkt ) The Sakai Collaboration and Learning Environment (CLE) is an extensible service-oriented architecture for building and deploying enterprise-scale collaboration, teaching and research tools and services. Sakai's CLE offers interoperability, reliability and scalability in a system that is free to acquire, use, modify and distribute. </li></ul>
 14. 14. Defining Sakai <ul><li>CAPABILITIES </li></ul><ul><li>COURSE MANAGEMENT — all the tools of a modern course management system. </li></ul><ul><li>AD-HOC WORK GROUPS — project sites for faculty, staff and student collaboration activities. </li></ul><ul><li>RESEARCH COLLABORATION — project sites for distributed research teams. </li></ul><ul><li>PORTFOLIOS — Open Source Portfolio (OSP) is now a core part of Sakai. </li></ul><ul><li>SAKAIBRARY — Mellon-funded, library-led effort to link Sakai to library resources. </li></ul>
 15. 15. Defining Sakai <ul><li>COMMUNITY </li></ul><ul><li>COMPOSITION — academic institutions & commercial enterprises working in partnership with standards bodies & other open-source initiatives. </li></ul><ul><li>GOALS — work collaboratively to develop innovative software applications designed to enhance teaching & learning, ad-hoc project & research collaboration within higher education. </li></ul><ul><li>VALUES — knowledge sharing, information transparency, meritocracy. </li></ul><ul><li>DO-OCRACY — 100+ designers, developers and testers active in Sakai production releases. </li></ul><ul><li>PRODUCTION — 150+ institutions currently running Sakai in a production setting. </li></ul><ul><li>PILOTS — 140+ institutions currently evaluating Sakai. </li></ul><ul><li>FACE-TO-FACE — bi-annual conferences, regional meetings, bootcamps/training, planning sessions. </li></ul>
 16. 16. Sakai Community Source <ul><li>COMMUNITY LEADERS </li></ul><ul><li>University of Cambridge </li></ul><ul><li>University of Michigan </li></ul><ul><li>Indiana University </li></ul><ul><li>Stanford University </li></ul><ul><li>University of Cape Town </li></ul><ul><li>The rSmart Group </li></ul><ul><li>Foothill College </li></ul><ul><li>UC Berkeley </li></ul><ul><li>Syracuse University </li></ul><ul><li>Universidade Fernando Pessoa </li></ul><ul><li>Georgia Tech </li></ul><ul><li>Arizona State University </li></ul><ul><li>UC Davis </li></ul><ul><li>Boston University </li></ul><ul><li>Universiteit van Amsterdam </li></ul><ul><li>Columbia University </li></ul><ul><li>University of Arizona </li></ul><ul><li>University of the Highlands and Islands </li></ul><ul><li>Organizations with  1 developer among the top 25 Core/Contrib committers as measured by Ohloh </li></ul>QA servers *Development Infrastructure
 17. 17. Sakai is gegroeid naar een multi functionele omgeving Samenwerken in “ kleine”Groepen Leren en Doceren eScience Portfolio’s, - studenten - docenten Community systems
 18. 18. Onze Sakai geschiedenis 2004 First interest in Sakai Choice: OSP as a portfolio tool OSP (Sakai) in production Starting with QA Developing automatic code review routines Alan Berg Sakai Fellow IIS (Sakai) community server online Sakai Amsterdam conference 2005 2006 2007 2008 Cooperation with Edia Building a Dutch Sakai User Group Surf Foundation UvA (Sakai) Communities
 19. 19. Sakai in het e-learning landschap van de UvA <ul><li>Drie belangrijke omgevingen </li></ul><ul><ul><li>UvA QA server Dit systeem is een omgeving om de kwaliteit van Sakai te onderzoeken en bewaken. Het is een algemeen toegankelijk systeem voor tests, evaluatie en “code tests” </li></ul></ul><ul><ul><li>UvA Portfolio systeem Sakai omgeving volledig in beheer bij de UvA. Het portfolio systeem is op dit moment bij enkele opleidingen (+/- 700 studenten) in gebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Communities systeem Sakai omgeving ism met Edia educatie technologie opgezet (verzorgen technisch beheer). Op dit moment +/- 6000 gebruikers </li></ul></ul>
 20. 20. Verschillende Use Cases I <ul><li>IIS Communities doelgroep: docenten & studenten IIS, instituut voor interdisciplinaire studies doel: onderwijsmodules & samenwerkingsomgeving </li></ul><ul><li>Conflict studies doelgroep: docenten & studenten conflictstudies & brede (wereldwijde) community rond conflictstudies doel: algemene website, toegang tot wetenschappelijke info, modules en een samenwerkingsomgeving </li></ul><ul><li>The Hague Forum for Judicial expertise doelgroep: internationaal opleidingsinstituut voor rechters, advocaten en officieren van justitie in met name “niet westerse landen”, bv Iraq, Iran, Latijns- Amerika etc doel: algemene website, onderwijs modules en een samenwerkingsomgeving </li></ul>
 21. 21. Verschillende Use Cases II <ul><li>Projectomgevingen; voorbeeld Proeve@UvA doelgroep: projectdeelnemers en ad hoc project groepen doel: algemene websites en een samenwerkingsomgeving </li></ul><ul><li>Testweeklab; e-science doelgroep: onderzoekers in het domein van pyschologische testen </li></ul><ul><li>doel: algemene website, toegang tot een repository met onderzoeksgegevens en een samenwerkingsomgeving </li></ul><ul><li>Webklassen doelgroep: scholieren (potentiële studenten) </li></ul><ul><li>doel:korte introductiecursussen (volledige online) </li></ul>
 22. 24. Some figures UvA community system <ul><li>In 2006 after a few months </li></ul><ul><ul><li>20 community sites & about 800 users </li></ul></ul><ul><li>By the end of the 2007 </li></ul><ul><ul><li>More than 200 project & community sites </li></ul></ul><ul><ul><li>About 6000 users </li></ul></ul><ul><li>Present </li></ul><ul><li>- 303 project & community sites </li></ul><ul><li>- About 6000 users </li></ul>
 23. 25. Wat heb je nodig voor zelfstandige Sakai implementatie + actief deelnemen aan de community
 24. 26. <ul><li>STAFFING: FTE ALLOCATIONS BY ROLE (HIGH/MEDIUM/LOW CODE COMMITS) </li></ul>5.15 1.50 .25 2.50 .10 .10 .50 .20 Yale (15K users) LOW 4.75 .50 1.00 .75 1.00 .50 1.00 GA Tech (20K users) MED LOW LOW MED MED HIGH HIGH Code Commits .10 .10 1.50 QA 1.85 2.00 3.75 5.25 9.25 14.00 Totals .10 .10 .25 1.25 1.00 Instructional Designer .50 .50 .10 .10 .10 .10 .20 .10 .10 Cerritos (20K users) 4.00 3.00 .25 1.00 1.00 Stanford (14K users) 1.00 2.00 .50 .50 Rutgers (27K users) .50 1.25 .25 .50 .25 .25 .50 UCT (25K users) .10 Technical Lead .10 .50 Trainer .25 3.00 End-User Support .25 Technical Writer 1.00 UI Designer .50 3.00 Developer .10 .50 DBA .50 2.50 Sys Admin .10 .75 PM Rice (10K users) Michigan (45K users) Role
 25. 27. “ Sakai inzichten” voor de UvA <ul><li>De omvang van de community is van essentieel belang </li></ul><ul><li>Sakai biedt flexibileit, controle en inzicht in de kwaliteit van de software (en diensten) </li></ul><ul><li>Veel grip en sturing op functionaliteit en look & feel </li></ul><ul><li>Het is een kennisintensief traject </li></ul><ul><li>Een sterkere community begint bij jezelf: neem deel, draag bij en ga naar bijeenkomsten </li></ul><ul><li>Community-denken is een vaardigheid die het team moet verwerven </li></ul><ul><li>Het primaire proces (onderwijs & onderzoek) vraagt om (snelle) flexibele en ad hoc oplossingen </li></ul>
 26. 28. Elementen van een UvA & (e-)learning architectuur Bibliotheek Integratie Ondersteuning voor Discipline specifieke wensen Digitaal Toetsen & Examens Streaming media Ondersteuning innovaties b.v games, agents Nieuwe onderwijsmodellen visies Sakai een centrale rol? IMS/SCORM Self-paced Tutorials Onderzoeksmateriaal in onderwijs E-Portfolio Onderwijsgids Integratie Backoffice SIS & HR Gepersonaliseerde portalen
 27. 29. Wat zijn de (onze) uitdagingen ? <ul><li>Beheersbaarheid </li></ul><ul><li>Toekomstvastheid </li></ul><ul><li>Beveiliging & informatie veiligheid </li></ul><ul><li>Integratie </li></ul><ul><li>Uitwisseling </li></ul><ul><li>Beschikbaarheid voor iedereen </li></ul><ul><li>Heterogeen aanbod en aanbieders </li></ul><ul><li>De “buitenwereld” wil naar binnen </li></ul><ul><li>Kwaliteit </li></ul><ul><li>Beleving & Fun </li></ul><ul><li>Maatschappelijke (leidende ?!) rol UvA </li></ul><ul><li>Veranderende context ; student 2.0 </li></ul>
 28. 30. De ‘net generatie’ “ Technology-enhanced learners” <ul><li>Nieuwe uitgangsposities en “sociale codes” </li></ul><ul><li>Verandering van aanbodgerichte naar meer construerende werkvormen, de docent wordt (is) naast kennismakelaar ook coach </li></ul><ul><li>Transitie van cursus georiënteerd onderwijs naar lerende netwerken </li></ul>
 29. 31. <ul><li>Student 1.0 </li></ul><ul><li>Nadruk ligt op het individuele leren. </li></ul><ul><li>Beoordeling en tentamineren zijn externe motiverende factoren. </li></ul><ul><li>Kennis en handboeken staan centraal en niet ter discussie. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>De effectiviteit en het rendement van het leerproces wordt door standaard tentamens </li></ul><ul><li>Student 2.0 </li></ul><ul><li>De nadruk ligt op samenwerken leren en creëren </li></ul><ul><li>De motivatie voor studenten komt voort uit het plezier in het leren en maken van nieuwe dingen. </li></ul><ul><li>Kennis komt tot stand in een “community of practice” en is gevormd in een gemeenschappelijk proces. </li></ul><ul><li>De effectiviteit van het leerproces is gekoppeld aan de voldoening en het plezier om nieuwe zaken en vaardigheden (competent worden) te leren. </li></ul>Stellingname …… (schuivende contexten)
 30. 32. Reflecties van Brad Wheeler <ul><li>Reflection #1: The Community Source Model for developing and sustaining software is a remarkable fit to the culture and values of higher education. </li></ul><ul><li>Reflection #2: The unbundling of software and support is efficient. </li></ul><ul><li>Reflection #3: Enlightened self-interest is the glue. </li></ul>
 31. 34. Durf te innoveren …… de ICT tools ter ondersteuning zijn er

×