Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skimmen

1,139 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Skimmen

  1. 1. SkimmenNieuw pinnen of niet, skimmen gaat doorGepubliceerd: Vrijdag 10 februari 2012Auteur: Loek EssersHet nieuwe pinnen is bedoeld om ons elektronische betalingsverkeer veiliger te maken. Maarskimmers laten zich niet zo snel uit het veld slaan. De magneetstrip blijft een probleem.Het nieuwe pinnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een EMV-Chip in plaats van eenmagneetstrip om informatie uit te wisselen, is ingevoerd om de strijd met skimmers aan te gaan.Maar die laten zich daar niet door tegenhouden. Deze week werd bekend dat er afgelopenjanuari een Roemeense bende is opgerold die duizenden Nederlanders heeft geskimd. Ookvrijdag was het raak, er werden twee skimmers aangehouden in het Noord-Hollandse AnnaPaulowna. Ook in Barneveld en in Zuid-Limburg is de afgelopen tijd flink geskimd.Kat en muisHet lijkt een definitiekwestie. Je hebt namelijk het nieuwe pinnen én het nieuwe pinnen. Aan deene kant wijst het begrip op de betaalautomaten in winkels, waar tegenwoordig de pas in deautomaat gedipt moet worden. Maar er wordt ook gedoeld worden op de verandering ingegevensoverdracht, die tegenwoordig niet meer via de magneetstrip, maar via de EMV-chiploopt.Skimmen bij het nieuwe pinnen "kan in de detailhandel inmiddels niet meer", zegt JannemiekeZandee, die het woord voert namens Het Nieuwe Pinnen en Currence, de organisatie die hetelektronische betalingsverkeer in Nederland beveiligt. Doordat de kaart nog maar half verdwijntin de automaat is het skimmen van de magneetstrip in winkels "uitgesloten", aldus Zandee.Om daaraan toe te voegen: "Uitgesloten is een groot woord, dat had ik niet moetenzeggen."Het blijft namelijk, zoals altijd wordt aangehaald door belanghebbenden zoals banken, de NS enCurrence, een kat en muisspel tussen de skimmers en dienstverleners. "Het boevengilde zalaltijd blijven proberen", legt Zandee uit.AchilleshielHet skimprobleem concentreert zich na de invoering van de dipautomaten in winkels weer opgeldautomaten van bijvoorbeeld banken en tankstations. Daar verdwijnt de bankpas noghelemaal in de automaat, waardoor het mogelijk is om de magneetstrip, die in principe inNederland niet meer gebruikt wordt, toch te skimmen. De pincode wordt afgekeken met eenminuscule camera. Vervolgens klonen de dieven de kaart, waarna ze vanuit het buitenland derekeningen van Nederlanders leegroven.Het nieuwe pinnen lost het skimmen dus niet op. "We hebben ook nooit gezegd dat het nieuwepinnen dat totaal oplost", vervolgt Zandee.Ze geeft wel toe dat de magneetstrip de achilleshiel van de bankpassen blijft. "Als de pasnog helemaal verdwijnt zien we dat er nog wel geskimd wordt."Probleem is dat de magneetstrip niet van de bankpassen afgehaald kan worden. 1
  2. 2. Zou die verdwijnen, dan wordt het onmogelijk voor Nederlanders om geld op te nemen inbepaalde landen, waaronder bijvoorbeeld de VS. Daar wordt nog geen gebruik gemaakt van hetEMV-chipsysteem.Voortdurende strijdBanken, tankstations en de NS zullen dus hun strijd moeten voortzetten tegen de skimmers.Zeker omdat ze steeds professioneler worden. De opgerolde Roemeense skimbende werktemet negen teams om overal in Nederland skimacties op te zetten. Duizenden mensen werdengeskimd, hoe groot de schade is, is op dit moment niet te overzien.Maar na een eerste analyse van de impact van de omvangrijke skimacties moet JoopVerheijen, fraudeonderzoeker bij Equens, de grootste betalingsverwerker in Europa,concluderen dat het skimniveau van 2009 waarschijnlijk wordt bereikt. In dat jaar werd er voor36 miljoen euro geskimd. In 2010 liep dat aantal terug naar bijna 20 miljoen.De politie rolde ook een skimlaboratorium op. Op de vrijgegeven fotos is goed te zien waar deskimmers zich op richten. Naast voorzetmondjes voor geldautomaten, werd er een autoaangetroffen met daarin een complete skimzuil, gestolen bij een tankstation. Voor onderzoek,stelt de politie. Ook werdern er anti-skimhaken van de NS aangetroffen. Die haken zorgden ervolgens de NS juist voor dat het skimmen bij kaartautomaten helemaal werd uitgebannen.Skim-apparatuur door de politie aangetroffen in een opgerold skimlaboratorium,Bron: Politie HaaglandenAnti-skimhaakOf de aangetroffen skimhaken ook daadwerkelijk gebruikt zijn om te skimmen, of dat deskimmers ze alleen gebruikten voor onderzoek, kan de politie op dit moment niet zeggen.Ook de NS kan er nu geen mededelingen over doen. Wegens "meer actuele problemen",waarmee de zegsvrouw doelt op de grote media-aandacht voor de aangepaste dienstregelingvanwege het winterweer, heeft de NS het "erg druk" en kan er niet direct worden ingegaan opvragen over skimmen.Of de automaten van de NS nog skimvrij zijn, blijft onduidelijk. 2
  3. 3. Maar Wim Hoonhout, woordvoerder van de politie Haaglanden, trekt een voor de hand liggendeconclusie op de vraag of de NS nog skimvrij is. Hij denkt van niet. "Er ligt wel zon haak bij",zegt hij wijzend op het bewijs uit het skimlaboratorium. "De feiten laten zien dat dat dus niet zois."Een van de aangetroffen skimhaken (Bron: Politie Haaglanden).Wat wordt er eigenlijk gedaan om de technisch zeer onderlegde skimbendes de toegang totonze magneetstrips te ontzeggen? Niet alle organisaties doen daar graag een boekje overopen. Woordvoerder Jeroen Baardemans van de ING Bank verwijst direct door naar deNederlandse Vereniging van Banken (NVB). "Wij doen daar geen mededelingen over, we willendie mensen niet wijzer maken dan ze al zijn", zegt hij, doelend op de skimmers.Bart van Leeuwen, woordvoerder van de NVB, zegt in eerste instantie: "Het belangrijksteantwoord op skimmen is de overgang op de EMV-chip." Hij ziet de recente skimacties dan ookals een "eindsprint van criminelen" die nog voor de overgang op de chip hun slag willen slaan."We verwachten dat het skimmen begin dit jaar aanzienlijk gaat teruglopen." Wel erkent ook deNVB het aanhoudende probleem van de magneetstrip. "Wellicht moet er toch maar eensgekeken worden of die strip verwijderd kan worden. Maar dat is op dit moment niet aan deorde."Strip in- en uitschakelenOok de Rabobank "kan vanuit beveiligingsoptiek niet vertellen op welke wijze" hungeldautomaten zijn beveiligd, mailt woordvoerder Cees Nanninga. "Al onze automaten zijnbeveiligd met anti-skimapparatuur. Overigens zijn we doorlopend bezig metbeveiligingsoplossingen en volgen we nauwlettend nieuwe ontwikkelingen op het gebied vanbeveiliging."ABN Amro is scheutiger met details. Er wordt volgens zegsman Ariën Bikker continu gewerktaan het verbeteren van voorzetmondjes die op de passleuf gezet worden. De skimmonddetecteert als er iets overheen gezet wordt of geprobeerd wordt hem te vervangen. Als datgebeurt, dan schakelt de geldautomaat zichzelf uit.Ook ABN ziet het probleem van de magneetstrippen. Er wordt daarom gewerkt aan eentechnologie die "geoblocken" wordt genoemd. Daarmee moet het mogelijk worden om de 3
  4. 4. magneetstrip naar believen in- en uit te schakelen. Standaard zou de strip dan uitgeschakeldkunnen zijn.Gaat de pashouder met uitgeschakelde magneetstrip naar een land waar er alleen gepind kanworden via die magneetstrip, dan kan hij de strip weer aan laten zetten. "Maar daar zijn we nognaar aan het kijken", benadrukt Bikker. "We onderzoeken hoe dat in zijn werk moet gaan."Strip zelf onklaar makenEen skimhaak is geen optie voor ABN. Omdat de NS gebruikmaakt van ijzeren haken kan hetconcept niet één-op-één vertaald worden naar geldautomaten. "Die automaten bestaan uit glasen plastic, daar zet je niet zomaar een ijzeren haak op", legt Bikker uit.Ook voor het model dat gehanteerd wordt door winkels kan de bank niet gaan. Als degeldautomaat in plaats van een inslikmachine een dipautomaat wordt, kunnen buitenlandersgeen geld meer opnemen in Nederland.Wie echt zeker wil zijn dat hij niet geskimd wordt, lijkt nog een optie over te hebben: zelf zijnmagneetstrip onschadelijk maken. Maar dat is Iets waar ABN "liever geen advies over geeft".Zandee van Het Nieuwe Pinnen zegt het zo: "Wat iemand met zijn eigen pas doet moet hij zelfweten. Het zou dus kunnen ja." Zowel Zandee als Bikker benadrukken wel dat als iemandbesluit zijn magneetstrip zelf onklaar te maken, hij niet meer overal geld kan opnemen.Bron: Webwereldhttp://webwereld.nl/analyse/109485/nieuw-pinnen-of-niet--skimmen-gaat-door-.html?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=%264135#source=newslettervrijdag 10 februari 2012 4

×