Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estado da tradución ao galego do proxecto opensuse

583 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Estado da tradución ao galego do proxecto opensuse

  1. 1. Arquitectura e esquemas de traballo Equipo de localización ao galego de openSuse
  2. 2. Este traballo ten a licenza Creative Commons Atribución 3.0. Para ver unha copia da licenza visite http://tinyurl.com/2v352h2 Recursos humanos ● Adicación esporádica: ● Manuel A. Vázquez (xixirei): coordinador ● Leandro Regueiro: coordinador ● Óscar Abilleira Muñíz ● Chema Barcala (shemari) ● Adicación moi esporádica ou case nula: ● Andrés Elías Feijóo Lorenzo ● Karl García Gestido (karlggest) ● PROBLEMA: Poucos tradutores que estean traballando de firme ● É un dos proxectos que máis interesa aos novos voluntarios (profesores)
  3. 3. Este traballo ten a licenza Creative Commons Atribución 3.0. Para ver unha copia da licenza visite http://tinyurl.com/2v352h3 Infraestrutura ● Páxina do equipo de tradución: ● http://trasno.net/suse:inicio ● Vertaal: ● http://www.vertaal.com.ar/ ● Plataforma de coordinación e remisión de traducións ● Rolda de correo: proxecto@trasno.net ● Repositorio SVN: ● http://developer.berlios.de/projects/opensuse-i18n/ ● Non se usa directamente ● Estatísticas de tradución: ● En Vertaal (inclúe información do tradutor asignado) ● En http://i18n.opensuse.org/stats/index.php
  4. 4. Este traballo ten a licenza Creative Commons Atribución 3.0. Para ver unha copia da licenza visite http://tinyurl.com/2v352h4 Fluxo de traballo ● Asignación do ficheiro en Vertaal polo propio tradutor ● Descarga do ficheiro desde Vertaal ● Tradución en local: ● Cadaquén ca súa ferramenta preferida cas vantaxes ou inconvenientes que isto poida supoñer: – Integración ou non de glosarios e/ou memorias de tradución ● Cadaquén aplicando os seus criterios ● Remisión da tradución por parte dos tradutores usando Vertaal ● Eliminación automática da asignación a ese tradutor ● Aprobación da remisión por parte dos coordinadores en Vertaal ● Remisión automática ao SVN
  5. 5. Este traballo ten a licenza Creative Commons Atribución 3.0. Para ver unha copia da licenza visite http://tinyurl.com/2v352h5 Revisión das traducións ● Primeiro aumentouse a porcentaxe de tradución todo o posible ● Agora estanse revisando todas as traducións realizadas ● Revisión liña a liña ● Demasiados tradutores involucrados con distintos criterios ● Importación de traducións de outros proxectos (KDE e GNOME) ● Traducións sen revisar durante case dez anos (normativa anterior) ● Inseguridade debida a que non hai terminoloxía fixada ● Non se revisa todo en espera de decisións finais ● Centrámonos sobre todo en reducir as inconsistencias e aumentar a homoxeneización terminolóxica: – Opción máis común no conxunto de todos os proxectos – Escolla aceptada pola comunidade – Escolla decidida por Mancomún – Se todo o demais falla, a ollo de bo cubeiro
  6. 6. Este traballo ten a licenza Creative Commons Atribución 3.0. Para ver unha copia da licenza visite http://tinyurl.com/2v352h6 Historia e publicacións ● 2000: ● Xuño: Crease o grupo de tradución ao galego de SuSE Linux coordinado por Jesús Bravo Álvarez ● Agosto: Primeira versión en galego SuSE Linux 7.0 ● Maio de 2001: abandono do proxecto ● 2008: ● Marzo: Manuel Vázquez retoma a tradución ● Abril: Leandro Regueiro incorpórase como co-coordinador ● Xuño: openSUSE 11 ao 39,65% ● Decembro: Publícase openSUSE 11.1 ao 51% ● 2009: ● Maio: Porcentaxe de tradución do 50% ● Outubro: Porcentaxe de tradución do 66% ● Novembro: Publícase openSUSE 11.2 ao 70% ● 2010: ● Abril: Porcentaxe de tradución do 75% ● Xullo: Publícase openSUSE 11.3 ao 84%. Trunk ao 89%
  7. 7. Este traballo ten a licenza Creative Commons Atribución 3.0. Para ver unha copia da licenza visite http://tinyurl.com/2v352h7 Plans de futuro ● Tradución ao 100% ● Terminoloxía: ● Homoxeneización completa en openSuse ● Consistencia con outros proxectos ● Colaboradores ● Intentar que haxa máis actividade ● Atopar novos colaboradores – É un dos proxectos máis atractivos para os novos
  8. 8. Este traballo ten a licenza Creative Commons Atribución 3.0. Para ver unha copia da licenza visite http://tinyurl.com/2v352h8 Preguntas?

×