Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Milojka milojka in urška5555

439 views

Published on

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Milojka milojka in urška5555

  1. 1. »Bila sta dva soseda, ki sta imelasmešni imeni. Tisti na levi je živel vrdeči hiši z rdečim vrtom, na njempa so bile rdeče redkvice. Pri njemje bilo vse rdeče, zato mu je bilo imeRdečko. Tisti na desni pa je imel vserumeno in rumen vrt z rumenimikorenčki, zato mu je bilo imeRumenko.« Tako se začenja»Barvna prigoda« v knjižnemprvencu 11-letne Urške Žonta sSvibnega, ki obiskuje 6. razred OŠMarjana Nemca Radeče.
  2. 2. Na letošnjem devetemmednarodnem natečaju za najboljšootroško in mladinsko knjigo mestneobčine Schwanenstadt v GornjiAvstriji je mlada pisateljica, ki jeposkrbela tudi za barvno ilustracijov svoji prvi knjigi, osvojila drugomesto. Konkurenca je bila velika -na natečaju je sodelovalo kar 770udeležencev, ki so ustvarili 220 del(131 so jih prispevali ustvarjalci izAvstrije, 49 iz Slovenije, 36 izItalije, 2 iz Nemčije in po enegaustvarjalci iz Hrvaške in Srbije).
  3. 3. 11-letna Urška Žontaobiskuje v šoli dobro leto dnitudi klekljarski krožek inustvarila je že nekajzanimivih klekljanihizdelkov. Vzornico je našla vteti Vidi, ki kleklja doma, všoli pa ima izvrstnomentorico IdrijčankoMilojko Gregorčič, ki jeprišla v Radeče pred 32 leti.

×