Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ud l 23oct

170 views

Published on

Adquisició del llenguatge en l'alumnat sord.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ud l 23oct

 1. 1. TREBALL DE FI DE MÀSTER L’ADQUISICIÓ DE LES MARQUES MORFOLÒGIQUES DE GÈNERE I NOMBRE EN LA PRIMERA INFÀNCIA DEL NEN SORD Francesca Segarra Ibáñez Tutora: Rosa Maria Mateu Serra 23 d’octubre de 2015
 2. 2. TECNOLOGIA TÈCNICA MEDICINA
 3. 3. REQUERIMENTS: - Auditius - Audiològics VARIABLES: - Sociològica (prejudicis) - Cognitiva (estimulació) - Comunicativa (comunicació no verbal) - Auditiva (aprofitament de restes auditives) - Pragmàtica (ús del llenguatge)
 4. 4. EVOLUCIÓ DEL LLENGUATGE
 5. 5. LA DEFICIÈNCIA AUDITIVA DAL: 20-40dB DAM:40-70dB DAS:70-90dB DAP:+90dB
 6. 6. IMPLICACIONS DE LA SORDESA
 7. 7. AJUDES AUDITIVES Audiòfons Sistemes de Freqüència Modulada Implants coclears
 8. 8. ASPECTES CLAU: - els processos de detecció de la sordesa - diagnòstic inicial - procés d’aparellament - evolució audiològica i auditiva - pla de treball dut a terme - avaluació de la progressió lingüística - calendari de les fites lingüístiques assolides
 9. 9. CONCLUSIONS
 10. 10. En el marge dels patrons del que considerem normalitat trobem l’evolució de MBC, JVSC i ATB. Tots van ser diagnosticats dins del primer any de vida i van accedir a l’ajut auditiu i el suport educatiu de manera primerenca i sistemàtica en un període d’uns sis mesos des de la detecció.
 11. 11. En el cas de la SSS i l’EGM, tot i haver estat detectada la seva sordesa dins del primer any de vida i accedir als ajuts auditius molt aviat, la manca de sistematització en el protocol de suport tant pel que fa a l’enriquiment d’experiències com lingüÍstic així com el seguiment poc acurat dels processos infecciosos de vies altes, va endarrerir la consecució d’uns llindars audiomètrics òptims per l’establiment dels contrastos fonològics necessaris per l’accés al reconeixement i a la distinció de les marques de gènere i nombre.
 12. 12. Una lectura precipitada de la gràfica ens podria fer pensar que l’AFV i la CMA han tingut més dificultats que la resta en aconseguir la fita de consolidació de les marques morfològiques.
 13. 13. L’assoliment d’uns llindars audiològics idonis és determinant per l’assoliment de les habilitats auditives que permeten discriminar els contrastos fonètics i fonològics que ens permeten diferenciar les marques de gènere i nombre i, per tant, reconèixer-les, identificar-les i incorporar el seu ús.
 14. 14. “Siempre se llega a alguna parte si se camina lo bastante.” Alícia en el país de la maravillas. Lewis Carroll GRÀCIES

×