Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L’EXPRESSIÓ ESCRITA L’ensenyament de les habilitats lingüístiques a les escoles de Salt
1 - PLANIFICACIÓ <ul><li>La comprensió i l’expressió (oral i escrita) s’exercita a totes les àrees, no només a les lingüís...
2 - METODOLOGIA <ul><li>Motivació: Per què i per a qui escriu l’alumne. </li></ul><ul><li>Els escrits han de ser llegits ...
EL PROCÉS DE CREACIÓ D’UN TEXT <ul><li>Pensar i/o recollir la informació: pluja d’idees, les 6W, la presa d’apunts... per ...
EL MODELATGE DEL PROFESSOR <ul><li>Els alumnes han de veure com construeix un text el professor: </li></ul><ul><ul><ul><li...
TEMPS i ESPAI <ul><li>Cal administrar el temps i l’espai per produir, corregir l’escrit i fer la lectura del text </li></...
PRODUCCIÓ DE DIFERENTS TIPUS DE TEXTOS – TIPOLOGIA TEXTUAL <ul><li>Instructiu (Com es fa?) </li></ul><ul><li>Conversaciona...
ELEMENTS COMUNS A TENIR EN COMPTE EN LA REDACCIÓ DE TEXTOS: <ul><ul><ul><li>Adequació: propòsit comunicatiu, tema, destin...
3 – LA CORRECCIÓ <ul><li>Com corregim i amb quina finalitat? </li></ul><ul><li>Corregir per millorar: la correcció forma p...
<ul><li>Assenyalar les faltes i que se les corregeixi l’alumne. Això vol dir revisar els textos definitius </li></ul><ul><...
4 – L’AVALUACIÓ <ul><li>Criteris de correcció de les redaccions de les proves de 6è: </li></ul><ul><ul><ul><li>Criteris ge...
<ul><li>El pes de l’escrit, l’oral i la comprensió lectora en l’avaluació: </li></ul><ul><li>A l’àrea de llengua </li></ul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L’expressió escrita

11,008 views

Published on

L'ensenyament de les habilitats lingüístiques a les escoles de Salt

Published in: Education
 • Be the first to comment

L’expressió escrita

 1. 1. L’EXPRESSIÓ ESCRITA L’ensenyament de les habilitats lingüístiques a les escoles de Salt
 2. 2. 1 - PLANIFICACIÓ <ul><li>La comprensió i l’expressió (oral i escrita) s’exercita a totes les àrees, no només a les lingüístiques </li></ul><ul><li>Taller d’escriptura: </li></ul><ul><ul><ul><li>Dues hores setmanals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Des de Cicle Inicial a 6è </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A càrrec del tutor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sense llibre de text </li></ul></ul></ul>
 3. 3. 2 - METODOLOGIA <ul><li>Motivació: Per què i per a qui escriu l’alumne. </li></ul><ul><li>Els escrits han de ser llegits per algú: correspondència amb alumnes d’altres escoles, notes informatives per a altres classes, revista escolar, concurs literari de Sant Jordi.... </li></ul>
 4. 4. EL PROCÉS DE CREACIÓ D’UN TEXT <ul><li>Pensar i/o recollir la informació: pluja d’idees, les 6W, la presa d’apunts... per contextualitzar la tasca </li></ul><ul><li>Ordenar les idees: tècnica de grups, numeració, mapa conceptual, esquema... </li></ul><ul><li>Formular-les en frases </li></ul><ul><li>Construir un esborrany amb les eines de textualització: guies, esquemes, models, quadres de vocabulari, connectors, sinònims... </li></ul><ul><li>Revisar: referents ortogràfics, ús de diccionaris, pautes d’autoavaluació, scrimming, scanning... </li></ul><ul><li>Produir el text definitiu </li></ul>
 5. 5. EL MODELATGE DEL PROFESSOR <ul><li>Els alumnes han de veure com construeix un text el professor: </li></ul><ul><ul><ul><li>Verbalitza el que va fent per guiar-los </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Redacta un esborrany que millora i corregeix: rellegeix, replanifica, fa ús del diccionari, fa ús del corrector del processador... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Redacta el text definitiu que arriba a un receptor </li></ul></ul></ul>
 6. 6. TEMPS i ESPAI <ul><li>Cal administrar el temps i l’espai per produir, corregir l’escrit i fer la lectura del text </li></ul><ul><li>Temps reservat dins l’horari setmanal o millor diari </li></ul><ul><li>Nulla dies sine linea – Plini el Jove </li></ul><ul><li>Organització de l’alumnat: parelles, grups cooperatius... </li></ul><ul><li>Quaderns de redaccions, blocs, murals... </li></ul>
 7. 7. PRODUCCIÓ DE DIFERENTS TIPUS DE TEXTOS – TIPOLOGIA TEXTUAL <ul><li>Instructiu (Com es fa?) </li></ul><ul><li>Conversacional (De què es parla?) </li></ul><ul><li>Narratiu (Què passa?) </li></ul><ul><li>Descriptiu (Com és?) </li></ul><ul><li>Expositiu (De què informa?) </li></ul><ul><li>Poètic (Què se sent?) </li></ul><ul><li>Predictiu (Què passarà?) </li></ul><ul><li>Argumentatiu: (Què es defensa?) </li></ul><ul><li>Ús social (Què es fa saber?) </li></ul>
 8. 8. ELEMENTS COMUNS A TENIR EN COMPTE EN LA REDACCIÓ DE TEXTOS: <ul><ul><ul><li>Adequació: propòsit comunicatiu, tema, destinataris, context i registre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coherència: quantitat, qualitat i estructuració de la informació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cohesió: connectors, anàfores i díctics, puntuació i morfosintaxi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estil: variació i precisió lèxica, complexitat i variació sintàctica, recursos retòrics i literaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presentació: cal·ligrafia i polidesa, tipografia i marges, indicis no textuals </li></ul></ul></ul>
 9. 9. 3 – LA CORRECCIÓ <ul><li>Com corregim i amb quina finalitat? </li></ul><ul><li>Corregir per millorar: la correcció forma part del procés de millora de l’esborrany </li></ul><ul><li>Partir d’uns criteris de correcció que tinguin en compte els diversos aspectes del text com ara els que tenen els correctors de les proves de 6è </li></ul><ul><li>Administrar bé el temps: corregir a fons textos curts </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Assenyalar les faltes i que se les corregeixi l’alumne. Això vol dir revisar els textos definitius </li></ul><ul><li>Utilitzar tècniques de correcció col·lectiva, per parelles... </li></ul><ul><li>Consultar el diccionari </li></ul><ul><li>Utilitzar el corrector de textos del processador </li></ul><ul><li>La correcció de l’escrit ( i, si s’escau, de la lectura del text) l’ha de fer el professorat de totes les àrees </li></ul>
 11. 11. 4 – L’AVALUACIÓ <ul><li>Criteris de correcció de les redaccions de les proves de 6è: </li></ul><ul><ul><ul><li>Criteris generals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coherència i adequació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aspectes formals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lèxic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ortografia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Morfosintaxi </li></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>El pes de l’escrit, l’oral i la comprensió lectora en l’avaluació: </li></ul><ul><li>A l’àrea de llengua </li></ul><ul><li>A totes les àrees </li></ul><ul><li>Han de constituir l’element nuclear de l’avaluació de la llengua </li></ul>

×