Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LA COMPET È N CIA COMUNICATIVA I LING ÜÍ S TICA, BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES Neus Sanmartí  Octubre, 2010
<ul><li>L’alumnat no entén els textos i no sap escriure perquè no sap llegir i escriure o perquè no coneix els continguts?...
<ul><li>El llenguatge és l’instrument mediador de l’aprenentatge per excel·lència. </li></ul><ul><li>Cada disciplina té e...
<ul><li>La resposta a les demandes següents es concreta en tots els casos en la realització d’un text explicatiu? </li></u...
<ul><li>Imagina’t que ets un poeta : Descriu aquest bosc </li></ul><ul><li>Imagina’t que ets una ecòloga : Descriu aques...
Dificultats de l’alumnat: Diferenciar contextos Amb els amics (context quotidi à ): “ Aquest mat í h e agafat molt fred!”...
Dificultats de l’alumnat: Polis è mia <ul><li>Menjo la sopa a la força </li></ul><ul><li>Força Barça </li></ul><ul><li>M...
Dificultats de l’alumnat: Els verbs <ul><li>El ferro té òxid, tinc força, té un color blau… </li></ul><ul><li>He a...
Només canviant la forma verbal canvia el model interpretatiu del fenomen Els cactus  estan adaptats  a viure en llocs am...
Dificultats de l’alumnat: Els connectors Llavors...., llavors pensament lineal reforça pensament hipotètic afavoreix Ja q...
Dificultats de l’alumnat: Sintetitzar <ul><li>agafo una proveta </li></ul><ul><li>poso aigua a la proveta </li></ul><ul><...
‘ Explica’ per qu è un arbre que ara pesa 250 kg fa 20 anys nom és pesava 1kg Dificultats de l’alumnat: Diferenciar ni...
<ul><li>Perqu è ha crescut, s’ha fet m és gran, han passat els anys …  (tautologia) </li></ul><ul><li>Perqu è  t é mé...
DESCRIURE Habilitats cognitivoling üístiques (1) Enunciar qualitats, propietats, característiques, etc., de l’objecte o de...
DEFINIR RESUMIR Narrar, demostrar, comparar, exposar, hipotetitzar…  Habilitats cognitivoling üístiques (2) JORBA, J; GÓM...
Descriu flors. Defineix qu è é s una flor. Argumenta si una pinya, una carxofa…, é s una flor. Relacions entre la descrip...
Indica a quina categoria pertany  Es refereix a la funció No es refereix a les condicions necessàries i suficients
<ul><li>Pensar en: </li></ul><ul><li>A quin grup pertany -d’objectes, materials, éssers vius…, o de parts-  (per exemple,...
Justificar: Explicar el perqu è del perquè
Aprendre a justificar Per qu è quan l’ aire s’escalfa es dilata?
Una justificació científica és com un iceberg El globus s’infla Allò que l’alumne observa i expressa en el context quotid...
L’aire quan s’escalfa es dilata Per què? Material format per partícules que es mouen en totes direccions Comencem per t...
L’aire quan s’escalfa es dilata L’aire quan s’escalfa augmenta la seva temperatura ja que les seves molècules es mouen...
Per qu è la temperatura de l’aigua no canvia mentre s’est à congelant? En petit grup Traducció
<ul><li>Com utilitzar la lectura per aprendre? </li></ul><ul><li>Per qu è no té massa sentit llegir llibres de text? </li>...
Llegir no é s con èix er les paraules, no é s un proc és l i neal ni una simple acumulaci ó  de significats, i tampoc ...
COM S’UNEIXEN ELS LACUS? Llegir i entendre un text Ja saps que els lacumols de la matèria estan units en sòlids i líquids...
Normalment plantegem preguntes per afavorir la comprensi ó d’un text Però, atenció a com es formulen les preguntes i al no...
De cranta, un brosqui pidró las grascas y una murolla nascró filotudamente. No lo ligaron lligamente, pero no le sarretaro...
<ul><ul><li>Per construir- abstreure coneixements </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identificant les idees principals que re...
Aprenent a llegir críticament el diari i a resoldre problemes, tot aprenent ci ències: Un exemple
4t ESO, IES Dr. Puigvert Oliveras, B.; Sanmart í, N. (2008). Treballant les competències a la classe de Química, Educació ...
Treball previ a la lectura Identificació de la finalitat de la lectura Coneixements científics sobre el tema Activació de ...
Lectura cooperativa Amb quina finalitat va escriure aquest article ? Creus que és científic a m és de periodista? Es p...
<ul><li>C om es plantejaria el problema una persona científica? </li></ul><ul><li>C om planificar ia la recerca d’una s...
Planificaci ó de l’acció Avaluaci ó crítica del contingut científic de l’article Identificaci ó de paraules-clau per a la...
<ul><li>Quin tipus de text escriurem ? A qui? Per qu è? </li></ul><ul><li>Sobre qu è volem convèncer, q u ins arguments p...
Arguments en contra de la meva idea poden ser… La meva idea és que… Les meves raons són… Convencer i a a algú que no em cr...
C o-avaluació dels escrits 5. Està escrit d’una manera que s’entén? 4. Dóna evidències que convencen? 3. Tenen en compte e...
“ No llegim ni comprenem significats neutres; llegim discursos del nostre entorn i comprenem dades i informacions que ens ...
Márquez, C. & Prat, A. (eds). (2010). Competència científica i lectora a secundària. L’ús de textos a les aules de cièncie...
Un exemple de treball a un Institut IES Badia del Vallès (en el marc d’un pla de formació a 3 anys) Una comissió planteja...
Con s’han treballat les diferents tipus habilitats cognitico-ling üistiques (1)? <ul><li>A cada curs s’aprofundeix en uns...
<ul><li>S’han acordat unes normes per a l’elaboració de cada tipus de textos (B.O.). </li></ul><ul><ul><li>La comissió fa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La importància de la competència lingüística per a l'adquisició de les competències bàsiques - Neus Sanmartí

2,189 views

Published on

La importància de la competència lingüística per a l'adquisició de les competències bàsiques - Neus Sanmartí, professora del departament de Didàctica de les Ciències de l'UAB.

Published in: Education
 • Be the first to comment

La importància de la competència lingüística per a l'adquisició de les competències bàsiques - Neus Sanmartí

 1. 1. LA COMPET È N CIA COMUNICATIVA I LING ÜÍ S TICA, BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES Neus Sanmartí Octubre, 2010
 2. 2. <ul><li>L’alumnat no entén els textos i no sap escriure perquè no sap llegir i escriure o perquè no coneix els continguts? </li></ul><ul><li>Els diferents tipus de text -descriptiu, explicatiu, argumentatiu...- s’escriuen amb les mateixes ‘regles del joc’ a totes les àrees? </li></ul><ul><li>Cal ensenyar a escriure ciències, socials, matemàtiques… a les classes d’aquestes disciplines? </li></ul>PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ
 3. 3. <ul><li>El llenguatge és l’instrument mediador de l’aprenentatge per excel·lència. </li></ul><ul><li>Cada disciplina té el seu propi “patró lingüístic” </li></ul><ul><li>El patró lingüístic i el patró temàtic s’aprenen al mateix temps (si l’aprenentatge és significatiu) </li></ul><ul><li>La finalitat no és aprendre ‘llengua’ a les classes de les altres àrees, sinó la d’aprendre els coneixements propis d’aquestes àrees… però no hi ha dubte que també s’aprèn llengua. </li></ul>Per què ens plantegem aquestes preguntes? Amb quina finalitat?
 4. 4. <ul><li>La resposta a les demandes següents es concreta en tots els casos en la realització d’un text explicatiu? </li></ul><ul><li>Explica l’argument de tal pel·lícula </li></ul><ul><li>Explica les causes de la guerra civil espanyola </li></ul><ul><li>Explica per què l’aire es dilata quan s’escalfa </li></ul><ul><li>Explica què has fet per resoldre el problema </li></ul><ul><li>I és clara la diferència entre demandes com explicar, raonar, interpretar, justificar, argumentar, dir per què…? </li></ul>Necessitat que els professors de diferents àrees ens coordinem
 5. 5. <ul><li>Imagina’t que ets un poeta : Descriu aquest bosc </li></ul><ul><li>Imagina’t que ets una ecòloga : Descriu aquest bosc </li></ul>Cada disciplina t é el seu “patr ó lingüístic”
 6. 6. Dificultats de l’alumnat: Diferenciar contextos Amb els amics (context quotidi à ): “ Aquest mat í h e agafat molt fred!” Quan parlem cient íficament (context científic): “ He transferit energ ia en forma de calor del meu cos a l’entorn ”
 7. 7. Dificultats de l’alumnat: Polis è mia <ul><li>Menjo la sopa a la força </li></ul><ul><li>Força Barça </li></ul><ul><li>Menjar dóna força </li></ul><ul><li>Anar al cine m’agrada força </li></ul><ul><li>Tinc força </li></ul><ul><li>Com més gran més força pots fer </li></ul><ul><li>Faig força </li></ul>
 8. 8. Dificultats de l’alumnat: Els verbs <ul><li>El ferro té òxid, tinc força, té un color blau… </li></ul><ul><li>He agafat fred, la llet ha agafat el gust dolç del sucre, el sucre ha passat el gust dolç a la llet… </li></ul><ul><li>En la digestió se separen els aliments útils dels que no ens serveixen </li></ul>
 9. 9. Només canviant la forma verbal canvia el model interpretatiu del fenomen Els cactus estan adaptats a viure en llocs amb poca aigua . Els cactus s’han adaptat a viure en llocs amb poca aigua.
 10. 10. Dificultats de l’alumnat: Els connectors Llavors...., llavors pensament lineal reforça pensament hipotètic afavoreix Ja que ........, Perquè ....... Si ........., aleshores ..... (Ús del subjuntiu i del condicional) pensament causal afavoreix (confonen causes i conseqüències…)
 11. 11. Dificultats de l’alumnat: Sintetitzar <ul><li>agafo una proveta </li></ul><ul><li>poso aigua a la proveta </li></ul><ul><li>miro a quina ratlla arriba l’aigua </li></ul><ul><li>llegeixo quants ml són </li></ul><ul><li>tiro el sòlid dins la proveta ... </li></ul><ul><li>torno a mirar el nivell </li></ul><ul><li>resto els ml d’ara als d’abans </li></ul><ul><li>el resultat és el volum del sòlid </li></ul>MESURAR UN VOLUM Com dir-ho en només tres ‘accions’? REDACCIÓ FINAL
 12. 12. ‘ Explica’ per qu è un arbre que ara pesa 250 kg fa 20 anys nom és pesava 1kg Dificultats de l’alumnat: Diferenciar nivells d’explicacions
 13. 13. <ul><li>Perqu è ha crescut, s’ha fet m és gran, han passat els anys … (tautologia) </li></ul><ul><li>Perqu è t é més branques, més fulles, el tronc és més gruixut … (no explica, només nomena conseqüències) </li></ul><ul><li>Perqu è absorbeix aigua, adobs, CO2… (explicaci ó que relaciona fets) </li></ul><ul><li>Perqu è fabrica els seus aliments a partir de l’aigua, el CO2 i la energ ia del Sol fent la fotosíntesi i els transforma en parts de l’arbre (justificació) </li></ul>Tipus de respostes
 14. 14. DESCRIURE Habilitats cognitivoling üístiques (1) Enunciar qualitats, propietats, característiques, etc., de l’objecte o del fenomen Produir raons o arguments... en relació al corpus de coneixement (teoria) Produir raons o arguments... amb la finalitat de convèncer JUSTIFICAR ARGUMENTAR EXPLICAR Produir raons o arguments... Establint relacions entre raons i arguments...
 15. 15. DEFINIR RESUMIR Narrar, demostrar, comparar, exposar, hipotetitzar… Habilitats cognitivoling üístiques (2) JORBA, J; GÓMEZ, I; PRAT, A. (1998). Parlar i escriure per aprendre. Barcelona: ICE UAB. Expressar les característiques necessàries i suficients perquè un concepte no es pugui confondre amb un altre Seleccionar i condensar idees o accions d’acord amb la finalitat de la tasca
 16. 16. Descriu flors. Defineix qu è é s una flor. Argumenta si una pinya, una carxofa…, é s una flor. Relacions entre la descripci ó, la definició i la justificació (o la argumentació)
 17. 17. Indica a quina categoria pertany Es refereix a la funció No es refereix a les condicions necessàries i suficients
 18. 18. <ul><li>Pensar en: </li></ul><ul><li>A quin grup pertany -d’objectes, materials, éssers vius…, o de parts- (per exemple, la flor és una part d’una planta). </li></ul><ul><li>Quines parts, propietats o caracter ístiques s ón imprescindibles (ex. totes les flors tenen pistil i/o estams, per ò no totes tenen p ètals ). </li></ul><ul><li>En quina és la seva funció o aplicacions, és a dir, perquè serveix (per exemple, la flor serveix perquè la planta es pugui reproduir). </li></ul>Qu è hem de fer per definir? Una flor és una part d’una planta que sempre té un pistil (òvuls) i/o estams (pol·len) i que serveix perquè la planta es pugui reproduir”.
 19. 19. Justificar: Explicar el perqu è del perquè
 20. 20. Aprendre a justificar Per qu è quan l’ aire s’escalfa es dilata?
 21. 21. Una justificació científica és com un iceberg El globus s’infla Allò que l’alumne observa i expressa en el context quotidià Allò que l’alumne desconeix i ha de conèixer per poder parlar en el context científic Cal aprendre a traduir Ha de parlar de: L’aire, un gas, augment de temperatura i de volum, de dilatació, de partícules, del seu moviment, distribució… però
 22. 22. L’aire quan s’escalfa es dilata Per què? Material format per partícules que es mouen en totes direccions Comencem per traduir Escalfa = augmenta la T Dilata = augmenta el volum Què sabem? És un gas A l’augmentar la T, augmenta la velocitat de les partícules Augmenta el volum perquè augmenta la separació entre les partícules
 23. 23. L’aire quan s’escalfa es dilata L’aire quan s’escalfa augmenta la seva temperatura ja que les seves molècules es mouen a més velocitat; per tant, augmenta la distància entre elles i ocupen més espai. Conseqüentment, l’aire es dilata Arguments teòrics Organitzem les idees amb ajuda de connectors perquè com que ja que per tant conseqüentment
 24. 24. Per qu è la temperatura de l’aigua no canvia mentre s’est à congelant? En petit grup Traducció
 25. 25. <ul><li>Com utilitzar la lectura per aprendre? </li></ul><ul><li>Per qu è no té massa sentit llegir llibres de text? </li></ul><ul><li>Per ò, què comporta llegir textos no “validats”? </li></ul>I la lectura?
 26. 26. Llegir no é s con èix er les paraules, no é s un proc és l i neal ni una simple acumulaci ó de significats, i tampoc es redueix a la localitzaci ó de la informaci ó.
 27. 27. COM S’UNEIXEN ELS LACUS? Llegir i entendre un text Ja saps que els lacumols de la matèria estan units en sòlids i líquids i cal donar energia per separar-los. Els lacumols estan formats per lacus units fortament i també cal donar energia per separar-los. També saps que tot està format per lacumols; o per cums o per grans estructures de molts lacus units fortament entre ells. I per separar les seves càrregues, també cal energia. Si relaciones totes aquestes afirmacions entendràs com es produeix la unió entre els lacus, és a dir, l’enllaç.
 28. 28. Normalment plantegem preguntes per afavorir la comprensi ó d’un text Però, atenció a com es formulen les preguntes i al nombre!
 29. 29. De cranta, un brosqui pidró las grascas y una murolla nascró filotudamente. No lo ligaron lligamente, pero no le sarretaron tan plam. Cuando el brosqui manijó las grascas, la murolla drinó priscamente. 1- ¿Qué pidró el brosqui? 2- ¿Cómo nascó la murolla? 3- ¿Cómo lo sarretaron? 4- ¿Quién drinó? Quin inter ès té aquest tipus de preguntes?
 30. 30. <ul><ul><li>Per construir- abstreure coneixements </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identificant les idees principals que recull el text </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relacionant-les amb els coneixements previs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interpretant, inferint, analitzant… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Per aplicar-los a l’anàlisi de noves situacions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valorant, criticant, proposant… </li></ul></ul></ul>Per qu è la lectura és important en l’aprenentatge?
 31. 31. Aprenent a llegir críticament el diari i a resoldre problemes, tot aprenent ci ències: Un exemple
 32. 32. 4t ESO, IES Dr. Puigvert Oliveras, B.; Sanmart í, N. (2008). Treballant les competències a la classe de Química, Educació Química, 1, 17-23. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000052/00000008.pdf La Vanguardia, 10.09.2007. Ll. Serra
 33. 33. Treball previ a la lectura Identificació de la finalitat de la lectura Coneixements científics sobre el tema Activació de coneixements previs Estructura del text Autor / Diari Títol / Imatges Per qu è llegim aquest artícle a la classe de ci è ncies?
 34. 34. Lectura cooperativa Amb quina finalitat va escriure aquest article ? Creus que és científic a m és de periodista? Es podr ien esborrar aquestes pintades ? Quins coneixements creus que es necessiten per poder resoldre el problema? Quin problema planteja l’autor de l’article? Creus que t é soluci ó ? Quina ? Quina és la vostra opinió sobre els grafitis i els grafiters ? Com l’argumenteu?
 35. 35. <ul><li>C om es plantejaria el problema una persona científica? </li></ul><ul><li>C om planificar ia la recerca d’una soluci ó al problema? </li></ul>Treball despr és de la lectura Aprofundiment en el r ol científic
 36. 36. Planificaci ó de l’acció Avaluaci ó crítica del contingut científic de l’article Identificaci ó de paraules-clau per a la recerca a INTERNET d’informaci ó complementària. Activaci ó del model te òri c
 37. 37. <ul><li>Quin tipus de text escriurem ? A qui? Per qu è? </li></ul><ul><li>Sobre qu è volem convèncer, q u ins arguments podem aportar… ? </li></ul><ul><li>Avaluaci ó-regulació de la redacció </li></ul>Treball despr és de la lectura Rol escri pt or
 38. 38. Arguments en contra de la meva idea poden ser… La meva idea és que… Les meves raons són… Convencer i a a algú que no em creu amb… L’evidència que donaria per convèncer els altres és… Planificaci ó d’ un text argumentatiu
 39. 39. C o-avaluació dels escrits 5. Està escrit d’una manera que s’entén? 4. Dóna evidències que convencen? 3. Tenen en compte els punts de vista contraris? 3. Les raons o arguments tenen fonament científic? 3. Es fa referència a totes les idees possibles? 1. La idea o idees que es defensen són rellevants en relació al problema plantejat? Què aconsellaries per millorar-lo? No R Sí Criteris d’avaluació
 40. 40. “ No llegim ni comprenem significats neutres; llegim discursos del nostre entorn i comprenem dades i informacions que ens permeten interactuar i modificar la nostra vida ” Paulo Freire
 41. 41. Márquez, C. & Prat, A. (eds). (2010). Competència científica i lectora a secundària. L’ús de textos a les aules de ciències. Barcelona: Rosa Sensat. Quaderns de Rosa Sensat. Una novetat:
 42. 42. Un exemple de treball a un Institut IES Badia del Vallès (en el marc d’un pla de formació a 3 anys) Una comissió planteja una proposta de treball sobre escriptura dels diferents gèneres, que es discuteix en el marc dels Departaments i dels equips de nivell i s’aplica. Aquest curs, el 3r, treballem la lectura
 43. 43. Con s’han treballat les diferents tipus habilitats cognitico-ling üistiques (1)? <ul><li>A cada curs s’aprofundeix en uns tipus: </li></ul><ul><ul><li>1r ESO: Descripció i definició </li></ul></ul><ul><ul><li>2n ESO: Narració i text instructiu </li></ul></ul><ul><ul><li>3r ESO: Justificació i argumentació </li></ul></ul><ul><li>Cada assignatura pot plantejar altres tipus de textos però s’ha d’assegurar, entre tots, l’aprenentatge dels proposats. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>S’han acordat unes normes per a l’elaboració de cada tipus de textos (B.O.). </li></ul><ul><ul><li>La comissió fa una proposta i cada Departament analitza si s’adequa a les necessitats de les seves disciplines i proposa canvis. </li></ul></ul><ul><li>A cada curs, en el marc d’una assignatura, millor si és diferent de les de llengua, es construeix amb l’alumnat la “base d’orientació”. </li></ul><ul><li>S’acorden uns criteris d’avaluació </li></ul><ul><ul><li>Es fa una diagnosi a l inici (en una assignatura). </li></ul></ul><ul><ul><li>Es fa una prova a final de curs. </li></ul></ul>Com s’ha treballat (2)?

×