Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recerca i innovació en educació: tendències internacionals.

554 views

Published on

El rol de la recerca i la innovació en la millora de la qualitat de l'educació: què funciona i què no.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Recerca i innovació en educació: tendències internacionals.

  1. 1. Establiment de prioritats Resultats de recerca: evidències Activitats RD Desenvolupament de capacitats Finançament Marc regulatori i institucional Base de coneixements Decisions polítiques públiques Judici pràctica professional Perspectiva analítica
  2. 2. La inversió en RIE Japan Austria Poland Sweden Belgium Switzerland Finland Netherlands Czech Republic United States Average Slovak Republic Norway Greece Spain Germany Denmark Ireland 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 PercentageofgovernmentERDexpenditureastotalgovernment expenditureonRD Percentage of government ERD expenditure as total expenditure on education Font: OCDE, 2009. Les dades corresponen a l’any 2007.
  3. 3. La inversió en RIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inversió pública com a % del PIB % del total de la despesa RD Educació Salut Font: OCDE, 2009. Les dades corresponen a l’any 2007.
  4. 4. Els resultats: impacte 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nombre de patents registrades (eix esq.) Percentatge sobre el total de patents(eix dr.) Font: Foray i Raffo (2012).
  5. 5. Molt agraït F.Pedro@UNESCO.org Ja disponible a: /francescpedro Més encara a: @FrancescPedroED /francesc.pedroED

×