Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Construcció nacional

445 views

Published on

Com es construeix un sistema educatiu nacional? Una visió comparativa internacional sobre el paper de l'educació en els processos de construcció nacional

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Construcció nacional

  1. 1. Com es construeix un sistema educatiu nacional? COM ES CONSTRUEIX UN SISTEMA EDUCATIU NACIONAL? Una visió comparativa internacional sobre el paper de leducació en els processos de construcció nacionalUna visió comparativa internacional sobre el paper de leducació en els processos de construcció nacional
  2. 2. L’agenda de Lisboa– Escolaritzar a almenys el 95% dels alumnes amb edats compreses entre els 4 anys dedat i linici de lescolaritat obligatòria.– La taxa dabandonament escolar ha de reduir-se fins a menys del 10%.– El percentatge dalumnes de 15 anys dedat amb resultades pobres en lectura, matemàtiques i ciències ha de ser inferior al 15%.– Un mínim del 40% de la població dentre 30 i 34 anys dedat ha de comptar amb estudis superiors.– Un mínim del 15% de la població adulta ha de prendre part en activitats deducació permanent.
  3. 3. Eines Estàndards Processos Curricula Selecció Persones Tecnologia Avaluacions Docents Preparació Pràctiques Personal suport Sistemes de dades Ensenyament Contractació/inducció Disseny, implementació i Aprenentatge Famílies Intervencions estudiants aliniament de les polítiques Organització treball Sistemes de suportDesenvolupament carrera Supervisió Retenció
  4. 4. Educació 2050L’antic sistema burocràtic Inclusió El sistema modernAlguns estudiants aprenen molt Tots els estudiants aprenen al màxim Curriculum, aprenentatgeRutines cognitives bàsiques Aprendre a aprendre, noves formes de treball Qualitat docentFormació post-secundària Treballadors del coneixement d’alta qualificació Organització del treballTaylorista, jeràrquica Plana, col.legial AccountabilityBàsicament vers les autoritats Bàsicament als iguals i a la comunitat d’actors
  5. 5. PISA Briefing of Council OECD Programme forInternational Student Assessment 14 November 2007 16 16
  6. 6. PISA Briefing of Council OECD Programme forInternational Student Assessment 14 November 2007 17 17
  7. 7. PISA Briefing of Council OECD Programme forInternational Student Assessment 14 November 2007 18 18
  8. 8. MOLTES GRÀCIES!

×