Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ensenyament Idiomes

405 views

Published on

Published in: Travel, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ensenyament Idiomes

  1. 1. Ensenyament Idiomes Francesc Fernandez Anna Juanico Biel Martí Josep Mª Vallmitjana
  2. 2. En que consisteix? <ul><li>Són cursos d’idiomes estructurats en diferents nivells. </li></ul><ul><li>El cursos poden ser d’octubre a juny o cursos intensius a l’estiu </li></ul><ul><li>Podem trobar idiomes com ara anglès, francès, italià, alemany, japonès, xinès, català i castellà </li></ul>
  3. 3. On es pot fer? <ul><li>Podem fer curosos d’idiomes en dos tipus d’escoles diferents: </li></ul><ul><li>- Escoles d’idiomes privades </li></ul><ul><li>- Escoles oficials d’idiomes (EOI) </li></ul>
  4. 4. Accés <ul><li>Podem accedir a qualsevol escola d’idiomes privada fent una prova de nivell a partir dels 12 anys. </li></ul><ul><li>A les escoles oficials d’idiomes (EOI) s’hi pot accedir també per una prova de nivell, a partir del nivell equivalent a 2n d’ESO. </li></ul>
  5. 5. EOI <ul><li>Són centres públics no universitaris d’ensenyament d’idiomes moderns. </li></ul><ul><li>l’EOI més propera a nosaltres es: </li></ul><ul><li>E.O.I. de Sabadell C./ de Pelai Briz, s/n 08202 Sabadell (A prop de la torre de l'aigua) </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Plà d’estudis estructurat en 3 nivells: </li></ul><ul><li>- Nivell bàsic (1r i 2n curs) - Nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües </li></ul><ul><li>- Nivell intermedi (3r curs) - Nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i </li></ul><ul><li>- Nivell avançat (4t i 5è curs) - Nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües </li></ul>
  7. 7. Altres escoles <ul><li>En el nostre entorn podem trobar diferents escoles d’idiomes privades. Al nostre poble n’hi ha 2: </li></ul><ul><li>- Idiomes Castellar: Ctra. Sentmenat, 52. Ronda Llevant cantonada Jaume I </li></ul><ul><li>- Nova Language: Passeig </li></ul>

×