Preparació de la investigació (II part)

815 views

Published on

Presentació de la segona part del mòdul "Preparació de la investigació: disseny metodològic i precaucions", per a l'assignatura d'Investigació i Innovació en tecnologia educativa, de 4t de Pedagogia a la Universitat Rovira i Virgili

Published in: Education
 • Be the first to comment

Preparació de la investigació (II part)

 1. 1. Alfabetització investigació (II) Multimodal: Preparació de la l'aprenentatge a ! la isocietat de la Disseny metodològic precaucions informació Investigació i innovació !en tecnologia educativa Curs 2013/2014 francesc esteve @francescesteve
 2. 2. Preparació de la investigació
 3. 3. Preparació de la investigació 1. Selecció del problema (-) Plantejament del problema (-) Descripció del context (-) Estat de l’art
 4. 4. Preparació de la investigació 1. Selecció del problema (-) Plantejament del problema (-) Descripció del context (-) Estat de l’art 2. Revisió de la literatura (-) Fonts consultades (-) Estratègia de cerca (-) Estudis similars
 5. 5. Preparació de la investigació 1. Selecció del problema (-) Plantejament del problema (-) Descripció del context (-) Estat de l’art 2. Revisió de la literatura (-) Fonts consultades (-) Estratègia de cerca (-) Estudis similars 3. Propòsit de la investigació (-) Objectius de recerca (-) Descripció de les variables
 6. 6. Disseny de la investigació
 7. 7. Disseny de la investigació “Plan y estructura de una investigación concebidas para obtener respuestas a los interrogantes de un estudio” Kerlinger i Lee, 2000
 8. 8. Disseny de la investigació “Plan y estructura de una investigación concebidas para obtener respuestas a los interrogantes de un estudio” Kerlinger i Lee, 2000 Quin serà l’objectiu? ajudar a proporcionar una resposta fiable a la pregunta plantejada en el problema d’investigació
 9. 9. Disseny de la investigació Descriptius Experimentals la intenció principal no és la manipulació, ni la modificació. Es respecta al màxim la situació natural de l’objecte d’estudi estudis d’enquesta estudis observacionals estudis correlacionals estudis etnogràfics estudis fenomenològics estudis de casos Investigació - Acció Ferrández, 2006
 10. 10. Disseny de la investigació Descriptius Experimentals Investigació - Acció la intenció principal és la manipulació, per tal de conèixer les conseqüències del canvi estudis experimentals estudis quasiexperimentals estudis preexperimentals Ferrández, 2006
 11. 11. Disseny de la investigació Descriptius Experimentals Investigació - Acció estudis participatius estudis cooperatius la intenció principal és obtenir coneixement aplicat, aportar informació per prendre decisions i guiar els processos de canvi Ferrández, 2006
 12. 12. Disseny de la investigació Descriptius no manipular, no modificar d’enquesta, observacionals, correlacionals, etnogràfics, fenomenològics, estudis de casos Experimentals manipular, modificar estudis experimentals estudis quasiexperimentals estudis preexperimentals Investigació - Acció coneixement aplicat, prendre decisions estudis participatius estudis cooperatius Ferrández, 2006
 13. 13. Disseny de la investigació Investigació per al Disseny Anàlisi Disseny Desenvolupament Implementació Avaluació
 14. 14. Investigació per al Disseny Definició “La investigación para el diseño educativo se entiende como el estudio sistemático de diseño, desarrollo y evaluación ! de intervenciones educativas (p.e.: programas formativos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, materiales, productos y sistemas), ! como solución a problemas complejos, ! y que también pretende la mejora de nuestros conocimientos sobre las características de las intervenciones y la generación de principios de diseño.” Plomp i Nieveen, 2009
 15. 15. Investigació per al Disseny • • • • • • Centrada en problemas complejos en contextos reales. Implica colaboración intensiva entre investigadores y participantes. Integra principios de diseño reconocidos e hipotéticos con las potencialidades tecnológicas para proporcionar soluciones realizables a dichos problemas. Pone en marcha estudios rigurosos y reflexivos para probar y mejorar entornos de aprendizaje innovadores, así como para definir nuevos principios de diseño. Requiere implicación a largo plazo que permita la mejora continua de protocolos y cuestiones. Mantiene un compromiso tanto con la construcción y ampliación teórica como con la resolución del problema en el mundo real. Reeves, 2000 i 2006; Salinas Bueno, 2011
 16. 16. Investigació per al Disseny Fases de la investigació Investigació preliminar anàlisi de les necessitats i del context, revisió de la literatura, i desenvolupament del marc conceptual Fase de prototipatge establiment de les directrius de disseny, optimització del prototip seguint cicles de disseny, avaluació i revisió Fase d’avaluació avaluació sumativa per concloure si la solució o intervenció compleix amb les especificacions predeterminades. Així com recomanacions per al disseny d’intervencions Plomp i Nieveen, 2009
 17. 17. Investigació per al Disseny Fases de la investigació Investigació preliminar anàlisi de les necessitats i del context, revisió de la literatura, i desenvolupament del marc conceptual Fase de prototipatge establiment de les directrius de disseny, optimització del prototip seguint cicles de disseny, avaluació i revisió Fase d’avaluació avaluació sumativa per concloure si la solució o intervenció compleix amb les especificacions predeterminades. Així com recomanacions per al disseny d’intervencions Plomp i Nieveen, 2009
 18. 18. Exemple de: Fases i estructura d’un estudi Salinas Bueno, 2011
 19. 19. Exemple de cronograma: fases, tasques, temporalització Salinas Bueno, 2011
 20. 20. Què hem de fer d’aquest punt? Fitxa 2 1) Títol de la investigació ! 2) Components del grup ! 3) Metodologia seleccionada - Descripció de la metodologia ! - Estructura de la investigació ! - Cronograma: fases, tareas, temporalización
 21. 21. Criteris de qualitat / bondad:
 22. 22. Criteris de qualitat / bondad: Una sèrie d’aspectes que tota investigació ha d’aconseguir amb la finalitat de ser una investigació de qualitat validesa d’una investigació (grau de confiança respecte a la veracitat dels resultats obtinguts)
 23. 23. Criteris de qualitat / bondad: validesa interna Def.: Quantitatius grau en el que es pot arribar a aprofundir-se en una situació (credibilitat) validesa externa Def.: Qualitatius Amenaces: Falta de descriptors, participació d’un únic investigador, instruments aliens, No es registren dades automàticament fiabilitat inter jutges, que els observadors independents arribin a la mateixa conclusió en la mateixa situació. fiabilitat externa Def.: Amenaces: Interacció selecció-tractament, interacció context-tractament, interacció història-tractament… grau en el que les representacions creades són aplicables a diferents grups i situacions (aplicabilitat - transferibilitat) fiabilitat interna Def.: Amenaces: Història, maduració, familiaritat amb la prova, mortalitat, rivalitat, desmoralització… Amenaces: Estatus de l’investigador, selecció dels informants, constructes de l’investigador, procediments de recollida i anàlisi fiabilitat intra jutges, que els observadors independents arribin a la mateixa conclusió en situacions semblants
 24. 24. Criteris de qualitat / bondad: Investigació per al Disseny “En la Investigació per al Disseny s’han de complir els mateixos criteris de qualitat que en qualsevol altre tipus d’investigació. No obstant, tenint en compte la seva estructura cíclica, els primers cicles de disseny i desenvolupament poden ser menys rigurosos que les fases posteriors” Plomp i Nieveen, 2009
 25. 25. Criteris de qualitat / bondad: Criteris Rellevant (validesa de contingut) Els components de la intervenció s’han de basar en l’estat de l’art del coneixement Consistent (validesa de constructe) Els components han de vincular-se entre si. La intervenció ha d’estar dissenyada de manera lògica Pràctica Els usuaris finals han de considerar que la intervenció és útil i poden utilitzar-los de manera fàcil Efectiva Es produeixen els resultats previstos Plomp i Nieveen, 2009
 26. 26. Què hem de fer d’aquest punt? Fitxa 2 1) Títol de la investigació ! 2) Components del grup ! 3) Metodologia seleccionada 4) Criteris de qualitat ! - Descripció dels criteris ! - Detecció d’amenaces a la qualitat
 27. 27. Referencies bibliogràfiques Alfabetització Multimodal: • l'aprenentatge a la societat de la ! • informació ! ! Ferrández, R. (2006). Métodos de Investigación en Educación. Material docente. Castelló: Universitat Jaume I. Kerlinger, F. N. y Lee, H. B. (2000). Foundations of behavioral research. Holt, NY: Harcourt College Publishers. • • Plomp, T. y Nieveen, N. (2009). An introduction to educational design research. Enschede, the Netherlands: Netherlands Institute for curriculum development (SLO) ! Salinas Bueno, I. (2011). Pautas ergonómicas para la interacción persona ordenador: Diseño y uso de sistemas para el acceso a las TIC de usuarios con grandes discapacidades motoras. Universitat de les Illes Balears. Thesis. francesc esteve @francescesteve
 28. 28. Alfabetització investigació (II) Multimodal: Preparació de la l'aprenentatge a ! la isocietat de la Disseny metodològic precaucions informació Pictures with Creative Commons licence @foam, @stanfordedtech, @zandwacht & @ucdaviscoe francesc esteve @francescesteve

×