Metodologia de la Investigació en Educació - TFG

9,621 views

Published on

Presentació del Mòdul de Formació per al Treball Final de Grau (TFG): Metodologia de la Investigació en Educació (2a Sessió - Disseny, estratègies i instruments).
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, Universitat Rovira i Virgili (URV) - By: Francesc Esteve, Juan González i José Mª Cela

Published in: Education
3 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,621
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,068
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
3
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metodologia de la Investigació en Educació - TFG

 1. 1. Alfabetització Multimodal: Metodologia de la Investigació en Educació l'aprenentatge a la societat de la ! Treball Final de Grau informació Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia ! Curs 2013/2014 Francesc Esteve francescmarc.esteve@urv.cat @francescesteve
 2. 2. Què és investigar?
 3. 3. Què és investigar? TRETS ESSENCIALS sistemàtic formalitzat justificat contextualitzat
 4. 4. Què és investigar? TRETS ESSENCIALS CONDICIONANTS realitat dinàmica treball amb subjectes implicacions ètiques complexitat metodològica
 5. 5. Què és investigar? FA S E S D ’ U N A I N V E S T I G A C I Ó Plantejament Disseny Resultats Conclusions
 6. 6. Principals mètodes Experimentals la intenció principal és la manipulació, per tal de conèixer les conseqüències del canvi Descriptius la intenció principal no és la manipulació, ni la modificació. Es respecta al màxim la situació natural de l’objecte d’estudi Investigació Acció la intenció principal és obtenir coneixement aplicat, aportar informació per prendre decisions i guiar els processos de canvi
 7. 7. Plantejament de la investigació
 8. 8. una de les fases més complexes
 9. 9. no solen ocórrer per accident
 10. 10. 1. Selecció del problema
 11. 11. Hernández Pina (1998) - Factibilitat - Claredat - Significació - Descriptiu Característiques del problema
 12. 12. Quin tema investigar?
 13. 13. Quin tema investigar? Diversitat, multiculturalitat, organització escolar, gestió de l’aula, les TIC, aprenentatge flexible, avaluació de l’aprenentatge, estils d’aprenentatge, tutoria entre iguals, autogestió, treball per projectes, el treball a casa i els deures, activitats extraescolars, la lectura, l’activitat fora de l’escola, l’anglès, recursos d’aprenentatge, proves d’avaluació, tamany de la classe, l’escletxa digital, orientació i tutoria, els i les mestres, legislació educativa, institucions educatives, formació del professorat, actituds dels mestres, aprenentatge-servei, NEE, currículum, competències...
 14. 14. condicionants: ! motivació, temps, recursos, coneixements previs, obstacles...
 15. 15. 2. Revisió de la literatura
 16. 16. 1. Nivell conceptual profundització en la problemàtica 2. Nivell funcional estat de l’art, mètodes utilitzats, proves i instruments... Buendía (1999)
 17. 17. Tipus de fonts documentals Fonts primàries Generals Enciclopèdies Diccionaris Tesaurus Manuals Especialitzades ! Revistes Congressos Tesis Sèries Fonts secundàries Generals Especialitzades Revisions Ressenyes Catàlegs Índexs de publicacions Índexs de citacions Revistes de resums Bases de dades Bayot (2001)
 18. 18. estratègia de cerca • diversitat de fonts d’informació ! • variables a considerar: idioma, operadors booleans, exportació de cerques, tipologia de fonts...
 19. 19. Catàleg de la Biblioteca URV
 20. 20. ERIC ISI Web of Knowledge Google Scholar
 21. 21. 3. Propòsit de la investigació
 22. 22. objectius de recerca
 23. 23. EN RESUM: Plantejament de la investigació 1) Descripció de la problemàtica 2) Revisió bibliogràfica 3) Propòsit de la investigació !
 24. 24. Disseny de la investigació
 25. 25. Principals mètodes Experimentals la intenció principal és la manipulació, per tal de conèixer les conseqüències del canvi Descriptius la intenció principal no és la manipulació, ni la modificació. Es respecta al màxim la situació natural de l’objecte d’estudi Investigació Acció la intenció principal és obtenir coneixement aplicat, aportar informació per prendre decisions i guiar els processos de canvi
 26. 26. Principals mètodes Experimentals manipular, modificar Descriptius no manipular, no modificar Investigació Acció coneixement aplicat
 27. 27. Principals mètodes Experimentals manipular, modificar Descriptius no manipular, no modificar Investigació Acció coneixement aplicat comprovar hipòtesi estudis experimentals estudis quasiexperimentals estudis preexperimentals
 28. 28. Principals mètodes Experimentals manipular, modificar Descriptius coneixement aplicat estudis experimentals estudis quasiexperimentals estudis preexperimentals no manipular, no modificar Investigació Acció comprovar hipòtesi prendre decisions estudis participatius estudis cooperatius
 29. 29. Principals mètodes Experimentals manipular, modificar comprovar hipòtesi Descriptius no manipular, no modificar entendre la realitat, descobrir lleis Investigació Acció coneixement aplicat prendre decisions estudis experimentals estudis quasiexperimentals estudis preexperimentals estudis d’enquesta (escrita o oral), estudis observacionals, correlacionals, etnogràfics, fenomenològics, estudis de casos, etc. estudis participatius estudis cooperatius Bisquerra 2004; Ferrández, 2006
 30. 30. Tècniques i instruments de recollida d’informació
 31. 31. Anàlisi documental tècnica per recollir informació sistemàticament
 a partir de documents ja escrits de diferents modalitats de què? de diaris, de documents tècnics, de treballs, d’informes, de llibres i articles, de legislació, etc. PROCÉS 1.- Sondeig i classificació 2.- Selecció de la mostra documental 3.- Lectura profunda i primer anàlisi 4.- Lectura creuada i síntesi
 32. 32. Anàlisi documental EXEMPLES D’INFORMES resultats d’un anàlisi documental
 33. 33. Anàlisi documental EXEMPLES D’INFORMES resultats d’un anàlisi documental
 34. 34. Anàlisi documental EXEMPLES D’INFORMES resultats d’un anàlisi documental
 35. 35. Anàlisi documental EXEMPLES D’INFORMES resultats d’un anàlisi documental
 36. 36. L’observació procés per comprendre un fet per mitjà de la immersió i la recollida de dades d’allò que succeeix mentre s’observa què investiguem? com observem? on observem? què observem? quan observem? com enregistrem? com analitzem? 1. Especificacions de propòsits i requeriments 2. Format o protocol guia: notes de camp i diari de camp
 37. 37. L’observació EXEMPLES D’INFORMES escala d’una observació estructurada i sistemàtica
 38. 38. L’observació EXEMPLES D’INFORMES resultats d’una escala d’observació
 39. 39. L’observació EXEMPLES D’INFORMES resultats d’una observació participant amb diari de camp i gravadora
 40. 40. L’entrevista procés per recollir dades subjectives de l’entrevistat en relació amb allò que s’estudia TIPUS Individuals o en grup Directives o no directives Estructurades o no estructurades PROCÉS 1.- Transcripció i identificació del significat 2.- Classificació, categorització i reordenació 3.- Interpretació de les dades
 41. 41. L’entrevista EXEMPLES D’INFORMES número d’entrevistats i descripció de l’entrevista
 42. 42. L’entrevista EXEMPLES D’INFORMES número d’entrevistats i descripció de l’entrevista
 43. 43. L’entrevista EXEMPLES D’INFORMES representació dels resultats de les entrevistes
 44. 44. L’entrevista EXEMPLES D’INFORMES representació dels resultats d’una entrevista
 45. 45. Grup de discussió* tècnica per a recollir informació grupalment i simultània en relació amb allò que s’estudia (*) Entrevista grupal, planificada i estructurada ! - Habitualment: 6-12 subjectes, i 1-2 hores - Investigador: moderador. No intervé, guia el debat
 46. 46. Grup de discussió EXEMPLES D’INFORMES resultats d’un grup de discussió
 47. 47. Grup de discussió EXEMPLES D’INFORMES resultats d’un grup de discussió
 48. 48. Els qüestionaris instrument de recollida de la informació a través de preguntes, i que s’administra a una població o mostra enquesta Vs qüestionari CONTINGUT 1.- Coneixements 2.- Procediments 3.- Opinió / actitud TIPUS DE R E S P O S TA 1.- Obertes (Assaig, Record) 2.- Alternatives (Dicotòmiques, elecció múltiple)
 49. 49. Qüestionaris EXEMPLES D’INFORMES preguntes del qüestionari “generaciones interactivas en España”
 50. 50. Qüestionaris EXEMPLES D’INFORMES preguntes del qüestionari “generaciones interactivas en España”
 51. 51. Qüestionaris EXEMPLES D’INFORMES resultats del qüestionari “generaciones interactivas en España”
 52. 52. Qüestionaris EXEMPLES D’INFORMES resultats del qüestionari “generaciones interactivas en España”
 53. 53. Qüestionaris D’ IÓ C S? EA NT CR ME RU ST IN
 54. 54. Qüestionaris D’ IÓ C S? EA NT CR ME RU ST IN 1.- Anàlisi i definició conceptual 2.- Redacció de les preguntes 3.- Validació per jutges/experts 4.- Pilotatge 5.- Tancament
 55. 55. Anàlisi de les dades
 56. 56. Dades qualitatives - Multiplicitat de fonts i formes de dades (d’observacions i d’entrevistes, estructurades o no, d’anàlisi de documents, de qüestionaris…) - Treballem amb paraules, i aquestes ocupen molt de lloc. - La informació creix. La recol·lecció de dades ha de ser selectiva - L’anàlisi requereix prou de temps
 57. 57. 1.- Obtenir la informació
 58. 58. 2.- Capturar, transcriure, i ordenar la informació
 59. 59. 3.- Codificar la informació
 60. 60. 4.- Integrar la informació i intepretar els resultats
 61. 61. Software per a l’anàlisi qualitatiu NVivo (software propietari i de pagament) http://www.qsrinternational.com Atlas.ti (software propietari i de pagament) http://www.atlasti.com Aquad (software lliure i gratuït) http://www.aquad.de/es CDC EZ-Text (freeware) http://www.cdc-eztext.com
 62. 62. Software per a l’anàlisi qualitatiu
 63. 63. Dades quantitatives PROCÉS 1.- Recol·lecció, introducció i depuració de les dades 2.- Descripció dels subjectes (estadístics descriptius) 3.- Verificació de les hipótesis de recerca
 64. 64. Software per a l’anàlisi quantitatiu SPSS (software propietari i de pagament) http://www.ibm.com/es/es/ Excel (software propietari i de pagament) http://www.atlasti.com PSPP (software lliure i gratuït) http://www.gnu.org/software/pspp/ OpenOffice Calc (software lliure i gratuït) http://www.openoffice.org/es/
 65. 65. Software per a l’anàlisi quantitatiu
 66. 66. Referencies bibliogràfiques Alfabetització Multimodal: ! l'aprenentatge a la societat de la • ! informació • • Bayot, A. (2001). Métodos de Investigación en Educación. Proyecto Docente. Universidad de Castilla la Mancha. Bisquerra, R. (Ed.). (2004). Metodología de la investigación educativa (Vol. 1). Editorial La Muralla. Buendía, L. (1999). El proceso de la investigación empírico-experimental. En L. Buendía, D. González, J. Gutiérrez y M. Pegalajar (Eds.), Modelos de análisis de la investigación educativa. Sevilla: Alfar. ! • Ferrández, R. (2006). Métodos de Investigación en Educación. Material docente. Castelló: Universitat Jaume I. • ! Hernández Pina, F. (1998). Conceptualización del proceso de la investigación educativa. En L. Buendía, P. Colás y F. Hernández (Eds.), Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: McGrau Hill. ! • ICE. (2005). Fitxes per a investigadors. Butlletí per a la Recerca. Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona (UB). http://www.ub.edu/ice/recerca/ fitxes.htm
 67. 67. Alfabetització Multimodal: Metodologia de la Investigació en Educació l'aprenentatge a la societat de la ! Treball Final de Grau informació Francesc Esteve - Juan González - José Mª Cela Pictures with Creative Commons license at Flickr: @crimintalintent, @clemsonunivlibrary, @stanfordedtech & @zandwacht, @7933170@N03, @criminalintent, @beginasyouare, @geopelia, @ohiouniversitylibraries, @presta, @stuartpilbrow, @foam, @momentsfixats, @jabzg, @ajturner, @aerosolhalos ! francescmarc.esteve@urv.cat @francescesteve

×