Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filipino report

607 views

Published on

pagsususri

Published in: Education
  • Be the first to comment

Filipino report

  1. 1. Sanaysay • Maraming nagawang sanaysay mula 1986 hanggang sa kasalukuyan ay pagsusuri sa mga akda ng mga kilala kung hindi man higanteng persona sa larangan ng panitikan .
  2. 2. Rogelio Mangahas • “Si Edgardo M. Reyes : ang Manunulat Kanyang akda at Panahon “ – (unang gantimpala sa Palanca, 1986) • “ Ang Tiyanak sa Landas ni Rio Alma, Jr.” – (pangalawang gantimpala sa Palanca, 1986)
  3. 3. Glecy Atienza (1991) Ruth Elynia Mabanglo • “Ang Pagdadalaga ng mga batang Talutod: Ang Pulitika sa Personal na Paghihhimagsik ” • “Ang Pagbabaklas sa Imahe ni Superman Mula sa Mata ng mga Sinasagip”(CCP Literary contest,1990”)
  4. 4. • Ang mga Feminismong usapin sa panitikan ay produkto ng laganap na interes hindi lamang sa larangan ng kilusan, magmuing sa akademikong komunidad. Bilang bahagi ng masaklaw na teoriya ng Decontruksyon sa Panitikan, ang feminismo ay isa sa mga lapit na ginagamit ng mga kritiko sa pagsusuri.
  5. 5. Roland Tolentino “Ang Mito ng Pagkalalaki ni Richard Gomez ”(1991) Joi Barrios “:Ang Sinderelang Hindi Sinderela”(1990)
  6. 6. Isagani Cruz • “Lakas ng Libro/ Lakas ng Tao: Ang Pagdidikonstrak sa Tukso ng Pebrero”(Palanca, 1987) JJ Alvarez • “Musika at Ideolohiya ”(CCP Literary Contest, 1987)
  7. 7. • Dahil sa laganap na talastasan at mga programa ukol sa umuurong na kalagayan ng kapaligirang pandaigdig. Lumabas ang sanaysay ni
  8. 8. Edgardo Maranan • “Ang Bulkan, Bundok, Baha ” (Palanca, 1987)
  9. 9. • Marami sa mga sanaysay nitong huling mga taon (nagwagi man at hindi) ay kapuna-punang naisulat ng mga batang manunuri. • Nakalulugod itong pangyayari upang ang masaklaw na arena ng diskurso ay hindi na maipababatid sa madla sa pamamagitan ng magkakaibang pananaw ng mga beterano at bagong dugong mga manunuri.

×