Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
Försvaret kämpar nu för att behålla/expandera följande skjutfält <ul><li>Veckholms skjutfält                              ...
Veckholms skjutfält är ingen lösning på Försvarmaktens problem! <ul><li>Troligtvis kommer Försvarsmakten ej att få igeno...
Aktuella vapen <ul><li>Hagelvapen </li></ul><ul><li>AK4 och AK5 </li></ul><ul><li>K-pist </li></ul><ul><li>Kulspruta </li>...
Aktuella Fordon <ul><li>Helikopter </li></ul><ul><li>Bandvagn 206-207 </li></ul><ul><li>Pansarskyttefordon </li></ul><ul><...
Stridsfordon 90 På Veckholms skjutfält?
Försvarsmaktens ansökan <ul><li>I ansökan söker försvaret tillstånd för följande årliga volymer: </li></ul><ul><li>  </li>...
Försvarsmaktens planer <ul><li>I ansökan söker försvaret tillstånd från 100 skjutdagar till 230 skjutdagar per år </li></...
Kraftig expansion <ul><li>Antalet skott 2004 var 188 669 och ansökt volym är 1 078 850 dvs. en ökning faktorn 6 </li></...
Försvarsmaktens ansökan Konsekvenser Volymer/Skjutdagar <ul><li>Finkalibriga vapen </li></ul><ul><li>Försvaret ansöker om...
Tusentals människor berörs <ul><li>Enköpings kommun östra delen och då främst följande socknar: </li></ul><ul><ul><li>Veck...
Här är Veckholms skjutfält Amnö åkrar/Skjutfältet/Björkfjärden Bålsta och Bro stränder
Konsekvenser BULLER <ul><li>Kompanield med finkalibriga vapen, kulspruteld och frisprängningar ger helt oacceptabla ljud ...
Natten 27-28 april 2011 ”Bombningen ” <ul><li>27-28 apr 22.00-07.00 18 frisprängningar </li></ul><ul><li>Tillståndsansöka...
Dräktiga ston och kor Vardag i Veckholm
Skott och Tryckvågor Vad händer när skottsalvan avfyras på andra sidan diket?
Veckholms skjutfält omges av ett  aktivt jordbrukslandskap, naturreservat samt Bålsta och Bros tillväxtområden Skjutfälte...
Konsekvenser SÄKERHET <ul><li>F örekomsten av vådaskott har ”glömts bort” i ansökan. </li></ul><ul><li>Vapen som ej någon ...
Riskavstånd Vådaskott <ul><li>Finkalibriga vapen 7.62mm 4700m * </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>12.7 mm 6700m * </li></u...
Vådaskott går ej att förhindra när över 1 milj. skott skall skjutas Öppen terräng och Björkfjärden
Dödsolyckor inom försvaret <ul><li>7 feb 2010 en militär skjuten till döds </li></ul><ul><li>7 feb 2010 en militär skjuten...
I skjutriktningen Håbo och Bro byggs det! <ul><li>Ett bland flera exempel </li></ul><ul><li>l Detaljplaneprogram för Frösu...
Längs Håbos och Bros kust mot Mälaren Full fart på byggverksamheten!
Långfärdskridskor på Björkfjärden Rekreationsområde för Stockholm Håbo Bro Enköping ….
Norra Björkfjärden Fritidsbåtsparadis Utanför Veckholms skjutfält
” Coffe break” Härjarö Natureservat
Gåsholmarna Internationellt känt Naturreservat Veckhoms skjutfält <ul><li>island ; a tract of land, smaller than a contin...
Gåsholmarna i Veckholms skjutfält Länsstyrelsens syn Naturreservat /Natura 2000 EU skyddat <ul><li>Gåsholmen  </li></ul>...
Konsekvenser naturreservat  <ul><li>  </li></ul><ul><li>Området ligger i direkt anslutning eller nära flera naturreservat...
Konsekvenser Fornminnen och övriga kulturmiljövärden <ul><li>  </li></ul><ul><li>Inom själva fältet finns 11 fornminnen. ”...
Mälaren och grundvatten 70 års ansamling av tungmetaller och nu ytterligare en dos <ul><li>  </li></ul><ul><li>” Mälaren r...
Mälaren och Grundvatten Oklarheter <ul><li>I ansökan anges också att det föreligger många oklarheter och osäkerheter kring...
Försvaret vill ej undersöka alternativ <ul><li>Alternativa lösningar avfärdas med 40 ord i Tillståndsansökan (MKB kap 3 si...
Försvarsmaktens ansökan Brister! <ul><li>Försvarsmakten tar i sin ansökan ej upp flera för oss och omgivningen centrala fr...
Alternativ till Veckholms skjutfält <ul><li>Veckholm lämpar sig möjligen för finkalibrig eld i begränsad omfattning, defin...
Enköpings kommun & Veckholms skjutfält <ul><li>Försvarsmakten har i sitt rikstäckande ansökningsförfarande med största sa...
” Sammanfattande KRAV” <ul><li>Utifrån den upplevda erfarenhet vi nu har av bullerstörningar och den kunskap vi tillägnat ...
Sammanfattande krav <ul><li>4)Komplettera konsekvensanalysen </li></ul><ul><li>buller , mät på plats under ett antal övni...
Sammanfattande krav <ul><li>5) Styr användningen av skjutplatser så långt från gräns till annan fastighet som möjligt. ...
Sammanfattande Krav <ul><li>9)Till dess att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft ska verksamheten maximalt ligga på 20...
Slutsats <ul><li>Försvarsmakten vill av kostnadsskäl och brist på skjutfält kraftigt expandera verksamheten vid Veckholms ...
<ul><li>Försvarsmaktens ansökan i den version den nu föreligger bör på grund av detta AVSLÅS. </li></ul>
Råd till Enköpings politiker <ul><li>Långsiktigt är det politiskt omöjligt att försvara placeringen av Veckholms skjutfält...
Säker miljö 
Frågor på detta? www.framtidenkoping.se <ul><li>Kontakta gärna oss </li></ul><ul><li>Jan-Erik Karlsson </li></ul><ul><li>...
FMs totala informationspaket” <ul><li>Kungörelse </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Försvarsmakten Upplands regemente S...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Veckholms skjutfält några bilder aug

3,850 views

Published on

Bildspel om försvarets ansökan om utökad verksamhet vid Veckholms skjutfält, Enköping.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Veckholms skjutfält några bilder aug

 1. 2. Försvaret kämpar nu för att behålla/expandera följande skjutfält <ul><li>Veckholms skjutfält                              Enköpings kommun </li></ul><ul><li>Lomben                                                      Kalix kommun </li></ul><ul><li>Orrträsk                                                      Kalix kommun </li></ul><ul><li>Boden Södra                                             Bodens kommun </li></ul><ul><li>Junkön                                                        Luleå kommun </li></ul><ul><li>Tåme                                                            Skellefteå kommun </li></ul><ul><li>Härnön                                                        Härnösands kommun </li></ul><ul><li>Skärsviken                                                 Härnösands kommun </li></ul><ul><li>Marma                                                        Älvkarleby kommun </li></ul><ul><li>Väddö                                                          Norrtälje kommun, Stockholms skärgård </li></ul><ul><li>Tofta                                                            Gotlands kommun </li></ul><ul><li>Kosta                                                            Lessebo kommun </li></ul><ul><li>Sisjön                                                           Mölndal och Göteborgs kommun </li></ul><ul><li>Göteborgs södra skärgård </li></ul><ul><li>Blekinge skärgård </li></ul><ul><li>Kabusa                                                        Ystads kommun </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 2. 3. Veckholms skjutfält är ingen lösning på Försvarmaktens problem! <ul><li>Troligtvis kommer Försvarsmakten ej att få igenom sin ansökan på flera av dessa skjutfält vilket innebär att belastningen på de fält som återstår blir ännu värre. </li></ul><ul><li>Miljökonsekvenserna är mycket omfattande. </li></ul>
 3. 4. Aktuella vapen <ul><li>Hagelvapen </li></ul><ul><li>AK4 och AK5 </li></ul><ul><li>K-pist </li></ul><ul><li>Kulspruta </li></ul><ul><li>Tung Kulspruta </li></ul><ul><li>Granatspruta </li></ul><ul><li>Granatgevär </li></ul><ul><li>Pansarskott </li></ul><ul><li>Granatkastare </li></ul><ul><li>Signal och Lysammunition </li></ul><ul><li>Krevadkabin </li></ul><ul><li>Rökfacklor </li></ul><ul><li>Frisprängningar </li></ul><ul><li>Övningar med NAPALM </li></ul><ul><li>Skjutningar mot GASOL-flaskor </li></ul>
 4. 5. Aktuella Fordon <ul><li>Helikopter </li></ul><ul><li>Bandvagn 206-207 </li></ul><ul><li>Pansarskyttefordon </li></ul><ul><li>Stridsfordon 90 </li></ul>
 5. 6. Stridsfordon 90 På Veckholms skjutfält?
 6. 7. Försvarsmaktens ansökan <ul><li>I ansökan söker försvaret tillstånd för följande årliga volymer: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1 050 000 finkalibriga skott inklusive lös ammunition (dvs. över en miljon skott) </li></ul><ul><li>15 000 grovkalibriga skott upp till 20 mm </li></ul><ul><li>800 grovkalibriga skott 20 – 40 mm </li></ul><ul><li>300 grovkalibriga 84mm </li></ul><ul><li>500 granatkastarskott </li></ul><ul><li>3000 handgranater </li></ul><ul><li>7500 lysraketer </li></ul><ul><li>1500 sprängladdningar mindre än 1 kg </li></ul><ul><li>250 sprängladdningar friliggande 1-3 kg </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 7. 8. Försvarsmaktens planer <ul><li>I ansökan söker försvaret tillstånd från 100 skjutdagar till 230 skjutdagar per år </li></ul><ul><li>Från 64 dagar till 190 dagar </li></ul><ul><li>Från 11 kvällar till 80 kvällar </li></ul><ul><li>Från ingen natt till 20 nätter </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Helger lördag/söndag </li></ul><ul><li>Från 3 dagar till 40 dagar </li></ul><ul><li>Från 1 en kväll till 30 kvällar </li></ul><ul><li>Från ingen natt till 20 nätter </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 8. 9. Kraftig expansion <ul><li>Antalet skott 2004 var 188 669 och ansökt volym är 1 078 850 dvs. en ökning faktorn 6 </li></ul><ul><li>Antalet sprängladdningar 2004 var 22 och ansökt volym är 1750 dvs. en ökning med faktorn 80! </li></ul><ul><li>Antalet skjutdagar ökar </li></ul><ul><ul><li>Vardagar från 64 (2004) till 190 i ansökan dvs. med faktorn 3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Helgdagar från 3 (2004)  till 40 i ansökan dvs. med faktorn 13 </li></ul></ul><ul><li>Blyutsläppen ökar med faktorn 3.5   </li></ul><ul><li>Totalt antal skjutdagar från 67 (2004) till 230 i ansökan dvs. med faktorn 4          </li></ul><ul><li>Störst ökning av grov ammunition/sprängningar och helgskjutningar </li></ul>
 9. 10. Försvarsmaktens ansökan Konsekvenser Volymer/Skjutdagar <ul><li>Finkalibriga vapen </li></ul><ul><li>Försvaret ansöker om att skjuta 230 dagar per år och då skjuta 1 050 000 finkalibriga skott och lösplugg. Om vi räknar med att varje skjutövning tar 10 timmar får vi en kanonad om 457 skott per timme 230 dagar om året. </li></ul><ul><li>Grovkalibriga vapen och frisprängningar upp till 3 kg (3 kg frisprängning ger mkt kraftiga ljud och tryckvågor) </li></ul><ul><li>Försvaret ansöker om att skjuta 230 dagar per år och då skjuta 28 850 skott. Om vi även här räknar med att en skjutövning tar 10 timmar får vi en kanonad om 13 grovkalibriga skott per timme 230 dagar per år </li></ul><ul><li>Totalt erhålls således 470 skott per timme 230 dagar per år! Väljer man att koncentrera skjutandet ytterligare så blir det ännu fler skott per timme. </li></ul>
 10. 11. Tusentals människor berörs <ul><li>Enköpings kommun östra delen och då främst följande socknar: </li></ul><ul><ul><li>Veckholm </li></ul></ul><ul><ul><li>Hacksta </li></ul></ul><ul><ul><li>Torsvi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kungs-Husby </li></ul></ul><ul><ul><li>Löt </li></ul></ul><ul><li>Håbo kommun västra delen mot Mälaren </li></ul><ul><li>Upplands Bro Kommun västra delen mot Mälaren </li></ul><ul><li>Mälaren (Björkfjärden) </li></ul>
 11. 12. Här är Veckholms skjutfält Amnö åkrar/Skjutfältet/Björkfjärden Bålsta och Bro stränder
 12. 13. Konsekvenser BULLER <ul><li>Kompanield med finkalibriga vapen, kulspruteld och frisprängningar ger helt oacceptabla ljud och tryckvågor med de volymer som anges i ansökan. </li></ul><ul><li>Kommer att få en direkt inverkan på våra verksamheter och våra liv. </li></ul>
 13. 14. Natten 27-28 april 2011 ”Bombningen ” <ul><li>27-28 apr 22.00-07.00 18 frisprängningar </li></ul><ul><li>Tillståndsansökan 1750 frisprängn/år </li></ul><ul><li>100 skjutpass/år typ ”bombningen” ryms inom tillståndsansökan </li></ul><ul><li>Det vill säga två ”bombningar” per vecka året runt!! Tio år framåt…. </li></ul>
 14. 15. Dräktiga ston och kor Vardag i Veckholm
 15. 16. Skott och Tryckvågor Vad händer när skottsalvan avfyras på andra sidan diket?
 16. 17. Veckholms skjutfält omges av ett aktivt jordbrukslandskap, naturreservat samt Bålsta och Bros tillväxtområden Skjutfältet är litet och har ett markområde på endast 291 ha. Omges av ett flackt landskap Trödgen och Mälaren
 17. 18. Konsekvenser SÄKERHET <ul><li>F örekomsten av vådaskott har ”glömts bort” i ansökan. </li></ul><ul><li>Vapen som ej någon trodde var laddade avfyras och skott går åt fel håll etc. Bara under loppet av två månader i vintras avlossas och anmäldes fyra vådaskott av en pluton på Ledningsregementet . </li></ul><ul><li>Vid de volymer 600 000 finkalibriga skott/år som det här är frågan om kommer ett antal att gå av som vådaskott. </li></ul><ul><li>I det öppna flacka landskapet som omger skjutfältet blir då våra hus och gårdar potentiella måltavlor för förlupna kulor och rikoschetter. </li></ul><ul><li>Det är bara en tidsfråga innan en olycka/incident händer i en miljö med rörligt friluftsliv, vandringsleder och bebyggelse. </li></ul>
 18. 19. Riskavstånd Vådaskott <ul><li>Finkalibriga vapen 7.62mm 4700m * </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>12.7 mm 6700m * </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Ligger inom riskavståndet </li></ul><ul><ul><li>Hacksta Kyrka </li></ul></ul><ul><ul><li>Veckholms kyrka </li></ul></ul><ul><ul><li>Torsvi kyrka </li></ul></ul><ul><ul><li>Kalmar Kyrka (Håbo kommun) </li></ul></ul><ul><ul><li>*Källa SäkI Ehv/Pv 10 Försvarsmakten Högkvarteret </li></ul></ul>
 19. 20. Vådaskott går ej att förhindra när över 1 milj. skott skall skjutas Öppen terräng och Björkfjärden
 20. 21. Dödsolyckor inom försvaret <ul><li>7 feb 2010 en militär skjuten till döds </li></ul><ul><li>7 feb 2010 en militär skjuten till döds </li></ul><ul><li>20 maj 2008 en värnpliktig Vådaskott </li></ul><ul><li>Källa: Arbetsmiljöverket </li></ul>
 21. 22. I skjutriktningen Håbo och Bro byggs det! <ul><li>Ett bland flera exempel </li></ul><ul><li>l Detaljplaneprogram för Frösundaviken, Håbo kommun </li></ul><ul><li>GODKÄNT I KOMMUNSTYRELSEN 2007-09-03 / § 114 DNR: 2006/109 </li></ul><ul><li>Frösundaområdet är del i utbyggnadsplanerna av Bålstatätort som skall knyta samman tätorten Bålsta med Mälaren . I den Fördjupade översiktsplan från 2002 redovisades det 350 bostäder . Detta detaljplaneprogram har till syfte att förtydliga tankarna kring förslaget och belysa viktiga frågeställningar inför kommande detaljplanearbete. Planområdet ligger mellan Kalmar kyrka i väster och Kalmarviken i öster och mellan Skanskas industri område i norr och Frösundaviken i söder. Bebyggelsen begränsas i sydväst av ett häststall och kraftledningen, i öst av fritidshus. Arealen är ca 31 ha. Markägare är Småa AB och Håbo kommun. Större delen av området är i dag åkermark. </li></ul>
 22. 23. Längs Håbos och Bros kust mot Mälaren Full fart på byggverksamheten!
 23. 24. Långfärdskridskor på Björkfjärden Rekreationsområde för Stockholm Håbo Bro Enköping ….
 24. 25. Norra Björkfjärden Fritidsbåtsparadis Utanför Veckholms skjutfält
 25. 26. ” Coffe break” Härjarö Natureservat
 26. 27. Gåsholmarna Internationellt känt Naturreservat Veckhoms skjutfält <ul><li>island ; a tract of land, smaller than a continent, surrounded by water at high water. Stora Gåsholm (0km) </li></ul><ul><li>Lilla Gåsholm (0km) </li></ul><ul><li>Grässkär (1km) </li></ul><ul><li>Jungfruholm (2km) </li></ul><ul><li>Lilla Lindskär (2.2km) </li></ul><ul><li>Stora Lindskär (2.8km) </li></ul><ul><li>Ärtskär (3km) </li></ul><ul><li>Västra Högholmen (3km) </li></ul><ul><li>Fagerö (4.1km) </li></ul><ul><li>Granholmen (5km) </li></ul><ul><li>Svallgarn (5.7km) </li></ul><ul><li>Alholmen (5.7km) </li></ul><ul><li>Fagerön (5.9km) </li></ul><ul><li>Myrskär (6.3km) </li></ul><ul><li>Tjärskär (6.4km) </li></ul><ul><li>Askholmen (6.4km) </li></ul><ul><li>Ytterholm (6.7km) </li></ul><ul><li>Röllingen (7.2km) </li></ul><ul><li>Gräsholmen (7.2km) </li></ul>
 27. 28. Gåsholmarna i Veckholms skjutfält Länsstyrelsens syn Naturreservat /Natura 2000 EU skyddat <ul><li>Gåsholmen  </li></ul><ul><li>Reservatet består av de tre små öarna Gåsholmen, Gåsholmsskäret och Gåsholmshatten i Södra Björkfjärden i Mälaren, 1,5 kilometer söder om Adelsö. Öarnas berggrund består av sandsten från jotnisk tid och har på grund av detta höga geologiska värden. Vegetationen består av ädellövträd med stort inslag av lind. Även alm, ask, hägg och hagtorn förekommer. I fältskiktet finns bland annat en riklig förekomst av liljekonvalj . Öarna har ett rikt fågelliv med mås-, tärn och hägerkolonier. </li></ul><ul><li>Ändamålet med reservatet är att bevara öarna i sitt naturliga tillstånd. Vegetationen skall i princip tillåtas att utvecklas fritt med undantag för vissa punktinsatser med röjning i ädellövbestånden. De geologiska och ornitologiska värdena skall liksom de botaniska värdena uppmärksammas och skyddas. Öarna skall vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet . </li></ul><ul><li>Källa: Länsstyrelsens hemsida </li></ul><ul><li>     </li></ul>
 28. 29. Konsekvenser naturreservat <ul><li>  </li></ul><ul><li>Området ligger i direkt anslutning eller nära flera naturreservat: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Härjarö Naturreservat </li></ul><ul><li>Kalmarnäsområdet </li></ul><ul><li>Norra Björkfjärden </li></ul><ul><li>Grystaviken </li></ul><ul><li>Gåsholmarna är av riksintresse för naturvården och ingår i Natura 2000 </li></ul><ul><li>Veckholms kyrka, Ekholmen och Amnös gårdar </li></ul><ul><li>Mälaren som är riksintresse i egenskap av fångstområde för yrkesfisket </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Friluftslivet </li></ul><ul><li>Fritidsbåtstrafiken på Norra Björkfjärden kommer att begränsas kraftigt. Avhysas 230 dagar om året. </li></ul><ul><li>Kraftiga störningar kommer att ske på Upplandsleden som löper i direkt anslutning till Veckholms skjutfält. </li></ul>
 29. 30. Konsekvenser Fornminnen och övriga kulturmiljövärden <ul><li>  </li></ul><ul><li>Inom själva fältet finns 11 fornminnen. ”Det får inte ske någon påtaglig skada på värdet av riksintresse” enligt miljökonsekvensbeskrivningen. </li></ul>
 30. 31. Mälaren och grundvatten 70 års ansamling av tungmetaller och nu ytterligare en dos <ul><li>  </li></ul><ul><li>” Mälaren räknas enligt Naturvårdsverkets förteckning (2002:6) över fiskevatten som skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten”  </li></ul><ul><li>Spridning av metaller (kg/år) enligt ansökan Kap 3 MKB </li></ul><ul><li>Bly 560 kg </li></ul><ul><li>Koppar 840 kg </li></ul><ul><li>Zink 90 kg </li></ul><ul><li>Antimon 6 kg   </li></ul><ul><li>” Tungmetallerna bryts inte ner utan kommer att stanna i marken och långsamt spridas med ytvattnet till Mälaren”. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 31. 32. Mälaren och Grundvatten Oklarheter <ul><li>I ansökan anges också att det föreligger många oklarheter och osäkerheter kring ammunition, lys- och rökgranater.   </li></ul><ul><li>Totalt blir spridningen av metaller 1,5 ton per år enligt Försvarsmaktens ansökan . Vi ifrågasätter riktigheten i denna beräkning . </li></ul><ul><li>Åtskilliga ton har under 70 års tid skjutits in i marken </li></ul>
 32. 33. Försvaret vill ej undersöka alternativ <ul><li>Alternativa lösningar avfärdas med 40 ord i Tillståndsansökan (MKB kap 3 sid 11). Någon djupare analys har ej gjorts. </li></ul><ul><li>Texten lyder &quot;Att omlokalisera verksamheten och ta i anspråk jungfrulig mark bedöms inte vara ett rimligt alternativ ur försvars-, miljö- eller ekonomiskt hänseende. En omlokalisering skulle i så fall i stället göras till andra befintliga fält. Det skulle dock ge ökade transporter&quot;. </li></ul>
 33. 34. Försvarsmaktens ansökan Brister! <ul><li>Försvarsmakten tar i sin ansökan ej upp flera för oss och omgivningen centrala frågor. Hit kan vi räkna: </li></ul><ul><ul><li>Nödvändiga regleringar i ex.vis byggandet. Ett byggförbud dödar bygden! </li></ul></ul><ul><ul><li>Risker med inlagrade föroreningar efter 70 års skjutande. Tungmetaller på väg mot grundvattnet </li></ul></ul><ul><ul><li>Förekomsten av vådaskott. </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktiska prov vad gäller buller och tryckvågor </li></ul></ul><ul><ul><li>Påverkan på friluftslivet. Rekreationsområde för väldigt många människor idag. </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturpåverkan bl a fågelliv </li></ul></ul><ul><ul><li>mm </li></ul></ul>
 34. 35. Alternativ till Veckholms skjutfält <ul><li>Veckholm lämpar sig möjligen för finkalibrig eld i begränsad omfattning, definitivt inte för sprängningar eller tyngre ammunition och definitivt inte för övning av förband över plutons(!) storlek . Detta p g a Veckholmsfältets litenhet och skjutfältsområdet ut mot Björkfjärden . Detta är alltså en gammal uppfattning inom FM självt.  </li></ul><ul><li>Betydligt bättre alternativ är Häradsfältet i Strängnäs, dit Ledningsregementets verksamhet mycket väl skulle kunna koncentreras. Häradsfältet är avskilt och - som även framkom i Trögdsgården senast - och betydligt större! </li></ul><ul><li>Häradsfältet tillhör också Ledningsregementet </li></ul>
 35. 36. Enköpings kommun & Veckholms skjutfält <ul><li>Försvarsmakten har i sitt rikstäckande ansökningsförfarande med största sannolikt även skissat med ett scenario där Veckholm helt utgår! </li></ul><ul><li>Häradsfältet tillhör också Ledningsregementet. </li></ul><ul><li>Ett avstyrkande till en ökning av verksamheten i Veckholm riskerar på intet sätt skatteunderlaget i kommunen.   </li></ul>
 36. 37. ” Sammanfattande KRAV” <ul><li>Utifrån den upplevda erfarenhet vi nu har av bullerstörningar och den kunskap vi tillägnat oss i denna process har vi följande krav för verksamheten på Veckholms skjutfält. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1) Ingen skjutning med grovkalibriga vapen inkluderande sprängladdningar, handgranater och markeringsladdningar motsvarande. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2) Reducera antalet finkalibriga skott från 1 050 000 till nivå 2004. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>3)Reducera antalet skjutdagar till nivå 2004, Ingen skjutning nätter och helger. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 37. 38. Sammanfattande krav <ul><li>4)Komplettera konsekvensanalysen </li></ul><ul><li>buller , mät på plats under ett antal övningar enligt ansökans volymer och innehåll.  </li></ul><ul><li>säkerhet </li></ul><ul><li>bly och tungmetaller </li></ul><ul><li>det vilda djurlivet inklusive det så känsliga fågellivet under häckningsperioden </li></ul><ul><li>friluftsliv , vandringsleder, båtliv  </li></ul><ul><li>samt gällande miljölagstiftning </li></ul><ul><li>Vi har lärt oss att denna verksamhet aldrig är prövad tidigare vare sig mot äldre miljöskyddslagstiftning eller mot miljöbalken . </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 38. 39. Sammanfattande krav <ul><li>5) Styr användningen av skjutplatser så långt från gräns till annan fastighet som möjligt. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>6) Inför en styrgrupp med representanter från Försvarsmakten, Enköpings/Bro/Håbo kommun, närboende samt eventuellt ytterligare intressenter. I denna grupp ska planering och samråd ske avseende verksamhet följande kvartal liksom uppföljning av det föregående. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>7) Försvaret måste ha en tydlig instans som är ytterst ansvarig för verksamheten på skjutfältet med beslutsmandat och närvaro på skjutfältet </li></ul><ul><li>8) Genomför verkliga skjutningar enligt ansökan med möjlighet för intressenter (närboende, Upplandsstiftelsen, Enköpings kommun, m.fl. ) att närvara och medverka vid mätning och utvärdering . </li></ul>
 39. 40. Sammanfattande Krav <ul><li>9)Till dess att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft ska verksamheten maximalt ligga på 2004 års nivå och inga grovkalibriga vapen eller sprängladdningar ska användas. </li></ul>
 40. 41. Slutsats <ul><li>Försvarsmakten vill av kostnadsskäl och brist på skjutfält kraftigt expandera verksamheten vid Veckholms skjutfält. </li></ul><ul><li>Försvarsmaktens ansökan bygger ensidigt på försvarets behov och mer eller mindre väl underbyggda teoretiska antaganden avseende olika miljöstörningar. Miljökonsekvensbeskrivningen kan starkt ifrågasättas. </li></ul><ul><li>Bristen på en väl genomarbetad långsiktig miljöstrategi är uppenbar </li></ul><ul><li>Vi som bor och verkar här ute runt skjutfältet har i praktiken fått lära oss vad frisprängningar, tung kulspruteld etc. innebär i form av kraftiga oljud och tryckvågor. </li></ul><ul><li>Säkerhetsriskerna är uppenbara </li></ul><ul><li>Att nu expandera verksamheten till de volymer som finns i ansökan är helt oacceptabelt. </li></ul>
 41. 42. <ul><li>Försvarsmaktens ansökan i den version den nu föreligger bör på grund av detta AVSLÅS. </li></ul>
 42. 43. Råd till Enköpings politiker <ul><li>Långsiktigt är det politiskt omöjligt att försvara placeringen av Veckholms skjutfält pga omgivningens behov/krav. </li></ul><ul><li>Mycket har hänt sedan 1945 och försvaret måste som andra anpassa sig till utvecklingen. </li></ul><ul><li>Handla NU! </li></ul><ul><ul><li>Starta förhandling med FM avs. volymerna </li></ul></ul><ul><ul><li>Kräv redovisning av alternativ från FM </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeta fram en egen framtidsagenda för området som tar fasta på områdets fantastiska möjligheter. Involvera berörda tidigt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bearbeta Länsstyrelsen med ”er egen vision”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Samordna Enköping/Håbo/Upplands Bro. Planer mm </li></ul></ul><ul><li>Ni kommer att få ett mycket positivt gensvar av MÅNGA! </li></ul>
 43. 44. Säker miljö 
 44. 45. Frågor på detta? www.framtidenkoping.se <ul><li>Kontakta gärna oss </li></ul><ul><li>Jan-Erik Karlsson </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>070-593 22 62 </li></ul><ul><li>Eva Telne </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>070-611 61 56 </li></ul>
 45. 46. FMs totala informationspaket” <ul><li>Kungörelse </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Försvarsmakten Upplands regemente SAMRÅD </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Tillståndsprövning av Veckholms- och Skogs-Tibble övnings- och skjutfält </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Försvarsmaktens verksamhet på Veckholms- och Skogs-Tibble skjutfält är genom föreskrifter i miljöbalken delvis tillståndspliktig som miljöfarlig verksamhet. Verksamhet bedrivs huvudsakligen av Upplands regemente, S1 i Enköping och består av företrädesvis skjutning av fin- och grovkalibriga vapen, samt viss sprängverksamhet. Övrig verksamhet som förekommer på respektive plats är utbildning och grupperingar med koppling till S1 huvuduppgifter, som sambands- och ledningsförband. Detta innebär att övningar kommer att bedrivas med sambandsmaterial, såsom tillfällig rensning av master för radiolänk och byggnation av kabel för bl. a. telefoni. Dessa övningar bedrivs utan att vapen och ammunition används. Med anledning av tillståndsplikten förbereder Försvarsmakten en tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning för huvudsakligen befintlig verksamhet på respektive skjutfält. Verksamhetens främsta miljöpåverkan bedöms vara buller. Verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som led i framtagandet av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen skall Försvarsmakten därför samråda med bland andra allmänhet och de organisationer som kan antas vara berörda. Syftet med samrådet är dels att informera om verksamheten, dels att motta synpunkter och frågor. Framtida synpunkter och frågor kommer att redovisas i ansökan.  </li></ul><ul><li>Försvarsmakten kallar härmed till möte för samråd.  </li></ul><ul><li>Tid den 27 april 2006 kl 18.00-20.00 vad avser Veckholms övnings och skjutfält. </li></ul><ul><li>Plats: församlingshemmet Veckholms kyrka </li></ul><ul><li>  </li></ul>

×