Presentasjon for
                     kommunestyret i Eigersund
                   ...
2
      MÅL
      Dalane videregående skole skal
      være den fremste videregående
      skolen ...
3 Bakgrunn
 • Skolen ble kontaktet av
                 Rogaland Energisenter (RES)
   Rogaland  ...
4 Bakgrunn
 Ny plan og bygningslov     Pressemelding, 09.10.2009
 skal gjøres gjeldende fra og  Varslar hand...
5
   /11 -0 9
11
     DAGSAVISEN 17. oktober 2009, oppdatert 16. oktober 2009 18:56
     Norge kommer ...
6


   Bakgrunn
   Bevisstheten rundt klima-
   utfordringene har ført til økt
   fokus på energieffektiviserin...
7
        16/
          11-
            0  9
dalane.vgs.no
8
    -09
27 /10
       dalane.vgs.no
9
        Vindkraft i Dalane
  - I januar 2009 ble Rogaland det første fylket i landet
  som fikk godkjent f...
10  Fornybar energi - Vind på topp
  • Vind
  • Konsentrert solkraft (bruk av speil)
  • Geotermisk energi
  • T...
11
        Korteste vei
        mellom
        Skottland og
        Norge er via
   ...
12
   Høg-Jæren vindpark - først ut!

 • 80 MW - 32 møller, hver på inntil 2,3 MW
 • Energi tilsvarende totalbeho...
13


 Industri i forbindelse med landmøller
 •  Entreprenørvirksomhet: Dalaneindustrien må ha som
   ambisjon om å f...
14 Planlagt driftsselskap
  Dalane Energi planlegger et
  selskap som skal stå for daglig
  drift og vedlikehol...
15


  Offshore vindkraft
  I oktober 2009 publiserte
  NVE en kartlegging av hvilke
  områder som egner seg best
 ...
16
        www.siragrunnen.no
dalane.vgs.no
17
     /11 -09
  13
dalane.vgs.no
18

 Konsesjoner søkt / meldt (kursiv: med annen kommune)
  Bjerkreim    (MW)  Eigersund(MW) Sokndal      (M...
19


   Investeringer
    Anslått investering per MW effekt installert:
    15 millioner NOK

    Konsesjoner ...
20
   /11 -09
11
    dalane.vgs.no
21
 •  Wave Energy AS planlegger et PILOT bølgeanlegg ved
   Svåheia i Eigersund kommune.
 •  Utbyggingen skjer i ...
22

  Biogassanlegg i Rogaland
  Dalane Energi etablerte i 2003 det første
  gårdsbaserte biogassanlegget i Norge ved
 ...
23
dalane.vgs.no
24


   N-diesel AS
   •  Selskapet N-diesel jobber med planer om
     etablering av et stort biodieselanlegg bas...
25


    => Behov for nye utdanninger
   Det vil være et stort behov for personell med
   kompetanse på fagarbeid...
26


    => Behov for nye utdanninger
    • Det vil også være et økende behov for personell
     med kompetanse ...
27   Skolen som regional utviklingsaktør
   Skolen ønsker å ta tak i disse utfordringene i tett
   samarbeid ...
28   Skolen som regional utviklingsaktør
   •  Skolen vil benytte kompetanse og erfaring opparbeidet
     ...
29


  Fleksibel og moderne opplæring
  •  Dalane vg skole ønsker å opparbeide et sterkt lokalt
    fagmiljø innen o...
30


   Framdrift
   •  Skolen har startet dialog med en rekke bedrifter,
     Dalanerådet, Næringssjefen, utd...
31   Yrkesopplæringsnemnda
   • Presentasjon og behandling 12/11-2009
   • Nemnda er udelt positiv til initiat...
32

    Samarbeid
    Utdanningene skal dra veksler på et tett
    samarbeid med lokale, regionale og
    inte...
33

   Nærings- og kompetanseklynge
   i Dalane - framtidsvisjon
   • Knytte skolen opp til en nærings- og kompetans...
34

   FORANKRING
   • Viktig at satsingen forankres i Dalane som et
    regionalt utviklingsprosjekt gjennom sa...
35

  Gjennomførte møter / kontakter
  - Rogaland Energisenter AS (flere møter)
  - Møte med Næringssjefen i Dalane
...
36

 Oppslag Stavanger Aftenblad 6/11-09
dalane.vgs.no
37


          /11 -0 9
        9
dalane.vgs.no
38
  /11 -0 9
9
    dalane.vgs.no
39
  der 9
L e 1 -0
 1 1/1
  dalane.vgs.no
40
dalane.vgs.no
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ny energiutdanning ved Dalane videregående skole - Kommunestyret Eigersund

1,636 views

Published on

Presentasjon holdt 16/11-2009 for kommunestyret i Eigersund. Planer om etablering av nye utdanninger innen energieffektivisering innen bolig og næringsbygg og innen fornybare energikilder generelt og vindmøller spesielt.

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
407
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ny energiutdanning ved Dalane videregående skole - Kommunestyret Eigersund

 1. 1. Presentasjon for kommunestyret i Eigersund 16/11-2009 Etablering av nye utdanninger innen Energieffektivisering og fornybar energi Rektor Aslaug M. Undheim dalane.vgs.no Prosjektleder Frank Emil Moen
 2. 2. 2 MÅL Dalane videregående skole skal være den fremste videregående skolen i landet på: • energieffektivisering, • fornybare energikilder generelt, og på • vindmøller spesielt. dalane.vgs.no
 3. 3. 3 Bakgrunn • Skolen ble kontaktet av Rogaland Energisenter (RES) Rogaland skal være et nasjonalt og Energisenter (RES) i internasjonalt forsknings- og juli 2009. utviklingssenter for energieffektivisering i • RES ønsker samarbeid om forbindelse med bolig og kompetanseheving næringsbygg. innen energi- For å realisere dette er det etablert effektivisering i bolig et nettverk bestående av 8 og næringsbygg. bedrifter som er markedsaktører • Rektor, avd.leder og repr. innen varme, kjøling, ingeniørtjenester, ventilasjon og fra RES på studietur til elektro. Jylland (Holstebro, Herning og Aalborg). dalane.vgs.no
 4. 4. 4 Bakgrunn Ny plan og bygningslov Pressemelding, 09.10.2009 skal gjøres gjeldende fra og Varslar handlingsplan for med 1. juli 2010 energieffektivisering i bygg - Det er naudsynt med meir miljøvennleg og Regjeringen uttaler at det er mindre energibruk i byggjenæringa i åra som kjem. Difor inneheld den nye regjeringsplattforma nødvendig med mer lovnad om ein handlingsplan for energieffektivisering i bygg, sa statsråd Magnhild miljøvennlig og mindre Meltveit Kleppa då ho tala på representantskapsmøtet til Byggenæringens energibruk i byggenæringen. Landsforening 9. oktober. For å få til dette er det Kleppa oppmoda byggjenæringa til å bidra i klimakampen og medverka til gode løysingar. - Lågare behov for heving av energibruk i bygg er klimapolitikk som monnar. Dei siste 30 åra har byggjesektoren hatt ein høgare kompetansen både i auke i energibruken enn alle andre sektorar. Omlag 40 prosent av den stasjonære ordinær opplæring og energibruken i Noreg kjem frå bygg. Eg har tillit til at byggjenæringa har kunnskap, vilje og kompetanse til å vera med og redusera klimagassutsleppa, sa gjennom etterutdanning. Kleppa. dalane.vgs.no
 5. 5. 5 /11 -0 9 11 DAGSAVISEN 17. oktober 2009, oppdatert 16. oktober 2009 18:56 Norge kommer dårlig ut i en fersk rapport om energieffektivisering (IEA). .... bare 7 prosent av anbefalingene om energieffektivisering i bygg er helt gjennomført i Norge. ... Det må satses på kompetanse i byggenæringen, samtidig er det viktig med forbildeprosjekter som baner vei for framtidens energivennlige bygg sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet. dalane.vgs.no
 6. 6. 6 Bakgrunn Bevisstheten rundt klima- utfordringene har ført til økt fokus på energieffektivisering og fornybare energikilder. • Det forventes et markert fall i antall jobber knyttet til olje- og gassvirksomhet de neste par tiårene. • Prognoser anslår 30 millioner nye “low carbon jobs” innen 2020 medregnet bortfallet av karbonintensive jobber (Globale Climate Network: Creating opportunity, sept. 2009 - i forbindelse med G20-toppmøtet i Pittsburgh). dalane.vgs.no
 7. 7. 7 16/ 11- 0 9 dalane.vgs.no
 8. 8. 8 -09 27 /10 dalane.vgs.no
 9. 9. 9 Vindkraft i Dalane - I januar 2009 ble Rogaland det første fylket i landet som fikk godkjent fylkesdelplan for vindkraft. - Innen utgangen av året vil det tildeles konsesjoner i Bjerkreim. Det forventes tildeling til drift av ca. 150 vindmøller i Dalane (450 MW) i første byggetrinn. - Vindmøllene kan være i drift tidligst 2013. => Bjerkreim landets største vindkraftkommune dalane.vgs.no
 10. 10. 10 Fornybar energi - Vind på topp • Vind • Konsentrert solkraft (bruk av speil) • Geotermisk energi • Tidevannskraft • Solceller • Bølgekraft • Vannkraft • Biodrivstoff Kilde; ”Earth Policy Institute” Washington, Stanford University 2009 dalane.vgs.no
 11. 11. 11 Korteste vei mellom Skottland og Norge er via Egersund dalane.vgs.no
 12. 12. 12 Høg-Jæren vindpark - først ut! • 80 MW - 32 møller, hver på inntil 2,3 MW • Energi tilsvarende totalbehovet til hver tredje husstand i Stavanger kommune • Reduksjon i CO2 utslipp tilsvarende utslippene fra samtlige biler i hele Stavanger kommune; ca 200.000 tonn pr år • 1,2 mrd kr i investering (15 millioner/MW) • Betydelige lokale og regionale leveranser • Byggestart 2010 - driftsstart 2011 / 2012... dalane.vgs.no
 13. 13. 13 Industri i forbindelse med landmøller • Entreprenørvirksomhet: Dalaneindustrien må ha som ambisjon om å foreta mye av arbeidet i forbindelse med klargjøring av områdene som skal utbygges, herunder veianlegg, fundamenter, kabler og assistanse i forbindelse med installasjon av møllene. • Design og produksjon av komponenter til vindmøllene: En moderne vindmølle er en høyteknologisk konstruksjon som består av mer enn 10 000 komponenter. Hovedkomponentene består av nacelle, rotor m/blad og tårnkonstruksjonen. Potensial for lokale underleverandører. • Drift og vedlikehold: I tillegg til utbygging vil det bli et betydelig marked i forbindelse med drift og vedlikehold av vindparkene. Rogalandsindustrien må ha som ambisjon å overta dette markedet. dalane.vgs.no
 14. 14. 14 Planlagt driftsselskap Dalane Energi planlegger et selskap som skal stå for daglig drift og vedlikehold av vindmølleparkene i Dalane. • Naturlig med tett samarbeid mellom driftselskapet og Dalane vg skole. • Dalane Energi ønsker å tilby lærlingeplasser, og de ønsker samarbeid om bedriftsintern kompetanseheving og etterutdanning. dalane.vgs.no
 15. 15. 15 Offshore vindkraft I oktober 2009 publiserte NVE en kartlegging av hvilke områder som egner seg best til offshore vindkraft. • Rapporten viser at de beste forholdene for dette i Norge er sørvest av Rogaland. • Det er store forventninger til denne teknologien. • I Storbritannia er det alene planer om utbygging av offshore vindmøller som vil gi 70 000 permanente arbeidsplasser. • Egersund kan bli en viktig transitthavn, og med god tilrettelegging så kan vi se flere nye bedriftsetableringer innen denne sektoren i Dalane. dalane.vgs.no
 16. 16. 16 www.siragrunnen.no dalane.vgs.no
 17. 17. 17 /11 -09 13 dalane.vgs.no
 18. 18. 18 Konsesjoner søkt / meldt (kursiv: med annen kommune) Bjerkreim (MW) Eigersund(MW) Sokndal (MW) Lund (MW) Ulvarudla 231 Svåheia 24 Helleheia 60 Dufjellet (Sokn) Gravdal 120 Egersund 110 Tellnes 156 Stokkafj. (Eig) Moi / 180 Oksafjellet 120 Siragrunnen 200 Laksesvelafj. Brusali - 120 Stokkafjellet 80 Dufjellet 60 Karten Eikeland- 207 Skakksiå 90 Fruknuten 90 Steinsland Stigafjellet 30 DALANE-prosjektene utgjør Holmafjellet 66 Faurefjellet 90 75% av planene i Rogaland SUM 1044 424 566 SUM Dalane alle anlegg: 2034 MW Sum Rogaland alle anlegg: 2690 MW dalane.vgs.no
 19. 19. 19 Investeringer Anslått investering per MW effekt installert: 15 millioner NOK Konsesjoner søkt / meldt i Rogaland: 2690 MW Tilsvarer en investering på 40 milliarder NOK Av disse utgjør 30 milliarder i mulige investeringer i Dalane. Siragrunnen er medregnet, men ingen andre større offshoreinvesteringer... I tillegg er flere utbygginger i Vest-Agder på trappene. dalane.vgs.no
 20. 20. 20 /11 -09 11 dalane.vgs.no
 21. 21. 21 • Wave Energy AS planlegger et PILOT bølgeanlegg ved Svåheia i Eigersund kommune. • Utbyggingen skjer i samarbeid med Dalane Vind AS som planlegger bygging av en 24 MW vindpark (8 vindmøller) samme sted. • Søppelfylling, med uttak av biogass. • To vannkraftverk i umiddelbar nærhet => Svåheia: Et utstillings- og utviklingssenter for fornybar energi.... (?) dalane.vgs.no
 22. 22. 22 Biogassanlegg i Rogaland Dalane Energi etablerte i 2003 det første gårdsbaserte biogassanlegget i Norge ved Åna kretsfengsel. Benytter husdyrgjødsel og fiskeavfall som Biogassanlegg energikilde. Åna kretsfengsel dalane.vgs.no
 23. 23. 23 dalane.vgs.no
 24. 24. 24 N-diesel AS • Selskapet N-diesel jobber med planer om etablering av et stort biodieselanlegg basert på treflis i Egersundsområdet. • Det er anslått at et slikt anlegg vil kunne gi 100 lokale arbeidsplasser. • Nylig innførte avgift på biodiesel skaper dog større usikkerhet rundt planene. dalane.vgs.no
 25. 25. 25 => Behov for nye utdanninger Det vil være et stort behov for personell med kompetanse på fagarbeidernivå innen energi- og miljøteknologi i nær framtid: – Fagarbeidere med kompetanse innen energieffektivisering, jf. skjerpede krav. – Operatører på vindmøller. – Operatører på minikraftverk. – Operatører på bølgekraftverk, biogass-, biodiesel-, biovarme- og solenergianlegg. dalane.vgs.no
 26. 26. 26 => Behov for nye utdanninger • Det vil også være et økende behov for personell med kompetanse på teknisk fagskolenivå, ingeniørnivå og sivilingeniørnivå generelt, -gjerne med kombinert yrkesfaglig kompetanse innen energi- og miljøteknologi. • Det vil også være et stort behov for bedriftsintern etterutdanning innen omtalte fagområder. dalane.vgs.no
 27. 27. 27 Skolen som regional utviklingsaktør Skolen ønsker å ta tak i disse utfordringene i tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv. 1. oktober 2009 sendte skolen inn en skisse til regionalt utviklingsprogram (RuP) med hovedmål om å etablere en ny utdanning innen energieffektivisering og fornybar energi. dalane.vgs.no
 28. 28. 28 Skolen som regional utviklingsaktør • Skolen vil benytte kompetanse og erfaring opparbeidet gjennom utstrakt bruk av ungdomsbedrifter og entreprenørskap. • Skolen tilbyr opplæring i alle relevante utdannings- program (elektrofag, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og ind. prod. og studiespesialiserende). • Vi kan også dra veksler på en langvarig satsing på IKT i opplæringen, inkludert erfaring med etablering og drift av stadig flere nettskoletilbud. • Skolen besitter også tung realfaglig kompetanse med bl.a. fem ansatte med høyere utdanning i fysikk (en siv.ing., tre med hovedfag og en med doktorgrad). dalane.vgs.no
 29. 29. 29 Fleksibel og moderne opplæring • Dalane vg skole ønsker å opparbeide et sterkt lokalt fagmiljø innen omtalte fagområder. • Vi ønsker å kombinere lokal opplæring med en fleksibel tilrettelegging som skal gjøre det mulig å gjennomføre hele eller deler av teoriopplæringen gjennom en tilrettelagt og moderne nettskoleløsning kombinert med lærlingeplass i lokal bedrift. • Gjennom en fleksibel tilrettelegging vil vi kunne gi tilbud til elever i andre deler av fylket, - og i andre fylker. • Metodisk kan vi gjennom en slik tilnærming dra veksler på ekstern kompetanse både fra inn- og utland. dalane.vgs.no
 30. 30. 30 Framdrift • Skolen har startet dialog med en rekke bedrifter, Dalanerådet, Næringssjefen, utdanningsdirektoratet, NHO, LO, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor. • Utarbeide en kompetanseplattform / sluttkompetanse i samarbeid med fagmiljøene lokalt (egen skole), regionalt (yrkesoppl.nemnd, opplæringskontor, bedrifter) og nasjonalt (faglig råd og samarbeidsrådet for yrkesopplæring). • Søke om gjennomføring av forsøk fra og med skolestart 2011. dalane.vgs.no
 31. 31. 31 Yrkesopplæringsnemnda • Presentasjon og behandling 12/11-2009 • Nemnda er udelt positiv til initiativet • Slår fast at en framtidig utdanning skal legges til Dalane vg skole. • Arbeidsgruppe skal nedsettes i samarbeid med Dalane vg skole. • Videre framdrift og retning styres av Dalane vg skole, i tett samarbeid med partenes (NHO og LO) representanter i Rogaland. dalane.vgs.no
 32. 32. 32 Samarbeid Utdanningene skal dra veksler på et tett samarbeid med lokale, regionale og internasjonale bedrifter og utdanningsinstitusj.: – Rogaland Energisenter med tilhørende bedrifter – Dalane Energi / Lyse Energi / Agder Energi – Universitetene i Agder, i Stavanger og NTNU – Universitetet i Aalborg – Handels- og ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet – Technology College i Aalborg – Skjern Tekniske skole / Randers Tekniske skole, Jylland dalane.vgs.no
 33. 33. 33 Nærings- og kompetanseklynge i Dalane - framtidsvisjon • Knytte skolen opp til en nærings- og kompetanse- klynge med vekt på energieffektivisering og fornybare energikilder => • Nærings- og kompetansebygg med integrerte opplæringsmiljøer med aktører både fra næringslivet, Dalane videregående skole, og fra UH- sektoren regionalt, nasjonalt og internasjonalt. • Opplæringsmiljøene jobber sammen på tvers av videregående opplæring, høyerer utdanning og kompetanseheving internt i bedriftene. • Benytte de nye prosjektene i Dalane og i Rogaland som praktiske opplæringsarenaer (vind-, bølge-, bio- og vannkraft) dalane.vgs.no
 34. 34. 34 FORANKRING • Viktig at satsingen forankres i Dalane som et regionalt utviklingsprosjekt gjennom samarbeid med Dalanerådet. • Har forankret dette hos lokale og regionale politikere, beslutningstakere og LO og NHO. • Samarbeide tett med lokale og regionale energiselskap. • Knytte til oss større bedrifter med ”muskler” og innovasjonskraft (og penger...;) • Svært viktig at næringslivet er aktivt med og bidrar med lærlingeplasser. dalane.vgs.no
 35. 35. 35 Gjennomførte møter / kontakter - Rogaland Energisenter AS (flere møter) - Møte med Næringssjefen i Dalane - Direktør i Nupark (innovasjonspark ved Holsterbro), A2-arkitektene (Nupark), Holstebro Tekniske skole, Ingeniørutdanningen v/ Aarhus universitet avd. Herning, Technology College Aalborg - Møter med lokale og regionale politikere - Møter med ordførere og varaordførere i Eigersund, Bjerkreim og Sokndal kommune - Møte med Seabrokers - eiere på Eigestad, Egersund Næringspark - Møte i Stavanger Næringsforening - Møte med fylkesordfører og fylkedirektør for opplæring - Telefonkontakt NHO og LO, Utdanningsdirektoratet, ordfører i Lund - Møte med Dalane Energi - Møte med Lyse v/ styreformann - Presentasjon i Dalanerådet - Presentasjon for styret i Rogaland Energisenter - Presentasjon og saksframlegg i Yrkesopplæringsnemnda - Presentasjon for kommunestyret i Eigersund (16/11) - Studietur og møte med Agder Energi, - befaring vindmølle (aktuelle lærere samt ledelse) (18/11) - Møte med opplæringskontorene i Rogaland (23/11) - Møte med Lyse (1/12) .... dalane.vgs.no
 36. 36. 36 Oppslag Stavanger Aftenblad 6/11-09 dalane.vgs.no
 37. 37. 37 /11 -0 9 9 dalane.vgs.no
 38. 38. 38 /11 -0 9 9 dalane.vgs.no
 39. 39. 39 der 9 L e 1 -0 1 1/1 dalane.vgs.no
 40. 40. 40 dalane.vgs.no

×