Informasjon om eksamen våren 2011 stud.spes

3,339 views

Published on

Informasjon om eksamen våren 2011 for elever som går på studiespesialisering.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informasjon om eksamen våren 2011 stud.spes

 1. 1. Eksamen våren 2011 Dalane videregående skole Informasjon - ST
 2. 2. Plan for eksamen <ul><li>Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. </li></ul><ul><li>Plan for eksamen våren 2011 </li></ul>
 3. 3. Trekkordning 1ST og 2ST <ul><li>Vg1 Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til én eksamen. </li></ul><ul><li>Vg2 Alle elever skal trekkes ut til én eksamen, skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk </li></ul>
 4. 4. Trekkordning 3ST <ul><li>Vg3 Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. </li></ul><ul><li>I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skal elevene trekkes ut til: </li></ul><ul><li>Studiespesialiserende utdanningsprogram I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag . I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig / muntlig-praktisk eksamen. </li></ul>
 5. 5. Trekkordning 3PÅB <ul><li>Påbygging til generell studiekompetanse Alle elever skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. </li></ul><ul><li>Elevene skal opp til skriftlig eksamen i ett trekkfag. (Eksamen i norsk sidemål er trekkfag.) </li></ul><ul><li>I tillegg skal elevene opp til én muntlig / muntlig-praktisk eksamen. </li></ul>
 6. 6. Læreplaner <ul><li>I læreplanen for det enkelte fag finner du opplysning om du kan komme opp i faget i skriftlig og/eller muntlig eksamen. </li></ul><ul><li>Læreplaner </li></ul>
 7. 7. Eksamen KJEMI studiespesialiserende <ul><li>Eksamen for elever </li></ul><ul><li>Kjemi 1 Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. </li></ul><ul><li>Kjemi 2 Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen eller muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. </li></ul><ul><li>Eksamen for privatister </li></ul><ul><li>Kjemi 1 Privatistene skal opp til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. </li></ul><ul><li>Kjemi 2Privatistene skal opp til skriftlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig-praktisk eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. </li></ul>
 8. 8. Melding til elever <ul><li>Alle elever får melding om skriftlige sentralgitte trekkfag fredag 13.05. kl 0830. Lokalgitte trekkfag (skriftlige, muntlige og muntlig/praktiske): Melding gis til elever 48 timer før første eksamensdag. </li></ul>
 9. 9. Melding om muntlige/praktiske trekkfag <ul><li>Melding om muntlig/praktisk eksamen gis 48 timer før eksamen. </li></ul><ul><li>Fredag 13.05. kl 0830 Melding skriftl. sentralg. trekkfag for 1ST, 2ST, 3ST, 3PÅB og Vg2 YF (engelsk) </li></ul><ul><li>Fredag 10.06. kl 0900 Melding muntllig eksamen for 1ST, 2ST, 3PÅB </li></ul><ul><li>(NB! Elever fra 3ST som tar Vg2-fag må møte.) </li></ul><ul><li>Tirsdag 14.06. kl 0900 Melding muntlig eksamen for 2ST, 3ST, 3PÅB </li></ul><ul><li>Onsdag 15.06. kl 0900 Melding muntlig eksamen for 3ST </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> </li></ul>
 10. 10. Forberedelsesdag <ul><li>En del skriftlige fag har en forberedelsesdag </li></ul><ul><li>På forberedelsesdagen kan elevene samarbeide, hente informasjon og få veiledning. Faglærer vil informere om når veiledning foregår. </li></ul><ul><li>Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag. </li></ul>
 11. 11. Fri dagen før eksamen? <ul><li>I fag på ST der det ikke er forberedelsesdag, får elevene studiedag dagen før eksamen </li></ul>
 12. 12. Hjelpemidler til eksamen i Kunnskapsløftet <ul><li>Modell 1 - Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelses-programmer tillatt. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Modell 2 – Todelt eksamen Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. </li></ul><ul><li>Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. </li></ul><ul><li>http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=3363 </li></ul>
 13. 13. Litt info <ul><li>Eksamen starter presis kl 0900. Elevene må møte senest kl 0830. </li></ul><ul><li>Eksaminanden må ikke skrive navnet sitt på besvarelsen, men eksaminandnummer, fag, dato osv. BRUK helst MALEN! </li></ul><ul><li>Husk å lagre ofte, hvert 10. min. </li></ul><ul><li>Sikkerhetskopi av datafiler er nødvendig. </li></ul>
 14. 14. Særskilt tilrettelegging <ul><li>Ekstra tid </li></ul><ul><li>Opplesning av oppgaven med mer </li></ul><ul><li>Søknad må være innkommet senest to uker før eksamen </li></ul><ul><li>Ta kontakt med sosialrådgiver Ellen Henriksen </li></ul>
 15. 15. Hvis eleven ikke møter til eksamen <ul><li>Dokumentert fravær (legeattest) Eleven har rett til å gå opp til utsatt eksamen høsten 2011. </li></ul><ul><li>Udokumentert fravær Eleven må ta privatisteksamen senere </li></ul><ul><li>Husk at du må selv melde deg opp til utsatt eksamen eller til privatisteksamen! </li></ul>
 16. 16. PGS – Prøve Gjennomførings System <ul><li>PGS er en plattform for gjennomføring av IKT-baserte prøver og elektroniske prøver. </li></ul><ul><li>ST leverer som regel på PGS. (NB! Elever ved Dalane vgs logger seg ført på PGS når de skal levere.) </li></ul><ul><li>Realfag med del I Leveres i papirformat Realfag med del II: Leveres ?? </li></ul><ul><li>Brukerveiledning for IKT-basert eksamen - for kandidater ( Udir ) </li></ul><ul><li>Brukerveiledning for kandidater – kortversjon (DVS) </li></ul>
 17. 25. Fusk <ul><li>Eksamen kan bli annullert dersom eleven har fusket eller forsøkt å fuske </li></ul><ul><li>Elever som blir tatt i fusk, har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. </li></ul><ul><li>Dersom eksamen blir annullert, kan eleven tidligst gå opp til den eksamen i faget som blir arrangert ett år etter at eksamen ble annullert. </li></ul>
 18. 26. Sensur <ul><li>21. og 22. juni 2011: Fellessensur skriftlige sentralgitte fag for studieforberedende utdanningsprogram. Eksamenskarakterene kommer i Skolearena et par dager etter fellessensuren. Muntlige fag : Karakterene blir bekjentgjort når alle elevene på partiet er ferdig eksaminert. Du skal ikke ringe til skolen. </li></ul>
 19. 27. Klagerett <ul><li>Vanlig klagefrist er 10 dager fra eleven kunne gjøre seg kjent med de aktuelle standpunkt- og eksamenskarakterene. </li></ul><ul><li>Det er også hurtigklagefrister for standpunkt- og eksamenskarakterer. </li></ul><ul><li>Eleven bør ta kontakt med faglærer før klage sendes inn. </li></ul><ul><li>Det er utarbeidet eget skjema som skal brukes hvis det klages på </li></ul><ul><ul><li>standpunkt </li></ul></ul><ul><ul><li>manglende standpunktkarakter </li></ul></ul><ul><ul><li>orden og / eller atferd </li></ul></ul><ul><li>vær oppmerksom på at det er karakteren etter klagebehandlingen som er den endelige </li></ul>
 20. 28. Avslutning av skoleåret <ul><li>Skrivet </li></ul><ul><li>”Avslutning av skuleåret ” </li></ul><ul><li>inneholder viktig informasjon om avslutning av skoleåret. </li></ul><ul><li>Alle elever må sette seg inn i innholdet i dette skrivet. </li></ul>
 21. 29. Erklæring <ul><li>Alle elever på studiespesialiserende, som skal bruke egen PC til eksamen, må skrive under på en erklæring . </li></ul>
 22. 30. 1 (en) i standpunktkarakter) i fag som ikke er gjennomgående <ul><li>En elev som har 1 (en) i standpunktkarakter i fag som ikke er gjennomgående, har rett til særskilt eksamen samme høst (holdes i november/desember) dersom eleven ikke er trukket ut til eksamen i faget eller dersom det gjelder fag der eksamen ikke holdes. </li></ul><ul><li>Hvis eleven får 1(en) i standpunktkarakter, blir trukket ut til eksamen i faget og får 2 (to) eller bedre til eksamen, så er faget bestått. </li></ul>
 23. 31. 1 (en) til eksamen <ul><li>En elev som fått 1 (en) til eksamen, har rett til ny eksamen i faget samme høst. </li></ul>
 24. 32. IV (ikke vurdering) i fag som ikke er gjennomgående <ul><li>Generelt gjelder det at dersom en elev mangler vurdering (har fått IV i fag), må eleven ta eksamen som privatist i faget/fagene som han/hun mangler. Eleven må selv passe på å melde seg opp til slik eksamen. </li></ul><ul><li>Evt. ordinær eksamen i et fag, vil bli annullert dersom eleven ikke får standpunktkarakter i faget. </li></ul>
 25. 33. 1 (en) eller IV (ikke vurdering) i gjennom-gående fag (norsk, kroppsøving, 2. fremmedspråk (Vg1) og historie (Vg2)) <ul><li>Elever med 1 (en) eller IV (ikke vurdering) i gjennomgående fag/fag som føres videre blir inntatt på nivået over som delkurselever. Slike søkere kan tas inn som helkurselever dersom det etter intern individuell vurdering på skolen blir dokumentert at søkeren har de kunnskaper som er nødvendige for å følge undervisningen (skolen kan for eksempel foreta en realkompetansevurdering eller gi en ny prøve.) </li></ul><ul><li>Det understrekes at utfallet av en skoleintern vurdering også kan være at eleven ikke har de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å følge undervisningen. I så tilfelle skal det fattes et enkeltvedtak som eleven har klagerett på. </li></ul><ul><li>Hvis elevstatus ikke oppnås, må eleven ta eksamen som privatist på høyeste nivå i det faget/de fagene som mangler. </li></ul>
 26. 34. Tverrfaglig eksamen <ul><li>Elev som har IV i standpunkt i programfag der det er tverrfaglig eksamen, får status som privatist. Vedkommende må ta eksamen i programfaget og i tverrfaglig eksamen. </li></ul><ul><li>Elev som har karakteren 1 i standpunkt i programfag der det er tverrfaglig eksamen, har rett til særskilt eksamen i programfaget. Dersom eleven ikke benytter seg av retten til særskilt eksamen, eller ikke består særskilt eksamen, blir han/hun privatist i faget. Vedkommende må da ta eksamen i programfaget og tverrfaglig eksamen (selv om tverrfaglig eksamen er bestått som elev). </li></ul>
 27. 35. Oppmeldingsfrister til eksamen <ul><li>Utsatt, særskilt eller ny eksamen holdes i november/desember. Oppmeldingsfrist blir kunngjort i pressen. (I 2011 er fristen15. september) Eleven er selv ansvarlig for å melde seg opp i rett tid. </li></ul><ul><li>Privatisteksamen holdes også i november/desember. Oppmelding på www.privatistweb.no . For eksamen i mai/juni er oppmeldingsfristen ca 15. januar. </li></ul>
 28. 36. Lykke til med eksamen! <ul><li>Hvis det er noe du lurer på, så ta kontakt med eksamensansvarlig Maria Myklebust eller med Synneve Helleren. </li></ul>
 29. 37. Avslutning for avgangselever <ul><li>Avslutning for avgangselever med foreldre/foresatte blir i aulaen </li></ul><ul><li>fredag 17. juni kl 1800 . </li></ul>

×