Foredrag Forus vgs 6/3-2006 Digital skole hver dag

1,024 views

Published on

Foredrag for ansatte ved Forus videregående skole

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,024
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • Joda… det ser jo bedre ut etter hvert som slidene presenteres. Men, igjen… jeg er usikker på hvor klokt det er å vise dette nå… Førsteinntrykket er viktig – det blir ofte sittende. Men, jeg ser at dette kan bli bra med videre tilrettelegging. Hvis dette skal vises så må du for eksempel nevne at det skal være mulig å få lest opp tekst (talesyntese), og at tekststørrelse kan endres. At det må støtte standardene (WAI) –og IKKE minst at det skal bygges inn verktøy som skaper samhandling og deling.
  Vi burde egentlig sette ned en designgruppe – som jobbet fram konkrete forlag i samarbeid med fagredaksjonene når vi kommer så langt at det blir aktuelt.
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • SKAL integrere IKT i alle fag. Høyere tetthet av maskiner - tilpasset opplæring Stasjonære PC’er
 • <number>
 • Foredrag Forus vgs 6/3-2006 Digital skole hver dag

  1. 1. ”Digital skole hver dag” Nasjonal Digital Læringsarena Forus vgs 6. mars 2006 Frank Emil Moen, Avd. leder, www.dalane.vgs.no Fgautviklingsleder Nasjonal Digital Læringsarena – http://ndla.no
  2. 2. 2 Presentasjon på www.slideshare.net (søk på ”forus”)
  3. 3. 3 • St.meld. nr. 39 (1983-84) Datateknologi i skolen • St.meld. nr. 37 (1987-88) Om datateknologi i skole og opplæring • St.meld. nr. 14 (1989-90) Informasjonsteknologi i skole og opplæring • St.meld. nr. 42 (1989-90) Organisering av IT i skole og opplæring • St.prp. nr. 125 (1991-92) Om visse sider med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets informasjonsteknologiprogram • St.meld. nr. 24 (1993-94) Om informasjonsteknologi i utdanningenSt.meld. nr. 24 (1993-94) Om informasjonsteknologi i utdanningen • IT i norsk utdanning. Plan for 1996-99, Årsplaner for IT i norsk utdanning, 1996, 1997, 1998 og 1999 • St. meld. nr. 28 (1998-99): “Mot rikare mål” • St. meld. nr. 36 (1998-99): “Om prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning” • St.meld. nr. 27 (2000-2001): ”Gjør din plikt - Krev din rett, Kvalitetsreform av høyere utdanning” • St. meld. nr. 16 (2001-02): “Kvalitetsreformen, om ny lærerutdanning, mangfoldig – krevende – relevant” • IKT i norsk utdanning. Plan for 2000-2003 Fra bla bla bla… til handlingFra bla bla bla… til handling:: •Stortingsmelding 30Stortingsmelding 30 (2003-2004) • Program for digital kompetanseProgram for digital kompetanse 2004-2008 • ”Digital skole hver dagDigital skole hver dag” (ITU – 2005) • KunnskapløftetKunnskapløftet (2006 ) Bla bla bla…? Bla bla bla…?
  4. 4. 4 2006 -> • Kunnskapsløftet –Bruk av digitale verktøy som den 5. basisferdighet • IKT-basert eksamen –”Den digitale skole” (søk på www.udir.no)
  5. 5. 5 Digital eksamen – regelen, ikke unntaket (vår 2008 ->) Utdanningsdirektoratet Skolen/ skoleadministrativt system Eksaminand Melding om eksamen Eksamensoppgave Eksamenskarakter Besvarelse Backup eksamens - oppgave Sensor inf. Eksamensoppgave Sensorer Før eksamen Eksamensdagen Etter eksamen Eksamensparti Karakterer til NVD Eksamensparti Eksamenskarakterer
  6. 6. 6 Dokumentasjon av elevaktivitet gjennom året. Kan inneholde: – Egne oppgavebesvarelser – Egne presentasjoner – Bearbeidet stoff fra eksterne kilder • Læreboknotater • Kildeoversikt – Eksterne lenker – Artikler og andre notiser – Veiledninger Digital læringsbok til eksamen
  7. 7. 7 Det går mot bærbart for alle… • I år er det et stort antall elever ute i de enkelte fylker som møter med bærbar PC til ”første” skoledag (VG1). Fylkene har valgt ulike strategier… • Infrastrukturen er i ferd med å komme på plass • Det finnes et stort antall ”spredte forekomsterspredte forekomster” av fritt tilgjengelige eller kommersielle digitale læringsressurser… - men disse er i liten gradi liten grad systematiserte, differensierte, stimulerer i liten gradsystematiserte, differensierte, stimulerer i liten grad til samhandling / deling og dekker sjeldent et helttil samhandling / deling og dekker sjeldent et helt læringsforløplæringsforløp
  8. 8. 8 Ungenes (digitale) hverdag
  9. 9. 9 www.olpc.org
  10. 10. 10 ”World of WarcraftWorld of Warcraft” ”nettspillsamfunn” med 8 millioner brukere Nettverksbygging og samhandling gir bedre resultat Problembasert læring – svært motiverende
  11. 11. 11 Et arsenal av relativt kompliserte funksjoner er tilgjengelige – og bare de som behersker disse godt – og samarbeider med andre, oppnår de beste resultatene: det vil si blir premiert gjennom tilgang til bedre ”verktøy” (våpen, beskyttelse, evne til å beskytte andre, kjæledyr / nyttedyr etc.) Flere internasjonale og nasjonale kapasiteter fremhever at avansert spillteknologi gir læringseffekter vi stort sett mangler i skolen. Spillerne innhenter og behandler informasjon i samhandling med andre i et svært motiverende læringsmiljø, for så å bruke informasjonen på nye områder. Kort sagt – man lærer å lære
  12. 12. 12 http://images.businessweek.com/ss/06/04/avatar/index_01.htm ”Second Life” kombinerer sosiale nettverk, online- spill og ehandel i en virtuell 3D-verden. - Åpen kildekode -> evolusjon Avatar – ditt alter ego Linden Lab: ”Vi tror at denne type virtuelle miljøer bare er på babystadiet i en overordnet prosess mot å skape samfunn og mer permanente oppholdssteder for oss mennesker”
  13. 13. 13 http://secondlife.com
  14. 14. 14 http://www.businessweek.com/magazine/content/06_18/b3982001.htm
  15. 15. 15 http://earth.google.com Avansert karttjeneste med ”uendelig” mange informasjonslag
  16. 16. 16 Detaljerte satelittbilder
  17. 17. 17
  18. 18. 18
  19. 19. 19
  20. 20. 20
  21. 21. 21
  22. 22. 22
  23. 23. 23 NedbørsprognoserNedbørsprognoser
  24. 24. 24 http://met.no/radar/sorost.html
  25. 25. 25 Vi er ved et veiskille også i skolen!
  26. 26. Dalane vgs, 7 års praksis med bærbart
  27. 27. 27 På nett ”hele” døgnet… Elevene er aktive brukere av MSN (de er pålogget!) – mens lærerne ikke er det (eksemplet er hentet fra kl. 10.30 en torsdag formiddag) Elevene tilhører ”online-generasjonen”! E-post er gammeldags og uinteressant
  28. 28. 28 Ungdom publiserer – Blogg - My Space - YouTube
  29. 29. 29 TIMEPLAN SYNKRONISERT MOT DET SKOLEADM. SYSTEM OG LAGT UT PÅ NETT FOR OPPSLAG FRITT TILGJENGELIG Bruk av studietimer
  30. 30. 30 Alle innleveringer og ”all” skriftligAlle innleveringer og ”all” skriftlig kommunikasjon skjer gjennom ITLkommunikasjon skjer gjennom ITL Skolearena: føre fravær, karakterSkolearena: føre fravær, karakter Meldingssystem i utstrakt brukMeldingssystem i utstrakt bruk Men systemet er lukket… - stimulerer Men systemet er lukket… - stimulerer i liten grad til deling i liten grad til deling
  31. 31. 31 Vi brukerVi bruker MATHCADMATHCAD ii matematikk / realfagenematematikk / realfagene
  32. 32. 32 Elever har delt Elever har delt skolestoff lenge! skolestoff lenge!
  33. 33. 33 SPORADISK BRUK AV ULIKE NETTRESSURSER – Veldig mye bra, men det er tidkrevende å finne fram til og lage tilpassede undervisningsopplegg knytta til disse ressursene.
  34. 34. 34 www.viten.no
  35. 35. 35
  36. 36. 36
  37. 37. 37
  38. 38. 38 www.NRK.no/ for eksempel www.NRK.no/katta
  39. 39. 39 Digitale læremidler erDigitale læremidler er endelig i siget fraendelig i siget fra forlagene! Men, de er iforlagene! Men, de er i hovedsak ”bare”hovedsak ”bare” supplement til lærebokasupplement til læreboka
  40. 40. 40
  41. 41. 41
  42. 42. 42
  43. 43. 43 http://home.no.net/nikrisol/ Noen få lærere har alleredeNoen få lærere har allerede – eller er i ferd med å kutte– eller er i ferd med å kutte ut læreboka med egneut læreboka med egne sammensatte ressurser frittsammensatte ressurser fritt tilgjengelig på nett.tilgjengelig på nett. DETTE MÅ KUNNE SETTESDETTE MÅ KUNNE SETTES I SYSTEM OG UTNYTTES!I SYSTEM OG UTNYTTES!
  44. 44. 44 www.vgskole.no www.vgskole.no OpenClass er et tilbud til elever, privatister, lærere og andre interesserte som ønsker enkel tilgang til frie læringsressurser påenkel tilgang til frie læringsressurser på nettetnettet. Grunnlaget for utvikling og organisering av ressursene vil alltid være gjeldende læreplan for videregående skole. Det første faget som tilrettelegges for OpenClass, er norsknorsk , og i noen grad engelskengelsk. Alt lærestoffet ligger på nettet! Det kan skrives ut! Det utvikles gradvis oppgavesett til hvert kapittel. Nytt lærestoff legges ut kontinuerlig. Lærestoffet vil ajourføres i hht. gjeldende læreplaner. Samtlige ressurser er gratis!Samtlige ressurser er gratis! (unntatt lærerstøtte). Faglig bidrag til sidene mottas med takk :)Faglig bidrag til sidene mottas med takk :)
  45. 45. 45 Lær deg selv og elevene gode søkestrategier!Lær deg selv og elevene gode søkestrategier!
  46. 46. 46 www.skolewiki.nowww.skolewiki.no Elever ved DalaneElever ved Dalane vgs har laget sinvgs har laget sin egen skoleWIKI –egen skoleWIKI – for presentasjonfor presentasjon og deling avog deling av elevarbeid – etterelevarbeid – etter samme prinsipp ogsamme prinsipp og programplattformprogramplattform som WIKIpedia…som WIKIpedia… WEB 1.0 = statisk WEB 1.0 = statisk WEB 2.0 = dynamisk WEB 2.0 = dynamisk
  47. 47. 47 Abonner på tjenester og verktøyAbonner på tjenester og verktøy og velg din egen visningog velg din egen visning
  48. 48. 48
  49. 49. 49 Kalendere på nett – Kalendere på nett – delt med andre – delt med andre – lukket eller åpent lukket eller åpent
  50. 50. 50 Google docs /spreadsheets Google docs /spreadsheets Online skriveverktøy Online skriveverktøy
  51. 51. 51 Prosesskriving i Prosesskriving i samarbeid med andre samarbeid med andre
  52. 52. 52 Knytt tjenester Knytt tjenester sammen i egen blogg sammen i egen blogg
  53. 53. 53
  54. 54. 54 YouTUBE startet i en garasje i California i mai 2005. Har nå 70 millioner videoer tilgjengelig, og tallet øker med rundt 35.000 opplastede filmer hver dag. Ble solgt til Google for 11 milliarder kroner i oktober 2006! Her er noen ”fine” - Mozart på flakser - Syngende flodhest - Lattermild baby - Hysterisk morsom latter (etter 2 min.)
  55. 55. 55 http://video.google.com Se for eksempel forelesning av Dr. James D. Watson, nobelprisvinner for oppdagelsen av DNA- strukturen.
  56. 56. 56 Tilgang til noen av verdens fremste forskere som setter våre lærebøker på prøve…
  57. 57. 57
  58. 58. 58 www.uctv.tv Se online TV- sendinger av forelesninger / musikkstykker fra universitetene i California!
  59. 59. 59 Det er langt, dyrt og forurensende å reise til Tromsø – se konferanser på nett! Videobilde av foreleser
  60. 60. 60 www.fillipmoberg.no Første roman som bare finnes som podcast
  61. 61. 61 Video podcast kommer for fullt. Søk på iTunes
  62. 62. 62 NRK med Video podcast januar 2007
  63. 63. 63 http://home.c2i.net/havardhe/ LIKEVEL –LIKEVEL – ELEVPRODUKSJON ERELEVPRODUKSJON ER VIKTIGST!VIKTIGST! Kvalitetsheving avKvalitetsheving av ELEVproduksjon kreverELEVproduksjon krever bevisste lærere som stillerbevisste lærere som stiller TYDELIGE KRAV om innholdTYDELIGE KRAV om innhold struktur, framgang ogstruktur, framgang og presentasjon! Elevene på sinpresentasjon! Elevene på sin side må ha sikker tilgang tilside må ha sikker tilgang til kvalitetssikret innhold.kvalitetssikret innhold.
  64. 64. 64 KOMPETANSEBERETNINGENE • Skolen som organisasjon kjennetegnes av en begrenset dele- og samhandlingskultur som skårer lavt i forhold til kriterier knyttet til utvikling av en lærende organisasjon • Fornuftig tilnærming til digitale læringsressurser gjennom bruk av WEB 2.0 teknologi kan være et virkemiddel for å endre dette!
  65. 65. 65 Vi trenger systemer som hjelper lærere og elever til å bli digitalt kompetente! Elever og lærere trenger tilgang til kvalitetssikredekvalitetssikrede, tilpassedetilpassede og variertevarierte digitale læringsressurser!
  66. 66. 66 Det går mot bærbart for alle… • I år er det et stort antall elever ute i de enkelte fylker som møter med bærbar PC til ”første” skoledag (VG1). Fylkene har valgt ulike strategier… • Infrastrukturen er i ferd med å komme på plass • Det finnes et stort antall ”spredte forekomsterspredte forekomster” av fritt tilgjengelige eller kommersielle digitale læringsressurser… - men disse er i liten gradi liten grad systematiserte, differensierte, stimulerer i liten gradsystematiserte, differensierte, stimulerer i liten grad til samhandling / deling og dekker sjeldent et helttil samhandling / deling og dekker sjeldent et helt læringsforløplæringsforløp
  67. 67. 67 • 50 millioner 2006 (digitale læremidler) • 373 millioner 2007 (Gratis læremidler for elever i Vg2) Myndighetenes satsing
  68. 68. FELLES INITIATIV FRA FYLKESKOMMUNENE: UTVIKLING AV FRITT TILGJENGELIGE FAGNETTSTED SOM SKAL KUNNE ERSTATTE TRADISJONELLE LÆREBØKER OG STIMULERE ELEV- OGSTIMULERE ELEV- OG LÆRERPRODUKSJON,LÆRERPRODUKSJON, SAMHANDLING OG DELINGSAMHANDLING OG DELING!
  69. 69. 69 Nasjonal digital læringsarena
  70. 70. 70
  71. 71. 71
  72. 72. 72 Uferdig utkast / eksempel! - 5 kommentarer NDLA ønsker å skape en trygg og gjenkjennelig atmosfære for å gjøre overgangen fra bok til nett så smertefri som mulig, - både for lærere og elever. Dette må likevel ikke hindre at det tilrettelegges et nettsted som strekker seg langt ut over bokmetaforen både med hensyn verktøy, innhold (bredde / dybde) og dynamikk.
  73. 73. 73 Mediabibliotek ITL Mediabibliotek NRK!? LMS LMS LMS Leverandører av innhold forlagene / TV2 / andre Fagnettsteder med fagredaksjoner Egenproduksjon, tilpasning og frikjøp Internett eLEVside Lærere Lærere
  74. 74. 74
  75. 75. 75
  76. 76. 76
  77. 77. 77 NDLA skal ha på plass ”komplett” digitalt innhold klar til bruk ved skolestart 2007: – Norsk Vg1 (Studiespes / Yrkesforb) – Naturfag (Studiespes / Yrkesforb) I tillegg er det gitt tilsagn til to andre prosjekter – Helse og sosialfag Vg1 (Nord-Trøndelag) – Matematikk Uklart hva (Oslo)
  78. 78. 78 Skolestart 2008 – Ha ferdig… – Engelsk – Samfunnsfag – Kroppsøving – Og trolig geografi – Skoleeierne vil sannsynligvis gå for bred utvikling av fagnettesteder i tillegg til dette
  79. 79. 79 http://ndla.nohttp://ndla.no
  80. 80. 80 Videokonferanse kombinert med nettstøtta læring • Samarbeid mellom Dalane og Strand, Dalane og Stav.Offsh. og Dalane og UiS. • Studieretningsfag med få elever, en lærer – to skoler (videokonf. to ganger i uken + oppfølging på nett) • Voksenopplæring gjennom Rogaland Kurs- og Kompetansesenter: Generell studiekompetanse, teknisk fagskole + forkurs ingeniørutdanning, alle ved bruk av videokonferanse • Som all annen opplæring: Gode resultater betinger tett oppfølging og høyt læringstrykk!
  81. 81. 81 Nettskolen Rogaland • Samarbeid mellom ”distriktskolene” Sauda, Strand, Ølen og Dalane. • Tilby programfag på nett gjennom streama video, nettbasert oppfølging og noen samlinger. • Oppstart med 5 fag høsten 2007 – Dalane: *Markedsføring og ledelse *Entrepenørskap og bedr. utvikl. – Strand: *Teknologi og forskningslæring 1 – Ølen: *Informasjonsteknologi 1 – Sauda: *Kommunikasjon og kultur 1
  82. 82. 82 www.rkk.no/videokonferansewww.rkk.no/videokonferanse
  83. 83. 83 NettstøttaNettstøtta læringlæring kombinert medkombinert med videokonferansevideokonferanse Til tross forTil tross for svært fåsvært få undervisnings-undervisnings- timer per fag ertimer per fag er resultatene goderesultatene gode og ant. ”dropog ant. ”drop out” betydeligout” betydelig redusert iredusert i forhold tilforhold til tradisjonelltradisjonell klasseromsunderklasseromsunder visning med 2/3-visning med 2/3- timetall.timetall.
  84. 84. 84 Når antallNår antall undervisningstimer erundervisningstimer er redusert – er det endaredusert – er det enda viktigere med aktiv ogviktigere med aktiv og pågående oppfølgingpågående oppfølging via LMSvia LMS Stor frihet / fleksibilitet krever høyt læringstrykk!!! Stor frihet / fleksibilitet krever høyt læringstrykk!!!
  85. 85. 85 FULLFULL TILGANGTILGANG TIL MASKINVARETIL MASKINVARE OG NETTVERK FOROG NETTVERK FOR ALLE!ALLE! Hva kreves av skolen somHva kreves av skolen som organisasjon!?organisasjon!?
  86. 86. 86 ALT HENGER SAMMEN! Arkitektur Organisering Pedagogikk Teknologi Økonomi
  87. 87. 87 Ønskede tilpasninger… • Fleksibel timeplan med lærere i team som disponerer timene sammen med elevene. • Fokus på større elevaktivitet / deltagelse / valgfrihet – og legge til rette for ulike læringsstiler… (her er vi generelt dårlige i norsk skole) • Men, økt frihet skaper behov for tettere individuell oppfølging /kontroll – og det må stilles tydelige krav! • Etablere tettere elev – lærerkontakt (på individnivå) • Parallellegging av fagtimer for tettere lærersamarbeid
  88. 88. 88
  89. 89. 89
  90. 90. 90 Erfaringer fra Dalane tilsier at ELEVENE BØR EIE PC’ene SELV  Fordeler i forhold til: - systemvedlikehold /administrasjon - investeringskostnad / fornying - forsikring  Kan skolen/skoleeier finne løsninger som kompenserer for elevenes merutgift?  Skolen på sin side “sparer” penger på redusert systemvedlikehold, arealkrevende stasjonære løsninger, og stadig fornying og utvidelse av egen maskinpark
  91. 91. 91 Noe historikk i forhold til PC-løsninger:Noe historikk i forhold til PC-løsninger: 1999-2000 1 kl GK AA 30 elever m. bærbar 2000-2001 1 kl laptop, to med stasjonære 2001-2002 3 kl GK AA m. laptop 2002/2003: iBooks (= Bærbar Mac) 2003/2004: Toshiba 2004/2005: Acer 2005/2006: Alle bærbare maskiner som tilfredsstiller nærmere kravspesifikasjoner: må ha trådløst nettverkskort og Win XP installert, minimum 256 MB RAM 2006/2007: Følger modellen fra forrige skoleår – men uten kompensasjon… Programvare (minimum): OpenOffice, Mathcad, CabriII+, m.m. avhengig av studieretning. Antivirus! Ellers er kan elevene legge inn den programvare de ønsker (så lenge den ikke kommer i konflikt med skolens systemer).
  92. 92. 92 SKOLEEIRS UTFORDRING! • Skolen som strukturell enhet står foran store endringer. Teknologien er i ferd med å bryte ned de tradisjonelle grensene mellom klasserom, skoler, skoleslag, regioner og nasjoner • En av skoleeiers viktigste oppgave vil trolig være å tilrettelegge en infrastruktur og et skolesystem som bidrar til utstrakt produksjon, deling og samhandling på tvers av de tradisjonelle grensene.
  93. 93. 93 Skolen trenger kunnskapsrike, utviklingsvillige og samhandlende lærere! • Teknologien legger til rette for samhandling og gjenbruk, fleksibilitet og differensiering • Utfordringen for lærerne og skolen som organisasjon er mange… kombinasjonen av solid faglig ogsolid faglig og pedagogisk dyktighetpedagogisk dyktighet, evne til å tilegne segtilegne seg stadigstadig nye ferdigheternye ferdigheter i bruk av digitale og multimediale verktøy, kombinert med vilje og evne til åvilje og evne til å samhandlesamhandle både lokalt, regionalt og globalt (!) vil i økende grad være sentrale suksesskriterier for lærere i åra som kommer.

  ×