Nye utdanninger energieffektivisering og fornybar energi Dalane vg skole

1,008 views

Published on

Presentasjon av planer for nye utdanninger i videregående opplæring innen energieffektivisering og fornybar energi, - blant annet vindmølleoperatør, ved Dalane videregående skole i Egersund. Presentasjonen oppdateres (nå per 25.11.2009)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,008
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nye utdanninger energieffektivisering og fornybar energi Dalane vg skole

 1. 1. Etablering av nye utdanninger innen Energieffektivisering og fornybar energi Prosjektleder Frank Emil Moen Mob.tlf 91591714 dalane.vgs.no frank.emil.moen@dabb.no
 2. 2. 2 MÅL Dalane videregående skole skal være den fremste videregående skolen i landet på: • energieffektivisering, • fornybare energikilder generelt, og på • vindmøller spesielt. dalane.vgs.no
 3. 3. 3 Bakgrunn • Skolen ble kontaktet av Rogaland Energisenter (RES) Rogaland skal være et nasjonalt og Energisenter (RES) i internasjonalt forsknings- og juli 2009. utviklingssenter for energieffektivisering i • RES ønsker samarbeid om forbindelse med bolig og kompetanseheving næringsbygg. innen energi- For å realisere dette er det etablert effektivisering i bolig et nettverk bestående av 8 og næringsbygg. bedrifter som er markedsaktører • Rektor, avd.leder og repr. innen varme, kjøling, ingeniørtjenester, ventilasjon og fra RES på studietur til elektro. Jylland (Holstebro, Herning og Aalborg). dalane.vgs.no
 4. 4. 4 Bakgrunn Ny plan og bygningslov Pressemelding, 09.10.2009 skal gjøres gjeldende fra og Varslar handlingsplan for med 1. juli 2010 energieffektivisering i bygg - Det er naudsynt med meir miljøvennleg og Regjeringen uttaler at det er mindre energibruk i byggjenæringa i åra som kjem. Difor inneheld den nye regjeringsplattforma nødvendig med mer lovnad om ein handlingsplan for energieffektivisering i bygg, sa statsråd Magnhild miljøvennlig og mindre Meltveit Kleppa då ho tala på representantskapsmøtet til Byggenæringens energibruk i byggenæringen. Landsforening 9. oktober. For å få til dette er det Kleppa oppmoda byggjenæringa til å bidra i klimakampen og medverka til gode løysingar. - Lågare behov for heving av energibruk i bygg er klimapolitikk som monnar. Dei siste 30 åra har byggjesektoren hatt ein høgare kompetansen både i auke i energibruken enn alle andre sektorar. Omlag 40 prosent av den stasjonære ordinær opplæring og energibruken i Noreg kjem frå bygg. Eg har tillit til at byggjenæringa har kunnskap, vilje og kompetanse til å vera med og redusera klimagassutsleppa, sa gjennom etterutdanning. Kleppa. dalane.vgs.no
 5. 5. 5 DAGSAVISEN 17. oktober 2009, oppdatert 16. oktober 2009 18:56 Norge kommer dårlig ut i en fersk rapport om energieffektivisering (IEA). .... bare 7 prosent av anbefalingene om energieffektivisering i bygg er helt gjennomført i Norge. ... Det må satses på kompetanse i byggenæringen, samtidig er det viktig med forbildeprosjekter som baner vei for framtidens energivennlige bygg sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet. /11 -09 11 dalane.vgs.no
 6. 6. 6 Bakgrunn Bevisstheten rundt klima- utfordringene har ført til økt fokus på energieffektivisering og fornybare energikilder. • Det forventes et markert fall i antall jobber knyttet til olje- og gassvirksomhet de neste par tiårene. • Prognoser anslår 30 millioner nye “low carbon jobs” innen 2020 medregnet bortfallet av karbonintensive jobber (Globale Climate Network: Creating opportunity, sept. 2009 - i forbindelse med G20-toppmøtet i Pittsburgh). dalane.vgs.no
 7. 7. 7 16/ 11- 0 9 dalane.vgs.no
 8. 8. 8 -09 27 /10 dalane.vgs.no
 9. 9. 9 PEAK OIL http://www.youtube.com/watch?v=Ulxe1ie-vEY dalane.vgs.no
 10. 10. 10 http://www.scientificamerican.com/ article.cfm?id=powering-a-green-planet dalane.vgs.no
 11. 11. 11 Vind på topp i en undersøkelse fra Stanford University 2009* 1. Vind 2. Konsentrert solkraft (bruk av speil) 3. Geotermisk energi 4. Tidevannskraft 5. Solceller 6. Bølgekraft 7. Vannkraft 8. Biodrivstoff *Kilde: ”Earth Policy Institute” Washington, Stanford University 2009 dalane.vgs.no
 12. 12. 12 Ambisiøse mål for EUs energipolitikk 6. april 2009 vedtok EU klima- og energipakken hvor landene innen 2020 forplikter seg til: • 20% reduksjon av klimagassutslipp i • forhold til 1990-nivå • 20% av energiforbruket skal komme fra fornybare energikilder • 20% reduksjon i energiforbruket gjennom energieffektivisering dalane.vgs.no
 13. 13. 13 Vindkraft i Dalane - I januar 2009 ble Rogaland det første fylket i landet som fikk godkjent fylkesdelplan for vindkraft. - Innen utgangen av året vil det tildeles konsesjoner i Bjerkreim. Det forventes tildeling til drift av ca. 150 vindmøller i Dalane (450 MW) i første byggetrinn. - Vindmøllene kan være i drift tidligst 2013. => Bjerkreim landets største vindkraftkommune dalane.vgs.no
 14. 14. 14 Korteste vei mellom Skottland og Norge er via Egersund dalane.vgs.no
 15. 15. 15 Høg-Jæren vindpark - først ut! 80 MW - 32 møller, hver på inntil 2,3 MW • Energi tilsvarende totalbehovet til hver tredje husstand i Stavanger kommune • Reduksjon i CO2 utslipp tilsvarende utslippene fra samtlige biler i hele Stavanger kommune; ca 200.000 tonn pr år • 1,2 mrd kr i investering (15 millioner/MW) • Betydelige lokale og regionale leveranser • Byggestart 2010 - driftsstart 2011 / 2012... dalane.vgs.no
 16. 16. 16 Industri i forbindelse med landmøller Entreprenørvirksomhet: Dalaneindustrien må ha som ambisjon om å foreta mye av arbeidet i forbindelse med klargjøring av områdene som skal utbygges, herunder veianlegg, fundamenter, kabler og assistanse i forbindelse med installasjon av møllene. • Design og produksjon av komponenter til vindmøllene: En moderne vindmølle er en høyteknologisk konstruksjon som består av mer enn 10 000 komponenter. Hovedkomponentene består av nacelle, rotor m/blad og tårnkonstruksjonen. Potensial for lokale underleverandører. • Drift og vedlikehold: I tillegg til utbygging vil det bli et betydelig marked i forbindelse med drift og vedlikehold av vindparkene. Rogalandsindustrien må ha som ambisjon å overta dette markedet. dalane.vgs.no
 17. 17. 17 Planlagt driftsselskap Dalane Energi planlegger et selskap som skal stå for daglig drift og vedlikehold av vindmølleparkene i Dalane. • Naturlig med tett samarbeid mellom driftselskapet og Dalane vg skole. • Dalane Energi ønsker å tilby lærlingeplasser, og de ønsker samarbeid om bedriftsintern kompetanseheving og etterutdanning. dalane.vgs.no
 18. 18. 18 Offshore vindkraft I oktober 2009 publiserte NVE en kartlegging av hvilke områder som egner seg best til offshore vindkraft. • Rapporten viser at de beste forholdene for dette i Norge er sørvest av Rogaland. • Det er store forventninger til denne teknologien. • I Storbritannia er det alene planer om utbygging av offshore vindmøller som vil gi 70 000 permanente arbeidsplasser. • Egersund kan bli en viktig transitthavn, og med god tilrettelegging så kan vi se flere nye bedriftsetableringer innen denne sektoren i Dalane. dalane.vgs.no
 19. 19. 19 www.siragrunnen.no dalane.vgs.no
 20. 20. 20 /11 -09 13 dalane.vgs.no
 21. 21. 21 Konsesjoner søkt / meldt (kursiv: med annen kommune) Bjerkreim (MW) Eigersund(MW) Sokndal (MW) Lund (MW) Ulvarudla 231 Svåheia 24 Helleheia 60 Dufjellet (Sokn) Gravdal 120 Egersund 110 Tellnes 156 Stokkafj. (Eig) Moi / 180 Oksafjellet 120 Siragrunnen 200 Laksesvelafj. Brusali - 120 Stokkafjellet 80 Dufjellet 60 Karten Eikeland- 207 Skakksiå 90 Fruknuten 90 Steinsland Stigafjellet 30 DALANE-prosjektene utgjør Holmafjellet 66 Faurefjellet 90 75% av planene i Rogaland SUM 1044 424 566 SUM Dalane alle anlegg: 2034 MW Sum Rogaland alle anlegg: 2690 MW dalane.vgs.no
 22. 22. 22 Investeringer Anslått investering per MW effekt installert: 15 millioner NOK Konsesjoner søkt / meldt i Rogaland: 2690 MW Tilsvarer en investering på 40 milliarder NOK Av disse utgjør 30 milliarder i mulige investeringer i Dalane. Siragrunnen er medregnet, men ingen andre større offshoreinvesteringer... I tillegg er flere utbygginger i Vest-Agder på trappene. dalane.vgs.no
 23. 23. 23 /11 -09 11 dalane.vgs.no
 24. 24. 24 • Wave Energy AS planlegger et PILOT bølgeanlegg ved Svåheia i Eigersund kommune. • Utbyggingen skjer i samarbeid med Dalane Vind AS som planlegger bygging av en 24 MW vindpark (8 vindmøller) samme sted. • Søppelfylling, med uttak av biogass. • To vannkraftverk i umiddelbar nærhet => Svåheia: Et utstillings- og utviklingssenter for fornybar energi.... (?) dalane.vgs.no
 25. 25. 25 Biogassanlegg i Rogaland Dalane Energi etablerte i 2003 det første gårdsbaserte biogassanlegget i Norge ved Åna kretsfengsel. Benytter husdyrgjødsel og fiskeavfall som Biogassanlegg energikilde. Åna kretsfengsel dalane.vgs.no
 26. 26. 26 dalane.vgs.no
 27. 27. 27 N-diesel AS • Egersundsselskapet N-diesel (jobber med planer om etablering av et stort biodieselanlegg basert på treflis i Egersundsområdet. • Det er anslått at et slikt anlegg vil kunne gi 100 lokale arbeidsplasser. • Planlagte innføring av avgift på biodiesel skaper dog større usikkerhet rundt planene. dalane.vgs.no
 28. 28. 28 => Behov for nye utdanninger Det vil være et stort behov for personell med kompetanse på fagarbeidernivå innen energi- og miljøteknologi i nær framtid: – Fagarbeidere med kompetanse innen energieffektivisering, jf. skjerpede krav. – Operatører på vindmøller. – Operatører på minikraftverk. – Operatører på bølgekraftverk, biogass-, biodiesel-, biovarme- og solenergianlegg. dalane.vgs.no
 29. 29. 29 Vindmølleoperatører Behov for operatører (fagarbeidere) til daglig drift anslås til 1 årsverk per 13 MW installert (pers. med. Helge Larsen, Agder Energi - gitt møller på 2,3 MW) Etter første konsesjonstildeling i Dalane vil det være behov for (450 MW/ 13 årsv./MW) 35 årsverk. Med en anslått utbyggingstakt på ca. 400 MW per år fra år 2012 nasjonalt kreves det tilførsel av 31 nye operatører per år framover. dalane.vgs.no
 30. 30. 30 dalane.vgs.no
 31. 31. 31 Forventet kraftig etterspørsel etter arbeidskraft i kraftbransjen De neste årene øker: • utbygging av El-nett • fornying kraftstasjoner • utbygging av fornybar energi • elektrifisering av offshorevirksomhet • antall el-biler dette skjer parallelt med en aldrende arbeidsstokk dalane.vgs.no
 32. 32. 32 => Behov for nye utdanninger • Det vil også være et økende behov for personell med kompetanse på teknisk fagskolenivå, ingeniørnivå og sivilingeniørnivå generelt, -gjerne med kombinert yrkesfaglig kompetanse innen energi- og miljøteknologi. • Det vil også være et stort behov for bedriftsintern etterutdanning innen omtalte fagområder. dalane.vgs.no
 33. 33. 33 Skolen som regional utviklingsaktør Skolen ønsker å ta tak i disse utfordringene i tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv. 1. oktober 2009 sendte skolen inn en skisse til regionalt utviklingsprogram (RuP) med hovedmål om å etablere en ny utdanning innen energieffektivisering og fornybar energi. dalane.vgs.no
 34. 34. 34 Skolen som regional utviklingsaktør • Skolen vil benytte kompetanse og erfaring opparbeidet gjennom utstrakt bruk av ungdomsbedrifter og entreprenørskap. • Skolen tilbyr opplæring i alle relevante utdannings- program (elektrofag, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og ind. prod. og studiespesialiserende). • Vi kan også dra veksler på en langvarig satsing på IKT i opplæringen, inkludert erfaring med etablering og drift av stadig flere nettskoletilbud. • Skolen besitter også tung realfaglig kompetanse med bl.a. fem ansatte med høyere utdanning i fysikk (en siv.ing., tre med hovedfag og en med doktorgrad). dalane.vgs.no
 35. 35. 35 Fleksibel og moderne opplæring • Dalane vg skole ønsker å opparbeide et sterkt lokalt fagmiljø innen omtalte fagområder. • Vi ønsker å kombinere lokal opplæring med en fleksibel tilrettelegging som skal gjøre det mulig å gjennomføre hele eller deler av teoriopplæringen gjennom en tilrettelagt og moderne nettskoleløsning kombinert med lærlingeplass i lokal bedrift. • Gjennom en fleksibel tilrettelegging vil vi kunne gi tilbud til elever i andre deler av fylket, - og i andre fylker. • Metodisk kan vi gjennom en slik tilnærming dra veksler på ekstern kompetanse både fra inn- og utland. dalane.vgs.no
 36. 36. 36 Yrkesopplæringsnemnda • Presentasjon og behandling 12/11-2009 • Nemnda er udelt positiv til initiativet • Slår fast at en framtidig utdanning skal legges til Dalane vg skole. • Arbeidsgruppe skal nedsettes i samarbeid med Dalane vg skole. • Videre framdrift og retning styres av Dalane vg skole, i tett samarbeid med partenes (NHO og LO) representanter i Rogaland. dalane.vgs.no
 37. 37. 37 Framdrift • Skolen har startet dialog med en rekke bedrifter, Dalanerådet, Næringssjefen, utdanningsdirektoratet, NHO, LO, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor. • Utarbeide en kompetanseplattform / sluttkompetanse i samarbeid med fagmiljøene lokalt (egen skole), regionalt (yrkesoppl.nemnd, opplæringskontor, bedrifter) og nasjonalt (faglig råd og samarbeidsrådet for yrkesopplæring). • Søke om gjennomføring av forsøk fra og med skolestart 2011. dalane.vgs.no
 38. 38. 38 Samarbeid Utdanningene skal dra veksler på et tett samarbeid med lokale, regionale og internasjonale bedrifter og utdanningsinstitusj.: – Rogaland Energisenter med tilhørende bedrifter – Dalane Energi / Lyse Energi / Agder Energi – Universitetene i Agder, i Stavanger og NTNU – Universitetet i Aalborg – Handels- og ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet – Technology College i Aalborg – Skjern Tekniske skole / Randers Tekniske skole, Jylland dalane.vgs.no
 39. 39. 39 Nærings- og kompetanseklynge i Dalane - framtidsvisjon • Knytte skolen opp til en nærings- og kompetanse- klynge med vekt på energieffektivisering og fornybare energikilder => • Nærings- og kompetansebygg med integrerte opplæringsmiljøer med aktører både fra næringslivet, Dalane videregående skole, og fra UH- sektoren regionalt, nasjonalt og internasjonalt. • Opplæringsmiljøene jobber sammen på tvers av videregående opplæring, høyerer utdanning og kompetanseheving internt i bedriftene. • Benytte de nye prosjektene i Dalane og i Rogaland som praktiske opplæringsarenaer (vind-, bølge-, bio- og vannkraft) dalane.vgs.no
 40. 40. 40 FORANKRING • Satsingen forankres i Dalane som et regionalt utviklingsprosjekt i samarbeid med Dalanerådet. • Har forankret dette hos lokale og regionale politikere, LO og NHO. • Samarbeide tett med lokale og regionale energiselskap. • Knytte til oss større bedrifter med ”muskler” og innovasjonskraft (og penger...;) • Svært viktig at næringslivet er aktivt med og bidrar med lærlingeplasser. dalane.vgs.no
 41. 41. 41 Gjennomførte møter / kontakter - Rogaland Energisenter AS (flere møter) - Møte med Næringssjefen i Dalane - Direktør i Nupark (innovasjonspark ved Holstebro), A2-arkitektene (Nupark), Holstebro Tekniske skole, Ingeniørutdanningen v/ Aarhus universitet avd. Herning, Technology College Aalborg - Møter med lokale og regionale politikere - Møter med ordførere og varaordførere i Eigersund, Bjerkreim og Sokndal kommune - Møte med Seabrokers - eiere på Eigestad, Egersund Næringspark - Møte i Stavanger Næringsforening - Møte med fylkesordfører og fylkedirektør for opplæring - Telefonkontakt NHO og LO, Utdanningsdirektoratet, ordfører i Lund - Møte med Dalane Energi - Møte med Lyse v/ styreformann - Presentasjon i Dalanerådet - Presentasjon for styret i Rogaland Energisenter - Presentasjon og saksframlegg i Yrkesopplæringsnemnda - Presentasjon for kommunestyret i Eigersund (16/11) - Studietur og møte med Agder Energi, - befaring vindmølle (aktuelle lærere samt ledelse) (18/11) - Møte med opplæringskontorene i Rogaland (23/11) - Møte med Lyse (1/12) .... dalane.vgs.no
 42. 42. 42 Oppslag Stavanger Aftenblad 6/11-09 dalane.vgs.no
 43. 43. 43 /11 -09 9 dalane.vgs.no
 44. 44. 44 /11 -09 9 dalane.vgs.no
 45. 45. 45 der 9 L e 1 -0 1 1/1 dalane.vgs.no
 46. 46. 46 dalane.vgs.no

×