Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

110829 fornybar dalane_vgs

394 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

110829 fornybar dalane_vgs

 1. 1. FORNYBARSATSING DALANE OG NY UTDANNING FOR VINDMØLLEOPERATØRERdalane.vgs.no
 2. 2. 2dalane.vgs.no
 3. 3. 3Mål for ny fornybar energi iRogaland fram til 2020:- Økt vannkraftproduksjon: 0,5 TWh- Økt vindkraftproduksjon: 2,5 TWh- Annen fornybar: 0,1 TWh- Fornybar til oppvarming: 0,9 TWh- SUM ny fornybarprod: 4,0 TWhDagens situasjon i NorgeAntall vindkraftverk: 18Samlet installert kapasitet: 448,2 MWAntall vindturbiner: 208Produksjon 2009: 0,980 TWhKilde: NVE (Oppdatert 17.01.2011)
 4. 4. 4 DalaForn yba ne rreg ione n! Dalanerådet: Regionen skal være nettoeksportør av fornybar energi gjennom en 10- dobling av produksjonen fra 0,2 TWh til 2 TWh
 5. 5. 5 Vindkraft i Dalane- I januar 2009 ble Rogaland det første fylket i landet som fikk godkjent fylkesdelplan for vindkraft.- Ved utgangen av 2009 ble det tildelt konsesjoner tilsvarende drift av ca. 150 vindmøller i Dalane / Hå (390 + 90 MW) i første byggetrinn.- Rettskraftige konsesjoner forventes i løpet av 2011- De første vindmøllene kan være i drift i 2013. => Bjerkreim landets største vindkraftkommune
 6. 6. 6 Høg-Jærenvindpark først ut i Rogaland-  74 MW-  32 Siemensmøller-  1,1 milliarder investert-  Åpnes 10. sept. 2011
 7. 7. 7 Mulig utbygging i DALANE Dalane: 1246 MW Årsproduksjon: ca. 3,7 TWh – tilsvarer forbruket til mer enn 150 000 husstander!Svåheia konsesjonfor 24 MW (8møller) i juni.Egersund vindparkventer konsesjoninnen utgangen avåret. dalane.vgs.no
 8. 8. 8Vindtektene! - Hver fjerde utbyggingskrone går til norske bedrifter og leverandører, mens langt over halvparten av pengene til drift skaper aktivitet lokalt, regionalt eller nasjonalt. " Mulig utbygging i Dalane: 1246 MW Lokal / regional avkastning i løpet av livsløp (20 år): 11 milliarder NOK http://askradgivning.no/files/upload/Rapporter/Ringvirkningsrapport_endelig_okt_2010.pdf
 9. 9. Forventer stor etterspørsel etter arbeidskraft 9i energibransjen de nærmeste årene De neste årene øker: • utbygging av El-nett • fornying kraftstasjoner • utbygging av fornybar energi • elektrifisering av offshorevirksomhet • antall el-biler dette skjer parallelt med en aldrende arbeidsstokk
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12EWEA forventer installasjon av 40 - 55 GW offshore vindi Europa innen 2020, og opptil 150 GW innen 2030.
 13. 13. 13 10 000 turbiner * 100 millioner NOK: 1 000 000 000 000 NOK: 1 000 milliarder NOK i investeringer!dalane.vgs.no
 14. 14. 14 Aberdeen mai 2010: Hva mener bransjen er den største utfordringen? Ja, nettopp UTDANNING =>dalane.vgs.no
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17 Potential for more renewable energy in Norway: EBL, Norges Forskningsråd, Econ Pöyry The total energy demand in EU in 2020 is approx. 3,500 TWh Norge produserer i overkant av 120 TWh vannkraft og det dekker Wave and tidal energy 100% av elektrisitetsforbruket Offshore wind Onshore wind Hydro power Electricitydalane.vgs.no
 18. 18. SIRAGRUNNEN VINDPARK 18 www.siragrunnen.no Egersunddalane.vgs.no
 19. 19. 19dalane.vgs.no
 20. 20. 20Pumped-storagehydro electricitycombined withwind power dalane.vgs.no
 21. 21. 21EU ser på Norge som kanskje ‘den viktigste’energinasjonen i Europa også ETTER utfasingen avfossil energi. Sør-Vestlandet kan bli det viktigsteenergiområdet i Norge!dalane.vgs.no
 22. 22. 22 TidendeDalane 0! 12 4.12.20 Som første utdanningsinstitusjon i Norge får Dalane videregående skole i Egersund utdanne vindmølleoperatører. dalane.vgs.no
 23. 23. 23 24.12 .2010 ! DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE - EGERSUND - Etablering av nye utdanninger innen energieffektivisering og fornybar energidalane.vgs.no
 24. 24. Samarbeid skole – næringsliv! 242. Intensjonsavtalens område 2. Intensjonsavtalens områdePartene vil tilrettelegge for et samarbeid om Partene vil tilrettelegge for et samarbeid omutvikling og gjennomføring av et nytt nasjonalt etablering av et langvarig leieforhold (minimum 10opplæringstilbud for fagarbeidere innen år), hvor Rogaland fylkeskommune / Dalaneenergioperatørfaget med innretning vind. videregående skole leier lokaler i RogalandVindklynge Bjerkreim / Hå vil åpne for å ta i mot Energisenter Eiendom (RES Eiendom) planlagtelærlinger i dette faget for elever fra Dalane nullutslippsbygg (ZEB) i Bjerkreim kommune.videregående skole. 3. Informasjon knyttet til fremtidige leieforhold Bygget vil huse utviklingsavdelingene til Rogalands, og til dels landets største entreprenørvirksomheter innen blant annet elektro, VVS, fasade og ventilasjonssystemer. Videre planlegger selskapene som skal bygge ut og drifte Norges største vindparkklynger i Dalane / Hå å legge driftsorganisasjonen sin til RES.
 25. 25. 25Planlagt driftsselskapDalane vg skole ønsker tettsamarbeid med de somskal stå for drift og vedlikeholdav vindparkene i regionen.• Utvikling og tilpassing av utdanningen - slik industrien vil at den skal være!• Tilby lærlingeplasser og samarbeid om bedriftsintern kompetanseheving.
 26. 26. 26Kompetanse rundt drift er svært viktig!•  Optimalisering av eksisterende vindkraftverk kan resultere i 10 % produksjonsforbedring.•  Redusere nedetid ved bedre O&M•  1 % økning i produksjon for 100MW, 2700 brukstimer, 60 øre/kWh gir merverdi 1 år: 1,6 mKr - 20 år: 32,5 mKr
 27. 27. Internasjonalt samarbeid innledet mellom: 27 Leading partnerEU-søknadgodkjent aug 2011.Prosjektbudsjett2,4 millioner
 28. 28. 28Et internasjonalt arbeidsmarked => internasjonal utdanning BZEE internasjonal standardisert utdanning -  Turbinprodusentenes krav til kompetanse satt i system -  Dalane vg skole jobber nå for å sertifisere seg i BZEE -  Nyutdannede fagarbeidere fra Dalane vg skole vil da være sikret et attraktivt internasjonalt Arbeidssertifikat.
 29. 29. Energieffektivisering– Næringsbygg med ZEB visjon
 30. 30. Til Sandnes 40 km E39Til Egersund 21 km Covent / Comek Bjerkreimselva STED: - Bjerkreim kommune Landets største Dalane sauekommune, og noen år fram trolig også landets største vindkraftkommune
 31. 31. nse Syn Nettverk omp eta ergi K plysningTeknolo Samarbeid Folkeop gi Viten- Utdanning senter Næring Energi FoU Vind- klynge
 32. 32. RES-bygget skal være etenergieffektivt ogenergiriktig forbilde- ogutstillingsbygg medfremtidens bærekraftigebyggtekniske løsninger.RES skal fremmesamarbeid ogkompetanseutvikling påtvers av fagretninger i såvel næring, som forskningog utdanning.RES skal utvikle seg til å bli ensterk enhet – alltid på søkenetter nye samarbeids-partnerefor utvikling av bærekraftige ogkonkurransedyktige løsninger.
 33. 33. 33
 34. 34. 34Skolen har nettopp anskaffet El-bil”Vi bryr oss – også om miljø!”
 35. 35. 35Avdelingsleder / ProsjektlederFrank Emil Moenfrank.emil.moen@dabb.no

×