Successfully reported this slideshow.

110321 fred olsen renewables tor helge kjellby

916 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

110321 fred olsen renewables tor helge kjellby

 1. 1. Gravdal vindmøllepark Bjerkreim kommune Møte med Dalane VGS 21. mars 2011
 2. 2. Planområde - illustrasjon
 3. 3. Installert effekt: inntil 90 MW Antall vindmøller: 35 Nominell effekt per vindmølle: inntil 3 MW Høyde på vindmølletårnet: ca. 105 m Rotordiameter: opp til 90 m Max høyde (tårn + vinge): ca. 150 m Alle veier (bredde/akseltrykk): 5.5 meter brede / 15 tonn Oppsummering av tiltaket (1)
 4. 4. Konsesjonens varighet: 25 år Årlig produksjon: (120MW) ca. 270 GWh Totalarealet: (planområdet) ca. 8.1 km 2 Totale investeringskostnader: ca. 1.000 mill. Planlagt anleggsperiode: 2013-2014 Oppsummering av tiltaket (2)
 5. 5. Kart over fotostandpunkt
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. <ul><li>Ikke registrert kulturminner i området </li></ul><ul><li>Lavt potensiale for ikke-synlige, automatisk fredede kulturminner </li></ul><ul><li>Vindmølleparken synlig fra kulturminner i omkringliggende områder </li></ul>Kulturminner og kulturmiljø
 13. 13. <ul><li>Utbyggingen vil kunne gi ca 100-150 årsverk regionalt i anleggsfasen </li></ul><ul><li>Sysselsettingseffekter i driftsfasen 3-5 årsverk lokalt, hvorav 2-3 i vindmølleparken </li></ul><ul><li>Utbyggingen gi økte skatteinntekter til kommunen gjennom eiendomsskatt (ca. 4-5 millioner/år) </li></ul><ul><li>FORAS vil oppfordre til kontakt mellom hovedentreprenørene og lokalt næringsliv med sikte på lokal deltagelse i utbyggingen </li></ul>Andre samfunnsmessige forhold

×