Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100423 Nye energiutdanninger Dalane vgs

1,236 views

Published on

Presentasjon av planene for nye energiutdanninger ved Dalane vg skole i møte med ledere og nestledere i faglig råde for elektrofag og teknikk og industriell produksjon, samt repr. for LO og NHO.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

100423 Nye energiutdanninger Dalane vgs

 1. 1. DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE - EGERSUND - Etablering av nye utdanninger innen energieffektivisering og fornybar energi Prosjektleder Frank Emil Moen Mob.tlf 91591714 dalane.vgs.no frank.emil.moen@dabb.no 1
 2. 2. 2 DALANE Mange VIDEREGÅENDE SKOLE Regionskolen i Sør-Rogaland muligheter... En skole for framtiden! · Bredt utvalg av utdanningsprogram · Først ute med bærbare datamaskiner · Skolen tilbyr et bredt utvalg · Fremst i landet på ungdomsbedrifter yrkesfaglige utdanninger www.dalane.vgs.no · Første demonstrasjonsskole i Rogaland · Først og størst som nettskole · For høyere utdanning: · Først ute med nye energiutdanninger www.dalane.vgs.no · Tett samarbeid med næringslivet Studiespesialiserende · Etablert internasjonalt samarbeid utdanningsprogram eller · Samarbeid med høyere utdanning påbygging til generell studiekompetanse ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE dalane.vgs.no 2
 3. 3. 3 MÅL Dalane videregående skole skal være den fremste videregående skolen i landet på utdanning innen: • energieffektivisering, • fornybare energikilder generelt, og på • vindmøller spesielt. dalane.vgs.no 3
 4. 4. 4 Bakgrunn • Skolen ble kontaktet av Rogaland Energisenter (RES) Rogaland Energisenter skal være et nasjonalt og (RES) i juli 2009. internasjonalt forsknings- og utviklingssenter for • RES ønsker samarbeid om energieffektivisering i kompetanseheving forbindelse med bolig og innen energi- næringsbygg. effektivisering i bolig For å realisere dette er det etablert og næringsbygg. et nettverk bestående av 8 • Rektor, prosjektleder og bedrifter som er markedsaktører repr. fra RES på innen varme, kjøling, ingeniørtjenester, ventilasjon og studietur til Jylland elektro. (Holstebro, Herning og Aalborg). dalane.vgs.no 4
 5. 5. 5 Bakgrunn Ny plan og bygningslov Pressemelding, 09.10.2009 skal gjøres gjeldende fra og Varslar handlingsplan for med 1. juli 2010 energieffektivisering i bygg - Det er naudsynt med meir miljøvennleg og Regjeringen uttaler at det er mindre energibruk i byggjenæringa i åra som kjem. Difor inneheld den nye regjeringsplattforma nødvendig med mer lovnad om ein handlingsplan for energieffektivisering i bygg, sa statsråd Magnhild miljøvennlig og mindre Meltveit Kleppa då ho tala på representantskapsmøtet til Byggenæringens energibruk i byggenæringen. Landsforening 9. oktober. For å få til dette er det Kleppa oppmoda byggjenæringa til å bidra i klimakampen og medverka til gode løysingar. - Lågare behov for heving av energibruk i bygg er klimapolitikk som monnar. Dei siste 30 åra har byggjesektoren hatt ein høgare kompetansen både i auke i energibruken enn alle andre sektorar. Omlag 40 prosent av den stasjonære ordinær opplæring og energibruken i Noreg kjem frå bygg. Eg har tillit til at byggjenæringa har kunnskap, vilje og kompetanse til å vera med og redusera klimagassutsleppa, sa gjennom etterutdanning. Kleppa. dalane.vgs.no 5
 6. 6. 6 DAGSAVISEN 17. oktober 2009, oppdatert 16. oktober 2009 18:56 Norge kommer dårlig ut i en fersk rapport om energieffektivisering (IEA). .... bare 7 prosent av anbefalingene om energieffektivisering i bygg er helt gjennomført i Norge. ... Det må satses på kompetanse i byggenæringen, samtidig er det viktig med forbildeprosjekter som baner vei for framtidens energivennlige bygg sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet. /11 -09 11 dalane.vgs.no 6
 7. 7. 7 7/2 -10 1 dalane.vgs.no 7
 8. 8. 8 KLIMAUTFORDRINGER Bevisstheten rundt klima- utfordringene har ført til økt fokus på energieffektivisering og fornybare energikilder. • Det forventes et markert fall i antall jobber knyttet til olje- og gassvirksomhet de neste par tiårene. • Prognoser anslår 30 millioner nye “low carbon jobs” innen 2020 globalt medregnet bortfallet av karbonintensive jobber (Globale Climate Network: Creating opportunity, sept. 2009 - i forbindelse med G20- toppmøtet i Pittsburgh). • Fram mot 2020 regner man med 2,8 millioner jobber knyttet til fornybar energi i Europa (meddelt av EU- ambassadør Janos Herman under Energiuka 2010) dalane.vgs.no 8
 9. 9. 9 Målsetting i Norge fram mot 2020 og 2050. dalane.vgs.no 9
 10. 10. 10 In Copenhagen, 120 world leaders agreed to limit global temp rises to 2 degrees Celsius - the maximum allowed to avoid irreversible damage. dalane.vgs.no 10
 11. 11. 11 16/ 11- 09 dalane.vgs.no 11
 12. 12. 12 27 /10 -09 dalane.vgs.no 12
 13. 13. 14 Vind på topp i en undersøkelse fra Stanford University 2009* 1. Vind 2. Konsentrert solkraft (bruk av speil) 3. Geotermisk energi 4. Tidevannskraft 5. Solceller 6. Bølgekraft 7. Vannkraft 8. Biodrivstoff *Kilde: ”Earth Policy Institute” Washington, Stanford University 2009 dalane.vgs.no 14
 14. 14. 15 dalane.vgs.no 15
 15. 15. 16 http://www.scientificamerican.com/ article.cfm?id=powering-a-green-planet dalane.vgs.no 16
 16. 16. 17 Ambisiøse mål for EUs energipolitikk 6. april 2009 vedtok EU klima- og energipakken hvor landene innen 2020 forplikter seg til: • 20% reduksjon av klimagassutslipp i • forhold til 1990-nivå • 20% av energiforbruket skal komme fra fornybare energikilder • 20% reduksjon i energiforbruket gjennom energieffektivisering dalane.vgs.no 17
 17. 17. 18 Vindkraft i Dalane - I januar 2009 ble Rogaland det første fylket i landet som fikk godkjent fylkesdelplan for vindkraft. - Ved utgangen av året ble det tildelt konsesjoner tilsvarende drift av ca. 150 vindmøller i Dalane / Hå (390 + 90 MW) i første byggetrinn. - Vindmøllene kan være i drift i 2013. => Bjerkreim landets største vindkraftkommune dalane.vgs.no 18
 18. 18. 19 Den mengde vindmøller som planlegges i Dalane er per dato større enn samtlige vindinstallasjoner i Norge. dalane.vgs.no 19
 19. 19. 20 Konsesjoner godkjent / søkt / avslag / meldt Bjerkreim (MW) Eigersund(MW) Sokndal (MW) Lund (MW) Ulvarudla 231 Svåheia 24 Helleheia 60 Dufjellet (Sokn) Gravdal 90 Egersund 110 Tellnes 156 Stokkafj. (Eig) Moi / 150 Oksafjellet 120 Siragrunnen 200 Laksesvelafj. Brusali - 120 Stokkafjellet 80 Dufjellet 60 Karten Eikeland- 150 Skakksiå 90 Fruknuten 90 Steinsland Stigafjellet 30 DALANE-prosjektene utgjør Holmafjellet 66 Faurefjellet 90 75% av planene i Rogaland SUM 927 424 566 SUM Dalane alle anlegg: 1917 MW Sum Rogaland alle anlegg: 2690 MW Hå kommune har fått tildelt 74 (Høg-Jæren) + 90 MW (Skinansfjellet). Samlet Hå+Dalene = 554 MW dalane.vgs.no 20
 20. 20. 21 Høg-Jæren vindpark - først ut! • 74 MW - 32 møller, hver på inntil 2,3 MW • Energi tilsvarende totalbehovet til hver tredje husstand i Stavanger kommune • Reduksjon i CO2-utslipp tilsvarende utslippene fra samtlige biler i hele Stavanger kommune; ca 200.000 tonn pr år • 1,2 mrd kr i investering (15 millioner/MW) • Betydelige lokale og regionale leveranser • Byggestart 2010 - driftsstart høst 2011 • Siemens er turbinleverandør dalane.vgs.no 21
 21. 21. 22 6/4 -10 Stavanger Aftenblad dalane.vgs.no 22
 22. 22. 23 Industri i forbindelse med landmøller • Entreprenørvirksomhet: Lokal industri må ha som ambisjon om å foreta mye av arbeidet i forbindelse med klargjøring av områdene som skal utbygges, herunder veianlegg, fundamenter, kabler og assistanse i forbindelse med installasjon av møllene. • Design og produksjon av komponenter til vindmøllene: En moderne vindmølle er en høyteknologisk konstruksjon som består av mer enn 10 000 komponenter. Hovedkomponentene består av nacelle, rotor m/blad og tårnkonstruksjonen. Potensial for lokale underleverandører. • Drift og vedlikehold: I tillegg til utbygging vil det bli et betydelig marked i forbindelse med drift og vedlikehold av vindparkene. Rogalandsindustrien må ha som ambisjon å overta dette markedet. Opparbeidet kompetanse på disse områdene er svært viktig for framtidig storsatsing på offshore vind. dalane.vgs.no 23
 23. 23. 24 Investeringer Anslått investering per MW effekt installert: 15 millioner NOK Konsesjoner tildelt så langt i Dalane / Hå (554 MW) tilsvarer en investering på 8,3 milliarder NOK. Av dette legges ca. 20% igjen lokalt (kan forbedres!) Ytterligere konsesjoner forventes tildelt i Eigersund, Sokndal og Lund. dalane.vgs.no 24
 24. 24. 25 Planlagt driftsselskap Dalane Energi planlegger et selskap som skal stå for daglig drift og vedlikehold av vindmølleparkene i Dalane. • Naturlig med tett samarbeid mellom driftselskapet og Dalane vg skole. • Dalane Energi ønsker å tilby lærlingeplasser, og de ønsker samarbeid om bedriftsintern kompetanseheving og etterutdanning. dalane.vgs.no 25
 25. 25. 26 Potensial fornybar energi i Norge Kilde: EBL, Norges Forskningsråd, Econ Pöyry dalane.vgs.no 26
 26. 26. 27 Offshore vindkraft I oktober 2009 publiserte NVE en kartlegging av hvilke områder som egner seg best til offshore vindkraft. • Rapporten viser at de beste forholdene for offshore vindkraft i Norge er sørvest av Rogaland. • Det er store forventninger til denne teknologien. • I Storbritannia er det alene planer om utbygging av offshore vindmøller som vil gi 70 000 permanente arbeidsplasser. • Egersund kan skal bli en viktig transitthavn, og med god tilrettelegging så vil vi se flere nye bedriftsetableringer innen denne sektoren i Dalane. dalane.vgs.no 27
 27. 27. SIRAGRUNNEN VINDPARK 28 www.siragrunnen.no Egersund dalane.vgs.no 28
 28. 28. 29 dalane.vgs.no 29
 29. 29. 30 dalane.vgs.no 30
 30. 30. 31 EU ser på Norge som kanskje ‘den viktigste’ energinasjonen i Europa også ETTER utfasingen av fossil energi. Sør-Vestlandet kan bli det viktigste energiområdet i Norge! dalane.vgs.no 31
 31. 31. 32 /11 -09 13 dalane.vgs.no 32
 32. 32. 33 dalane.vgs.no 33
 33. 33. 34 Wave Energy AS planlegger et PILOT bølgeanlegg i Eigersund kommune. dalane.vgs.no 34
 34. 34. 35 Svåheia, Eigersund kommune • WAVE ENERGY AS => PILOT bølgeanlegg • DALANE VIND AS => 24 MW vindpark (8 turbiner) • Hvorav mulig ‘FOU’-turbin fra Anglewind • Søppelfylling => biogass • To vannkraftverk i umiddelbar nærhet => Et utstillings-,kompetanse og utviklingssenter for fornybar energi!? dalane.vgs.no 35
 35. 35. 36 7/4 -10 TU “Målet er å ha åtte kraftverk av fire ulike typer som er ferdig installert innen 2014.” ETT KRAFTVERK VED SVÅHEIA? dalane.vgs.no 36
 36. 36. 37 TU -10 2 0/4 dalane.vgs.no 37
 37. 37. 38 Biogassanlegg i Rogaland Dalane Energi etablerte i 2003 det første gårdsbaserte biogassanlegget i Norge ved Åna kretsfengsel. Benytter husdyrgjødsel og fiskeavfall som Biogassanlegg energikilde. Åna kretsfengsel dalane.vgs.no 38
 38. 38. 39 7/2 -10 1 dalane.vgs.no 39
 39. 39. 40 dalane.vgs.no 40
 40. 40. 41 N-diesel AS • Egersundsselskapet N-diesel (jobber med planer om etablering av et stort biodieselanlegg basert på treflis i Egersundsområdet. • Det er anslått at et slikt anlegg vil kunne gi 100 lokale arbeidsplasser. • Planlagte innføring av avgift på biodiesel skal i i følge selskapet ikke rokke ved planene fordi de retter seg mot skipstrafikk (avgiftsfritt). dalane.vgs.no 41
 41. 41. 42 Verdens første saltkraftverk utviklet i Norge /11 -09 24 dalane.vgs.no 42
 42. 42. 43 => Behov for nye utdanninger Det vil være et stort behov for personell med kompetanse på fagarbeidernivå innen energi- og miljøteknologi i nær framtid: – Fagarbeidere med kompetanse innen energieffektivisering, jf. skjerpede krav. – Operatører på vindmøller. – Operatører på minikraftverk. – Operatører på bølgekraftverk, biogass-, biodiesel-, biovarme- og solenergianlegg. – Operatører på osmosekraftverk. dalane.vgs.no 43
 43. 43. 44 Forventet kraftig etterspørsel etter arbeidskraft i kraftbransjen De neste årene øker: • utbygging av El-nett • fornying kraftstasjoner • utbygging av fornybar energi • elektrifisering av offshorevirksomhet • antall el-biler dette skjer parallelt med en aldrende arbeidsstokk dalane.vgs.no 44
 44. 44. 45 dalane.vgs.no 45
 45. 45. 46 Vindmølleoperatører Behov for operatører (fagarbeidere) til daglig drift anslås til 1 årsverk per 13 MW installert (pers. med. Helge Larsen, Agder Energi - gitt møller på 2,3 MW) De konsesjonser som er gitt p.t. i Dalane / Hå vil kreve (74 + 480 MW/ 13 årsv./MW) 43 årsverk. Med en anslått utbyggingstakt på ca. 400 MW per år fra 2012 nasjonalt (landmøller) kreves det tilførsel av 31 nye operatører per år framover. I tillegg kommer et stort internasjonalt offshoremarked. dalane.vgs.no 46
 46. 46. 47 Utdanning av vindteknikere i våre “naboland” • England - har ett College (Northumberland) som nå utdanner Wind Technicians. Startet V2009. Stor interesse for utdanningen. Ettårig på “level 3” (>18 år), rekrutterer fagarbeider innen elektro eller mekanikk - i hovedsak arbeidstakere med praksiserfaring, eller elever som har gjennomført et nytt “level 2” innen fornybare energikilder. De fleste er > 20 år. • Danmark: Toårig utdanning som tas rett etter ungdomsskole. Fire læresteder. Fungerer ikke. De ønsker en ny utdanning som tar utgangpunkt i en grunnleggende fagutdanning innen elektro eller mekaniske fag. • Tyskland: Modulbasert, ett eller toårig. Flere institusjoner tilbyr utdanning. Rekrutterer fagarbeidere fra elektro eller mekaniske fag. • Sverige: Har tilbudt utdanning ved et lærested (Campus Varberg) i en årrekke. Tilsammen fire læresteder vil tilby utdanningen i løpet av neste skoleår. På yrkeshøyskolenivå - toårig utdanning. Rekrutterer bredt - alle med bestått vitnemål fra “gymnasieskolan” kan søke seg inn. • Skottland: Ønsker å starte (Iverness College). dalane.vgs.no 47
 47. 47. 48 Skolen som utviklingsaktør • Skolen vil benytte kompetanse og erfaring opparbeidet gjennom utstrakt bruk av ungdomsbedrifter og entreprenørskap. • Skolen tilbyr opplæring i alle relevante utdannings- program (elektrofag, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og ind. prod. og studiespesialiserende). • Vi kan også dra veksler på en langvarig satsing på IKT i opplæringen, inkludert erfaring med etablering og drift av stadig flere nettskoletilbud. • Skolen besitter også tung realfaglig kompetanse med bl.a. fem ansatte med høyere utdanning i fysikk (en siv.ing., tre med hovedfag og en med doktorgrad). dalane.vgs.no 48
 48. 48. 49 Fleksibel og moderne opplæring • Dalane vg skole ønsker å opparbeide et sterkt lokalt fagmiljø innen omtalte fagområder. • Vi ønsker å kombinere lokal opplæring med en fleksibel tilrettelegging som skal gjøre det mulig å gjennomføre hele eller deler av teoriopplæringen gjennom en tilrettelagt og moderne nettskoleløsning kombinert med læreplass i lokal bedrift. • Gjennom en fleksibel tilrettelegging vil vi kunne gi tilbud til elever i andre deler av fylket, - og i andre fylker. • Metodisk kan vi gjennom en slik tilnærming dra veksler på ekstern kompetanse både fra inn- og utland. dalane.vgs.no 49
 49. 49. 50 Yrkesopplæringsnemnda • Presentasjon og behandling 12/11-2009 • Nemnda er udelt positiv til initiativet • Slår fast at en framtidig utdanning skal legges til Dalane vg skole. • Arbeidsgruppe ble nedsett i samarbeid med Dalane vg skole. • Videre framdrift og retning har blitt styrt av Dalane vg skole, i tett samarbeid med partenes (NHO og LO) representanter i Rogaland. dalane.vgs.no 50
 50. 50. 51 Styringsgruppe: Øystein Hansen Knut Maubach Distriktssekretær LO Rogaland Daglig leder Opplæringskontoret for elektrofag E-post: oystein.hansen@lo.no E-post: knut@ofel.no Tlf.dir: 51500208 Mob.tlf: 91893370 Tlf.dir: 51950378 Leiv Roald Thu Svend Øvrebekk Bedriftsrådgiver NHO Stavanger Offshore tekniske skole E-post: leiv.r.thu@nho.no E-post: svend.ovrebekk@sots.no Tlf.dir: 51841314 Mob.tlf: 95755414 Pete Seglem Øyvind Ueland Salgsleder Dalane Energi Konsulent Opplæringskontoret for industrifag E-post: pete.seglem@dalane-energi.no E-post: oeu@ofir.no Tlf.dir: 51462511 Mob.tlf: 91717350 Tlf.dir: 51950346 Mob.tlf: 99548717 Gunnar Kvassheim Aslaug M. Undheim Direktør for miljø- og Rektor Dalane vg skole samfunnsansvar, Lyse. E-post: aslaug.undheim@rogfk.no E-post: gunnar.kvassheim@lyse.no Tlf.dir: 51463401 Mob.tlf: 91866550 Tlf. sentralbord: 51908000 Frank Emil Moen Ivar Hovland Avd.leder Dalane vg skole Daglig leder Covent E-post: frank.emil.moen@dabb.no E-post: ivar.hovland@covent.no Tlf.dir.: 51463483 Mob.tlf: 91591714 Tlf. dir: 51459611 Mob.tlf: 92898186 dalane.vgs.no 51
 51. 51. 32 52 Teknikk Bygg- Elektrofag Prosjekt Prosjekt Prosjekt til for- og til for- og anleggs- til for- Vg 1 dypning Industriell dypning teknikk dypning 6 t/u 6 t/u 6 t/u Produksjon Vg 2 Existing Existing Existing Fornybar energi Prosjekt Existing Eksister- programs Existing Eksister- programs Existing Eksister- programs til for- Start 2011 programs ende programs programs og energi- dypning ende ende program program program effektivisering 9 t/u Vg 3/L Senere! Bio/ Vann/ Vind- Energi- Sol/ Start 2012 operatør effektivise Osmose Existing Eksister- Existing Eksister- Existing Existing Eksister- Existing ring Første Existing elever er Existing programs ende Existing programs ende Existing programs ende programs programs programs ferdige i programs program programs program programs program 2014 Læretid Læretid Læretid Læretid Læretid Læretid dalane.vgs.no 52
 52. 52. 53 SAKSGRUNNLAG TIL Y-NEMNDA I ROGALAND - BEHOV FOR NYE FAGUTDANNINGER INNEN ENERGI: Se eget dokument dalane.vgs.no 53
 53. 53. 54 Fag- Teknikk og Bygg- og brev Elektrofag industriell annleggs- produksjon teknikk 4 år ELLER på fag- skole- Fag- nivå? skole Vind- Energi- Senere? Bio/ Vann/ Sol/ Osmose 1 eller operator effektivsering 2 år dalane.vgs.no 54
 54. 54. 55 Framdrift • Sluttkompetansebeskrivelse ble behandlet og anbefalt i yrkesopplæringsnemda i RFK 11. mars 2010. • Møte m. ledere og nestledere i faglig råd (23.04.2010). • Møte m. LO og NHO sentralt (Oslo - 23.04.2010) • Fylkeskommunen sender inn søknad til Utdanningsdirektoratet senest 1. september 2010. • Godkjenning høst/vinter 2010 (?). • Tilby utdanning på Vg2 og ev. oppstart fagskole fra og med skolestart 2011. • Jobbe videre internasjonalt med en samordning av krav til sluttkompetanse på tvers av flere land. • Tilby Vg3 med oppstart høst 2012. dalane.vgs.no 55
 55. 55. 56 Nasjonalt samarbeid Tett samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører: • LO og NHO • Opplæringskontorene • Dalanerådet / Næringssjefen i Dalane • Rogaland Energisenter med tilhørende bedrifter • Dalane Energi / Lyse Energi / Agder Energi • Universitetene i Stavanger, Agder og NTNU • Stavanger Offshore Tekniske Skole • Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) - FEM deltar i referansegruppa for Rogaland. • NORWEA - Norsk vindkraftforening • Energi Norge • Greater Stavanger og Stavanger Næringsforening dalane.vgs.no 56
 56. 56. 57 Internasjonalt samarbeid Etablert kontakt med utenlandske aktører: – Technology College Aalborg – Erhvervsuddannelsescenter Vest, Esbjerg – Aarhus Universitet Ingeniørutd. avd. Herning – Reiser til Esbjerg 17. - 18. februar (Siemens, utd.inst. + +) – Power Cluster - www.power-cluster.net et nettverk som fokuserer på offshore vind. Prosjektleder deltok på et nettverskmøte i Holland 10. - 12. mars. – Har startet arbeidet med å etablere et “Leonardo transfer of innovation-prosjekt” knyttet til utarbeidelse av en felles europeisk standard for utdanning av vindturbinoperatører. Flere utdanningsinst. i EU ønsker å være med: Spania, England, Skottland, Danmark og trolig Tyskland og Sverige. Dalane vg skole skal være prosjektansvarlig. Vi har presentert planene i et møte i Brüssel 17. mars med respektive miljøer gjennom regionenes EU-kontorer. Prosjektramme 2,4 mill. kr over to år. dalane.vgs.no 57
 57. 57. 58 Skolen som regional, nasjonal og internasjonal utviklingsaktør Skolen ønsker å ta tak i disse utfordringene i tett samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv, og med internasjonale aktører. Skolen har nettopp fått tildelt 450 000 kr av regionalt utviklingsprogram med hovedmål om å etablere en ny fagskoleutdanning innen energieffektivisering ved Dalane vg skole. dalane.vgs.no 58
 58. 58. 59 Nærings- og kompetanseklynge i Dalane - framtidsvisjon • Vi ønsker å knytte skolen opp til en nærings- og kompetanseklynge med vekt på energieffektivisering og fornybare energikilder => • Nærings- og kompetansebygg med integrerte opplæringsmiljøer med aktører både fra næringslivet, Dalane videregående skole, UH- sektoren regionalt, nasjonalt og internasjonalt. • Opplæringsmiljøene jobber sammen på tvers av videregående opplæring, høyerer utdanning og kompetanseheving internt i bedriftene. • Benytte de nye prosjektene i Dalane og i Rogaland som praktiske opplæringsarenaer (energieffektivisering, vind-, bølge-, bio- og vannkraft). dalane.vgs.no 59
 59. 59. 60 Framtidens næringsbygg Covent E39 “Zero energy building” Integrere hele / deler av ny fagskole for energieffektivisering i RES-bygget... dalane.vgs.no 60
 60. 60. 61 Presentasjoner / møter / kontakter - Rogaland Energisenter AS (flere møter) - Møte med Næringssjefen i Dalane (flere møter) - Direktør i Nupark (innovasjonspark ved Holstebro), A2-arkitektene (Nupark), Holstebro Tekniske skole, Ingeniørutdanningen v/ Aarhus universitet avd. Herning, Technology College Aalborg - ordførere og varaordførere i Dalanekommunene - lokale og regionale politikere - Seabrokers - eiere på Eigestad, Egersund Næringspark - Fylkesordfører, fylkedirektør for opplæring, leder opplæringskomiteen i Rogaland fylkeskommune - Politikere lokalt, i fylket og på stortinget, - NHO og LO, Utdanningsdirektoratet - Dalane Energi (flere møter) - Lyse v/ styreformann - Presentasjon i Dalanerådet - Presentasjon for styret i Rogaland Energisenter - Presentasjon og saksframlegg i Yrkesopplæringsnemnda - Presentasjon for kommunestyret i Eigersund - Studietur og møte med Agder Energi, - befaring vindmølle (aktuelle lærere samt ledelse) - Opplæringskontorene i Rogaland, - Aker Solutions Egersund - Agder Energi (på nytt), - Nord-Trøndelag Energiverk (telefonkonferanse) - Greater Stavanger, - Arena NOW, - Energiuka2010, - Stavanger Næringsforening - Offshorecenter Esbjerg, - Erhvervsuddannelsescenter Vest, Esbjerg - Skolen arrangerte energiseminar med deltagelse fra Kunnskapsdepartementet, Energi Norge m.fl. - Deltakelse i Power Cluster - offshore vind, Delft - Holland - Møte i Brussel - presentasjon av forslag til et Leonardoprosjekt for flere regioner - Møte med Senter for Internasjonalisering i høyere utdanning (SIU) - Bergen dalane.vgs.no 61
 61. 61. 62 Oppslag Stavanger Aftenblad 6/11-09 dalane.vgs.no 62
 62. 62. 63 9/11-09 vanger Aftenblad Sta dalane.vgs.no 63
 63. 63. 64 /11 -09 9 dalane.vgs.no 64
 64. 64. 65 der 9 Le 1-0 11/1 dalane.vgs.no 65
 65. 65. 19.02.10: Energiseminar med 66 besøk bl.a. fra Kunnskapsdep. og Energi Norge dalane.vgs.no 66
 66. 66. 67 www. dalan e.vgs .no dalane.vgs.no 67

×