Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lean manufacturing……Teamwork     met een gemeenschappelijk doel     Slimmer werken met minder afkeur en verspill...
Met lean manufacturing werken we…              …in een wereld die verandert.  Lean manufacturing, afkomsti...
…bewust worden van verspillingen…              …en verbeter zo kwaliteit, veiligheid en  De eerste stap na...
Leumehofstraat 2                                                    600...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brochure Your Lean Consultancy

308 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure Your Lean Consultancy

 1. 1. Lean manufacturing……Teamwork met een gemeenschappelijk doel Slimmer werken met minder afkeur en verspilling, maar wel een hogere leverbetrouwbaarheid, winst en klanttevredenheid? Klinkt fantastisch, want dat wil iedere ondernemer. Maar hoe verwezenlijk je dat? Ontdek de voordelen van lean manufacturing.
 2. 2. Met lean manufacturing werken we… …in een wereld die verandert. Lean manufacturing, afkomstig van het Japanse Uw klanten stellen steeds strengere eisen aan uw Toyota, is een systematische aanpak om de bedrijfs- producten en diensten; zij vragen een hogere kwa- processen continu te verbeteren en productie, veilig- liteit tegen lagere kosten. De concurrentie wordt heid, kwaliteit en betrouwbaarheid naar een steeds heviger en de levenscyclus van producten korter. Hier hoger niveau te tillen. Met als resultaat vermindering geldt: wie niet tijdig innoveert, verliest de slag. van kosten, afkeur en verspilling. U optimaliseert de Ook maatschappelijke invloeden krijgen een toene- winst en heeft tevreden klanten. De ruime praktijk- mend effect op uw bedrijfsvoering en specifieke ken- ervaring van Your Lean Consultancy helpt verspilling nis van klanten en leveranciers wordt steeds essentië- op te sporen en te voorkomen. Tel uit uw winst! ler voor steeds complexere problemen. Tot slot heeft u te maken met steeds strengere over- heidsregels voor afvalvermindering, energieverbruik,…aan verbeteringen op korte, maar vooral emissienormen, het gebruik van milieuvriendelijklangere termijn… verpakkingsmateriaal, hygiëne en productveiligheid. Lean manufacturing is meer dan directe verspilling Kortom, organisaties vragen van u nul fouten, nul opsporen en voorkomen. Het is een filosofie die -om- voorraden en just-in-time leveren. armd door de hele organisatie- met succes toepas- baar is op alle soorten productie- en dienstenproces- sen. Van industriële omgevingen, dienstindustrieën, Laat uw organisatie… distributiecentra tot overheidsinstellingen. Ook op uw bedrijf. De kern van lean manufacturing is dat u alleen ener- gie stopt in activiteiten waar uw klanten wat aan Lean manufacturing is een aanpak die op korte, maar hebben: activiteiten die waarde toevoegen. Het ove- vooral op langere termijn verbeteringen laat zien. U rige is ballast en verhoogt de productiekosten. Door creëert meer kwaliteit en waarde met minder werk kritische en systematische analyse van de bedrijfspro- en handelingen, maar verbetert ook de relatie met cessen wordt helder waar de flow hapert en verspil- uw klanten, leveranciers en medewerkers. ling optreedt. Deze constante aanpak tilt werkpro- cessen en kwaliteit naar een hoger niveau.
 3. 3. …bewust worden van verspillingen… …en verbeter zo kwaliteit, veiligheid en De eerste stap naar het voorkomen van verspilling betrouwbaarheid. is bewustwording. Verspilling kan liggen op het vlak van: Met lean manufacturing zijn grote efficiency- en • overproductie kostenvoordelen te behalen. Vaak is de korte termijn • voorraden hierbij leidend. Your Lean Consultancy beoogt vooral • wachttijden uw processen op langere termijn soepel en efficiënt • fabricagefouten te laten verlopen. Diep snijden werkt op korte ter- • fabricageverstoringen mijn kostenreducerend, maar de ervaring leert dat • transport die methode een averechts effect heeft op duurzaam • onnodige (zoek)bewegingen te behalen voordeel op kwaliteit en de directe en in- Vrij vertaald: liggen alle hulpmiddelen binnen hand- directe kosten. bereik? Ligt ieder stukje gereedschap op een vaste plek? Is er rust, ritme en regelmaat in de proces flow en workload? Uw menselijk kapitaal… Your Lean Consultancy zet de mens in uw organisatie centraal. Zij zijn uw belangrijkste kapitaal en hebben…door gebruik te maken van de de inhoudelijke kennis van processen, machines enaanwezige kennis en vaardigheden… installaties. Zij dienen de verandering tot stand te De wijze van aanpak om uw organisatie lean te ma- brengen. Continue verbetering behoort per slot van ken is zowel eenvoudig als voor de hand liggend: rekening in het DNA van uw mensen en organisatie medewerkers maken gebruik van hun eigen kennis; te zitten. ze krijgen de kans zelf kwaliteitsverbeteringen aan te brengen in bedrijfsprocessen en hun manier van werken. Your Lean Consultancy coacht en leidt de medewerkers op in de houding, gedrag en compe- tenties (soft skills) die aansluiten bij de methodiek van continue procesverbetering. Op die wijze kun- nen uw medewerkers optimaal functioneren in een lean organisatie.
 4. 4. Leumehofstraat 2 6002 CL Weert Telefoon: +31 (0)612686293 E-mail: info@yourleanconsultancy.nl Website: www. yourleanconsultancy.nl De mens centraal Ons werk…wordt een lerend organisme... …dat voortdurend boven zichzelf Your Lean Consultancy is een flexibele organisatie uitstijgt. die indien nodig gebruik maakt van een netwerk van specialisten. Onze aanpak van lean manufacturing is Your Lean Consultancy is bekend met het inzetten pragmatisch, bottom up en pedagogisch-didactisch van subsidie- en belastingregelingen om uw effici- verantwoord. We steunen op een brede ervaring op encyslag kostenneutraal uit te voeren. Door het slim het gebied van productietechnologie, mechanische inzetten van subsidie- en belastingregelingen leve- technieken en bedrijfskunde en grote praktijkkennis ren training en consultancy u meer op dan uw in- van lean manufacturing in de automotive industry vestering. We leggen u dat graag in een oriënterend en werken nauw samen met vooraanstaande Japan- gesprek uit. se experts op het gebied van Lean Six Sigma.Your Lean Consultancy… change managementdat ook op langere termijn werkt.

×