Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verksamhetsberättelse 2016 i PAH-föreningen

1,606 views

Published on

Verksamhetsberättelse 2016 i PAH-föreningen från årsmötet den 25 februari 2017.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verksamhetsberättelse 2016 i PAH-föreningen

 1. 1. Verksamhetsberättelse 2016
 2. 2. Bakgrund • Patientföreningen för PAH är en ideell förening som verkar för att ge stöd åt patienter och anhöriga som drabbats av sjukdomen pulmonell arteriell hypertension. • Föreningen är grundad 2009 och är medlem i såväl Riksförbundet Hjärt-Lung, Riksförbundet SällsyntaDiagnoser och i PHA Europe.
 3. 3. Styrelsen • Styrelsen har bestått av: Patrik Hassel, ordförande, Peter Bäärnhielm, kassör, Leif Dollert, sekreterare, Klas Birgersson, suppleant. Ersättare: Nina Dahlerup. • Revisor, Tommy Wiman, suppleant, Hanne Dahlerup. • Valberedningen Ulla Jakobsson och Siv Bägerfelt.
 4. 4. Medlemmar 0 40 80 120 160 Antal medlemmar 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 5. 5. Rundabordetsamtal 5 maj
 6. 6. Informationsmöte i Umeå 23 maj
 7. 7. Baklängeskampen 29 maj Filmtajm
 8. 8. Studiebesök på Feiringskliniken
 9. 9. Almedalen juni
 10. 10. Årsmöte med europeiska föreningen
 11. 11. Informationsmöte i Göteborg 24 oktober
 12. 12. Informationsmöte i Linköping 14 november
 13. 13. Fin julklapp från Hjärt-Lung • Föreningsbidrag på 350 kr per medlem
 14. 14. Planer för 2017 • Informationsmöten tillsammans med PAH-teamen i Lund, Uppsala och Stockholm. • Deltagande på läkarkonferens i Sigtuna 25 mars • Telekonferens om medicinering av barn och kliniska försök 6 april • Rundabordetsamtal kring hur vår av PAH kan utvecklas med läkare, föreningsrepresentanter och läkemedelsindustrin 5 maj • World PH Day (WPHD) i Köpenhamn i maj (diskussioner förs, inget beslutat) • Almedalen i juni • Deltagande på PH-Europes årsmöte i september

×