2000 mt energia_z_odpadow_xxxx_polska_1004_06

1,194 views

Published on

Zintegrowany System Gospodarki Odpadami - Kanada - BioCrudetechnology

Published in: Business, Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Procesy te nie wykluczają się wzajemnie i mogą być stosowane zarówno jeden po drugim na zasadzie pojedynczych systemów, lub połączone w jeden system w celu zasilenia pojedycznego kotła. 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 24
 • 25
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 2000 mt energia_z_odpadow_xxxx_polska_1004_06

  1. 1. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów BioCRUDE TECHNOLOGIES, Inc. Prezentuje : Szczegółowa prezentacja na temat Zarządzania Odpadami Resztkowymi i Produkcji Energii w XXXXXX , Polska
  2. 2. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Raport na temat implementacji technologii BioCRUDE do systemów zarządzania odpadami i zaopatrzenia instalacji energetycznych w biopaliwa *Niniejszy raport dotyczy zapotrzebowania energetycznego i zarządzania odpadami w Warszawie, Polska
  3. 3. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Zarządzanie odpadami jest żywą kwestią na całym globie, potrzebującą szybkich i efektywnych rozwiązań. Pierwszym krokiem jest znalezienie rozwiązania, które będzie efektywne na klienta indywidualnego. Innymi słowy, co BioCRUDE Technologies może zaoferować Warszawie aby pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania dotyczące zarządzania odpadami i generacji energii?
  4. 4. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Przerób odpadów organicznych prowadzi do powstawania dużych ilości stałych odpadów komunalnych i przemysłowych w spalarniach i składowiskach, co zmniejsza wielkość emisji zagrażających środowisku i redukuje zależność od paliw kopalnych. Procesy i enzymy firmy BioCRUDE efektywnie skracają czas rozkładu odpadów, zapewniając tym samym szybkie zmniejszenie ilości składowanych śmieci oraz wzrost potencjału instalacji energetycznych do produkcji lub zaopatrzenia w energię uzyskaną z biopaliw. Istnieje wiele praktycznych i pozytywnych konsekwencji wynikających z wykorzystywania tej technologii, zarówno finansowych jak i niematerialnych.
  5. 5. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów <ul><li>W ostatnich latach Warszawa we wszystkich sektorach rozwijała się szybko. Na takim poziomie rozwoju ciężko jest utrzymać efektywność kluczowych technik zarządzania. W końcu jednak bodźce napędzające fizyczny i ekonomiczny rozwój miasta okażą się nieskuteczne, gdy tylko miasto zacznie dławić się własnymi odpadami . </li></ul><ul><li>Stały rozwój objawia się czterema najważniejszymi oznakami: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dobrobytem społecznym </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dobrobytem ekonomicznym </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dobrobytem środowiskowym </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dobrobytem technologicznym </li></ul></ul></ul></ul>
  6. 6. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Projekty obejmujące techniki lepszego zarządzania odpadami poprawiają kondycję otaczającego środowiska dzięki higienicznemu traktowaniu odpadów komunalnych i redukcji nagromadzających się śmieci. Zmniejszają się zagrożenia dla zdrowia gdyż pracownicy i reszta mieszkańców nie będą już narażeni na negatywne oddziaływanie otwartych wysypisk śmieci.   Inne korzyści dla środowiska obejmują między innymi ograniczenie skażenia wód gruntowych i gleby, usuwanie wylęgarni wirusów i bakterii, zmniejszenie emisji pochodzących ze składowisk odpadów i inne metody wywózki śmieci, niwelowania zapachów oraz uniezależniania od nieodnawialnych paliw kopalnych.  
  7. 7. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Projekty takie jak ten dostarczają znakomitych możliwości zwiększania zatrudnienia, zarówno wśród pracowników najniższego szczebla, jak również wśród wykwalifikowanych operatorów, czy ciał administracyjnych i menedżerskich. Lepsze warunki higieny pracy wpłyną pozytywnie na ogólny stan zdrowia ludzi mieszkających w pobliżu, a tym samym przyczynią się do zmniejszenia sum wydawanych na opiekę zdrowotną. Wraz z ograniczeniem terenów wykorzystywanych pod składowiska, pojawia się możliwość lepszego zagospodarowania przestrzeni w tym rejonie, przede wszystkim pod kątem budowy nowych osiedli, szpitali itp. Więcej terenów o przeznaczeniu budowlanym jest ważne z punktu widzenia szybkości z jaką rozwija się Warszawa.
  8. 8. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Wszyscy beneficjenci programów dotyczących sprawniejszego zarządzania odpadami mogą być pewni, że wykorzystywane technologie są przyjazne środowisku, elastyczne i trwałe. Celem jest stworzenie czystego, dobrego dla środowiska procesu obejmującego kwestie powietrza, gleby i jakości wody. Technologia ta jest poza tym bardzo dobrze dopasowana do typu klimatu występującego w Warszawie, jest to niewątpliwie wielka korzyść dla funkcjonalności tych procesów.
  9. 9. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Aktualna sytuacja na przeważającej części obszarów Warszawy przedstawia się następująco: Każda osoba generuje około 650kg odpadów co roku. W świecie, Warszawa jest znaczącym producentem odpadów gospodarczych w przeliczeniu na mieszkańca.
  10. 10. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Segregowanie odpadów nadających się do przetworzenia nie jest częstą praktyką wśród gospodarstw domowych. Istnieją centra skupów, do których mieszkańcy mogą dostarczać odpady. Występuje poważny brak zainteresowania takimi praktykami, zarówno ze strony obywateli jak i ekspatriantów. Szeroko zakrojone programy nauczania mają tą sytuację zmienić. Ustanowienie powszechnej, lokalnej zbiórki odpadów, wprowadzonej już w Ameryce Północnej i większości Europy, może okazać się niezbędne. Wiele przemysłów wysuwa własne inicjatywy usuwania odpadów w sposób przyjazny środowisku. Konieczne są bodźce zwiększające udział przemysłu.
  11. 11. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Kompostowanie, biogaz, tworzenie paliwa z silnie rozdrobnionych odpadów komunalnych (RDF), wszystko to zaczyna się od zbiórki odpadów. Struktura odpadów organicznych (klasyfikacja odpadów i wartość kaloryczna) oraz dostępna ich ilość, wpływają na rzeczywiste rozmiary niezbędnego sprzętu, przygotowanie i potencjalną wydajność. W tej prezentacji postaramy się wyjaśnić poszczególne procesy oraz zaprezentujemy ogólną teorię dotyczącą wykorzystywanych technologii. Wróćmy do początku: zbiórka odpadów. Wszystkie odpady muszą zostać przetransportowane do stacji odbiorczej, gdzie są ręcznie rozdzielane.
  12. 12. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów <ul><li>W zależności od struktury odpadów komunalnych (paliwa, organiczne, obojętne i inne), w celu optymalizacji ekonomicznej i zniwelowania efektów ubocznych, stosowane są określone procesy zaopatrzenia. Przetwarzanie odpadów komunalnych może być przeprowadzone za pomocą określonej liczby procesów, które tworzą podstawę Zintegrowanego Przetwarzania Odpadów w Energię: </li></ul><ul><li>produkcja paliwa z silnie rozdrobnionych odpadów komunalnych (RDF) </li></ul><ul><li>Biometanizacja (Biogaz) </li></ul><ul><li>Kompostowanie </li></ul><ul><li>Oczyszczalnia ścieków </li></ul><ul><li>Elektrownia (zakład dostarczający biopaliwa ) </li></ul>
  13. 13. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Procesy te nie wykluczają się wzajemnie i mogą być stosowane jeden po drugim na zasadzie pojedynczych systemów, lub połączone w jeden system w celu zaspokojenia potrzeb Zintegrowanego Przetwarzania.
  14. 14. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Jako woda, w systemie mogą być użyte ścieki nieoczyszczone, a część wyprodukowanej energii (około 25-30%) zostanie wykorzystana do zasilania samego Zintegrowanego Przetwarzania Odpadów w Energię. Jest to kolejne udoskonalenie planu zarządzania odpadami, włączające następny aspekt gospodarowania odpadami w system.
  15. 15. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów W przypadku zakładów zajmujących się usuwaniem produktów sypkich zachowane muszą zostać sztywne standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wszystkie procedury ich usuwania muszą być monitorowane, a na wszystkich poziomach wymuszana jest odpowiedzialność za dostosowanie się do standardów emisji, skażenia wody, zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.
  16. 16. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Już dziś możemy wymienić przykłady na funkcjonowanie podobnych systemów. W Indiach podejmuje się poważne kroki w celu doskonalenia planów zarządzania odpadami i produkcji bardzo potrzebnej tam energii elektrycznej. W 2005 roku w New Delhi w Indiach wdrożono nowy projekt polegający na produkcji energii z biogazów pozyskiwanych z osadu ściekowego. Elektryczność natomiast, jest używana do napędzania oczyszczalni ścieków. Oszczędności szacowane są na 1 milionów dolarów amerykańskich rocznie, równocześnie zmniejszają się pokłady odpadów i emisja węgla.
  17. 17. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów W przypadku Warszawy nie polecamy spalania ani pirolizy. Spalanie i piroliza, pomimo nowych technologii, są w dalszym ciągu procesami palenia/spalania, podczas których utracie ulegają wartościowe zasoby odnawialne (energia i wydajność produktów ubocznych). Nadają się one do usuwania surowców odpadowych, lecz nie wydobywają w sposób OPTYMALNY treści zawierającej inherentną energię lub atrakcyjne produkty uboczne (nawozy). Jakikolwiek proces spalania przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery. System RDF wykorzystywany jest we wcześniej wspomnianym zakładzie w Indiach, i mimo tego że generuje wysokie oszczędności związane z produkcją energii, z procesem związane są pewne obowiązki. Co więcej, jest to lepsze rozwiązanie niż palenie/spalanie, innymi słowy plusy przysłaniają minusy.
  18. 18. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Szacowana charakterystyka zakładu przetwarzającego przemysłowe i domowe odpady przedstawia się następująco : <ul><li>1 MW = 1000KW </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>1000 KW   równa się KW godzinie </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>1000 X 24 równa się 24,000 jednostkom/dzień </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Stąd: zakład o mocy 12 MW generować będzie 12x24,000 lub 288,000 jednostek/dzień </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Zakład taki będzie konsumował około 25-30% całej wyprodukowanej energii, stąd wydajność Zintegrowanego Przetwarzania wyniesie 70-75%, co oznacza że zakład generować będzie 70-75% z 288,000 LUB 201,600 do 216,000 jednostek/dzień gotowych do wprowadzenia do sieci. </li></ul><ul><li>   </li></ul>
  19. 19. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Kompostowanie i Biometanizacja Bez wątpienia, kompostowanie i gromadzenie biogazu będzie ważną częścią jakiegokolwiek systemu zarządzania odpadami. Kompostowanie odpadów organicznych jest technologią która wydaje się w sposób efektywny niwelować wiele problemów związanych z organiczną frakcją stałych odpadów komunalnych (OFMSW) i jednocześnie zapewniającą wydajne i użyteczne produkty uboczne (minus ekstrakcja źródła energii). Istnieje wiele typów przetwarzania Biogazu , w tym w fermentacja w lagunach i stawach osadowych, komorach fermentacyjnych oraz z wykorzystaniem przepływu plastycznego. Wybór odpowiedniego systemu zależy od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe, technika gromadzenia odpadów, stopień zdolności magazynowania odpadów oraz popyt na produkty uboczne.
  20. 20. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Kompostowanie i/lub Beztlenowe Gnicie Osadu Ściekowego Duże ilości osadu ściekowego powstają w wyniku nieuniknionych działań człowieka, a ich objętość stała się tematem społecznych i środowiskowych dyskusji. Gnicie beztlenowe i/lub kompostowanie osadu ściekowego to technologie które efektywnie radzą sobie z wieloma problemami związanymi z odpadami i gospodarowaniem nawozami, ponadto przynoszą korzyść w postaci dostarczania solidnych zasobów energetycznych.
  21. 21. Istnieją cztery powszechnie wykorzystywane metody kompostowania: <ul><li>Nasyp eoliczny: </li></ul>Ta metoda polega na układaniu odpadów w długie stosy (wysokość 90 do 180 cm, szerokość 2,5 do 5 m). Stosy te są regularnie obracane aby zapewnić mikroorganizmom stały dostęp do tlenu, redukowany jest poziom wilgotności. Na tą metodę kompostowania mają jednak duży wpływ warunki atmosferyczne.
  22. 22. Napowietrzana pryzma statyczna Zamiast mieszania mechanicznego wykorzystywane jest tłoczone powietrze zapewniające tlen i obniżające poziom wilgotności. System napowietrzania pokryty jest wypełniaczem oraz mieszanką odpadów, na samej górze znajduje się mieszanka wypełniająca. Cała pryzma jest następnie przykrywana kompostem w celach izolacyjnych i kontroli zapachu. Zapachy pochłaniane są przez filtry.
  23. 23. W korycie Metoda ta pozwala na kontrolowanie warunków pracy. Materiał do kompostowania znajduje się wewnątrz koryta, pomimo tego że utwardzanie odbywa się już na zewnątrz.
  24. 24. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów W warunkach kontrolowanych, kompostowanie odpadów pochodzenia zwierzęcego odbywa się w dwóch etapach: podstawowym i dodatkowym. W etapie podstawowym wysokie tempo aktywności biologicznej prowadzi do szybkiego kompostowania i wysokich temperatur w pryzmie. W tym miejscu występuje największa ilość rozkładu biologicznego. Dodatkowy etap charakteryzuje się mniejszą aktywnością biologiczną wpływającą na wolniejsze kompostowanie i niższe temperatury pryzmy. Etap dodatkowy pozwala ustabilizować aktywność biologiczną kompostu, rozpoczyna utwardzanie. Proces rozkładu jest beztlenowy, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz odpadów. Wraz z powstawaniem i rozpraszaniem w odpadach gazów oraz cieczy, przedostają się one do strefy tlenowej. Tutaj gazy więzione są w otaczającym materiale, przyswajane przez mikroorganizmy i degradowane do CO 2 oraz H 2 O. Stąd, otaczający materiał umożliwia bakteriom tworzenie filtru biologicznego (bio-filtru).
  25. 25. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Tempo rozkładu jest kluczowe dla produkcji nawozów. Wyniki tradycyjnych metod uzyskiwane są po 12-36 tygodniach. BioCRUDE technologies wspólnie z Instytutem Toluca (Meksyk) opracowali gliniany materiał inokulacyjny i procesy które w znacznym stopniu zwiększają tempo rozkładu, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości nawozu w ciągu 4 tygodni. Ta oszczędność w czasie jest DECYDUJĄCA w przypadku kompostowania jako efektywnego systemu zarządzania odpadami.
  26. 26. Biometanizacja Istnieje wiele systemów gnicia beztlenowego. Wybór odpowiedniego systemu zależy od wielu czynników, takich jak lokalne warunki pogodowe, poziom wód gruntowych, technika gromadzenia odpadów organicznych, zdolność magazynowania oraz przeznaczenie produktów ubocznych. Poniżej znajduje się krótki opis trzech najpopularniejszych sposobów fermentacji.
  27. 27. Reaktor Lagunowy Reaktory lagunowe są systemami najtańszymi i najmniej zaawansowanymi technologicznie. Wymagają one wykorzystania dużych obszarów, charakteryzują się najniższym tempem produkcji biogazu, mogą być używane tylko na terenach o niskich wodach gruntowych. Reaktory lagunowe nie są podgrzewane, dlatego działają w temperaturze bliskiej temperaturze gruntu . Technika ta opracowana została do pracy w ciepłym klimacie z rozcieńczonymi odpadami zawierającymi mniej niż 2 procent treści stałej.
  28. 28. Biogaz zbiera się na nieprzepuszczalnej powłoce rozciągniętej na części lub na całym obszarze reaktora lagunowego. Tempo produkcji biogazu waha się w zależności od temperatury laguny, która z kolei uzależniona jest od dziennych i sezonowych zmian temperatury ziemi, powietrza i strumienia zasilającego.
  29. 29. Komora fermentacyjna Komory fermentacyjne są najbardziej zaawansowane technicznie i najdroższe w budowie i utrzymaniu. Podgrzewany zbiornik umieszczany jest zarówno powyżej jak i poniżej poziomu gruntu, przeznaczony jest do pracy z odpadami organicznymi zawierającymi od 2 do 10 procent odpadów stałych.
  30. 30. Osad ściekowy jest cały czas mieszany, czy to mechanicznie czy za pomocą cyrkulacji pompowanego gazu, w celu utrzymania części stałych w postaci zawiesiny. Procesy zachodzą w fazie termofilnej, dlatego bioga z produkowany jest w szybkim tempie. Podtrzymywanie temperatury fermentacji i mieszanie treści wymagają znacznych ilości energii. Wysoki wkład własny oraz koszty energii sprawiają, że takie komory fermentacyjne spotkać można najczęściej na dużych farmach lub w dużych zakładach.
  31. 31. Reaktor przepływowy tłokowy bez mieszania wsadu Reaktory przepływowe tłokowe opracowane zostały do pracy z nierozcieńczonymi odpadami organicznymi o zawartości od 11 do 14% odpadów stałych. Standardowy projekt takiego reaktora obejmuje zadaszony zbiornik w kształcie prostokąta, w którym przez około 20 dni składowane są odpady. Za każdy razem, gdy do reaktora dodawane są świeże odpady, z reguły odbywa się to raz dziennie, taka sama ilość sfermentowanych odpadów wydostaje się z drugiego końca zbiornika. Biogaz zbierany jest w obszarze pomiędzy materiałem roztwarzanym a obudową.
  32. 32. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Fermentacja odbywa się dzięki bakteriom mezofilnym w temperaturze od 35°C do 40°C. Odpady organiczne znajdujące się w reaktorze muszą być stale podgrzewane w celu podtrzymania optymalnego przedziału temperatur. Ciepło może pochodzić z ciepła odpadowego lub z samego strumienia biogazu. Podobnie jak w przypadku komór fermentacyjnych, długie i niezmienne wystawienie na działanie ciepła zabija większość patogenów i nasion w odpadach. Reaktory przepływowe, tłokowe pracują tylko z nierozcieńczonymi ściekami pochodzącymi z mleczarni. Są one dobrym rozwiązaniem dla mleczarni borykających się z codziennymi odpadami i szukających rozwiązań na pozyskanie energii ze strumienia biogazu.
  33. 33. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Enzymy firmy BioCRUDE dodane do któregokolwiek z tych systemów poszerzają skalę substratów ulegających rozpadowi. Prowadzi to do mniejszej lepkości połączonej z lepszym rozdzieleniem i obniżonymi domieszkami flokulantu. Poza tym, uzyskuje się więcej gazu gnilnego (nawet do 25%). W rezultacie zwiększa się rentowność zakładów zajmujących się osadami ściekowymi. Wspomniane enzymy prowadzą do radykalnych zmian w czasie przetwarzania: procesy zajmujące zwyczajowo od 4 do 6 tygodni zajmują teraz nawet 5-7 dni!
  34. 34. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów
  35. 35. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Dla mniejszych zastosowań, formami biomasy wykorzystywanymi w procesach gnicia beztlenowego mogą być odpady zwierzęce, kuchenne, hiacynty wodne, ludzki kał i słoma. Istnieją większe kraje przemysłowe w których budowano duże reaktory do wykorzystania z osadami ściekowymi, odpadami komunalnymi, przemysłowymi i organicznymi (np. w przetwórstwie spożywczym, mleczarniach, browarnictwie, papiernictwie, farmacji, czy gorzelniach) oraz produktami ubocznymi upraw i zbiorów (np. pszenicy, lucern y siewn ej ). Co więcej, biogaz generowany przez składowisko odpadów jest gromadzony i używany do produkcji energii. Procesy związane z biogazem są sposobem na wykorzystanie różnych typów odpadów w sposób przyjazny środowisku i jednoczesne korzystanie z odnawialnych źródeł energii.
  36. 36. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Procesy gnicia beztlenowego wykorzystywane są głównie z czterema grupami odpadów: 1. Osadami powstającymi podczas tlenowego oczyszczania ścieków komunalnych. Biogaz powstający podczas procesu fermentacji może w pewnym stopniu pokryć zapotrzebowanie na energię samej oczyszczalni ścieków. 2. Ściekami generowanymi przez przemysł (np. spożywczy i fermentacyjny) oczyszczanymi przed ich uwolnieniem do środowiska wodnego lub kanalizacji. Ten typ ścieków zawiera wysokie skupienie substancji zanieczyszczających i stąd nie może zostać uwolniony bezpośrednio do środowiska. Biogaz powstający podczas procesu oczyszczania może w pełni pokryć zapotrzebowanie na energię pochłoniętą przez sam proces.
  37. 37. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów 3. Nawozami pochodzenia zwierzęcego używanymi jako biomasa w fabrykach biogazu i wykorzystywanymi do generowania energii oraz poprawy jakości nawozów. Gnicie beztlenowe takich nawozów pomaga usunąć patogeny mogące występować w surowym oborniku i dlatego podwyższa jakość nawozów. Stosowanie takich procesów jest coraz popularniejsze ze względu na restrykcyjne przepisy dotyczące użytkowania, dystrybucji i przechowywania nawozów naturalnych. 4. Odpadami organicznymi z gospodarstw domowych, utylizowanymi w elektrowniach biogazu dla celów produkcji energii. Celem jest ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach śmieci i spalarniach oraz jednoczesne wykorzystywanie wszystkich zawartych w materiale składników w celach rolniczych. Wydajność energetyczna stałych odpadów komunalnych (MSW) uzyskana przy pomocy gnicia beztlenowego wynosi 80-150 kWh/tonę MSW. W porównaniu, wydajności energetyczna MSW uzyskana przy pomocy spalania to 450-500 kWh/tonę MSW.
  38. 38. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów BioCRUDE opracowało szczegółową dokumentację obejmującą wiele aspektów reaktora przepływowego tłokowego. Dokumentacja przedstawia, między innymi, wpływ środowiska i temperatury otoczenia na proces gnicia, analizę wymogów dotycz ąc ych ciepła i jego oddziaływania na produkcję biogazu. Kopia tego raportu/propozycji, &quot;MSW -Energy , Implementacja Zintegrowanego Przetwarzania Odpadów w Energię&quot;, przygotowana dla miasta Warszawa, zostanie dołączona do niniejszej prezentacji.
  39. 39. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Produkcja paliwa z silnie rozdrobnionych odpadów komunalnych (RDF) Produkcja tego typu paliwa wymaga mechanicznego przetwarzania odpadów gospodarstwa domowego przy pomocy ekranów, rozdrabniaczy i rozdzielaczy, w celu odzyskania materiałów nadających się do ponownego przetworzenia i do produkcji palnych produktów. Systemy obejmują usunięcie obojętnych lub kompostowalnych materiałów oraz następne proszkowanie prowadzące do wytworzenia materiału podawanego (składającego się z paliwa pozyskanego z MSW) który może zostać spalony/spopielony w elektrowni. MSW gromadzone z różnych źródeł posiada różne wartości kaloryczne. Jednak po osuszeniu i rozdzieleniu części nie nadającej się do spalenia, MSW podczas konwersji do RDF posiada średnią wartość kaloryczną na poziomie 2600 kcal/kg.
  40. 40. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Poniżej przedstawiono ogólny diagram sugerowanego systemu, pokazujący od początku do końca procesy Zintegrowanego Przetwarzania Odpadów w Energię oraz wymagany sprzęt. Dalsze informacje i rozważania dotyczące Zintegrowanego Przetwarzania Odpadów w Energię odnoszące się do jego wydajności, określonych procesów, sprzętu i kosztów, energii, produktów ubocznych, przewidywań finansowych i innych, zawarte są w dołączonej propozycji &quot;MSW-Energy&quot; przygotowanej przez BioCRUDE Technologies, Inc. dla miasta Warszawa.
  41. 41. BioCRUDE TECHNOLOGIES Przedstawia: BioCRUDE System Produkcja zasobów energii odnawialnej poprzez przerób odpadów Zintegrowane Przetwarzanie Odpadów w Energię - diagram ogólny

  ×