Rozvoj kompetencí v ICT - Jan Berki

745 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rozvoj kompetencí v ICT - Jan Berki

 1. 1. Rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Jan Berki, Vojtěch Ešner
 2. 2. CÍLE VÝZKUMU• identifikovat a popsat metody výuky využívané v rámci výuky ICT• navrhnout příklady k diagnostice ICT kompetencí a jejich ověřeníROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 3. 3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA • „konflikt“ paradigmat transmisivního a konstruktivistického (Vaníček, 2009; Kalaš, 2009) • metody výuky (Mojžíšek, 1988; Maňák a Švec, 2003) • realizované kurikulum (Průcha, 1989; Janík a Miková, 2006)ROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 4. 4. VÝZKUMNÉ METODY • deskriptivní případová studie (Švaříček a Šeďová, 2007; Hendl, 2008) • extrospektivní, přímé, pedagogické pozorování (Chráska, 2007) • ruční záznam a kódování • testROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 5. 5. VÝZKUMNÝ VZOREK • 2 liberecké ZŠ (nadprůměrné a průměrné podmínky výuky) vyučující 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. celkem plná kvalifikace 2 4 1 3 1 11 jiná aprobace - - 6 3 4 13 celkem 2 4 7 6 5 24ROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 6. 6. NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ METODY VÝUKY Instruktáž • nejvyužívanější metoda expoziční fáze • s dataprojektorem / vzdálenou plochou či manuálem/návodem • instruktáž i k zadání samostatné práce • ve fixační fázi „obrácená“ instruktáž Heuristický rozhovor • variantní řešení instruktáže • méně využívaný v praxiROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 7. 7. NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ METODY VÝUKYSamostatná práce• nejčastější metoda fixační fáze• využívána i při diagnostické fázi (občasný souběh fází)• nástroj vždy určen vyučující kreativní práce přesné zadaní jiná aprobace 6 8 plná kvalifikace 2 8ROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 8. 8. ZŠ1 (NP, JA) ZŠ2 (PP, PK) 254; 139; 44 % 30 % Samostatná Samostatná práce práce Ostatní Ostatní metody metody 325; 327; 70 % 56 % v minutách z čistého času výukyROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 9. 9. BOBŘÍK INFORMATIKY • online informatická soutěž s mezinárodním kontextem (ibobr.cz, bebras.org) • 4 kategorie = 5. roč. ZŠ až 4. roč. SŠ • porovnání s dalšími účastníky v rámci kategorie • popularizace informatiky ve škole a v životě • součástí 2 námi navržené úlohy (instant messaging / aplikace v OS, e-mail)ROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 10. 10. ÚSPĚŠNOST ÚLOHY • kategorie: benjamin (5. až 7. roč. ZŠ a odp.) • obtížnost: lehká • zaměření: instant messaging, aplikace v OS odpověď počet žáků podíl správná 3247 53,41 % špatná 2637 43,38 % žádná 35 3,21 % neuložená 160ROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 11. 11. ÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ BENJAMIN KADET celkem vzorek celkem vzorekúčastníků 6587 76 5253 70úspěšných 24 % 20 % 35 % 20 %plný počet 1% 0% 1% 0%průměr 120 b. 115 b. 133 b. 106 b.modus 108 b. 88 b. 116 b. 88 b.medián 116 b. 114 b. 133 b. 100 b.minimum 5 b. 32 b. 0 b. 40 b.maximum 240 b. 224 b. 240 b. 225 b.ROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 12. 12. SHRNUTÍ • převaha transmisivního způsobu výuky • převaha samostatné (individuální) práce • absence motivační fáze • souběh fixační a diagnostické fáze • výsledky v soutěži pro kat. benjamin srovnatelné, pro kat. kadet mírně horší • nepřesnost ručního záznamuROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 13. 13. DĚKUJEME ZA POZORNOSTROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 14. 14. ZDROJE Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. akt. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu – Základy kvantitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4. Janík, T., Miková, M. Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-127-8. Kalaš, I. a kol. Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika – Východiská a inšpirácie. 1. vyd. Bratislava: ŠPÚ, 2009. ISBN 978-80-89225-62-0. Maňák, J., Švec, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. Mojžíšek, L. Vyučovací metody. 3. upr. vyd. Praha: SPN, 1988. Průcha, J. Některé podmínky realizace obsahu vzdělávání ve výuce. In: Pedagogika, 1989, roč. 49, č. 2. Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0. Vaníček, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Praha: UK v Praze, PF, 2009. ISBN 978-80-7290-394-8.ROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 15. 15. Otázka ICQKategorie: KadetObtížnost: lehkáZadání: Po příchodu ze školy jsem se přihlásil do programu na chatování a povídal si s dalšími kamarády. Pak jsem ale na chvíli odběhl od počítače. V momentě, kdy jsem se vrátil, tak jsem se nepodíval na obrazovku a začal hned psát.Komu jsem psal?A) kamarádce EvěB) maminceC) kamarádovi VojtoviD) kamarádovi HonzoviROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 16. 16. Otázka ICQROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012
 17. 17. Otázka e-mailKategorie: SeniorObtížnost: středníZadání:Ředitel Bobří hráze, a. s. chce pozvat všechny dodavatele stavby na firemní večírek osobním e-mailem. Pošle ho však jako hromadný e-mail, protože čas jsou peníze.Kam má správně adresy umístit?A) Všechny napíše do kolonky komu.B) Všechny napíše do kolonky skrytá kopie (bcc).C) Je jedno, kterou kolonku vybere.D) Největšího dodavatele umístí do kolonky komu, ostatní do kolonky kopie (cc).ROZVOJ ICT KOMPETENCÍ NA ZŠ | 9. ledna 2012

×