Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
II. konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti  Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v ...
Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti <ul><li>Alena Kašpárková, Tomáš Lengál, Barbora Skleničková, ...
Podmínky práce učitele a pracovní zátěž <ul><li>Dynamika vývoje současné společnosti, rychlé změny, společenská nestabili...
Výzkumné metody a přístupy zjišťování podmínek práce učitele <ul><li>Výzkumně problematické téma (dynamika, citlivost a „i...
Cíle šetření (I) a metodika <ul><li>Cílem  jednoho z prezentovaných výstupů bylo analyzovat a zhodnotit metodologické m...
Popis uplatněných metod výzkumu (1) <ul><li>Profesiografie učitele – výzkumný přístup, jehož hlavním cílem je získat syst...
Popis uplatněných metod výzkumu (2) <ul><li>2) Hloubkový strukturovaný rozhovor – nepřímá výzkumná metoda, slouží ke zji...
Identifikované metodologické problémy (1) <ul><li>1) Profesiografie </li></ul><ul><li>Etická stránka výzkumu, intimita </...
Identifikované metodologické problémy (2) <ul><li>2) Hloubkový polostrukturovaný rozhovor </li></ul><ul><li>Etická stránk...
Koncept následného využití kombinace dat <ul><li>Profesiografie  P1 P2 P3 … objektivní </li></ul><ul><li>KVANTITAT ...
Závěry… <ul><li>V rámci SGS realizováno šetření podmínek práce učitele. </li></ul><ul><li>Využita kombinace dvou metod: p...
Cíl (II), výzkumné otázky <ul><li>Cílem výzkumu bylo vyhledat, kategorizovat a analyzovat českou publikační produkci k pe...
Výzkumná metoda <ul><li>scientometrická analýza </li></ul><ul><li>Scientometrie </li></ul><ul><li>měření stavu, vlastnost...
Výzkumná metoda <ul><li>Provedené scientometrické šetření vycházelo z bibliografické rešerše, která pokrývala české a angl...
Kategorie a podkategorie <ul><li>Učitelská profese (problémy profese, pozitiva profese, negativa profese, postavení učite...
Vybrané výsledky výzkumu (1) Graf [1]: Frekvence výskytu hlavních kategorií (2000-2011)
Vybrané výsledky výzkumu (2) Graf [2]: Kategorie učitelská profese (2000-2011)
Vybrané výsledky výzkumu (3)  Graf [3]: Kategorie učitel (2000-2011)
Vybrané výsledky výzkumu (4)  <ul><li>Tab. [1]: Anglicky psané prameny (2000-2011) </li></ul>Klíčové slovo (spojení) 2000...
Závěry <ul><li>Česká publikační produkce v tematické oblasti podmínek práce učitele je poměrně frekventovaná, přesto se ne...
 9. února 2012  II. konference  vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti   Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti - Jana Wernerová

1,416 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti - Jana Wernerová

 1. 1. II. konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci 9. února 2012
 2. 2. Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti <ul><li>Alena Kašpárková, Tomáš Lengál, Barbora Skleničková, Petr Urbánek, Markéta Votočková, Jana Wernerová </li></ul><ul><li>katedra pedagogiky a psychologie FP TUL </li></ul>
 3. 3. Podmínky práce učitele a pracovní zátěž <ul><li>Dynamika vývoje současné společnosti, rychlé změny, společenská nestabilita  důsledky pro školu a pro učitele  mění se také podmínky práce učitelů? </li></ul><ul><li>Vybrané podmínky práce učitele : </li></ul><ul><li>Vnější: legislativní normy, společenská prestiž, systém dalšího vzdělávání, kariérní růst, míra pravomocí, výhodné stránky profese, financování školy, mzda, aj. </li></ul><ul><li>Vnitřní: počet žáků ve třídách, vybavenost školy, kvalifikovanost sboru, vztahy ve sboru, kvalita žáků, úroveň řízení školy, klima školy, aj. </li></ul><ul><li>( Podle Průcha, J. (Ed.) Pedagogická encyklopedie, 2009, s. 403 ) </li></ul>
 4. 4. Výzkumné metody a přístupy zjišťování podmínek práce učitele <ul><li>Výzkumně problematické téma (dynamika, citlivost a „intimita“ jevu) </li></ul><ul><li>Dotazování ( např. Šimoník, 1994; Zimová, 1997 ) </li></ul><ul><li>Rozhovory ( např. Dvořák et al., 2010 ) </li></ul><ul><li>Škály ( např. Paulík, 1999 ) </li></ul><ul><li>Profesiografie ( např. Blížkovský et al., 2000; Kurelová, 1997; Urbánek, 1999 ) </li></ul><ul><li>Měření sociálního klimatu třídy, sboru, škol ( např. Kašpárková, 2007; Lašek, 2001; Pokorná, 2001; Urbánek 2003 ) </li></ul><ul><li>Pozorování ( např. Dvořák et al., 2010 ) </li></ul><ul><li>Obsahová analýza ( např. Blížkovský et al., 2000 ), aj. </li></ul>
 5. 5. Cíle šetření (I) a metodika <ul><li>Cílem jednoho z prezentovaných výstupů bylo analyzovat a zhodnotit metodologické možnosti a rizika uplatněných metod výzkumu podmínek práce učitele. </li></ul><ul><li>Respondenti: učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; duben – červen 2011 </li></ul><ul><li>Uplatněné metody: </li></ul><ul><li>Profesiografický časový snímek, resp. autosnímkování profesních aktivit učitelů ZŠ (N=19) </li></ul><ul><li>Polostrukturovaný hloubkový rozhovor s učiteli (N=16) </li></ul><ul><li>Výběr metod: neobvyklost (profesiografie), kvalitativní aspekt (rozhovory), kombinace více metod s přínosy… </li></ul><ul><li>Koncept smíšeného designu? </li></ul>
 6. 6. Popis uplatněných metod výzkumu (1) <ul><li>Profesiografie učitele – výzkumný přístup, jehož hlavním cílem je získat systematický popis všech časových, obsahových, strukturálních aj. nároků, které na něj klade profese učitele. </li></ul><ul><li>Cíl: zjistit čas a strukturu profesních aktivit, věnovaný profesi v průběhu jednoho „typického týdne“. </li></ul><ul><li>Vybraný týden (pondělí-neděle) nesměl být z pohledu učitelových činností mimořádný, ale zcela standardní. Učitel si záměrně zaznamenával rozsah jednotlivých profesních aktivit v průběhu každého dne (kontrola = častý kontakt s výzkumníkem). </li></ul>
 7. 7. Popis uplatněných metod výzkumu (2) <ul><li>2) Hloubkový strukturovaný rozhovor – nepřímá výzkumná metoda, slouží ke zjišťování prezentovaných názorů respondenta </li></ul><ul><li>Cíl: 1. na základě výpovědí analyzovat učiteli vnímané překážky (bloky, rizika, obtíže) a vnímanou podporu práce učitele; </li></ul><ul><li>2. zjistit, jak učitel prožívá (vnější, vnitřní) změny ve své práci a v realitě života současné školy. </li></ul><ul><li>Jádrem analytické práce bylo kódování: označování jednotlivých datových segmentů symbolem a následné řazení konceptů do tříd souvisejících jevů. </li></ul>
 8. 8. Identifikované metodologické problémy (1) <ul><li>1) Profesiografie </li></ul><ul><li>Etická stránka výzkumu, intimita </li></ul><ul><li>Časové zařazení výzkumu </li></ul><ul><li>Nároky na čas výzkumníka a respondenta </li></ul><ul><li>Málo používané snímkování </li></ul><ul><li>Rozdílnost přístupu jednotlivých respondentů k výzkumu </li></ul><ul><li>Kategorizování činností – spornost při zařazování </li></ul>
 9. 9. Identifikované metodologické problémy (2) <ul><li>2) Hloubkový polostrukturovaný rozhovor </li></ul><ul><li>Etická stránka výzkumu, intimita </li></ul><ul><li>Podmínky pro vedení rozhovorů </li></ul><ul><li>Malá otevřenost respondentů </li></ul><ul><li>Odbíhání respondentů od tématu rozhovoru </li></ul><ul><li>Ostych některých respondentů mluvit na diktafon </li></ul><ul><li>Krátká profesní praxe některých respondentů </li></ul><ul><li>Časová náročnost následného přepisu rozhovorů </li></ul><ul><li>Kódování rozhovorů – spornost při kategorizování </li></ul>
 10. 10. Koncept následného využití kombinace dat <ul><li>Profesiografie P1 P2 P3 … objektivní </li></ul><ul><li>KVANTITAT </li></ul><ul><li>Výstup 1 </li></ul><ul><li>Výstup3 </li></ul><ul><li>Rozhovory </li></ul><ul><li>KVALITAT Výstup2 R1 R2 R3 … subjektivní </li></ul><ul><li>Přínosy / rizika : plastičtější obraz jevu, validizace / omezený rozsah šetření </li></ul>
 11. 11. Závěry… <ul><li>V rámci SGS realizováno šetření podmínek práce učitele. </li></ul><ul><li>Využita kombinace dvou metod: profesiografie a rozhovor. </li></ul><ul><li>Ukazuje se určitá problematičnost výzkumů tohoto druhu: dynamika / aktuálnost; etická stránka / „intimita“ / (ne)ochota učitelů; časová náročnost; při zpracování dat (kategorizace činností / kódování) aj. </li></ul><ul><li>V dalším postupu výzkumného projektu budou kombinována data kvalitativní  kvantitativní; (relativně) objektivní a subjektivní povahy; konfrontovány budou individuální výsledky časových snímků a rozhovorů. </li></ul>
 12. 12. Cíl (II), výzkumné otázky <ul><li>Cílem výzkumu bylo vyhledat, kategorizovat a analyzovat českou publikační produkci k pedeutologickému tématu podmínek práce učitele poslední dekády (dvanáctiletí 2000-2011). </li></ul><ul><li>Výzkumné otázky 1. Kterými aspekty podmínek práce učitele se nejčastěji zabývá reprezentativní česká pedagogická literatura (pedagogický výzkum) posledního desetiletí (2000-2011)? </li></ul><ul><li>2. Jaká je dynamika výskytu relevantních publikačních produktů v oblasti podmínek práce učitele ve dvou časových etapách (2000-2005; 2006-2011)? </li></ul>
 13. 13. Výzkumná metoda <ul><li>scientometrická analýza </li></ul><ul><li>Scientometrie </li></ul><ul><li>měření stavu, vlastností a trendů vývoje určité vědecké disciplíny nebo určité části vědecké produkce, </li></ul><ul><li>kvantitativní vyhodnocování pramenů citovaných v publikacích v určité vědecké disciplíně. </li></ul><ul><li>Výzkumy realizované touto metodou: </li></ul><ul><li>např. Lukášová – Kantorková (2003); Pol et al (2006); Průcha (2000); Urbánek (2008). </li></ul>
 14. 14. Výzkumná metoda <ul><li>Provedené scientometrické šetření vycházelo z bibliografické rešerše, která pokrývala české a anglické časopisecké články, monografie, sborníky příspěvků a vyhlášky publikované v letech 2000 – 2011. </li></ul><ul><li>519 českých a 209 anglicky psaných publikačních jednotek z databáze NPKK. </li></ul><ul><li>584 kategoriálních prvků česky psané literatury sledujících téma podmínek práce učitele. </li></ul>
 15. 15. Kategorie a podkategorie <ul><li>Učitelská profese (problémy profese, pozitiva profese, negativa profese, postavení učitele, prestiž učitele, podpora učitele širší veřejností, platy); </li></ul><ul><li>učitel (motivace k profesi, profesní kariéra, míra pravomocí učitele, profesní činnosti, profesní zátěž učitele, profesní deformace, další vzdělávání učitelů); </li></ul><ul><li>škola (vedení školy, kvalita řízení, klima školy, „pověst“ školy, učitelský sbor, klima učitelského sboru, vztahy ve sboru, podpora školy, materiální podmínky); </li></ul><ul><li>žáci (kvalita žáků, počty žáků, vztahy mezi žáky, sociální parametry, vztah učitel - žák); </li></ul><ul><li>rodiče (podpora učitelů, negativní zásahy); </li></ul><ul><li>změny (v práci učitele pozitivně a negativně vnímané změny). </li></ul>
 16. 16. Vybrané výsledky výzkumu (1) Graf [1]: Frekvence výskytu hlavních kategorií (2000-2011)
 17. 17. Vybrané výsledky výzkumu (2) Graf [2]: Kategorie učitelská profese (2000-2011)
 18. 18. Vybrané výsledky výzkumu (3) Graf [3]: Kategorie učitel (2000-2011)
 19. 19. Vybrané výsledky výzkumu (4) <ul><li>Tab. [1]: Anglicky psané prameny (2000-2011) </li></ul>Klíčové slovo (spojení) 2000-2005 2006-2011 Beginning teachers 8 13 Teacher working conditions 11 17 Teaching profession 14 15 Celkem 33 45
 20. 20. Závěry <ul><li>Česká publikační produkce v tematické oblasti podmínek práce učitele je poměrně frekventovaná, přesto se nezdá, že by byla decizní sférou v posledních letech významněji řešena. </li></ul><ul><li>O podmínkách práce učitele je v posledním desetiletí publikováno nejvíce v kategorii učitelská profese a učitel. </li></ul><ul><li>Nevyrovnanost produkce ve dvou vymezených časových obdobích (významnější kvantita: české produkce v 1. období 2000-2005). </li></ul><ul><li>Publikační produkce anglicky psaných pramenů se ve 2. období (2006-2011) zvýšila. </li></ul>
 21. 21. 9. února 2012 II. konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci <ul><li>Podmínky práce učitele v současné etapě vývoje společnosti </li></ul><ul><li>Alena Kašpárková, Tomáš Lengál, Barbora Skleničková, Petr Urbánek, Markéta Votočková, Jana Wernerová </li></ul><ul><li>katedra pedagogiky a psychologie FP TUL </li></ul><ul><li>alena.kasparkova@tul.cz; sklenickova.barbora@hotmail.com; tomas.lengal@email.cz; petr.urbanek@tul.cz; M.Votockova@seznam.cz; jana.wernerova@tul.cz </li></ul>

×