Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rozvíjení ČG žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím úloh v učebnicích a pracovních sešitech  Konference SGS 9. 2. 2012  řeši...
Cíle analýzy učebnic českého jazyka a prac. sešitů pro žáky 3-5 ročníku 1.st. ZŠ <ul><li>Zjistit, které konkrétní roviny r...
Roviny ČG  (odb.panel pro ČG při VÚP Pha 09) <ul><li>Vztah ke čtení </li></ul><ul><li>Doslovné porozumění </li></ul><ul><...
Škály ČG dle PISA 2000 2009 <ul><li>Získávání informací </li></ul><ul><li>Najít informace v textu </li></ul><ul><li>Vytvo...
Škály ČG dle PIRLS  2001 2006, 2011 <ul><li>Získávání explicitně uvedených informací  </li></ul><ul><li>Interpretace a i...
Analyzovaná nakladatelství <ul><li>Alter </li></ul><ul><li>Fortuna </li></ul><ul><li>Fraus </li></ul><ul><li>Nová škola <...
Příklad poměru rovin ČJ – 5. ročník  Nová škola Alter <ul><li>523 gramatika </li></ul><ul><li>109 doslovné porozumění ...
Příklad poměru rovin 4. ročník  Fraus ČJ Čítanka  <ul><li>420 gramatika </li></ul><ul><li>30 doslovné porozumění </l...
Příklad poměru rovin  Vlastivěda/1.č.  Nová škola  <ul><li>107 doslovné porozumění </li></ul><ul><li>6 vysuzování </l...
DOSLOVNÉ POROZUMĚNÍ <ul><li>Některá slova z nabídky doplňte do vět.(Nová škola; ČJ 5.r. 8/17c) </li></ul><ul><li>Rozhodnět...
VYSUZOVÁNÍ <ul><li>Pečlivě přečtěte básničku. Vymyslete pro ni vhodný název (Nová škola; 5/1a) </li></ul><ul><li>Podle otá...
METAKOGNICE <ul><li>Kdo má příběh napínavější a proč? (Nová škola, ČJ 5.r., 13/7b) </li></ul><ul><li>Všimněte si, jakými s...
SDÍLENÍ <ul><li>Povídejte si o tom, že vlastnit mobil od dětských let není skutečně vždy nutnost. Určitě znáte ze svého ok...
APLIKACE <ul><li>Prohlédni si část přihlášky do knihovny a správně doplň.(Fraus; ČJ 4.r., 33/10) </li></ul><ul><li>Text o ...
INSPIRACE <ul><li>Napiš krátký příběh na námět některého z větných označených celků. (Alter; ČJ 5.r.;11/7) </li></ul><ul><...
PŘECHODY MEZI ROVINAMI <ul><li>Dohodněte se ve třídě na tom, co nutného potřebujete sdělit vašemu nemocnému učiteli. Pište...
GRAMATICKÁ CVIČENÍ <ul><li>Podtrhni základy podmětů a napiš nad ně rod, případně </li></ul><ul><li>životnost. Nevyjádřené...
Vysuzování – pomocná slovesa <ul><li>je schopen… promítá…, porovnává …, vysuzuje … , rozpozná …., dokáže …, zhodnotí, na...
Děkujeme za pozornost  Klára Pischelová, Daniela Poláková   Výzkum byl realizován za podpory SGS 2011 vera . vykoukalo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analýza kvantity a typů úloh podporujících roviny čtenářské gramotnosti vyžadující vyšší myšlenkové operace v učebnicích českého jazyka 1. stupně ZŠ - Věra Vykoukalová

953 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Analýza kvantity a typů úloh podporujících roviny čtenářské gramotnosti vyžadující vyšší myšlenkové operace v učebnicích českého jazyka 1. stupně ZŠ - Věra Vykoukalová

 1. 1. Rozvíjení ČG žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím úloh v učebnicích a pracovních sešitech Konference SGS 9. 2. 2012 řešitelský tým: Věra Vykoukalová (řešitelka grantu), Barbora Myšková, Klára Pischelová, Daniela Poláková, Zuzana Tomešová, Marie Vaňková ( spoluřešitelky)
 2. 2. Cíle analýzy učebnic českého jazyka a prac. sešitů pro žáky 3-5 ročníku 1.st. ZŠ <ul><li>Zjistit, které konkrétní roviny rozvíjejí </li></ul><ul><li>úlohy vztahující se k textům v učebnicích </li></ul><ul><li>Zjistit míru zastoupení úloh rozvíjejících jednotlivé roviny </li></ul><ul><li>Vytvořit typologii aktivit, které výše uvedené roviny čtenářské gramotnosti rozvíjejí </li></ul>
 3. 3. Roviny ČG (odb.panel pro ČG při VÚP Pha 09) <ul><li>Vztah ke čtení </li></ul><ul><li>Doslovné porozumění </li></ul><ul><li>Vysuzování </li></ul><ul><li>Metakognice </li></ul><ul><li>Sdílení </li></ul><ul><li>Aplikace </li></ul><ul><li>+ Inspirace ?????? </li></ul><ul><li>Vztah ke čtení ? </li></ul>
 4. 4. Škály ČG dle PISA 2000 2009 <ul><li>Získávání informací </li></ul><ul><li>Najít informace v textu </li></ul><ul><li>Vytvoření interpretace </li></ul><ul><li>Pochopit význam textu a vyvodit z něj závěry </li></ul><ul><li>Posouzení textu </li></ul><ul><li>Dát text do souvislosti </li></ul><ul><li>s vlastními zkušenostmi, znalostmi a představami </li></ul><ul><li>Získávání informací </li></ul><ul><li>Nalezení informací </li></ul><ul><li>Zpracování informací </li></ul><ul><li>Celkové porozumění interpretace </li></ul><ul><li>Zhodnocení textu </li></ul><ul><li>posouzení obsahu textu a formy </li></ul>
 5. 5. Škály ČG dle PIRLS 2001 2006, 2011 <ul><li>Získávání explicitně uvedených informací </li></ul><ul><li>Interpretace a integrace myšlenek a informací </li></ul><ul><li>Vyvozování přímých závěrů </li></ul><ul><li>Čtenářský záměr: </li></ul><ul><li>(1) čtení pro literární </li></ul><ul><li>zkušenost, (2) čtení pro </li></ul><ul><li>získání informací </li></ul><ul><li>Vyhledávání informací a vyvozování závěrů </li></ul><ul><li>Interpretace a posuzování textu </li></ul><ul><li>Účely čtení: (1) čtení pro </li></ul><ul><li>získání literární zkušenosti, </li></ul><ul><li>(2) čtení pro získání a </li></ul><ul><li>používání informací </li></ul>
 6. 6. Analyzovaná nakladatelství <ul><li>Alter </li></ul><ul><li>Fortuna </li></ul><ul><li>Fraus </li></ul><ul><li>Nová škola </li></ul><ul><li>SPN </li></ul><ul><li>Studio 1+1 </li></ul><ul><li>učebnice ČJ </li></ul><ul><li>prac. sešity </li></ul><ul><li>čítanky </li></ul><ul><li>(učebnice z oblasti Člověk a jeho svět) Přírodověda, vlastivěda </li></ul><ul><li>ročníky: 3-5 </li></ul>
 7. 7. Příklad poměru rovin ČJ – 5. ročník Nová škola Alter <ul><li>523 gramatika </li></ul><ul><li>109 doslovné porozumění </li></ul><ul><li>58 vysuzování </li></ul><ul><li>14 metakognice </li></ul><ul><li>24 aplikace </li></ul><ul><li>97 inspirace </li></ul><ul><li>224 gramatika </li></ul><ul><li>27 doslovné porozumění </li></ul><ul><li>11 vysuzování </li></ul><ul><li>0 metakognice </li></ul><ul><li>1 aplikace </li></ul><ul><li>16 inspirace </li></ul>
 8. 8. Příklad poměru rovin 4. ročník Fraus ČJ Čítanka <ul><li>420 gramatika </li></ul><ul><li>30 doslovné porozumění </li></ul><ul><li>28 vysuzování </li></ul><ul><li>2 metakognice </li></ul><ul><li>31 aplikace </li></ul><ul><li>28 inspirace </li></ul><ul><li>215 doslovné porozumění </li></ul><ul><li>96 vysuzování </li></ul><ul><li>43 aplikace </li></ul><ul><li>32 inspirace </li></ul>
 9. 9. Příklad poměru rovin Vlastivěda/1.č. Nová škola <ul><li>107 doslovné porozumění </li></ul><ul><li>6 vysuzování </li></ul><ul><li>0 metakognice </li></ul><ul><li>44 aplikace (vyhledat na mapě, namalovat časovou osu) </li></ul><ul><li>53 inspirace </li></ul>
 10. 10. DOSLOVNÉ POROZUMĚNÍ <ul><li>Některá slova z nabídky doplňte do vět.(Nová škola; ČJ 5.r. 8/17c) </li></ul><ul><li>Rozhodněte, které ze dvojic nejsou synonyma.(Alter; ČJ 5.r. 7/14) </li></ul><ul><li>Zopakuj si, co už umíš, a doplň následující text. (Alter; 5. r. vždy dílčí shrnutí gramatiky) </li></ul><ul><li>Jaké jsou lodě a lodičky v básni? (Alter; Ps k čít. 5.r., 40/5) </li></ul><ul><li>Pokus se vysvětlit jinými slovy význam podtržených výrazů. </li></ul><ul><li>Seznam se s pravidly nepovinné školy zdvořilosti. (Fortuna; ČJ/2 díl 4.r., 35/5) </li></ul><ul><li>Rozumíte textu? Co to jsou vorvani a kosatky? (Nová škola; ČJ 5.r.,123/1) </li></ul>
 11. 11. VYSUZOVÁNÍ <ul><li>Pečlivě přečtěte básničku. Vymyslete pro ni vhodný název (Nová škola; 5/1a) </li></ul><ul><li>Podle otázek ze cvičení 1 sestavte osnovu a příhodu vyprávějte vlastními slovy. (Nová škola; 13/6) </li></ul><ul><li>Proč si naříkal pan Kolbaba na své povolání? (Nová škola; 116/1) </li></ul><ul><li>Dokonči: Úlomky hornin se ve vodě tak dlouho vzájemně obrušují, až….) (Fraus 4.r. 97/19) </li></ul><ul><li>Petr dal Pavlovi přečíst úryvek z knihy o pavoucích. Pavel hned po přečtení poznal, proč se říká, že pavouci přinášejí štěstí. Poznáš to také? (Fortuna; 5.r. ČJ 19/27) </li></ul>
 12. 12. METAKOGNICE <ul><li>Kdo má příběh napínavější a proč? (Nová škola, ČJ 5.r., 13/7b) </li></ul><ul><li>Všimněte si, jakými slovy popisuje spisovatel pochůzku pana Kolbaby.(Nová škola; ČJ 5.r., 116/2) </li></ul><ul><li>Čím se liší text telegramů od dopisů? (Nová škola; ČJ 5.r., 133/2) </li></ul><ul><li>Kde se s takovým textem můžeš setkat? (text z chatu) (Fraus, ČJ 4.r., 26/17) </li></ul><ul><li>Vyhledej v úvodním textu informaci, která je dnes pro tebe zajímavá, která důležitá a která úplně zbytečná. Proč? (Fraus, ČJ 4.r.42/13) </li></ul><ul><li>Pokus se vysvětlit, co je atlas a co encyklopedie. Jaký je mezi nimi rozdíl? (Fortuna; ČJ 5.r., 6/2) </li></ul><ul><li>Učte se báseň po dobu 3 minut a potom napište, co jste si zapamatovali. (Alter; Ps k čít. 5.r., 22/9) – diskuse o způsobu zapamatování </li></ul>
 13. 13. SDÍLENÍ <ul><li>Povídejte si o tom, že vlastnit mobil od dětských let není skutečně vždy nutnost. Určitě znáte ze svého okolí kluky a holky, kteří mají mobil jen proto, aby se jím mohli chlubit. Jsou ale případy…(Alter; s.48 Promluvy) </li></ul><ul><li>Sehrajte ve třídě rozhovory. (domluva s rodiči, kam, kdy a jak pojedete na výlet,..) (Fraus 4.r. 109/7) </li></ul><ul><li>Vyberte si jednu z daných situací a zahrajte scénku. (Fraus 4.r. 155/22) </li></ul><ul><li>Zapomněl(a) jsi někdy před cestou do školy na něco důležitého? Vyprávěj o tom spolužákům. (Fortuna; ČJ 3.r., 4/15) </li></ul><ul><li>Kdo viděl některý z uvedených filmů? Vypravuj, co tě na něm zaujalo. (Fortuna; ČJ 3.r., 11/5) </li></ul>
 14. 14. APLIKACE <ul><li>Prohlédni si část přihlášky do knihovny a správně doplň.(Fraus; ČJ 4.r., 33/10) </li></ul><ul><li>Text o knihovně v Tachově s navazujícími otázkami, např: Může si přijít dospělý čtenář vypůjčit knihy kterýkoliv den v poledne? aj. (Fraus; ČJ 4.r., 37/22) </li></ul><ul><li>Kde bychom mohli najít tyto nápisy? (Zde se nekouří. Kouření vážně škodí vám i lidem ve Vašem okolí…) (Fraus ; ČJ 4.r., 90/26) </li></ul><ul><li>Reakce na text o cestování: Vytvořte zásady správného cestování autobusem, tramvají a vlakem (Nová škola; ČJ 5.r.; 11/25) </li></ul><ul><li>Nakreslete samečka pěnkavy podle následujícího popisu: (Alter; Ps k čít. 5.r., 46/9) </li></ul><ul><li>Terezce se ztratila peněženka. Co všechno musí hledající o peněžence vědět? (Fortuna; ČJ 5.r., 99/4) </li></ul>
 15. 15. INSPIRACE <ul><li>Napiš krátký příběh na námět některého z větných označených celků. (Alter; ČJ 5.r.;11/7) </li></ul><ul><li>Jsem šťastný/á, když ………………; Naštve mě, když ………… (Alter; ; ČJ 5.r.; Promluvy s. 29) </li></ul><ul><li>Poraď Lucce vtipnou reakci na chlapecké posměšky. (Fraus, ČJ 4.r., 84/1) </li></ul><ul><li>Vypůjčte si v knihovnách knihy o Alšovi a knihy, které ilustroval, uspořádejte ve třídě jejich výstavku. (Alter; Ps k čít. 5.r., 12/12) </li></ul><ul><li>Povídej o svém prožitku jiného sportovního utkání. (Fortuna; ČJ 5.r., 107/8) </li></ul><ul><li>Co byste dělali vy, kdybyste měli navíc 53 minuty volného času? (Nová škola; ČJ 5.r.; 95/4b) </li></ul>
 16. 16. PŘECHODY MEZI ROVINAMI <ul><li>Dohodněte se ve třídě na tom, co nutného potřebujete sdělit vašemu nemocnému učiteli. Pište dopis a zavolejte.(Nová škola; 144/7) S/A </li></ul><ul><li>Mezi větami najděte ustálená rčení a vysvětlete je.(Nová škola130/9b) M/V/DP </li></ul><ul><li>Zjisti, proč jsou tví rodiče vděčni svým rodičům a jak se jim odměňují. (Fraus 4.r. 13/36) S/I </li></ul><ul><li>Vysvětlete přísloví: chová se jako slon v porcelánu. .(Nová škola; ČJ 5.r. 106/2d) DP/V </li></ul><ul><li>Přečti si pozorně úryvek fejetonu a zkus vymyslet příběh. (Fortuna; 5.r. ČJ 23/1) DP/V/I </li></ul>
 17. 17. GRAMATICKÁ CVIČENÍ <ul><li>Podtrhni základy podmětů a napiš nad ně rod, případně </li></ul><ul><li>životnost. Nevyjádřené podměty nadepiš do závorky. Přečti </li></ul><ul><li>slova, která rozvíjejí základy podmětů. Z doplněného cvičení </li></ul><ul><li>vypiš vždy po 1 příkladu. </li></ul>
 18. 18. Vysuzování – pomocná slovesa <ul><li>je schopen… promítá…, porovnává …, vysuzuje … , rozpozná …., dokáže …, zhodnotí, naplňuje …, rozvíjí myšlenku…, vyhledává …, třídí …, propojuje …, systematizuje…., efektivně využívá …, rozlišuje …, zaznamenává …, posuzuje …, rozpoznává … , rozlišuje … , odvodí ……., analyzuje …, porovnává …, ověřuje …, srovnává…, používá…, vyhodnocuje …, rozpoznává …, nahlíží na …, zabývá se … , kriticky posuzuje… , interpretuje…, utváří…, rozeznává platnost…, identifikuje …, kriticky přistupuje k …, vyjádří…, tvoří závěry… </li></ul>
 19. 19. Děkujeme za pozornost Klára Pischelová, Daniela Poláková Výzkum byl realizován za podpory SGS 2011 vera . vykoukalova @tul. cz

×