Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe wij presenteren @FODSZ

876 views

Published on

De FOD Sociale Zekerheid past in al haar presentaties eenzelfde basisfilosofie toe en wil haar boodschap met impact overbrengen. Deze presentatie wordt gebruikt als ondersteuning tijdens lessen rond "Hoe presenteren".

Enkel beschikbaar in het Nederlands

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoe wij presenteren @FODSZ

 1. 1. 1 Waaromlerenpresenteren?
 2. 2. 3 De vragenfundamentele
 3. 3. 4 De vragenfundamentele
 4. 4. Is het eenwel presentatie ?
 5. 5. 6 Ik ben hier om… … jullie informeren te
 6. 6. Hoemoet ik dan informeren?
 7. 7. 10
 8. 8. 11
 9. 9. 12 De vragenfundamentele
 10. 10. Is het dewel moeite ?
 11. 11. 14 dancelet’s
 12. 12. Wat eenis presentatie ?
 13. 13. 16 Wat ik jullie zal tonen
 14. 14. 17
 15. 15. Meestal is het boek écht beter !
 16. 16. 19 Mijn presentatie
 17. 17. 20
 18. 18. 21
 19. 19. 22
 20. 20. 23
 21. 21. DE STRATEGIE VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID • De werknemer moet zelf zijn professionele functie kunnen invullen. • In de ganse organisatie moet men van dezelfde beginselen uitgaan. • Als iedereen die verantwoordelijkheid heeft in een organisatie niet de gewenste cultuur uitdraagt, zal de verandering naar een nieuwe cultuur niet goed verlopen. • De mensen moet steeds centraal staan zowel in rekrutering als in retentie. De werknemer is meer dan een functieprofiel maar een mens met vele talenten, waarvan er een paar goed zijn voor het uitvoeren van die functie. • De nieuwe familie is voor de nieuwe werknemers belangrijker dan het werk. Anderzijds zal de nieuwe werknemer zich alleen thuis voelen in een omgeving die ook die familiewaarden draagt. • Als een organisatie niet maximaal inzet op creativiteit zal ze geen relevantie meer hebben binnen een paar jaar. Dit moet een emanatie zijn van een verandering in cultuur bij het middle-management, een verandering van fysieke omgeving en een maximale empowerment van de werknemer. • De technologie voor generatie Y, de generatie van de nieuwe werknemer, een vanzelfsprekendheid. Als je die niet aanbiedt, kan je geen geschikte werkgever zijn. Dat is geen zaak van toys voor boys & girls maar van een andere IT-ingestelddheid. Zo moeten alle processen gedigitaliseerd worden. En natuurlijk moet er aan horizon scanning gedaan worden voor alles wat met nieuwe IT te maken heeft. • Duurzame ontwikkeling is een modewoord maar niet voor generatie Y. De organisatie waar ze werken moet een deel van de oplossing van global warming zijn anders is het voor hen een deel van het probleem. Dit houdt fair- trade aankoop in, maar ook stabiele processen en relaties. De greening-aspecten zijn erg belangrijk maar onvoldoende. Frank Van Massenhove – Voorzitter Directiecomité FOD Sociale Zekerheid – 19 oktober 2009 - Pagina .
 22. 22. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Familie Creativiteit Technologie Duurzaamheid
 23. 23. Zijn de ambtenaren tevreden? • 91% is tevreden • 6% is zeer tevreden • 2% is ontevreden • 1% is zeer ontevreden Frank Van Massenhove – Voorzitter Directiecomité FOD Sociale Zekerheid – 19 oktober 2009 - Pagina 29
 24. 24. 27
 25. 25. 28 Design-regels
 26. 26. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 27. 27. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 28. 28. 32 Hier wordt verse verkocht
 29. 29. 33
 30. 30. 35 eenvoud simpleis easy not
 31. 31. 36 eenvoud don’t dumb down
 32. 32. Zullen zeme nog wel een ernstigmens vinden ?
 33. 33. 38 Wat ik jullie zal tonen
 34. 34. 39 Handouts can set you free
 35. 35. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 36. 36. 41 Surprise me! I’m bored!
 37. 37. Moet de chefde slimstezijn ?
 38. 38. 43
 39. 39. Kan mindermeer kosten ?
 40. 40. ambtenarenzal meer kosten ! minder
 41. 41. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 42. 42. 47 Als je me niets te zeggen hebt zeg het dan niet! wees concreet
 43. 43. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 44. 44. 50 Geloofwaardighei d
 45. 45. 51
 46. 46. 52
 47. 47. 53
 48. 48. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 49. 49. 55 emoties
 50. 50. De opwarming van de aardeis een grootprobleem
 51. 51. De CEO bepaalt de cultuur van de organisatie
 52. 52. Als je een organisatiebinnenkomt…
 53. 53. …dan ruik je onmiddellijkde chef.
 54. 54. 61
 55. 55. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 56. 56. 63 verhalen
 57. 57. 64
 58. 58. 65 Hier wordt verse verkocht
 59. 59. 66 How to design?
 60. 60. 67 desli desig
 61. 61. 68 Als het niet op een T-shirt kan… …kan het ook niet op een slide
 62. 62. 70
 63. 63. 71 sequentieel associatief
 64. 64. 72 luisteren of lezen kijken en voelen en ruiken en…
 65. 65. 73 luisteren of lezen
 66. 66. 74 luisteren en kijken
 67. 67. DE STRATEGIE VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID • De werknemer moet zelf zijn professionele functie kunnen invullen. • In de ganse organisatie moet men van dezelfde beginselen uitgaan. • Als iedereen die verantwoordelijkheid heeft in een organisatie niet de gewenste cultuur uitdraagt, zal de verandering naar een nieuwe cultuur niet goed verlopen. • De mensen moet steeds centraal staan zowel in rekrutering als in retentie. De werknemer is meer dan een functieprofiel maar een mens met vele talenten, waarvan er een paar goed zijn voor het uitvoeren van die functie. • De nieuwe familie is voor de nieuwe werknemers belangrijker dan het werk. Anderzijds zal de nieuwe werknemer zich alleen thuis voelen in een omgeving die ook die familiewaarden draagt. • Als een organisatie niet maximaal inzet op creativiteit zal ze geen relevantie meer hebben binnen een paar jaar. Dit moet een emanatie zijn van een verandering in cultuur bij het middle-management, een verandering van fysieke omgeving en een maximale empowerment van de werknemer. • De technologie voor generatie Y, de generatie van de nieuwe werknemer, een vanzelfsprekendheid. Als je die niet aanbiedt, kan je geen geschikte werkgever zijn. Dat is geen zaak van toys voor boys & girls maar van een andere IT-ingestelddheid. Zo moeten alle processen gedigitaliseerd worden. En natuurlijk moet er aan horizon scanning gedaan worden voor alles wat met nieuwe IT te maken heeft. • Duurzame ontwikkeling is een modewoord maar niet voor generatie Y. De organisatie waar ze werken moet een deel van de oplossing van global warming zijn anders is het voor hen een deel van het probleem. Dit houdt fair- trade aankoop in, maar ook stabiele processen en relaties. De greening-aspecten zijn erg belangrijk maar onvoldoende. Frank Van Massenhove – Voorzitter Directiecomité FOD Sociale Zekerheid – 19 oktober 2009 - Pagina .
 68. 68. 76 Wat ik jullie zal tonen
 69. 69. 77
 70. 70. 78
 71. 71. 80 Voorbereiding van jezelf
 72. 72. 81
 73. 73. 82
 74. 74. 83 Let me sleep on it
 75. 75. 84
 76. 76. 85 Wat ik jullie zal tonen
 77. 77. 86
 78. 78. 87
 79. 79. 88
 80. 80. 89
 81. 81. 90
 82. 82. 92 “Ik repeteer nooit.”
 83. 83. 93 “Ik repeteer maar zes weken en dan nog maar met een honderdtal mensen.”
 84. 84. 94 D-Day
 85. 85. 96
 86. 86. 97
 87. 87. 98 Ik ben de bestecommunicator want…
 88. 88. 99 …ik ben de baas
 89. 89. 100 … ik heb alles uitgevonden
 90. 90. 101
 91. 91. here Straks kun je ergens anders zijn Be now
 92. 92. 104
 93. 93. Wat ik u vandaag wil zeggen is…
 94. 94. 106
 95. 95. 107
 96. 96. 108
 97. 97. 109 invallen
 98. 98. 110
 99. 99. 111
 100. 100. 112
 101. 101. 113
 102. 102. 114

×