Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Denná priestorová mobilita v Bratislave s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete

338 views

Published on

Výstupy boli spracované na základe 14 dnovej vzorky dát z roku 2018 a zachytávajú bežné priestorové správanie pocas roka.

Metodika: https://www.slideshare.net/fpetko/zber-a-spracovanie-dt-o-demografickom-sprvan-sa-obyvatestva-v-hlavnom-meste-sr-v-bratislave

Autori: Autori: Martin Šveda, Martin Bago, Peter Barlík
MarketLocator.sk , Instarea.com, Prirodovedecka Fakulta UK v Bratislave

Published in: Science
  • Be the first to comment

Denná priestorová mobilita v Bratislave s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete

  1. 1. Autori: Martin Šveda, Martin Bago, Peter Barlík Denná priestorová mobilita v Bratislave s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete STARÉ MESTO VAJNORY VRAKUŇA ZÁHORSKÁ BYSTRICA ČUNOVO DEVÍNSKANOVÁ VES D EV ÍN * DÚBRAVKA JAROVCE K A R LO V A V ES LAM AČ NOVÉMESTO PETRŽALKA PODUNAJSKÉ BISKUPICE RAČA RUSOVCE R U ŽIN O V * Počet alokovaných SIM kariet v rámci MČ Bratislava Devín je ovplyvnený agregáciou SIM kariet na úrovni katastrálneho územia. Z tohto dôvodu v tejto mestskej časti zachytení užívatelia mobilnej siete susediacich mestských častí, najmä z Karlovej Vsi (oblasť Dlhých Dielov). POČET ODCHÁDZAJÚCICH SIM KARIET Z MČ NOVÉ MESTO DO MČ STARÉ MESTO POČET PRICHÁDZAJÚCICH SIM KARIET Z MČ PETRŽALKA DO MČ RUŽINOV O D C H Á D Z A J Ú C I D O C H Á D Z A J Ú C I 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 SIM KARTY S NOČNOU LOKALIZÁCIOU POČETSIMKARIET HODINA SIM KARTY S DENNOU LOKALIZÁCIOU IDENTIFIKÁCIA NOČNEJ A DENNEJ LOKALITY 04:0002:0000:00 02:0000:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00 NOČNÁ (SPACIA) LOKALITA (PO – PI) OBEC DENNEJ LOKALIZÁCIEOBEC NOČNEJ LOKALIZÁCIE DENNÁ (PRACOVNÁ) LOKALITA (UT – ŠT) PODIEL POČTU SIM KARIET S DENNOU A NOČNOU LOKALIZÁCIOU 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 LOKALITY S PREVAHOU DENNÝCH LOKALIZÁCIÍ LOKALITY S PREVAHOU NOČNÝCH LOKALIZÁCIÍ ODHAD JADROVEJ HUSTOTY SIM KARIET S NOČNOU LOKALIZÁCIOU NOČNÁ LOKALIZÁCIA SIM KARIET 0 100 1500 3000 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 [SIM KARTY / KM2 ] 0 1000 1500 3000 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 [SIM KARTY / KM2 ] ODHAD JADROVEJ HUSTOTY SIM KARIET S DENNOU LOKALIZÁCIOU DENNÁ LOKALIZÁCIA SIM KARIET 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 STREDA POČETSIMKARIET HODINA SOBOTA 700 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 POČET “DENNÝCH” SIM KARIET BEZ NOČNEJ LOKALIZÁCIE V BRATISLAVE 0 10 50 150 300 600 1200 2000 3000 3700 8000 13400 POČET SIM KARIET MESTSKÁ ČASŤ N= 285 189 POČET SIM KARIET 13 400 SIM KARIET S DENNOU LOKALITOU V BUNKE 1X1 KM STARÉ MESTO 60821 PODUNAJSKÉ BISKUPICE 9267 RUŽINOV 71045 VRAKUŇA 5081 NOVÉ MESTO 35823 RAČA 11327 VAJNORY 4059 DEVÍNSKA NOVÁ VES 10164 DÚBRAVKA 7668 KARLOVA VES 15651 DEVÍN 4036 LAMAČ 4625 ZAHORSKÁ BYSTRICA 4792 ČUNOVO 768 JAROVCE 2108 PETRŽALKA 36090 RUSOVCE 1864 POROVNANIE POČTU SIM KARIET POČAS STREDY A SOBOTY POROVNANIE POČTU SIM KARIET S DENNOU A NOČNOU LOKALIZÁCIOU POČAS PRACOVNÉHO DŇA SIM karty s nočnou lokalizáciou mimo Bratislavy začínajú prichádzať do mesta SIM karty s nočnou lokalizáciou v Bratislave odchádzajú najčastejší výskyt SIM-karty v čase 09:00 – 14:59 v bunke mobilnej siete počas 6-dňového pozorovania Výstupy boli spracované na základe 14 dňovej vzorky dát z roku 2018 a zachytávajú bežné priestorové správanie počas roka. najčastejší výskyt SIM-karty v čase 23:00 – 05:59 v bunke mobilnej siete počas 10-dňového pozorovania © 2019 Market Locator SK s.r.o.

×