Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับ Mini เล่มที่ 11

1,327 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับ Mini เล่มที่ 11

 1. 1. แด่ ......................................................................................................... .........................................................................................................จาก ..............................................................................1
 2. 2. 2
 3. 3. เรื่องแปลกแต่จริง ผู้หญิงต้องซื้อบุญคือเพื่อนซี้ รักนี้สีอะไร อย่างงี้ บาปมั้ย เป็นฉะนี้...เพราะไฉนชีวิตออกแบบได้ ความใช่-ความเชื่อ เมื่อกรรมให้เกิด บวชเถิดสร้างบุญญารู้ไว้...ใช่ว่า เคลียร์ปัญหาครอบครัว๑๒ เล่ม ๑๒ รสเล่ม ๑๑ที่นี่มีค�ำตอบฉบับ mini3
 4. 4. รู้ ไหมจ๊ะเรื่องธรรมะต้องเรียนไว้ไว้ ในหัวมิต้องหามติดตามตนใช่ สิ้นเปลืองเงินตราหรือแรงเรี่ยวว่า แล้วก็โปรดรีบพลิกหน้าต่อไปคำ�นำ�การมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนย่อมเป็นเหตุให้ตัดสินใจวางแผนและปฏิบัติผิดพลาด แต่ความเข้าใจเรื่องราวกฎ-แห่งกรรมที่คลาดเคลื่อนยิ่งร้ายกว่านั้น อาจท�ำให้ด�ำเนินชีวิตทั้งชีวิตผิดและต้องเสียเวลาไปอาจจะมากกว่าหนึ่งชั่วชีวิตของใครคนหนึ่งจะแก้ไข เรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเหตุผลที่เชื่อมโยงทุกศาสตร์ ทุกนิยามของโลกและจักรวาลนี้เข้าด้วยกัน จึงเป็นสิ่งที่เราไม่น่าพลาดที่จะเรียนรู้ค�ำตอบของหลากปัญหาในเรื่องที่เราอาจจะเคยสงสัยถูกรวบรวมลงในหนังสือเล่มนี้4
 5. 5. เมื่อถึงคราวจำ�เป็นใช้ไม่ขัดสนเช่นใส่บ่าแบกขนหรืออย่างไรชั่วครู่เดียวเปี่ยมคุณค่านับมิได้ด้วยหัวใจสว่างไสวใคร่รู้พลันต่อเล่ม ๑๒หนังสือ “ที่นี่มีค�ำตอบ ฉบับ mini” เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของทางผู้จัดท�ำ ที่ประสงค์จะเรียบเรียงธรรมะโอวาทจากคุณครูไม่ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎแห่งกรรมให้เป็นเล่มเล็กๆ ที่พกพาง่าย เปิดอ่านง่าย นอกจากจะไว้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้ว ยังเหมาะส�ำหรับเป็นของขวัญแด่คนที่คุณรัก ชุดนี้มีทั้งหมด ๑๒ เล่ม ไม่ว่าจะเริ่มต้นอ่านเล่มไหนก็ตาม จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตได้มากขึ้นอย่างแน่นอน กองวิชาการ ๐๑ ส�ำนักองค์ประธาน5
 6. 6. 6 ที่นี่มีค�ำตอบสารบัญ๑ ชื่อนั้นส�ำคัญไฉน ๑๒๒ แผ่นดินไหว ๑๓๓ การขอขมาพระรัตนตรัย ๑๔๔ การบูชาพระธาตุ ๑๖๕ ต้นโพธิ์ ไม้แห่งการตรัสรู้ ๑๗๖ สัตว์สื่อสารกันอย่างไร ๒๐๗ ภัยมืดจากสัตว์เลี้ยง ๒๓๘ สายตาสั้น ๒๕๙ เหตุแห่งสีผิว ๒๖๑๐ ภัยผู้ค�้ำประกัน ๒๘๑๑ ศิลปะป้องกันตัว ๓๐6
 7. 7. 7mini๑๒ อนันตริยกรรม ๓๓๑๓ กรรมสูบบุหรี่ ๓๖๑๔ เบี้ยวหนี้ / ท�ำบุญไม่ถึงเป้า ๓๙๑๕ หนี้ข้ามชาติ ๑ ๔๒๑๖ หนี้ข้ามชาติ ๒ ๔๖๑๗ วัตถุทานไม่บริสุทธิ์ ๔๘๑๘ คนขี้น้อยใจ ๕๒๑๙ เถียงพ่อแม่ ๕๓๒๐ ขาไพ่ ๕๔๒๑ เล่นหุ้นเก็งก�ำไร ๕๖๒๒ ท�ำอะไรก็ไม่ส�ำเร็จ ๕๘7
 8. 8. 8 ที่นี่มีค�ำตอบ๒๓ ดื่มเบียร์วันละขวด ๖๑๒๔ ถูกคนนินทา ๖๒๒๕ ฆ่าตัวตาย ๖๔๒๖ เจ้ามือหวย ๖๖๒๗ เชียร์มวย ๖๗๒๘ รวยเพราะเลี้ยงไก่ ๖๙๒๙ วัดก็เข้า เจ้าก็ไหว้ ๗๓๓๐ โฆษณาขายเหล้า ๗๖๓๑ ทุนหาย ก�ำไรหด ๗๘๓๒ หลับตื้น ตื่นง่าย ๘๐๓๓ คนวงการบันเทิง ๘๑8
 9. 9. 9mini๓๔ ติดอ่าง ๘๔๓๕ ต่างกันที่เป้าหมาย ๘๖๓๖ ชอบงานท้าทาย ๘๘๓๗ คู่แข่งคู่ค้า ๙๑๓๘ นักมายากล ๙๔๓๙ ปริญญาเกม ๙๖๔๐ ตายเวลาไหนจึงเหลือสมบัติมาก ๙๘๔๑ ขาดมุทิตาจิต ๑๐๐๔๒ ห้ามคนท�ำบุญ ๑๐๓๔๓ ขอยืม ขอลืม ๑๐๖๔๔ พระของขวัญวัดปากน�้ำรุ่น ๑ ๑๐๘9
 10. 10. ที่นี่มีค�ำตอบฉบับ mini10
 11. 11. เล่ม ๑๑รู้ไว้...ใช่ว่า“สิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนว่ายอยู่ในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมใครเชื่อเหตุผล คนนั้นเชื่อกฎแห่งกรรม”คุณครูไม่ใหญ่11
 12. 12. 12 ที่นี่มีค�ำตอบ๑ ชื่อนั้นสÓคัญไฉนชื่อของเรามีผลต่อชีวิตไหมคะ การที่คุณพ่อเปลี่ยนชื่อมีผลต่อชีวิตปัจจุบันและหลังการตายไหม บัญชีบุญบัญชีบาปจะเป็นอย่างไร เวลาท�ำบุญใช้ชื่อเก่ากับชื่อที่เปลี่ยนใหม่มีผลอย่างไรบ้างคะคุณครูไม่ใหญ่ชื่อของเราไม่มีผลต่อชีวิตเหมือนการกระท�ำ การที่พ่อเปลี่ยนชื่อ ไม่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบันและชีวิตหลังความตายการกระท�ำขึ้นอยู่กับบุญและบาปเท่านั้นที่มีผล การที่ลูกเจาะจงจะใช้ชื่อเก่าหรือชื่อใหม่ก็ได้ทั้งนั้นส�ำคัญที่เจตนาในการอุทิศบุญไปให้๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗12
 13. 13. 13mini๒ แผ่นดินไหวประเทศญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวบ่อยมาก บางครั้งไหวรุนแรงจนท�ำให้คนตายครั้งละเป็นแสน ชาวญี่ปุ่นไปท�ำกรรมอะไรมา ถึงต้องมาอยู่ในประเทศที่มีแผ่นดินไหวคะคุณครูไม่ใหญ่ประเทศญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวบ่อยมากนั้น ก็เป็นเรื่องกรรมปาณาติบาตส่วนตัวของแต่ละคนที่เคยฆ่าสัตว์บ้าง ฆ่ามนุษย์บ้าง ต่างกรรมต่างวาระ ดึงดูดให้มารวมกัน ณ สถานที่เกิดเหตุจนตายเป็นแสนคนจ้ะส่วนบางคนบางที่ไม่ถึงตาย แค่ได้รับบาดเจ็บบ้าง ก็เป็นเรื่องของกรรมหนักกรรมเบาที่ไม่เท่ากัน๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙13
 14. 14. 14 ที่นี่มีค�ำตอบ๓ การขอขมาพระรัตนตรัยการขอขมาพระรัตนตรัยที่หลวงพ่อน�ำสวดก่อนการนั่งสมาธิกับการขอขมาพระภิกษุแบบเฉพาะเจาะจงนั้น มีอานิสงส์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับคุณครูไม่ใหญ่ถ้ามีเจตนาเคยล่วงเกินภิกษุรูปใดก็ควรจะไปขอขมาท่านรูปนั้นเป็นการส่วนตัว แต่ถ้าไม่มีเจตนาและไม่รู้ว่าล่วงเกินท่านหรือเปล่าก็ให้ไปขอขมาพระรัตนตรัยแทนจ้ะการขอขมาพระรัตนตรัย อุปมาเหมือนยาครอบจักรวาลเป็นการขอขมาแบบรวมๆก็มีผลท�ำให้วิบากกรรมเบาบางแต่ยังไม่หมดวันใดที่เรารู้ตัวว่าได้ล่วงเกินภิกษุรูปใดแล้วให้รีบไปขอขมากับรูปนั้นก็จะท�ำให้วิบากกรรม14
 15. 15. 15miniนั้นหมด แต่ถ้าไม่รู้ก็ให้ขอขมาพระรัตนตรัยคลุมๆ ไปก่อนแต่พอรู้ในภายหลังจึงขอขมาแบบเฉพาะเจาะจง๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘15
 16. 16. 16 ที่นี่มีค�ำตอบ๔ การบูชาพระธาตุลูกมีพระธาตุอยู่ ๓ องค์ แต่ท่านเสด็จมาเพิ่มอีกเป็น ๙ องค์ เมื่อลูกน�ำมาลอยน�้ำพระธาตุแต่ละองค์ก็จะดึงดูดเข้าหากัน แล้วหมุนเวียนเป็นวงกลมเร็วๆ รอบขันน�้ำอย่างน่าอัศจรรย์ ท�ำไมพระธาตุถึงแสดงปาฏิหาริย์เพิ่มขึ้นมาได้ พระธาตุมีกายสิทธิ์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่หรือไม่คะคุณครูไม่ใหญ่พระธาตุแสดงปาฏิหาริย์เพิ่มขึ้นมาได้เพราะท่านเสด็จมาเองบ้าง หรือแตกตัวออกเองด้วยพุทธานุภาพบ้าง รวมทั้งจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นพระธาตุไม่มีกายสิทธิ์ แต่จะมีเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิคอยรักษาอยู่๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙16
 17. 17. 17mini๕ ต้นโพธิ์ ไม้แห่งการตรัสรู้คุณอามีที่ดินอยู่หลายแปลง อยู่มาวันหนึ่งคุณอาต้องการปรับที่ดิน จึงได้ตัดต้นโพธิ์ทิ้งจนเหลือแต่ตอ แต่ต้นโพธิ์ไม่ยอมตายกลับแตกใบขึ้นมาใหม่ คุณอาก็เลยเผาต้นโพธิ์ทิ้งต่อมาท่านล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว ชาวบ้านต่างพากันโจษจันว่า สาเหตุที่ท�ำให้คุณอาล้มป่วยจนเสียชีวิตเพราะเผาต้นโพธิ์ทิ้ง คุณอาตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้ไหมคะต้นโพธิ์ทุกต้นมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหรือไม่ หากมีความจ�ำเป็นต้องตัดโค่นต้นโพธิ์ควรท�ำอย่างไร เหตุใดการบูชาพระพุทธ-องค์ผ่านต้นโพธิ์จึงได้บุญมาก แล้วหากบูชาผ่านต้นไม้ตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ จะได้บุญเหมือนกันหรือไม่17
 18. 18. 18 ที่นี่มีค�ำตอบคุณครูไม่ใหญ่คุณอาป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเพราะกรรมในอดีตที่เป็นผู้ดูแลบ้านส่วยเพื่อเก็บเงินส่งหลวง แต่ได้ยักยอกเงินส่วยเอาไว้กรรมนี้ตามมาส่งผลคุณอาตายแล้วก็ไปเป็นภุมมเทวาระดับล่าง เฝ้าที่ดินของตนที่มีอยู่หลายแห่ง เพราะก่อนตายใจยังห่วงสมบัติพัสถานอยู่ ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นมาบ้าง แต่ยังวนเวียนห่วงสมบัติ บวกกับกรรมที่เผาต้นโพธิ์ท�ำให้ต้องไปเฝ้าพื้นที่บริเวณต้นโพธิ์นั่นแหละหากจ�ำเป็นจะต้องปรับพื้นที่ที่มีต้นโพธิ์อยู่ในที่ดินของเราสิ่งที่ควรท�ำคือให้ตัดแต่งกิ่งแล้วขุดล้อมย้ายต้นโพธิ์ แล้วก็หาที่ที่เหมาะสมปลูกกันใหม่ ไม่ควรเผาทิ้ง18
 19. 19. 19miniต้นไม้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไร เรียกว่า “ต้นโพธิ์”ทั้งสิ้น ล้วนสามารถยังจิตให้เกิดกุศลธรรมได้เหมือนกันหมด เพราะใครเห็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ธรรม ใจก็จะเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าและธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ จะเป็นทางมาแห่งบุญและดวงปัญญาของตน๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘19
 20. 20. 20 ที่นี่มีค�ำตอบ๖ สัตว์สื่อสารกันอย่างไรผมช่วยงานแปลสื่อธรรมะภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นการแปลเพื่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ผมสงสัยว่าสัตว์กับสัตว์สื่อสารกันอย่างไร เช่นสัตว์สายพันธุ์เดียวกันในสิ่งแวดล้อมประเทศเดียวกัน เช่น ม้าไทยคุยกับม้าไทยสัตว์สายพันธุ์เดียวกัน แต่อยู่คนละประเทศ เช่น ม้าไทยคุยกับม้าต่างประเทศสัตว์ต่างสายพันธุ์คุยกัน เช่น ช้างคุยกับยีราฟและในยุคนี้ หากมนุษย์ต้องการสื่อสารกับสัตว์ ต้องพูดภาษาสัตว์หรือภาษาคนครับ20
 21. 21. 21miniคุณครูไม่ใหญ่สัตว์สื่อสารกันโดยภาษาสัตว์ที่ไม่ซับซ้อนเหมือนมนุษย์ เช่น ตุ๊กแก ทั้งชาติมันก็ร้องของมันอยู่ค�ำเดียวว่า “ตุ๊กแก” แต่สื่อสารเข้าใจกันได้ โดยการส่งอารมณ์และความรู้สึกผ่านไปทางเสียง ซึ่งท�ำให้อีกตัวหนึ่งรับรู้ และเข้าใจความหมายนั้นได้สัตว์สายพันธุ์เดียวกันในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน เช่น ม้าไทยคุยกับม้าไทย ก็ใช้วิธีการดังที่ได้กล่าวมาสัตว์สายพันธุ์เดียวกันแต่อยู่คนละประเทศเช่นม้าไทยคุยกับม้าต่างประเทศก็ใช้วิธีการเหมือนกัน ต่างแต่ว่าต้องมาเรียนรู้ส�ำเนียงกันใหม่ เช่น ม้าไทย ถ้าควบแล้วร้องว่า “ยอๆ” มันแปลว่า หยุด แต่ม้าฝรั่ง ยอๆนึกว่า “เย้วๆ” ยิ่งควบจี๋ไปอีก เพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรียนรู้ส�ำเนียงซึ่งกันและกัน แต่จะง่าย21
 22. 22. 22 ที่นี่มีค�ำตอบกว่าการสื่อสารของมนุษย์กับมนุษย์สัตว์สายพันธุ์ต่างกัน เช่น ช้างกับยีราฟก็สามารถสื่อสารกันได้ในท�ำนองเดียวกันแต่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากขึ้นกว่าสัตว์ชนิดเดียวกันในยุคนี้ ถ้าคนจะสื่อสารกับสัตว์ก็ใช้ได้ทั้งสองภาษา ภาษาคนก็ได้ เช่น ถ้าเรียกแมวก็ “เมี้ยวๆ” หรือแมวต่างประเทศก็ “คิตตี้ๆ”โดยต่างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนคุ้นเคยและเข้าใจว่าจะสื่อความหมายกันอย่างไร แต่ก็ไม่ลึกซึ้งเหมือนมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์แม้ภาษาเดียวกันยังพูดไม่ค่อยรู้ภาษาเลย แต่สัตว์เขาจะสื่อสารกันง่ายๆ แต่ก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙22
 23. 23. 23mini๗ ภัยมืดจากสัตว์เลี้ยงบุพกรรมใดภรรยาของผมป่วยเป็นเส้นอักเสบ ท�ำให้นั่งสมาธิได้ไม่นาน จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับคุณครูไม่ใหญ่ภรรยาเส้นอักเสบ จนท�ำให้นั่งสมาธินานๆ ไม่ได้ เพราะกรรมทุบตีสัตว์เลี้ยงเพื่อสั่งสอนบ้าง เพื่อระบายอารมณ์ใส่สัตว์เลี้ยงบ้างมาส่งผลเห็นไหมจ๊ะว่า เราจะไปคิดว่าเราเลี้ยงมัน ให้อาหารมัน เราจะตีมันหรือระบายอารมณ์กับมัน จะสอนให้มันท�ำโน่นท�ำนี่ก็ได้มันต้องเชื่อฟังเราอย่างเดียว ซึ่งไม่น่าจะมีวิบากกรรม แต่วิบากกรรมไม่มีเว้น ไม่ว่าจะท�ำกับคนหรือสัตว์23
 24. 24. 24 ที่นี่มีค�ำตอบวิธีแก้ไขให้นึกถึงบุญทุกบุญด้วยใจใสๆ ดื่มน�้ำเยอะๆ ออกก�ำลังกาย และหมั่นอธิษฐานจิตทุกวันให้โรคหาย เดี๋ยวก็จะเจอหมอดียาดีมารักษา หรือไม่ก็หายเองจ้ะ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘24
 25. 25. 25mini๘ สายตาสั้นเป็นเพราะบุพกรรมใด ที่ท�ำให้ลูกและสามีสายตาสั้นทั้งคู่คะคุณครูไม่ใหญ่ลูกและสามีสายตาสั้นทั้งคู่ เพราะวจีกรรมในอดีตที่เคยไปล้อเลียน เรื่องมีอยู่ว่าลูกและสามีในชาตินั้นก็เป็นสามีภรรยากันเหมือนในชาตินี้ มีอาชีพค้าขาย ต่อมามีร้านข้างๆ มาเปิดขายสินค้าชนิดเดียวกันแข่งกับตนเอง โดยเจ้าของร้านนั้นเขาใส่แว่น ลูกทั้งสองก็มักพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยในการใส่แว่นของเขาเรียกว่า ไอ้แว่นบ้าง ไอ้โน่นไอ้นี่บ้าง กรรมนี้มาส่งผลจ้ะ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘25
 26. 26. 26 ที่นี่มีค�ำตอบ๙ เหตุแห่งสีผิวผิวพรรณของมนุษย์แบ่งออกคร่าวๆเป็น ๓ ประเภท คือ ผิวขาวแบบฝรั่ง ผิวเหลืองแบบคนเอเชีย และผิวด�ำแบบชาวแอฟริกันความแตกต่างเหล่านี้เกิดจากบุพกรรมอะไรเป็นหลักสีผิวทั้ง ๓ สี มีผลอะไรต่อนิสัยมักโกรธของมนุษย์หรือเปล่า คนผิวขาว ผิวเหลืองมักโกรธน้อยกว่าคนผิวด�ำไหมคะคุณครูไม่ใหญ่ผิวพรรณของมนุษย์แบ่งออกเป็น ๓ประเภทดังกล่าว ก็ขึ้นอยู่กับเหตุหลายอย่างคือ กรรม จิต อุตุ (อากาศ) อาหาร ภาวะแวดล้อม เป็นต้น26
 27. 27. 27miniส่วนที่เกี่ยวกับกรรม ก็มีกรรมดี เช่นให้อาหาร ให้เสื้อผ้า ก็จะท�ำให้มีผิวพรรณวรรณะละเอียดประณีต เป็นต้น ส่วนกรรมที่เป็นอกุศล เช่น วจีกรรมไปล้อเลียน ด่าว่าด้วยค�ำหยาบ หรือมักโกรธ เป็นต้นคนผิวด�ำแบบชาวแอฟริกัน มักจะมีพื้นฐานกรรมมักโกรธมากกว่าคนที่มีผิวสีขาวหรือสีเหลือง๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙27
 28. 28. 28 ที่นี่มีค�ำตอบ๑๐ ภัยผู้ค�้ำประกันพี่ชายเป็นคนใจดี รักพ่อแม่และน้องๆตั้งใจท�ำงานหาเงินช่วยแม่ส่งให้น้องๆ เรียนเป็นคนขี้สงสาร เห็นใจคน รักเพื่อน แม้เพื่อนคนไหนที่ไม่มีใครคบ พี่ชายก็จะคบด้วย เป็นคนที่ประหยัดกับตัวเอง แต่ชอบช่วยเหลือคนอื่น เพราะอุปนิสัยนี้จึงท�ำให้พี่ชายถูกเพื่อนขอให้ช่วยค�้ำประกันให้ เสร็จแล้วเขาก็หนีไปพี่ชายเลยต้องมารับผิดชอบแทน ถูกฟ้องร้องถึงขั้นล้มละลาย คดียังค้างอยู่จนปัจจุบันนี้เพราะวิบากกรรมใดท�ำให้พี่ชายต้องมาเสียทีเพื่อน จนถูกด�ำเนินคดีถูกฟ้องล้มละลายยืดเยื้อมาถึงปัจจุบันนี้คะ28
 29. 29. 29miniคุณครูไม่ใหญ่พี่ชายเป็นคนดีแสนดี แต่ต้องมาเสียทีเพื่อนจนถูกด�ำเนินคดีฟ้องล้มละลายยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน เพราะกรรมในอดีตก็ได้เคยไปขอยืมเงินเขาแล้วไม่คืน โดยให้เพื่อนไปกู้เงินแทนตัวจากผู้อื่น แล้วตัวเองก็ไม่ยอมใช้คืน จนกระทั่งเพื่อนต้องไปรับผิดชอบแทนกรรมนี้มาส่งผล ไม่สมกับกรรมดีในปัจจุบันแต่สมกับกรรมดังกล่าวในอดีตที่ได้ท�ำ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐29
 30. 30. 30 ที่นี่มีค�ำตอบ๑๑ ศิลปะป้องกันตัวผมเคยฝึกเทควันโดจนสอบได้สายเหลืองมาก่อน แต่พอเข้าวัดแล้วก็เลิกฝึกเพราะยิ่งฝึกไปใจนักเลงก็เริ่มก่อตัวมากขึ้นจึงอยากกราบเรียนถามว่า ผู้ที่ชอบฝึกศิลปะการป้องกันตัวเพื่อสุขภาพหรือเพื่อการแข่งขัน ตลอดจนเจ้าของธุรกิจศิลปะป้องกันตัวซึ่งก�ำลังเปิดสอนเยาวชนอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน จะมีวิบากกรรมอย่างไรครับคุณครูไม่ใหญ่การฝึกศิลปะป้องกันตัวเพื่อสุขภาพก็ไม่เป็นไรจ้ะ แต่ถ้าฝึกเพื่อแข่งขันหรือเพื่อเอาชนะกัน ใจของผู้เข้าแข่งจะผสมไปด้วยโทสะที่จะท�ำร้ายคู่ต่อสู้ ก็จะเป็นทางมาแห่งความเศร้าหมองของจิต และยิ่งฝึกใจจะเริ่มเป็น30
 31. 31. 31miniนักเลงมากขึ้น ใจก็จะยิ่งเศร้าหมองมากขึ้นฝึกพวกนี้แล้วจะท�ำให้มีความมั่นใจในตัวเองสูง เวลามีปัญหาจะไม่ค่อยหนี จะลุยอย่างเดียว คล้ายๆ ไม่โดนอัดนอนไม่หลับให้เขาต่อยๆ นวดๆ บ้างจะได้หายเมื่อยแล้วพวกนี้จะมีสายตาเย็นชาเหมือนพระเอกหนังก�ำลังภายใน พอเรียกขวับก็ฉากออกเลยคล้ายๆ เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาฝ่ายผู้ประกอบการก็เช่นเดียวกัน ถ้าตั้งใจให้เขาฝึกเพื่อสุขภาพก็ไม่มีปัญหา หรือฝึกป้องกันตัวก็ไม่มีปัญหาอีกเหมือนกัน แต่มักจะเลยเถิดไปเป็นนักเลงเพราะความมั่นใจในตัวเอง แล้วก็อยากจะรู้ว่าเราถึงขั้นไหนแล้วนะทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเจตนา ถ้ามีเจตนาที่จะท�ำร้ายหรือเป็นนักเลง จะมีวิบากกรรมท�ำให้ตัวเองมีโรคมาก เจ็บโน่นป่วยนี่บ่อยๆ ถ้า31
 32. 32. 32 ที่นี่มีค�ำตอบท�ำร้ายเขาจนกระทบกระเทือนมากเพียงไรจะมีผลตอบกลับสนองกลับมาเพียงนั้นถ้าสั่งสมโทสะมากๆ แม้ไม่ได้ท�ำร้ายใครก็จะน�ำไปเกิดเป็นยักษ์ได้จ้ะ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘32
 33. 33. 33mini๑๒ อนันตริยกรรมเมื่อไม่นานนี้ มีเหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นกับลูก เรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งขณะที่คุณยายซึ่งลูกรักท่านเหมือนคุณแม่ ท่านก�ำลังกวาดใบไม้อยู่ คุณลุงซึ่งเป็นลูกชายคนที่สามของคุณยาย ได้ขับรถกลับมาที่บ้านเพื่อมาเอาของ ขณะถอยหลังรถปิกอัพด้วยความเร็วกว่าปกติเพราะรีบมาก และประกอบกับคุณยายเป็นคนร่างเล็ก จึงท�ำให้คุณลุงมองไม่เห็น ได้ถอยรถมาชนคุณยาย ลูกๆ หลานๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์รีบพาคุณยายไปส่งโรงพยาบาล แต่เนื่องจากคุณยายอายุมากแล้ว และเป็นการชนที่ค่อนข้างแรง จึงท�ำให้คุณยายเสียชีวิตในเวลาต่อมา รวมอายุได้ ๘๗ ปีคุณลุงกับคุณยายมีวิบากกรรมร่วมกันมาอย่างไร เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นอนันตริย-กรรมหรือไม่ คุณลุงจะได้รับผลกรรมที่เป็น33
 34. 34. 34 ที่นี่มีค�ำตอบเหตุให้คุณแม่แท้ๆของตัวเองเสียชีวิตนี้หรือไม่จะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรและอนันตริย-กรรมที่มีเจตนากับไม่มีเจตนาให้ผลแตกต่างกันอย่างไรคะคุณครูไม่ใหญ่คุณยายถูกลูกแท้ๆ ถอยรถมาชนตายเพราะกรรมในอดีต คุณยายเกิดในสังคมเกษตรกรรม ได้ฆ่าวัวแก่ที่ใช้ไถนามานานตั้งแต่มันหนุ่ม พอมันแก่ ใช้งานไม่ได้แล้วก็เอามาฆ่ากินเป็นอาหาร กรรมนี้มาส่งผลวัวแก่ตัวนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นลูกของยายวิบากกรรมดังกล่าว บันดาลให้ถอยรถมาชนคุณยายจนเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ไม่ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมเพราะไม่มีเจตนาที่จะฆ่าแม่ แต่เป็นเพราะกรรมเก่าบันดาลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ลุงก็34
 35. 35. 35miniจะมีวิบากกรรม คือ จะเจออย่างนี้บ้างในชาติใดชาติหนึ่งวิธีแก้ไขก็ให้ลุงสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆ ทั้งทาน ศีล ภาวนา แล้วอุทิศบุญกุศลไปให้ท่านบ่อยๆถ้ามีเจตนาที่จะฆ่าพ่อแม่ หรือมีเจตนาฆ่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อแม่ก็ตาม อย่างนี้ถือว่าเป็นอนันตริยกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ไปมหานรกสมมติว่า พ่อแม่คลอดลูกออกมาแล้วแยกกันไปคนละทิศละทาง ลูกถูกคนอื่นเลี้ยงแล้วเกิดไปคบคนพาล เป็นโจรไปปล้น แล้วไปฆ่าคนตาย บังเอิญคนๆ นั้น เป็นบิดาหรือมารดาของตน อย่างนี้ถือเป็นอนันตริยกรรม๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙35
 36. 36. 36 ที่นี่มีค�ำตอบ๑๓ กรรมสูบบุหรี่คุณปู่ไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่มาตั้งแต่หนุ่มๆ จนกระทั่งชรา พอปู่ชราลงนิ้วเท้าทั้ง๑๐ นิ้วของท่าน ก็ถูกเชื้อโรคกัดกินไปเรื่อยๆจนนิ้วกุดด้วนเกือบทุกนิ้ว เส้นประสาทก็เสียไปด้วย ท�ำให้ปู่เหยียดขางอขาด้วยความยากล�ำบาก ไม่สามารถยืนด้วยตัวเองได้ แล้วก็เดินไม่ได้ในเวลาต่อมา จึงได้แต่ถัดอยู่กับบ้าน พอนิ้วเริ่มกุด คุณปู่ก็เลิกสูบบุหรี่ เพราะคุณหมอบอกว่าสาเหตุที่นิ้วกุดมาจากการสูบบุหรี่ ปู่เป็นเช่นนี้อยู่หลายปีและเสียชีวิตลงด้วยโรคชรา อายุได้ ๗๐ กว่าปีกรรมใดท�ำให้คุณปู่ป่วยเป็นโรคนิ้วเท้ากุดจนด้วนเกือบทุกนิ้ว คุณปู่คุณย่าตายแล้วไปไหน ได้รับบุญที่อุทิศให้หรือไม่36
 37. 37. 37miniคุณครูไม่ใหญ่คุณปู่เป็นโรคนิ้วเท้ากุดเพราะกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบัน ที่คุณหมอท่านพูดก็ถูกต้องบวกกับกรรมในอดีตที่เคยฆ่าสัตว์ท�ำอาหารและเคยใส่รองเท้าสกปรกเข้าไปในอุโบสถด้วยความไม่เคารพ หลายๆ กรรมดังกล่าวมารวมส่งผลปู่ตายแล้วก็ไปยมโลกของมหานรกขุม๕ ยมโลกนี่เป็นของกลางนะ ทุกคน ทุกชาติทุกศาสนา ทุกเผ่าพันธุ์ ถ้าท�ำอย่างนี้กรรมก็ต้องไปตรงนี้ ไม่มีใครไปช่วย ต้องเอาบุญช่วยตอนนี้ก�ำลังถูกหมกอยู่ในหลุมขี้เถ้าร้อน ด้วยกรรมสูบบุหรี่ในปัจจุบัน ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้ว ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะย่าตายแล้วก็ไปเป็นภุมมเทวาระดับธรรมดาอยู่ในหมู่บ้านภุมมเทวาแห่งหนึ่งมีความเป็นอยู่ไม่ค่อยสบายนัก เพราะท่าน37
 38. 38. 38 ที่นี่มีค�ำตอบไม่ค่อยได้ท�ำทาน ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่ง แต่ยังไม่มากนักเราจะเห็นได้ว่า พอถึงตรงนั้นก็ตัวใครตัวมัน ใครท�ำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นสั่งสมบุญไว้เถิดประเสริฐนักเราต้องช่วยตัวเอง นี่เป็นความจริงแท้จะหวังให้ใครช่วยนั่นพึงอย่า อย่าประมาทอย่าเสี่ยงเลยจ้ะ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘38
 39. 39. 39mini๑๔ เบี้ยวหนี้ / ท�ำบุญไม่ถึงเป้าคุณแม่บุญธรรมของสามีเป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่ง รู้จักเก็บเงิน เมื่อมีเงินพอสมควร ก็มาท�ำอาชีพเสริมโดยปล่อยเงินกู้จนเป็นที่รู้จักของคนในละแวกนั้น ใครเดือดร้อนเรื่องเงินก็จะมาหาท่าน ซึ่งมีเพียงคุณแม่บุญธรรมเท่านั้นที่รู้ว่าใครกู้เงินไปบ้างกู้เงินไปเท่าไร ท่านจะคอยดูคอยตามเก็บ จนท�ำให้ครอบครัวสบายขึ้นและเป็นที่พึ่งให้กับญาติพี่น้องครั้นพอแม่บุญธรรมอายุ ๖๗ ปี ท่านล้มป่วยมีอาการไอและอาเจียนเป็นเลือด และเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังจากท่านเสียชีวิตฐานะทางการเงินของครอบครัวก็ไม่ดีเหมือนเดิม ลูกหนี้ที่เคยกู้เงินจากแม่บุญธรรมก็ไม่น�ำมาคืนและหายไปเลย ซึ่งพ่อบุญธรรมไม่รู้เลยว่าใครกู้เงินไปบ้าง39
 40. 40. 40 ที่นี่มีค�ำตอบร้านตัดผมซึ่งเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น ๒ ห้องที่เช่าที่ดินวัดอยู่ ทางวัดได้ขอให้เราเปลี่ยนไปอยู่บ้านใหม่เป็นบ้านปูน ๒ ชั้น แต่ให้ที่ดินเหลือเพียงห้องเดียว และบ้านใหม่นี้จะตกเป็นของวัดในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ซึ่งปัจจุบันนี้บ้านใหม่ที่เปิดเป็นร้านตัดผมก็ตกเป็นของวัดไปแล้ว แต่สามีของลูกได้เช่าร้านตัดผมจากทางวัดเพื่อมาท�ำมาหากินต่อจนถึงทุกวันนี้หลังจากที่แม่บุญธรรมของสามีเสียชีวิตแล้ว ท�ำไมครอบครัวจึงต้องสูญเสียเงินกู้ไปไม่มีใครน�ำเงินมาใช้หนี้ และบุพกรรมใดจึงต้องถูกย้ายที่อยู่จากบ้าน ๒ ห้อง มาเหลือห้องเดียว และต้องมาเช่าบ้านซึ่งตกเป็นสมบัติของวัดคะ40
 41. 41. 41miniคุณครูไม่ใหญ่เมื่อแม่บุญธรรมเสียชีวิตแล้ว ครอบครัวก็ต้องสูญเสียเงินกู้ไป ไม่มีใครเอาเงินมาใช้หนี้เพราะเศษกรรมในอดีตที่เคยเบี้ยวหนี้ โดยได้เคยไปเป็นหนี้เขาไว้ เมื่อเจ้าหนี้ตายก็เบี้ยวหนี้ไปเฉยๆ ไม่น�ำเงินไปใช้หนี้ให้ลูกหลานเขาวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะจากที่เคยอยู่ ๒ ห้อง มาอยู่ห้องเดียวและต้องมาเช่าบ้านซึ่งตกเป็นสมบัติของวัดเพราะก�ำลังทานบารมีในอดีตหย่อนลง อีกทั้งในอดีตเวลารับปากว่าจะท�ำบุญเต็มที่ แต่เมื่อถึงเวลาท�ำจริงก็ลดลงครึ่งหนึ่งมาส่งผลอยากท�ำบุญ ๑๐๐ แต่พอท�ำจริงๆ ท�ำ ๕๐เวลาบุญมันหล่น จาก ๒ ห้อง ก็เหลือ ๑ ห้อง๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙41
 42. 42. 42 ที่นี่มีค�ำตอบ๑๕ หนี้ข้ามชาติ ๑โยมยายเป็นคนขยัน มีสมบัติมาก เป็นที่รักของลูกหลาน เมื่อลูกสาวคนเล็กของโยมยายมีสามี ด้วยความรักลูกสาวคนเล็กท่านจึงยกบ้านและที่ดินให้กับลูกสาวและลูกเขยและตัวเองก็หวังว่าจะได้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้กับลูกสาวไปจนแก่เฒ่าต่อมาลูกเขยเกิดความโลภคิดอยากจะได้สมบัติของโยมยาย จึงคิดฆ่าท่านหลายครั้ง โดยเวลาที่โยมยายนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปกับลูกเขย เขาก็จะแกล้งขับรถเร็วๆ เพื่อให้ท่านตกจากรถ แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ ต่อมาลูกเขยถูกลอบยิงเป็นอัมพาตลูกสาวคิดว่าโยมยายต้องเป็นคนวางแผนฆ่าสามีของตนแน่ แต่โยมยายก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลย แม้ว่าจะถูกลูกเขยพยายามฆ่าหลายๆ ครั้งก็ตาม42
 43. 43. 43miniการเป็นอัมพาตครั้งนี้ท�ำให้ลูกเขยต้องย้ายกลับไปอยู่บ้านเดิมของตนเพื่อพักรักษาตัว และลูกสาวคนเล็กของยายก็ย้ายตามสามีไปด้วย แต่เรื่องราวไม่ยุติเพียงเท่านั้น เพราะพ่อแม่ของลูกเขยเห็นลูกชายของตนตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ก็ปักใจเชื่อว่าโยมยายเป็นคนวางแผนยิงลูกของตนและเมื่อรู้ว่าโยมยายได้ยกบ้านและที่ดินทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกตนแล้วจึงไม่รอช้ารีบมาทวงบ้านและที่ดินคืนทั้งหมดและไม่ต้องการให้โยมยายอยู่ในบ้านหลังนี้อีกต่อไป จึงจ้างวานให้คนมารื้อบ้าน เมื่อบ้านถูกรื้อ โยมยายจึงจ�ำต้องย้ายมาอยู่กับลูกสาวคนโต แต่ท่านก็ยังแวะเวียนไปดูที่บ้านเดิมของท่านอยู่บ่อยๆ ท�ำให้คุณพ่อของลูกเขยไม่พอใจ จึงเอาเอกสารค�ำตัดสินจากศาลมาให้โยมยายดู เพื่อย�้ำว่าท่านหมดกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินผืนนี้แล้ว43
 44. 44. 44 ที่นี่มีค�ำตอบท�ำไมโยมยายถึงรักลูกสาวคนเล็กมากถึงกับยกบ้านและที่ดินให้กับลูกสาวและลูกเขย โยมยาย ลูกสาวคนเล็ก และลูกเขยเคยมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไร ถึงได้คิดจะฆ่าโยมยายเพื่อเอาสมบัติ ถ้ามีจะต้องแก้ไขอย่างไรครับคุณครูไม่ใหญ่โยมยายรักลูกสาวคนเล็กมาก ถึงกับยกที่ดินและบ้านให้ลูกสาวและลูกเขย เพราะในอดีตลูกสาวและลูกเขยได้เป็นเจ้าหนี้เก่าของยายเรื่องราวมีอยู่ว่า ชาตินั้นลูกสาวกับลูกเขยก็เป็นญาติกับยาย ยายได้ไปขอยืมเงินกับญาติสองสามีภรรยานี้มา โดยสองสามีภรรยามีอาชีพปล่อยเงินกู้ ต่อมายายไม่มี44
 45. 45. 45miniเงินไปใช้คืน จึงได้หลบหนีย้ายไปอยู่เมืองอื่นโดยที่ไม่ได้ใช้หนี้ จึงท�ำให้ลูกเขยผูกโกรธอาฆาต เมื่อมาถึงชาตินี้ ลูกเขยจึงคิดฆ่ายายด้วยวิบากกรรมและการผูกอาฆาตนั้นดังนั้นในชาตินี้ ยายจึงต้องมาใช้หนี้คืนด้วยการยกบ้านและที่ดินให้ลูกสาวและลูกเขย จะแก้ไขก็ให้ยายตัดวงจรเวร ด้วยการให้อภัย ให้อโหสิกรรม ให้ถือว่าใช้หนี้เก่าเขาไป แล้วก็ท�ำใจให้ใส อย่าไปติดใจ อย่าไปผูกพันอะไรเลยเห็นไหมจ๊ะว่า ท�ำอย่างไรได้อย่างนั้นบางทีชาตินั้น กรรมยังไม่ทันส่งผล เพราะมันต้องมีเวลาให้บาปท�ำงาน พอบาปได้ช่องก็เสียบเลย๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘45
 46. 46. 46 ที่นี่มีค�ำตอบ๑๖ หนี้ข้ามชาติ ๒เหตุใดท�ำให้โยมยายถูกขับออกจากบ้านของตัวเอง โยมน้าคิดอย่างไรจึงปล่อยให้คุณแม่แท้ๆ ของตัวเองเป็นอย่างนี้ ขณะนี้โยมน้าส�ำนึกผิดหรือยัง โยมน้าคงบาปมากผมจะช่วยโยมน้าได้อย่างไรครับคุณครูไม่ใหญ่ให้ลูกไปโปรดโยมน้าและโยมยาย ด้วยการแนะน�ำให้ทั้งสองอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน เพราะเหตุที่เกิดนั้นก็เป็นเพราะผูกเวรกันมา เป็นกรรมเก่าของโยมยาย แต่เป็นกรรมใหม่ของโยมน้า ไม่ได้แปลว่าน้าใช้ของเก่านะถือว่าน้าสร้างกรรมใหม่ วงจรของวิบากกรรมมันเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ชาติที่แล้วเธอท�ำอย่างนี้ชาตินี้ฉันลุยเธอแปลว่าลดไปชาติหนึ่งไม่ใช่นะ46
 47. 47. 47miniแต่ว่าไปเพิ่มชาติให้แก่คนท�ำ เป็นกรรมใหม่ของคนท�ำ ต้องศึกษาให้เข้าใจนะจ๊ะดังนั้น ถ้าอโหสิกรรมให้กันได้ก็จะตัดวงจรเวรโดยเฉพาะลูกสาวควรจะไปขออโหสิจากแม่ ให้น้ารีบไปขอระหว่างที่โยมยายยังมีชีวิตอยู่จ้ะ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘47
 48. 48. 48 ที่นี่มีค�ำตอบ๑๗ วัตถุทานไม่บริสุทธิ์คุณพ่อเป็นคนจีน สมัยเด็กท่านได้ไปเรียนหนังสือที่สิงคโปร์ หลังจบการศึกษาแล้ว ก็กลับมาสร้างฐานะด้วยสองมือเปล่าที่อินโดนีเซีย จนกระทั่งมีสวนยางจ�ำนวนมาก สามารถผลิตยางได้ในปริมาณที่มากพอส�ำหรับใช้งานทั้งอินโดนีเซีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีอ�ำนาจทางธุรกิจสูง ท�ำให้คุณพ่อเป็นผู้มีอ�ำนาจมากคุณพ่อชอบช่วยเหลือผู้อื่น เคยช่วยผู้ที่ถูกตัดสินจ�ำคุกมาแล้วหลายคน หากท่านออกหน้าช่วยใคร ผู้นั้นก็จะถูกปล่อยให้เป็นอิสระทันที แต่เมื่อรัฐบาลเก่าถูกโค่นล้มอินโดนีเซียเข้าสู่ยุคกีดกันชาวจีน ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปวันหนึ่งทางการสงสัยว่า คุณพ่อเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนเพื่อเป็นคอมมิวนิสต์48
 49. 49. 49miniคุณพ่อรอดมาได้อย่างหวุดหวิด แต่ทรัพย์สินก็ถูกรัฐบาลยึดไปหมดจึงต้องย้ายออกนอกประเทศไปอยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งตอนนั้นลูกมีอายุได้เพียง ๕ ขวบเท่านั้นบุพกรรมใดที่ท�ำให้หลังจากที่ลูกคลอดออกมาธุรกิจของคุณพ่อเจริญรุ่งเรือง แต่ท�ำไมภายหลังจึงถูกยึดทรัพย์สินไปหมดท�ำไมคุณพ่อจึงอายุสั้น ท่านมีคตินิมิตเป็นอย่างไร ตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากบอกหรือไม่ บุญที่ลูกได้ท�ำอุทิศให้ท่านได้รับไหมคะคุณครูไม่ใหญ่หลังจากลูกคลอดออกมา ธุรกิจของคุณพ่อก็เจริญรุ่งเรือง แต่ต่อมาภายหลังถูกยึดทรัพย์ไปหมด เพราะในอดีตลูกกับพ่อในชาตินั้นก็เป็นพ่อลูกกันเหมือนชาตินี้ ได้ร่วมบุญในการสร้างวัดแห่งหนึ่งด้วยทรัพย์ที่เกิด49
 50. 50. 50 ที่นี่มีค�ำตอบจากการไปยึดทรัพย์ผู้อื่น เพราะในชาตินั้นพ่อเป็นทหารได้ใช้ก�ำลังทหารไปยึดทรัพย์ของกลุ่มตรงกันข้ามที่แย่งชิงอ�ำนาจกัน และก็เอาทรัพย์นั้นมาท�ำบุญดังนั้นเมื่อบุญส่งผลก็ท�ำให้มีทรัพย์แต่ทรัพย์นั้นเจือวิบัติ เพราะว่าวัตถุทานไม่บริสุทธิ์ ทรัพย์ที่ได้จึงอยู่กับเราไม่นาน ก็ต้องมีเหตุให้ทรัพย์ล่มสลายไป เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า ท�ำไมวัตถุทานต้องบริสุทธิ์ ก็เพื่อไม่ต้องการให้มีวิบัติเจือ เวลาสมบัติเกิดขึ้นจะได้ไม่เสื่อมสลายไปด้วยประการใดๆ ก็ตามท่านอายุสั้นเพราะกรรมในอดีตที่จ้างวานฆ่าผู้ที่ขัดผลประโยชน์ทางการค้า และกรรมปัจจุบันที่ถล่มทลายสังขารร่างกายด้วยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่อย่างหนักมาส่งผล ตายแล้วด้วยคตินิมิตเศร้าหมอง จึงด�ำดิ่งไปมหานรกขุม ๕ ด้วยกรรมดื่มสุรา สูบบุหรี่ ก�ำลัง50
 51. 51. 51miniโดนนายนิรยบาลกรอกน�้ำกรดสีด�ำร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมาก ไม่อาจรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศให้ก็จะไปคอยอยู่ที่ยมโลก และไม่มีข้อความใดฝากมาจ้ะ ก็ให้ลูกอุทิศบุญไปให้เรื่อยๆ บุญจะไปคอยท่านอยู่ที่ยมโลก พ้นมหานรกมาเมื่อไรนั่นแหละจึงมารับตรงนี้ได้เราจะเห็นว่ากฎแห่งกรรมไม่เคยละเว้นใครแม้แต่คนเดียว ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นยาจกหรือมหาเศรษฐีต่างก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙51
 52. 52. 52 ที่นี่มีค�ำตอบ๑๘ คนขี้น้อยใจกรรมใดท�ำให้ลูกมีนิสัยขี้น้อยใจ คิดเล็กคิดน้อย อารมณ์ร้อน จะมีผลในการสร้างบารมีของลูกอย่างไร จะแก้ไขได้อย่างไรคะคุณครูไม่ใหญ่นิสัยขี้น้อยใจ ชอบคิดเล็กคิดน้อยอารมณ์ร้อน ก็จะมีผลต่อการสร้างบารมีของลูก คือ จะท�ำให้บุญหกบุญหล่น ได้บุญไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อบุญส่งผลก็จะได้สมบัติไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะได้ ดังนั้นเมื่อรู้แล้ว ก็ให้รีบแก้ไขด้วยการท�ำใจให้ใสๆ นั่งธรรมะให้เยอะๆ แผ่เมตตาให้มากๆ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐52
 53. 53. 53mini๑๙ เถียงพ่อแม่กรรมใดท�ำให้ลูกชายป่วยเป็นต่อมทอนซิลอักเสบ ตั้งแต่ ๒ ขวบ ต้องหาหมอทุกอาทิตย์ พออายุ ๕ ขวบ ก็ถูกผ่าตัดต่อมทอนซิลออกไปทั้งสองข้างคุณครูไม่ใหญ่ลูกชายป่วยเป็นทอนซิลอักเสบและถูกผ่าตัดต่อมทอนซิลออกไป เพราะชาติในอดีตก่อนมาบวชในช่วงวัยรุ่นมักจะเกเร เคยเถียงผู้ใหญ่ เถียงพ่อเถียงแม่บ่อยๆ วิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘53
 54. 54. 54 ที่นี่มีค�ำตอบ๒๐ ขาไพ่ท�ำไมคุณยายเพื่อนๆของคุณยายและคุณน้าของผมจึงชอบเล่นไพ่ เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไร และจะต้องท�ำอย่างไรจึงจะให้เขาเลิกเล่นไพ่ได้ครับคุณครูไม่ใหญ่คุณยาย เพื่อนของคุณยาย และคุณน้าชอบเล่นไพ่ แม้จะไม่ได้เล่นขนาดเป็นผีพนันหรือเล่นกันจนหมดเนื้อหมดตัวก็ตาม ก็จะท�ำให้จิตใจตกต�่ำ เศร้าหมอง ท�ำให้ห่างไกลจากบัณฑิตนักปราชญ์ และผังนี้อาจจะท�ำให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอบายมุข หรือไปเกิดอยู่ตรงนั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่วงจรแห่งอบายมุข ซึ่งจะท�ำให้ชีวิตตกต�่ำ54
 55. 55. 55miniจะแก้ไข ก็ต้องชี้โทษให้ท่านเหล่านั้นเข้าใจ อีกทั้งเวลาท�ำบุญก็อธิษฐานจิตให้ท่านเลิกเล่น๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙55
 56. 56. 56 ที่นี่มีค�ำตอบ๒๑ เล่นหุ้นเก็งก�ำไรการเก็งก�ำไรในตลาดค้าเงิน, ค้าทอง,น�้ำมัน หรือตลาดอื่นๆ ที่เป็น Zero-sumgame คือ หากมีคนได้ก�ำไร จะมีคนขาดทุนในจ�ำนวนเงินที่เท่ากัน โดยน�ำเงินจากผู้ที่คาดเหตุการณ์ผิด ไปจ่ายให้ผู้ที่คาดการณ์ถูก การซื้อขายแบบนี้เป็นมิจฉาอาชีวะหรือไม่ขณะนี้ลูกเล่นหุ้นอยู่แต่เป็นหุ้นPositivesum game คือ ถ้าเศรษฐกิจดี หุ้นขึ้น ทุกคนที่ถือหุ้นอยู่จะได้ก�ำไร ลูกสงสัยว่า การเล่นหุ้นเป็นมิจฉาอาชีวะหรือไม่คุณครูไม่ใหญ่การเก็งก�ำไรในตลาดค้าเงิน, ค้าทอง,น�้ำมัน หรืออื่นๆ ที่เป็น Zero-sum game56
 57. 57. 57miniการซื้อขายแบบนี้ยังไม่จัดว่าเป็นมิจฉาอาชีวะโดยตรง ยกเว้นใช้ขบวนการพิเศษ เพื่อสร้างราคา หรือดันราคาอย่างไม่มีเหตุผล หรือผิดปกติการที่ลูกเล่นหุ้นก็ไม่ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะ เพราะเป็นมูลค่าตามความเป็นจริงของบริษัทนั้นๆ ยกเว้นไปปั่นหุ้น หรือสร้างราคาเกินความจริง๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐57
 58. 58. 58 ที่นี่มีค�ำตอบ๒๒ ท�ำอะไรก็ไม่ส�ำเร็จหลานเขยเคยท�ำงานหลายอย่างแต่ก็ท�ำไม่ได้นาน ไปประกอบอาชีพท�ำของที่ระลึกก็ไม่ประสบความส�ำเร็จ ไปประกอบธุรกิจท�ำไส้กรอกก็ถูกหุ้นส่วนโกงไปเป็นล้านบาทประกอบอาชีพอะไรก็ล้มเหลว ปัจจุบันอยู่บ้านเฉยๆ ดื่มไวน์และสูบบุหรี่ทั้งวัน โดยใช้เงินของคุณแม่ของเขา (ขณะนี้แม่ของเขาอายุ๗๕ ปี แต่ยังต้องออกไปท�ำงานทุกวัน)เขามีนิสัยแปลกๆ ชอบปล่อยผมและไว้หนวดเครายาว นานๆ จึงจะยอมตัด ชอบสะสมวัตถุโบราณเป็นชีวิตจิตใจ แม้แต่ผ้านุ่งของคุณยายซึ่งเสียชีวิตแล้วก็ยังขอไปเก็บสะสมไว้ เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน อ่อนน้อมต่อญาติผู้ใหญ่ฝ่ายภรรยามาก เพราะเขารู้สึกว่าครอบครัวทางภรรยาเป็นครอบครัวอบอุ่นเขาทั้งสองอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่มีลูกด้วยกัน58
 59. 59. 59miniท�ำไมลูกเขยของพี่สาวจึงประกอบอาชีพอะไรก็ไม่ส�ำเร็จ ควรแก้ไขอย่างไร และมีบุพกรรมอย่างไรจึงชอบสะสมวัตถุโบราณปล่อยตัวตามสบาย และมีนิสัยสุภาพอ่อนโยนกับญาติฝ่ายภรรยา หลานสาวและหลานเขยมีบุพกรรมอะไรจึงไม่มีลูกด้วยกันคุณครูไม่ใหญ่หลานเขยประกอบอาชีพอะไรก็ไม่ประสบผลส�ำเร็จ แต่ก็ได้เงินจากแม่ที่ให้ใช้ตลอด เพราะปัจจุบันขาดอิทธิบาท ๔ คือฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในการท�ำงานขาดกัลยาณมิตรและทีมงานมาช่วย เนื่องจากชาติที่ผ่านมา ท�ำบุญร่วมกับแม่ แต่เป็นเงินของแม่ คือร่วมอนุโมทนาบุญ และก็ไม่ค่อยชอบชวนคนท�ำบุญด้วย59
 60. 60. 60 ที่นี่มีค�ำตอบที่ชอบสะสมวัตถุโบราณและปล่อยตัวตามสบาย เพราะติดนิสัยข้ามชาติมาที่อดีตเป็นลูกคนมีฐานะ จึงมักชอบท�ำตัวตามสบายยามว่างก็ชอบหางานอดิเรกตามความพอใจตามยุคตามสมัยในยุคนั้นๆ เช่น ในยุคนี้ก็ชอบสะสมวัตถุโบราณ เป็นต้นลูกสาวของพี่สาวและสามีของเขาไม่มีลูกในตอนนี้ แต่ถ้าอยากมีก็มีได้ ไม่มีบุพกรรมอะไรที่จะท�ำให้ไม่มีลูก เพราะไม่มีกรรมท�ำแท้งจ้ะ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘60
 61. 61. ๒๓ ดื่มเบียร์วันละขวดสามีของลูกดื่มเบียร์วันละขวด ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกเป็นคนรินให้ แต่ปัจจุบันลูกเลิกรินให้แล้ว หากสามียังแก้นิสัยไม่ได้ ชาติหน้าเราทั้งสองจะเป็นอย่างไร ลูกควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับเรื่องนี้ดีคะคุณครูไม่ใหญ่สามีดื่มเบียร์ทุกวัน วันละขวด โดยก่อนหน้านี้ลูกคอยรินให้ แต่ปัจจุบันตัวลูกเลิกรินให้แล้ว หากสามียังไม่เลิกดื่มเบียร์ เมื่อวิบากกรรมส่งผล ก็จะท�ำให้สามีเป็นใบ้ บ้า ปัญญาอ่อนและตัวลูกก็จะต้องคอยดูแลปรนนิบัติ จะแก้ไขตัวลูกก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้สามี โดยค่อยๆอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยเหตุผล และด้วยใจที่ใสเยือกเย็น และอดทน๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐61
 62. 62. 62 ที่นี่มีค�ำตอบ๒๔ ถูกคนนินทาปัจจุบันลูกสาวคนที่สองอายุ ๑๓ ปีแล้วคราวใดที่เธอถูกเพื่อนนินทา เธอจะทนไม่ได้อย่างมาก แม้จะไม่แสดงออกที่โรงเรียน แต่จะกลับมาระบายและบ่นกับลูกที่บ้านเป็นประจ�ำ ท�ำไมเขาจึงเป็นเช่นนี้ และจะแก้ไขได้อย่างไรคะคุณครูไม่ใหญ่ลูกสาวมักจะทนการถูกนินทาไม่ได้ต้องมาระบายให้ตัวลูกฟังเป็นประจ�ำ เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง กับติดนิสัยทนไม่ได้มาข้ามชาติด้วยจะแก้ไขก็ให้รู้จักปล่อยวาง แล้วหมั่นนั่งสมาธิแผ่เมตตาและให้อภัย เพราะคนยังมีกิเลสก็ต้องตกอยู่ในโลกธรรม ๘ ประการ62
 63. 63. 63miniซึ่งเป็นธรรมประจ�ำโลกหรือเป็นของคู่โลกนี้คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีคนสรรเสริญ มีคนนินทา มีสุข มีทุกข์ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเราก็ท�ำมาอย่างนี้ช่วงไหนที่เราสร้างมหาทานบารมี เราก็มีลาภ ช่วงไหนหยุดท�ำก็เสื่อมลาภ เพราะไม่มีบุญรองรับสมบัติ ยศก็เช่นเดียวกันดังนั้น อย่าเสียเวลาที่จะแก้ไขคนอื่นเลย มาแก้ไขตนเองดีกว่า มนุษย์เสียเวลาไปมากกับการพยายามที่จะไปแก้ไขข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์ แต่กับข้อผิดพลาดของตัวเองไม่ค่อยจะแก้ไข ทั้งๆ ที่หากแก้ไขตัวเราเองได้แล้วจะเป็นสุขใจ แต่มนุษย์ไม่ค่อยชอบแก้ไขตนเอง ชอบแก้ตัวมากกว่า๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐63
 64. 64. 64 ที่นี่มีค�ำตอบ๒๕ ฆ่าตัวตายวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ลูกได้รับโทรศัพท์ที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดในชีวิตน้องสาวโทรมาบอกว่า คุณแม่เสียชีวิตจากการยิงตัวตายถึง ๔ นัด ลูกตกใจแทบช็อกร้องไห้ท�ำอะไรไม่ถูก โทรไปปรึกษาพระอาจารย์ที่วัด ท่านก็ให้สติและแนะน�ำวิธีการต่างๆ ตามหลักวิชชาที่หลวงพ่อสอน ลูกจึงค่อยตั้งสติได้และปฏิบัติตามคุณแม่ท่านคิดอย่างไรจึงฆ่าตัวตายทั้งๆ ท่านก็รู้ว่าเป็นบาป ปกติท่านเป็นคนชอบท�ำบุญ เป็นอุปัฏฐากใหญ่วัดใกล้บ้านไปวัดทุกวันพระ แม้ในวันเสียชีวิตท่านยังไปท�ำบุญและยังได้เป็นผู้กล่าวน�ำถวายสังฆทานที่วัดเลย64
 65. 65. 65miniคุณครูไม่ใหญ่คุณแม่ฆ่าตัวตายทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นบาปเพราะกรรมในอดีตแม่เคยปล่อยเงินกู้แล้วลูกหนี้ไม่อาจจะหาเงินมาใช้ได้ จึงบีบคั้นให้ลูกหนี้เอามาใช้ จนลูกหนี้ซึมเศร้าเฉาชีวิตเลยฆ่าตัวตาย ดังนั้นเมื่อกรรมตามมาส่งผลจึงท�ำให้คุณแม่เกิดเบื่อชีวิตคิดอยากตาย แล้วในที่สุดก็ฆ่าตัวตายกรรมนี้ยังมีก�ำลังแรงกล้าอยู่จึงเบียดกรรมทุกอย่าง เป็นผังส�ำเร็จติดมาเลย บุญปัจจุบันแค่เลื่อนความตายออกมา แต่ก็หนีไม่พ้นจ้ะ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘65
 66. 66. 66 ที่นี่มีค�ำตอบ๒๖ เจ้ามือหวยในอดีตลูกเคยเป็นเจ้ามือหวย มีรายได้เข้ามามาก แต่ตอนหลังเมื่อได้มาสร้างบารมีกับหลวงพ่อจึงเลิกอาชีพดังกล่าว ลูกจะได้รับวิบากกรรมอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไรไม่ให้วิบากกรรมส่งผลคุณครูไม่ใหญ่ลูกเคยเป็นเจ้ามือหวย และมาเลิกภายหลัง ก็จะมีวิบากกรรมคือ สมบัติก็จะมีวิบัติติดมา เพราะได้มาจากความหลงงมงายของเพื่อนมนุษย์ที่มาแทงกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าได้ สมบัติก็จะมีเหตุอันตรธานด้วยประการต่างๆ จะแก้ไขก็ให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมด ให้เริ่มต้นท�ำบุญทุกบุญให้มากๆ ทั้งทาน ศีล ภาวนา เป็นต้นจ้ะ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘66
 67. 67. 67mini๒๗ เชียร์มวยบ่อยครั้งที่มีการถ่ายทอดสดมวยชิงแชมป์โลกของนักมวยขวัญใจคนทั้งประเทศซึ่งคนทั้งประเทศต่างก็คอยเชียร์อยู่หน้าจอทีวี หากแฟนมวยเชียร์มวยโดยไม่มีการพนันเขาจะมีวิบากกรรมไหมคะคุณครูไม่ใหญ่หากเชียร์มวยชิงแชมป์โลกแต่ไม่มีการพนันติดปลายนวม ก็ได้ชื่อว่าเป็นการอนุโมทนาบาป หรือสนุกสนานพลอยยินดีกับการชกมวยชิงแชมป์ ก็จะมีเชื้อที่จะชอบตัดสินแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ถ้ากรรมหนักจะท�ำให้ไปเกิดในสังคมที่ชอบใช้ความรุนแรงตัดสินระหว่างเผ่าบ้าง ระหว่างแคว้นที่ตนไปเกิดบ้าง โดยขึ้นอยู่กับการอนุโมทนา67
 68. 68. 68 ที่นี่มีค�ำตอบบาปนั้นรุนแรงมากน้อยเพียงใด ถ้ากรรมหนักสุดจะท�ำให้ไปเกิดในยุคสงครามระหว่างประเทศ ที่แต่ละประเทศชอบใช้ความรุนแรงแก้ปัญหากัน๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘68
 69. 69. 69mini๒๘ รวยเพราะเลี้ยงไก่ผมแต่งงานใหม่กับภรรยาคนปัจจุบันจริงๆ แล้วผมรู้จักกับเธอตั้งแต่ผมท�ำร้านอาหารอยู่ที่แคนาดาแล้ว เพราะเธอได้ไปช่วยท�ำงานในร้านอาหารของผม ตอนที่เธอไปเรียนต่อปริญญาโทที่แคนาดา เธอเป็นคนไม่ชอบพูด แต่ชอบชวนผมเข้าวัดท�ำบุญและพาให้ผมได้มาพบกับวัดภาวนาเท็กซัส ท�ำให้ผมได้ท�ำบุญอย่างต่อเนื่องกับหมู่คณะมาจนถึงทุกวันนี้ครับท�ำไมผมประกอบอาชีพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วมักจะล้มเหลว แต่พอประกอบอาชีพขัดต่อศีลธรรม เช่น ลงทุนท�ำฟาร์มไก่ ฟาร์มวัว กลับไปได้ด้วยดี ปัจจุบันผมท�ำฟาร์มไก่ร่วมกับพี่ชาย ซึ่งเลี้ยงไก่ส่งให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของอเมริกา ซึ่งผมไม่ชอบเลย แต่ท�ำงานอย่างอื่นมักจะเจ๊ง69
 70. 70. 70 ที่นี่มีค�ำตอบท�ำไมผมจึงประสบความส�ำเร็จในกิจการที่ขัดต่อศีลธรรมครับ จะหลุดพ้นจากวงจรอาชีพนี้เมื่อไร และผมอยากจะเปิดร้านอาหารอีกครั้งจะประสบความส�ำเร็จไหมครับคุณครูไม่ใหญ่ลูกประกอบอาชีพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วมักจะประสบความล้มเหลว แต่พอประกอบอาชีพขัดต่อศีลธรรม เช่น ลงทุนท�ำฟาร์มไก่ ฟาร์มวัว กลับไปได้ดีนั้น ความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่ลูกเข้าใจเนื่องจากตัวลูกเป็นคนใจร้อน ใจเร็วจึงท�ำงานบริการได้ไม่สมบูรณ์ อาชีพจึงไม่รุ่งบางทีปากไวกว่าใจ แต่พอมาท�ำงานที่ไม่ได้บริการคน แต่มาบริการไก่กับวัว ซึ่งมันไม่ขัดคอเลย จึงท�ำให้พอไปได้ เพราะท�ำกับคนมันต้องคอยเอาใจเขา ถ้าท�ำกับไก่และวัวมัน70
 71. 71. 71miniไม่ขัดคอ มันก็พอไปได้ แต่ก็ไม่ถึงกับรุ่งมากนัก แถมมีกรรมใหม่แถมมาด้วย ตรงนี้อันตรายอีกประการ ในอดีตเมื่อลูกท�ำบุญแล้วมักจะไม่ค่อยได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบไว้ว่าให้ได้อาชีพที่ดีๆ มีช่องทางดีๆ ท�ำมาหากินอะไรที่เป็นมิจฉาอาชีวะจะไม่ท�ำเพราะฉะนั้นต้องอธิษฐานนะจ๊ะปัจจุบันได้ร่วมท�ำฟาร์มไก่กับพี่ชายส่งให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของอเมริกา ถ้าลูกอยากเลิกอาชีพนี้แล้วหันมาท�ำร้านอาหารอีกครั้ง ก็สามารถท�ำได้ แล้วก็จะท�ำได้ดีด้วย แต่ลูกจะต้องทบทวนดูข้อผิดพลาดที่เคยท�ำร้านอาหารที่ผ่านมา ต้องมีความกล้าหาญที่จะหันมาดูตัวเราเองทบทวนดูว่า เรามีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง เช่น ใจร้อนใจเร็ว ปากไว เหล่านั้นเป็นต้น แล้วก็ปรับปรุง71
 72. 72. 72 ที่นี่มีค�ำตอบแก้ไขให้ดีขึ้นในทุกด้าน ก็จะสามารถประสบความส�ำเร็จได้ เพราะบุญเก่าในอดีตบวกกับบุญใหม่เริ่มจะส่งผลแล้วจ้ะ ให้รีบท�ำบุญใหม่เพิ่มขึ้นจ้ะ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘72
 73. 73. 73mini๒๙ วัดก็เข้า เจ้าก็ไหว้คุณแม่ของลูกรักการท�ำบุญแต่ก็ชอบไหว้เจ้า ลูกชอบชวนท่านท�ำบุญกับหมู่คณะและทันทีที่ท่านทราบว่าลูกเป็นประธานกองกฐินสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯท่านก็ร่วมบุญกับลูกทันทีบุญนี้จะส่งผลอย่างไรกับท่านต่อไปคะคุณครูไม่ใหญ่แสดงว่าตอนนี้คุณแม่ท่านยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการท�ำบุญและความเป็นจริงของชีวิตเพียงแต่ท�ำไปตามประเพณีในกรณีทั่วไปส�ำหรับผู้ที่ศรัทธาในการไหว้เจ้า และการสร้างบุญบูชาเทพเจ้าในแบบที่ยังไม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและท�ำอย่างนี้เรื่อยๆ จนกระทั่งหมดอายุขัย73
 74. 74. 74 ที่นี่มีค�ำตอบพวกเขาเหล่านั้นเมื่อละโลกก็จะไปเป็นภุมมเทวาที่มีวิมานอยู่ที่ศาลเจ้าที่ตนเองไปไหว้เป็นประจ�ำนั่นเองในกรณีที่ชอบไหว้เจ้าควบคู่กับท�ำบุญในพระพุทธศาสนาแบบตามประเพณีหรือท�ำตามที่มีคนมาบอกมาชวนแต่ก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องการสร้างบารมี คือชวนก็ท�ำ คนเหล่านี้เมื่อละโลกแล้วก็จะมีภพภูมิที่สูงขึ้นอีกหน่อยคืออัพเกรดไปเป็นเทวดาที่อยู่ชั้นจาตุมหารา-ชิกาโดยมักจะไปเป็นคนธรรพ์อยู่ในกลุ่มที่มีความศรัทธาในเทพเจ้าเหมือนๆ กันในกรณีคุณแม่ของลูก ถ้าลูกอยากให้คุณแม่ไปดุสิตบุรี ลูกจะต้องแนะน�ำให้คุณแม่เข้าใจในเรื่องการสร้างบารมีซึ่งตัวลูกก็ต้องเข้าใจก่อน และให้ท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรัย เคารพกราบไหว้เฉพาะพระรัตนตรัยแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แล้วก็ชวน74
 75. 75. 75miniท่านหมั่นสร้างทานบารมีกับหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ก็ให้ท่านท�ำเต็มที่เต็มก�ำลังแล้วชักชวนให้ผู้อื่นท�ำด้วยแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอ ต้องแนะน�ำให้คุณแม่รักษาศีล ๕ และรักษาศีล ๘ ในวันพระเป็นประจ�ำ แล้วก็หมั่นเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งท่านเห็นองค์พระภายในตัวชัดใสสว่างและให้อธิษฐานจิตให้ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะ ตามติดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ ไปทุกภพทุกชาติ ถ้าท�ำได้ดังนี้คุณแม่ก็จะสามารถตามลูกสาวไปสร้างบารมีกับหมู่คณะ และกลับดุสิตบุรีได้ คือตอนยังมีชีวิตอยู่จะท�ำอะไรก็ได้ทั้งนั้น ก็ต้องแนะน�ำให้ท่านท�ำดังกล่าวนั่นแหละ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒75

×