Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Casestudy Max Planck Instituut - Jacquelijn Ringersma

Casestudy about the Max Planck Instituut website by Jacquelijn Ringersma for the Dutch Plone Usersday 2009.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Casestudy Max Planck Instituut - Jacquelijn Ringersma

 1. 1. Plone user case: www.mpi.nl Jacquelijn Ringersma Karin Kastens Jos van Berkum Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek Plone gebruikersdag, 16 September 2009
 2. 2. Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek Max Planck Gesellschaft 78 onderzoeksinstituten (Duitsland) 3 buiten Duitsland: 2 Italië (Kunst) 1 in Nederland (Psycholinguïstiek)
 3. 3. Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek Max Planck Gesellschaft 78 onderzoeksinstituten (Duitsland) 3 buiten Duitsland: 2 Italië (Kunst) 1 in Nederland (Psycholinguïstiek) Onderzoek naar cognitieve, mentale processen die gebruikt worden bij het produceren van taal en spraak, het begrijpen van taal en taalverwerving. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de relatie tussen taal, denken, gedachtegoed en cultuur.
 4. 4. Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek 100 onderzoekers 25 technische staff 4 bibliotheek staff 10 administratie, secretariële ondersteuning
 5. 5. www.mpi.nl Het plan van vandaag: Iets vertellen over onze ervaringen met Plone bij het maken van een nieuwe website van het instituut De idee voor de website: Jos van Berkum (webmaster), Karin Kastens (bibliotheek), Jacquelijn Ringesma (technisch informatie management) en de leden van webcommissie MPI publicatie repository: PubMan Max Planck Digital Library De implementatie in Plone: Zest software (Hoogvliet): Mirella van Teuningen, Mark van Lent Jean-Paul Ladage, Maurits van Rees en Fred van Dijk
 6. 6. De oude website
 7. 7. De oude website De opdracht van de directie: “verfris & vernieuw” “gebruikersvriendelijker” “standaard look & feel” “consistente informatie” “interactie met MPG repositories”
 8. 8. Waarom plone? Open source CMS Collaborative environment Relatief eenvoudig user management Ervaring met Plone Content beheer systeem Vertrouwen in Zest Content typen Interactie met (publicatie) Structuur vs inhoud databases Uniforme stijl van de veschillende delen van de site
 9. 9. Waarom plone? Open source CMS Collaborative environment Relatief eenvoudig user management Ervaring met Plone Content beheer systeem Vertrouwen in Zest Content typen Interactie met Structuur vs inhoud (publicatie) databases Uniforme stijl van de veschillende delen van de site
 10. 10. Speciale content typen
 11. 11. Speciale content typen
 12. 12. Speciale content typen person, project & groep publicatielijst & presentatielijst events media page
 13. 13. Speciale content typen Organisatorische eenheden Personen Standaard home page voor iedere persoon met persoonsgegevens uit de MPI Oracle database
 14. 14. Speciale content typen Organisatorische eenheden Personen Standaard home page voor iedere persoon met persoonsgegevens uit de Oracle database Standaard folderstructuur (Publications, Presentations, Research, Teaching, Tools, Press, CV)
 15. 15. Speciale content typen Organisatorische eenheden Personen Standaard home page voor iedere persoon met persoonsgegevens uit de Oracle database Standaard folderstructuur (Publications, Presentations, Research, Teaching, Tools, Press, CV) Ruimte voor vrije tekst
 16. 16. Speciale content typen Organisatorische eenheden Personen
 17. 17. Speciale content typen Organisatorische eenheden Personen
 18. 18. Speciale content typen Organisatorische eenheden Personen
 19. 19. Speciale content typen Organisatorische eenheden Speciaal content type: Person – ‘A Person folderish type’ Op basis van Oracle ID wordt door een python script het Person Type aangemaakt
 20. 20. Speciale content typen Organisatorische eenheden Groepen Projecten
 21. 21. Speciale content typen Organisatorische eenheden Groepen Projecten
 22. 22. Speciale content typen Specifieke wensen ten aanzien van: Events en overzichten van events Oplossing Event: Special MPI Event content type, gebaseerd op default Plone Event
 23. 23. Speciale content typen Specifieke wensen ten aanzien van: Events en overzichten van events Oplossing overzicht: Overzicht van ‘events’ in het hoofdmenu is een standaard ‘Plone Collection’ en heeft tegelijk een set met speciale sub folders
 24. 24. Media pages Integratie van: Foto albums Google map Video Geboden oplossing: Content type ‘Media page’ Tekst blok Map or video Tekst blok Album Tekst blok
 25. 25. Speciale content typen Publicatie - en presentatielijsten
 26. 26. Speciale content typen Publicatielijsten Kan dit niet efficiënter?
 27. 27. PubMan MPG repository voor publicaties en presentaties
 28. 28. PubMan Metadata voor publicaties: Publicatie type (journal article, book chapter, talk, teaching) Titel en auteurs Abstract Maar ook: Full tekst (met toegangsrechten differentiatie) Aanvullend materiaal (document of link naar externe url) Ieder item in PubMan heeft een persistente identifier Binnen het item hebben de full text file en de files van het aanvullende materiaal ook PID’s
 29. 29. PubMan Export opties: Alle gangbare citatie stijlen (APA) Endnote, BibTeX etc. In XML, PDF, HTML, RTF
 30. 30. Publicatielijsten
 31. 31. Publicatielijsten Website oogst de publicatie metadata uit PubMan (REST interface, pythonscript, automatisch & manueel)
 32. 32. Publicatielijsten Website oogst de publicatie metadata uit PubMan Voor iedere publicatie wordt er in het CMS een item aangemaakt en deze wordt opgeslagen in een speciale Publicatie folder In het item wordt de relevante metadata van de publicatie weggeschreven (citation, type, PID, abstract, local tags etc.)
 33. 33. Publicatielijsten Op de web pages van person/project/group: Publication folder met content type ‘publication list’ Dit is een speciale ‘Plone collection’ Selectie van de inhoud van de Publicatie folder op basis van criteria: author org. unit publicatie type publicatie datum local tag Sort order: citatie (auteursnaam)
 34. 34. Publicatielijsten
 35. 35. Publicatielijsten
 36. 36. Publicatielijsten
 37. 37. www.mpi.nl De opdracht van de directie: “verfris & vernieuw” “gebruikersvriendelijker” “standaard look & feel” “consistente informatie” “interactie met MPG repository”
 38. 38. www.mpi.nl Dank u voor uw aandacht Vragen?

×