Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A Tool for Improving Web Application Development - Wieteke den Uijl (Proteon)

 • Login to see the comments

A Tool for Improving Web Application Development - Wieteke den Uijl (Proteon)

 1. 1. A Tool for Improving <br />Web Application Development<br />Wieteke den Uijl <br />September 2009<br />
 2. 2. Inhoud<br /><ul><li>Introductie
 3. 3. Proces
 4. 4. Informatiepakket
 5. 5. Customer Portal</li></ul>1<br />2<br />3<br />4<br />A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 6. 6. Introductie<br />A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 7. 7. Introductie<br /><ul><li>Afstudeeropdracht
 8. 8. Webapplicatieontwikkelingverbeteren
 9. 9. AnalyseProcessen
 10. 10. AnalyseSystemen
 11. 11. Ontwikkelmethoden – Agile
 12. 12. Gebruikers – Projectteam
 13. 13. Klanten</li></ul>A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 14. 14. Introductie: problemen<br />A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 15. 15. Introductie: problemen<br />Hoofdproblemen<br />Hoofdoorzaken<br /><ul><li>Klantniettevreden
 16. 16. Geen project verloopthetzelfde
 17. 17. Informatieniet consistent
 18. 18. Communicatieniet consistent
 19. 19. Klantkrijgtnietwathij/zij wilt
 20. 20. Nietefficiënt</li></ul>A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 21. 21. Introductie: oorzaken<br />Hoofdproblemen<br />Hoofdoorzaken<br /><ul><li>Klantniettevreden
 22. 22. Geen project verloopthetzelfde
 23. 23. Informatieniet consistent
 24. 24. Communicatieniet consistent
 25. 25. Klantkrijgtnietwathij/zij wilt
 26. 26. Nietefficiënt
 27. 27. Geen vast proces
 28. 28. Geenvasteterminologie
 29. 29. Onduidelijkeverantwoordelijkheden
 30. 30. Te weiniguitleg
 31. 31. Onduidelijkeafspraken
 32. 32. Klantweetnietwathijwil
 33. 33. Meerdere databases</li></ul>A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 34. 34. Introductie: doel<br />Doel: Beterecommunicatieomklantbij project tebetrekken en zosnellerbetereproductenafteleveren<br />A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 35. 35. Introductie: klanten brainstorm<br /><ul><li>Ideeënbedenkenombeter met en voorklantentekunnenwerken
 36. 36. Focus op projecten en communicatie
 37. 37. Vijfklanten
 38. 38. DrieProteonen</li></ul>A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 39. 39. Introductie: klanten brainstorm<br /><ul><li>Meer uitleg over processen en procedures
 40. 40. Planning en afwijkingen
 41. 41. Persoonlijk contact
 42. 42. Beknopte, duidelijkeinformatie
 43. 43. Visueelweergegeven
 44. 44. Makkelijktoegankelijk</li></ul>A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 45. 45. Proces<br />A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 46. 46. Proces: Structuur<br /><ul><li>Agile principes en gebruikenmeegenomen
 47. 47. Consistenteterminologie
 48. 48. Vast format user stories
 49. 49. Gedrag features vastleggen
 50. 50. Vastleggenacceptabel</li></ul>A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />3<br />2<br />4<br />
 51. 51. Proces: Activiteiten<br /><ul><li>Meer nadruk op opstartfase (kick-off):
 52. 52. Communicatie
 53. 53. Uitleg
 54. 54. Duidelijkeafspraken
 55. 55. Veel en vastecontactmomenten - tijdlijn
 56. 56. Activiteitenbenoemd en afgebakend
 57. 57. Verantwoordelijkhedenvastgelegd, ookvoorklant</li></ul>A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />3<br />2<br />4<br />
 58. 58. Proces: Projectfase<br />Requirements Analysis<br />Estimating<br />Prioritizing<br />Planning<br />Specification<br />Coding<br />Testing<br />Acceptance Testing<br />Releasing<br />Evaluation<br />A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />3<br />2<br />4<br />
 59. 59. Informatiepakket<br />A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 60. 60. Informatiepakket<br /><ul><li>Klantenwetenwatzekunnenverwachten.
 61. 61. Klantenwetenwater van hen verwachtwordt.
 62. 62. Met eenzelfdeverwachting het project in gaan
 63. 63. Klantbetrekkenbij project</li></ul>A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 64. 64. Informatiepakket: beeldtaal<br /><ul><li>Gebruiktetermen
 65. 65. Projectteamleden
 66. 66. Voortgang
 67. 67. Budget
 68. 68. Tijd</li></ul>A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 69. 69. Customer Portal<br />A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 70. 70. Customer Portal<br />A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />
 71. 71. Vragen<br />..?<br />A Tool for Improving Web Application Development<br />Wieteke den Uijl - September 2009<br />1<br />2<br />3<br />4<br />

×