GENERÁLNY KONZULÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NEW YORK
KONZULÁRNY INFORMAČNÝ BULLETIN
FAQ (často kladené otázky)
www.mzv.sk/nyc ...
ÚRADNÉ HODINY GENERÁLNEHO KONZULÁTU
(konzulárna agenda)
(osvedčenia o štátnom občianstve, osobitná matrika, víza, legaliza...
Mimo úradných hodín Generálneho konzulátu, počas víkendov, štátnych sviatkov v
NALIEHAVÝCH PRÍPADOCH (úmrtia, nehody, stra...
FAQ (často kladené otázky)
V prípade expirácie, straty alebo krádeže cestovného pasu a potreby okamţitého
vycestovania spä...
Ak nedisponujete platným občianskym preukazom SR alebo platným osvedčením o
štátnom občianstve SR – je potrebné si najskôr...
Žiadosť o zápis občana SR mladšieho ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča
podáva osobne:
a) rodič - občan, držiteľ cestovn...
Prvým krokom je registrácia sobáša na Slovensku a získanie slovenského
sobášneho listu - je potrebné uskutočniť tzv. Zápis...
Informáciu k osobitnému zápisu priezviska do matriky nájdete v sekcii Konzulárne a
vízové informácie – 3B/ SOBÁŠ V USA - Z...
– automaticky ste stratili slovenské štátne občianstvo, a to aj v prípade, že ste
o tom neboli informovaný/á
– máte možnos...
Platnosť dokladu (pas/občiansky preukaz SR), na účel potvrdenia občianstva
dieťaťa, musí pokrývať dátum narodenia dieťaťa ...
Platnosť dokladu, na účel potvrdenia občianstva dieťaťa, musí pokrývať dátum
narodenia dieťaťa (pas alebo občiansky preuka...
Ak došlo k sobášu v USA a aby mohla byť táto matričná udalosť oficiálne
zaregistrovaná v Slovenskej republike, je potrebné...
V prípade úmrtia slovenského občana v USA, a ak má byť táto matričná udalosť
oficiálne registrovaná v Slovenskej republike...
Na prepravu spopolnených pozostatkov do SR, nie je potrebný sprievodný list
vydaný Generálnym konzulátom Slovenskej republ...
na začatie konania - žalobách, podľa Občianskeho súdneho poriadku. Vzhľadom na
to, že ide o pomerne zloţitý právny úkon, o...
V prípade straty alebo poškodenia matričného dokladu, je možné požiadať o jeho
znovu vydanie/ duplikát. Žiadosť o vydanie ...
VZORY APOSTÍL USA: štáty Ohio, New York, Illinios
Aktualizovaný zoznam orgánov, ktoré sú oprávnené vydávať apostilu na úze...
Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch
(čl.5) je vykonávanie funkcie notára. Táto...
Overením správnosti prekladu zastupiteľský úrad osvedčuje, že preklad dokumentu
je totožný s pôvodným textom dokladu napís...
Orientačný zoznam dokumentov potrebných na oslobodenie tovaru od dovozného
cla pri zmene bydliska z územia USA na územie S...
prijímajú žiadosti o cestovné pasy Slovenskej republiky alebo náhradné cestovné
preukazy (tzv. „emergency travel document“...
Základné informácie si môžete vyhľadať na www.socpoist.sk/materske alebo
telefonicky v Call centre Sociálnej poisťovňe: 00...
Detailné informácie o cestovaní do USA nájdete na webovej stránke Veľvyslanectva
USA v Bratislave http://slovakia.usembass...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

FAQ - CONSULAR GUIDE

4,362 views

Published on

Published in: News & Politics, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
72
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FAQ - CONSULAR GUIDE

 1. 1. GENERÁLNY KONZULÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY NEW YORK KONZULÁRNY INFORMAČNÝ BULLETIN FAQ (často kladené otázky) www.mzv.sk/nyc cg.newyork@mzv.sk Consulate General of Slovakia in New York 801 Second Avenue, 12th Floor New York, NY 10017, USA Ph: 212 -286-8434 / Fax: 212-286-8439 www.mzv.sk/nyc cg.newyork@mzv.sk
 2. 2. ÚRADNÉ HODINY GENERÁLNEHO KONZULÁTU (konzulárna agenda) (osvedčenia o štátnom občianstve, osobitná matrika, víza, legalizačná agenda (tj. overovanie prekladov, podpisov, fotokópií atď). Okrem ţiadostí o cestovné pasy. Pondelok 10.00-12.00 Utorok 10.00-12.00 Streda 10.00-12.00 Štvrtok 14.00-16.00 Piatok nestránkový deň PRIJÍMANIE ŢIADOSTÍ A VÝDAJ PASOV. Ţiadosti o cestovné pasy SR sú prijímané len po telefonicky vopred dohodnutom termíne!!! Tel. číslo: +1 –212-286-8434 Pondelok: 14.00-16.00 Utorok: 14.00-16.00 Streda: 14.00-16.00 V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte e-mailom: cg.newyork@mzv.sk www.mzv.sk/nyc cg.newyork@mzv.sk Prijímanie ţiadostí : CESTOVNÉ PASY
 3. 3. Mimo úradných hodín Generálneho konzulátu, počas víkendov, štátnych sviatkov v NALIEHAVÝCH PRÍPADOCH (úmrtia, nehody, strata a krádež cestovných dokladov) funguje stála diplomatická služba na tel. čísle: 001-646-707-6848. Prosíme, aby ste mobilné spojenie použili iba v skutočne naliehavých prípadoch. V akýchkoľvek ďalších prípadoch (ak ste konkrétnu informáciu nenašli na webstránke Generálneho konzulátu www.mzv.sk/nyc) nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 212-286-8434 / 212-286-8439 alebo e-mailom cg.newyork@mzv.sk (naši konzulárni pracovníci Vám počas pracovného týždňa odpovedia do 48 hodín) _____________________________________________________________________ In the event of a GENUINE EMERGENCY (death, accident, lost of passport) you can reach the Consulate Duty Officer after working hours, on holidays and weekends by mobile phone: 001-646-707-6848. Please use this emergency line in urgent matters only. Thanks! In all other cases (after reviewing our website www.mzv.sk/nyc) please use our office phone: 212-286-8434 / 212-286-8439 or e-mail cg.newyork@mzv.sk (our consular employes reply within 48 hours during weekdays). NALIEHAVÉ PRÍPADY / GENUINE EMERGENCY www.mzv.sk/nyc cg.newyork@mzv.sk
 4. 4. FAQ (často kladené otázky) V prípade expirácie, straty alebo krádeže cestovného pasu a potreby okamţitého vycestovania späť do SR, je potrebné požiadať o tzv. náhradný cestovný preukaz (emergency travel document), ktorý Vám umožní urýchlene vycestovať do SR. Preukaz platí len pre jednu konkrétnu cestu z USA na Slovensko a má obmedzenú platnosť (spravidla niekoľko dní). Žiadosť je možné v nevyhnutných prípadoch podať poštou. Poplatok - položka 243d. Ak disponujete platným občianskym preukazom SR alebo platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky – môžete si ihneď vybaviť nový pas a to prostredníctvom Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v New Yorku. Formulár žiadosti si môžete stiahnuť z www.mzv.sk/nyc - sekcia Konzulárne a vízové informácie – 2C / NÁHRADNÝ CESTOVNÝ DOKLAD. Formulár žiadosti nájdete v sekcii FORMULÁRE – „Žiadosť o vydanie cestovného preukazu“. K žiadosti je potrebné doložiť všetky identifikačné doklady, ktorými disponujete, prípadne ich kópie (ak podávate žiadosť poštou) tzn. cestovný pas alebo jeho kópia, občiansky preukaz, vodičský preukaz SR alebo USA, rodný list, osvedčenie o štátnom občianstve, zelená karta (green card) a pod. K žiadosti priložíte dve fotografie pasového formátu, poplatok (hotovosť alebo money order - adresovaný na Consulate General of Slovakia in New York, 801 Second Ave., New York, 10017) a predplatenú spiatočnú obálku. Prosíme, nezabudnite na Vás v žiadosti uviesť telefonický kontakt! Mám platný občiansky preukaz: A. potrebujem urýchlene vycestovať na Slovensko B. ţijem v USA a nepotrebujem urýchlene vycestovať na Slovensko STRATIL SOM PAS/ MÁM NEPLATNÝ PAS – čo treba robiť? Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 2A/ CESOVNÝ PAS SR - Žiadosť o vydanie cestovného pasu. Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte v New Yorku od pondelka do stredy (14.00-16.00), je potrebné sa vopred objednať na tel. čísle 212 286 8434. Poplatok - položka 243a.
 5. 5. Ak nedisponujete platným občianskym preukazom SR alebo platným osvedčením o štátnom občianstve SR – je potrebné si najskôr vybaviť tzv. Osvedčenie o štátnom občianstve SR prostredníctvom Generálneho konzulátu SR v New Yorku. Až po vydaní tohto osvedčenia je možné podať žiadosť o vydanie cestovného pasu SR. Ak disponujete platným cestovným pasom SR alebo občianskym preukazom SR alebo platným osvedčením o štátnom občianstve SR – môžete si ihneď vybaviť nový pas, prostredníctvom Generálneho konzulátu SR v New Yorku. Občan Slovenskej republiky môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných pasov rovnakého druhu. Ak ostatné cestovné pasy neodovzdal, je povinný ich odovzdať bezodkladne orgánu, ktorý ich vydal alebo zastupiteľskému úradu v zahraničí. Neplatný cestovný pas môţe byť na poţiadanie drţiteľovi ponechaný, ak má v ňom udelené platné vízum iného štátu alebo iný obdobný doklad potrebný na pobyt na jeho území; po uplynutí platnosti víza je občan povinný takýto cestovný pas odovzdať (§ 27 ods. 2 zákona). Ak má občan v cestovnom pase vízum s platnosťou presahujúcou platnosť pasu, môže požiadať o jeho ponechanie. Môže ho však používať iba na preukazovanie víza. Pri cestovaní musí použiť platný cestovný pas. Nemám platný občiansky preukaz: Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 9A/ Osvedčenie o štátnom občianstve. Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte v New Yorku od pondelka do stredy (10.00-12.00) a vo štvrtok (14.00-16.00), nie je potrebné sa vopred objednať. Poplatok - položka 245 (v prípade potreby overenia správnosti predloženého prekladu je potrebné uhradiť poplatok za overenie tohto prekladu - položka 255c.) MÁM PLATNÝ CESTOVNÝ PAS A CHCEM SI POŢIADAŤ O NOVÝ. čo treba robiť? Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne z vízové informácie – 2A/ CESTOVNÝ PAS SR - Žiadosť o vydanie cestovného pasu. Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte SR v New Yorku od pondelka do stredy (14.00 -16.00), je potrebné sa vopred objednať na tel. čísle 212-286-8434. Poplatok – položka 243a. MÔŢEM MAŤ DVA PLATNÉ CESTOVNÉ PASY?
 6. 6. Žiadosť o zápis občana SR mladšieho ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča podáva osobne: a) rodič - občan, držiteľ cestovného pasu, v ktorom má byť zmena údajov vykonaná, b) manţel alebo manţelka držiteľa cestovného pasu (manžel alebo manželka sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní § 17 ods. 2 zákona). Ţiadosť obsahuje: a) vyplnené tlačivo žiadosti, b) platný cestovný pas rodiča, do ktorého majú byť údaje o dieťati zapísané, c) rodný list dieťaťa vydaný orgánom Slovenskej republiky, ak nie je dieťa zapísané v skôr vydanom cestovnom pase rodiča. d) vyhlásenie rodiča, ktorý žiada o vykonanie zápisu o tom, že dieťa nebolo rozhodnutím príslušného orgánu zverené do výchovy druhého rodiča alebo inej osoby alebo osvedčený písomný súhlas zákonného zástupcu so zapísaním dieťaťa do cestovného dokladu druhého rodiča v prípade, ak bol maloletý právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverený do výchovy jedného rodiča (§ 21 ods. 2 zákona). e) správny poplatok – položka 243e. AKO ZAPÍŠEM DIEŤA DO PASU? K žiadosti je potrebné predložiť rodný list vydaný orgánom Slovenskej republiky. Ak k narodeniu štátneho občana došlo mimo územia Slovenskej republiky a nebol mu ešte vydaný slovenský rodný list je potrebné najskôr požiadať o zápis narodenia do Osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. UPOZORNENIE: V prípade, ak aspoň jeden z rodičov dieťaťa nie je občanom Slovenskej republiky alebo akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa štátneho občianstva Slovenskej republiky občana mladšieho ako päť rokov môže zastupiteľský úrad požadovať predloženie platného osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky dieťaťa. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je potrebné predložiť vždy v prípade zmiešaného rodičovstva, ak jeden z rodičov je občanom Maďarskej republiky, Mongolskej republiky, Kirgizskej republiky alebo Ruskej federácie. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 2B/ Zápis dieťaťa do pasu. Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte v New Yorku od pondelka do stredy (14.00-16.00), je potrebné sa vopred objednať na tel. čísle 212-286-8434. Poplatok – položka 243e.
 7. 7. Prvým krokom je registrácia sobáša na Slovensku a získanie slovenského sobášneho listu - je potrebné uskutočniť tzv. Zápis sobáša do osobitnej matriky SR. Žiadosť môžete podať prostredníctvom Generálneho konzulátu SR v New Yorku. Po získaní slovenského sobášneho listu (cca 4 mesiace) je potrebné podať ţiadosť o nový cestovný pas SR s uvedením nového priezviska. Prvým krokom je registrácia sobáša na Slovensku a získanie Slovenského sobášneho listu - je potrebné vykonať tzv. Zápis sobáša do osobitnej matriky SR. Žiadosť môžete podať prostredníctvom Generálneho konzulátu SR v New Yorku. Na zápis priezviska bez koncovky –ová je potrebné vyplniť osobitné tlačivo, ktoré nájdete na webovej stránke www.mzv.sk/nyc sekcia Konzulárne a vízové informácie – 21/ FORMULÁRE – Žiadosť o osobitný zápis priezviska do matriky. POTREBUJEM SI ZMENIŤ PRIEZVISKO V PASE (sobášila som sa v USA) – čo treba robiť? Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte SR v New Yorku od pondelka do stredy (10.00- 12.00) a vo štvrtok (14.00-16.00) alebo poštou. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 3B/ SOBÁŠ V USA - Zápis sobáša do osobitnej matriky. Ak disponujete platným cestovným pasom SR alebo občianskym preukazom SR alebo platným osvedčením o štátnom občianstve SR – môţete si ihneď po obdrţaní slovenského sobášneho listu vybaviť nový pas. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 2A/ CESTOVNÝ PAS SR - Žiadosť o vydanie cestovného pasu. Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte SR v New Yorku od pondelka do stredy (14.00-16.00), je potrebné sa vopred objednať na tel. čísle 212-286-8434. Poplatok – položka 243a. AKO SI MÁM ZMENIŤ PRIEZVISKO? CHCEM MAŤ PRIEZVISKO BEZ KONCOVKY –ová/ á. A. Ak ste sa sobášili v USA: Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte SR v New Yorku od pondelka do stredy (10.00- 12.00) a vo štvrtok (14.00-16.00) alebo poštou. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 3B/ SOBÁŠ V USA - Zápis sobáša do osobitnej matriky.
 8. 8. Informáciu k osobitnému zápisu priezviska do matriky nájdete v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 3B/ SOBÁŠ V USA - Zápis sobáša do osobitnej matriky – Informácia k ţiadosti o osobitný zápis priezviska do matriky. Po získaní slovenského sobášneho listu (proces trvá cca 4 mesiace) je potrebné podať žiadosť o nový cestovný pas SR pod novým priezviskom. Je potrebné podať žiadosť o osobitný zápis priezviska do matriky a vydanie nového sobášneho listu (duplikátu). Žiadosť môžete podať prostredníctvom Generálneho konzulátu SR v New Yorku alebo matričného úradu v mieste Vášho trvalého bydliska na Slovensku. Dohovor o naturalizácii medzi Česko-Slovenskom a USA (zákon č. 169/1929 Zb.) stratil vo vzťahu medzi SR a USA platnosť dňa 7.7.1997 a tak slovenskí občania môžu mať od tohto dátumu zároveň aj občianstvo USA. * POZOR! Od 17.7.2010 (prijatou novelou zákona o štátnom občianstve SR – nie je možné si ponechať občianstvo SR v prípade získania občianstva USA naturalizáciou). Ak občan SR získal štátne občianstvo USA naturalizáciou do 7.7.1997 automaticky stratil občianstvo SR v súvislosti s uvedeným dohovorom. Občania, ktorí stratili takýmto spôsobom slovenské občianstvo si môžu bezplatne požiadať o jeho znovunadobudnutie. B. Ak ste sa sobášili v SR alebo v USA a máte slovenský sobášny list: Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte v New Yorku od pondelka do stredy (10.00-12.00) a vo štvrtok (14.00-16.00) alebo poštou.. Formuláre nájdete na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – FORMULÁRE – Žiadosť o osobitný zápis priezviska do matriky a Žiadosť o vydanie sobášneho listu. Poplatok - položka 250a. MÔŢEM MAŤ DVE OBČIANSTVA? SLOVENSKÉ AJ AMERICKÉ? Informácie k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR nájdete na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 9B/ Udelenie/ Vrátenie občianstva. Ak disponujete platným cestovným pasom SR alebo občianskym preukazom SR alebo platným osvedčením o štátnom občianstve SR – môţete si ihneď po obdrţaní slovenského sobášneho listu vybaviť nový pas. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 2A/ CESTOVNÝ PAS SR - Žiadosť o vydanie cestovného pasu. Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte SR v New Yorku od pondelka do stredy (14.00-16.00), je potrebné sa vopred objednať na tel. čísle 212-286-8434. Poplatok – položka 243a.
 9. 9. – automaticky ste stratili slovenské štátne občianstvo, a to aj v prípade, že ste o tom neboli informovaný/á – máte možnosť podať žiadosť o jeho navrátenie – nedošlo k strate slovenského štátne občianstva (tzn. že ste občanom SR aj USA) Ak občan SR získal štátne občianstvo USA naturalizáciou do 7.7.1997, automaticky stratil občianstvo SR v súvislosti s Dohovorom o naturalizácii medzi Česko- Slovenskom a USA (č. 169/1929 Zb.). Občania, ktorí stratili takýmto spôsobom slovenské štátne občianstvo si môžu bezplatne poţiadať o jeho znovunadobudnutie / navrátenie. V prípade, že ste v čase narodenia Vášho dieťaťa boli štátnym občanom Slovenskej republiky, Vaše dieťa automaticky získalo štátne občianstvo SR. Narodenie je ale potrebné zaregistrovať na Slovensku tzn. uskutočniť Zápis narodenia do osobitnej matriky. STRATIL SOM SLOVENSKÉ OBČIANSTVO, AK SOM ZÍSKAL AMERICKÉ? Ak ste nadobudli štátne občianstvo USA naturalizáciou do 7.7.1997 Ak ste nadobudli štátne občianstvo USA naturalizáciou po 7.7.1997 ČO ROBIŤ KEĎ SOM STRATIL SLOVENSKÉ OBČIANSTVO? Infomácie k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR nájdete na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 9B/ Udelenie/ Vrátenie občianstva. CHCEM SLOVENSKÉ OBČIANSTVO PRE DIEŤA (narodilo sa v USA) čo treba urobiť?
 10. 10. Platnosť dokladu (pas/občiansky preukaz SR), na účel potvrdenia občianstva dieťaťa, musí pokrývať dátum narodenia dieťaťa (pas alebo občiansky preukaz už ale nemusí byť platný) – v tomto prípade môžete ihneď požiadať o Zápis narodenia do osobitnej matriky (vydanie slovenského rodného listu). Hneď ako bude dieťaťu vydaný slovenský rodný list môžete mu vybaviť cestovný pas SR. Rodný list vydaný v SR sa do 6 mesiacov od jeho vydania považuje za doklad o štátnom občianstve SR dieťaťa. Preto v tejto lehote nie je potrebné pre dieťa vybavovať tzv. Osvedčenie o štátnom občianstve SR. V tomto prípade je potrebné pre dieťa najskôr podať Ţiadosť o osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Po získaní osvedčenia je potrebné dať dieťa zapísať do Osobitnej matriky SR (vydanie slovenského rodného listu). Po získaní slovenského rodného listu, môžete pre dieťa požiadať o cestovný pas SR. V prípade, že ste v čase narodenia Vášho dieťaťa boli štátnym občanom Slovenskej republiky, dieťa automaticky získava štátne občianstvo SR. Narodenie je ale potrebné zaregistrovať na Slovensku tzn. uskutočniť Zápis narodenia do osobitnej matriky. A. Ak máte z obdobia narodenia dieťaťa cestovný pas SR alebo občiansky preukaz SR B. Ak nemáte z obdobia narodenia dieťaťa cestovný pas SR alebo občiansky preukaz SR, ktorý bol platný v čase narodenia dieťaťa SLOVENSKÝ RODNÝ LIST PRE DIEŤA (narodilo sa v USA) ako ho vybaviť? Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 9A/ Osvedčenie o štátnom občianstve. Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte v New Yorku od pondelka do stredy (10.00-12.00) a vo štvrtok (14.00-16.00), nie je potrebné sa vopred objednať. Poplatok - položka 245 (v prípade potreby overenia správnosti predloženého prekladu je potrebné uhradiť poplatok za overenie tohto prekladu - položka 255c.) Žiadosť môžete podať prostredníctvom Generálneho konzulátu SR v New Yorku, Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte v New Yorku od pondelka do stredy (10.00-12.00) a vo štvrtok od 14.00 -16.00 alebo poštou. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 3A/ NARODENIE V USA - Rodný list z osobitnej matriky. Poplatok za žiadosť – položka 251 (v prípade potreby overenia správnosti predloženého prekladu je potrebné uhradiť aj poplatok za overenie tohto prekladu – položka 255c). UPOZORNENIE: na podanie žiadosti musí mať zákonný zástupca dieťaťa (otec/matka) platný doklad totožnosti (pas alebo občiansky preukaz SR).
 11. 11. Platnosť dokladu, na účel potvrdenia občianstva dieťaťa, musí pokrývať dátum narodenia dieťaťa (pas alebo občiansky preukaz už nemusí byť platný) – môžete ihneď požiadať o Zápis narodenia do osobitnej matriky (vydanie slovenského rodného listu). V tomto prípade je potrebné pre dieťa najskôr podať Ţiadosť o osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Po získaní osvedčenia môžete dať dieťa zapísať do Osobitnej matriky SR ( Zápis narodenia - vydanie slovenského rodného listu). Postupujete podľa inštrukcií v bode „Slovenský rodný list pre dieťa“, namiesto sobášneho listu je potrebné k žiadosti priložiť tzv. Zápis o určení otcovstva. Je potrebné aby bol podpísaný oboma rodičmi dieťaťa a to buď priamo na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku alebo pred americkým notárom (overenie americkým notárom je potrebné dať následne apostilovať – viac informácií o APOSTILE nájdete v tejto príručke v bode ČO JE APOSTILA?. A. Ak máte z obdobia narodenia dieťaťa cestovný pas SR alebo občiansky preukaz SR B. Ak nemáte z obdobia narodenia dieťaťa cestovný pas SR alebo občiansky preukaz SR, ktorý bol platný v čase narodenia dieťaťa V ČASE NARODENIA DIEŤATA SOM BOLA SLOBODNÁ, čo potrebujem na získanie slovenského rodného listu pre dieťa? Žiadosť môžete podať prostredníctvom Generálneho konzulátu SR v New Yorku, Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte v New Yorku od pondelka do stredy (10.00-12.00) a vo štvrtok od 14.00 -16.00 alebo poštou. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 3A/ NARODENIE V USA - Rodný list z osobitnej matriky. Poplatok za žiadosť – položka 251 (v prípade potreby overenia správnosti predloženého prekladu je potrebné uhradiť aj poplatok za overenie tohto prekladu – položka 255c). UPOZORNENIE: na podanie žiadosti musí mať zákonný zástupca dieťaťa (otec/matka) platný doklad totožnosti (pas alebo občiansky preukaz SR). Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 9A/ Osvedčenie o štátnom občianstve. Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte v New Yorku od pondelka do stredy (10.00-12.00) a vo štvrtok (14.00-16.00), nie je potrebné sa vopred objednať. Poplatok - položka 245 (v prípade potreby overenia správnosti predloženého prekladu je potrebné uhradiť poplatok za overenie tohto prekladu - položka 255c.)
 12. 12. Ak došlo k sobášu v USA a aby mohla byť táto matričná udalosť oficiálne zaregistrovaná v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jej zápis do osobitnej matriky v SR. ide o tzv. Zápis sobáša do osobitnej matriky. O zápis sobáša do osobitnej matriky môžete požiadať v prípade, že ste občanom SR alebo ak aspoň jeden zo snúbencov je občanom SR. Môžete ihneď požiadať o Zápis sobáša do osobitnej matriky (vydanie slovenského sobášneho listu). Ak nemáte platný cestovný pas ani občiansky preukaz Slovenskej republiky (vy ani manžel/-ka). Je potrebné si najskôr požiadať o tzv. Osvedčenie o štátnom občianstve SR. Po vydaní tohto osvedčenia si budete môcť požiadať o zápis sobáša do Osobitnej matriky SR (vydanie slovenského sobášneho listu) a následne o nový cestovný pas (v prípade zmeny priezviska ). SLOVENSKÝ SOBÁŠNY LIST (sobáš sa uskutočnil v USA) ako vybavím slovenský sobášny list? A. Ak máte platný cestovný pas SR alebo občiansky preukaz SR B. Ak nemáte platný cestovný pas SR ani občiansky preukaz SR Formulár „Zápis o určení otcovstva“ si môžete stiahnuť z webovej stránky www.mzv.sk/nyc sekcia Konzulárne a vízové informácie – 21/ FORMULÁRE. Podrobnejšie informácie o apostile nájdete na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 10/ APOSTILA. Žiadosť o Zápis sobáša môžete podať prostredníctvom Generálneho konzulátu SR v New Yorku, Žiadosti sa podávajú osobne na od pondelka do stredy (10.00-12.00), v štvrtok (14.00-16.00) alebo poštou. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 3B/ Sobáš v USA. Poplatok za žiadosť – položka 251 (v prípade potreby overenia správnosti predloženého prekladu je potrebné uhradiť poplatok za overenie tohto prekladu – položka 255c. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 9A/ Osvedčenie o štátnom občianstve. Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte v New Yorku od pondelka do stredy (10.00-12.00) a vo štvrtok (14.00-16.00), nie je potrebné sa vopred objednať. Poplatok - položka 245 (v prípade potreby overenia správnosti predloženého prekladu je potrebné uhradiť poplatok za overenie tohto prekladu - položka 255c.)
 13. 13. V prípade úmrtia slovenského občana v USA, a ak má byť táto matričná udalosť oficiálne registrovaná v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jej zápis do osobitnej matriky v SR. O zápis možno požiadať len v prípade, že zosnulá osoba bola občanom Slovenskej republiky. Žiadosť môže podať pozostalý, alebo ju môže podať splnomocnená osoba, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným plnomocenstvom, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby úradne overený zastupiteľským úradom SR v zahraničí (veľvyslanectvo SR, konzulát) alebo notárom pôsobiacim v SR. Ţiadosť obsahuje: 1. vyplnený formulár (www.mzv.sk/nyc - Konzulárne a vízové informácie – 21/FORMULÁRE – Žiadosť o sprievodný list na prepravu pozostatkov ) 2. americký úmrtný list s APOSTILOU 3. potvrdenie z miestneho úradu zdravotníctva (local Department of Health), že úmrtie nebolo zapríčinené nákazlivou chorobou 4. potvrdenie, že telo zosnulého bolo umiestnené v hermeticky uzavretej rakve, ktorá sa nachádza v ďalšom vonkajšom obale (“wooden outer box“), že neexistujú prekážky, pre ktoré by nebol možný prevoz do zahraničia a boli splnené všetky miestne a štátne nariadenia 5. poplatok – položka 244c) – hotovosť alebo money order 6. predplatená expresná spiatočná obálka (Fedex, UPS, Express mail / Priority mail) s adresou kam má byť sprievodný list zaslaný. ÚMRTIE V USA ako vybavím slovenský úmrtný list? Žiadosť môžete podať prostredníctvom Generálneho konzulátu SR v New Yorku, Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte SR New York od pondelka do stredy (10.00-12.00) a vo štvrtok (14.00- 16.00 alebo poštou. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 3C/ ÚMRTIE V USA - Zápis úmrtia do osobitnej matriky. Poplatok za žiadosť - položka 251. ÚMRTIE V USA preprava telesných pozostatkov do SR, ako vybaviť sprievodný list?
 14. 14. Na prepravu spopolnených pozostatkov do SR, nie je potrebný sprievodný list vydaný Generálnym konzulátom Slovenskej republiky ani veľvyslanectvom Slovenskej republiky ani špeciálne povolenie. Na prepravu je potrebný: americký úmrtný list potvrdenie o kremácii, colná deklarácia USA formulár č.55 (“U.S custom tag 55“). Spopolnené pozostatky musia byť umiestnené v hermeticky uzavretom kontajneri. UPOZORNENIE: V prípade, že spopolnené pozostatky prevážate cez tretiu krajinu (väčšinou cez susedné štáty SR napr. Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko) je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad (veľvyslanectvo alebo generálny konzulát) danej krajiny a preveriť si zoznam dokumentov, ktorý budete potrebovať na prevoz cez danú krajinu. Áno, rozhodnutia o rozvode manželstva slovenských občanov vydané v USA, ktoré majú byť pouţité v Slovenskej republike (napríklad pri zápise matričnej udalosti do Osobitnej matriky SR) musia byť najskôr uznané Krajským súdom v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava. * Tento postup je nutný z toho dôvodu, že medzi Slovenskou republikou a USA nie je uzatvorená zmluva, ktorá by umožňovala upustiť od tejto požiadavky. Návrh na Krajský súd sa podáva obdobným spôsobom ako pri ostatných návrhoch ROZVIEDOL/ROZVIEDLA SOM SA V USA musím tento rozvod registrovať v SR? Žiadosť môžete podať prostredníctvom Generálneho konzulátu SR v New Yorku, osobne alebo expresnou poštou. Odporúčame pred zaslaním žiadosti telefonicky kontaktovať Generálny konzulát a overiť si náleţitosti ţiadosti. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 9/ ÚMRTIE OBČANA V USA - Preprava pozostatkov. Poplatok za žiadosť - položka 244c. V prípade potreby je možné mimo úradných hodín kontaktovať stálu diplomatickú sluţbu na tel. čísle +1 646-707-6848. V čase úradných hodín, prosím kontaktujte Generálny konzulát na tel. čisle 212-286-8434. ÚMRTIE V USA preprava spopolnených pozostatkov do SR, je potrebný sprievodný list?
 15. 15. na začatie konania - žalobách, podľa Občianskeho súdneho poriadku. Vzhľadom na to, že ide o pomerne zloţitý právny úkon, odporúča sa, aby bol návrh podaný prostredníctvom právneho zástupcu – advokáta (zoznam akvokátov nájdete na stránke: www.sak.sk - Slovenská advokátska komora) Návrh na uznanie musí obsahovať: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, údaje o rozvedenom manželstve: dátum a miesto uzavretia, orgán, pred ktorým bolo uzatvorené, meno a priezvisko manžela, údaje o rozvode: dátum a miesto rozvodu, orgán, pred ktorým bolo manželstvo rozvedené, dôvody rozvodu, záverečnú formuláciu: z uvedených dôvodov žiadam, aby Krajský súd v Bratislave svojim rozsudkom uznal vyššie uvedené cudzie rozhodnutie na území Slovenskej republiky, dátum a podpis navrhovateľa. Doklady k návrhu: právoplatný rozsudok z cudziny; rozsudok musí byť úplný, vrátane výrokovej časti s uvedením skutkového stavu a odôvodnením, sobášny list rozvedeného manželstva, doklad, že aspoň jeden z manželov bol v čase vynesenia rozsudku a naďalej je občanom SR (osvedčenie o občianstve SR, listina o udelení občianstva SR, platný pas SR, platný občiansky preukaz SR), plnú moc pre svojho právneho zástupcu v SR, overenú na Veľvyslanectve/Generálnom konzuláte SR, ak sa návrh podáva prostredníctvom splnomocnenca. V prípade straty alebo poškodenia matričného dokladu, je možné požiadať o jeho znovu vydanie/ duplikát. Žiadosť o vydanie duplikátu matričného dokladu Generálny konzulát zasiela na matričný úrad v meste/obci, kde bol sobášny list vydaný. Preto je nevyhnutné do žiadosti uviesť miesto kde je sobáš evidovaný. K žiadosti sa prikladá kópia platného dokladu totožnosti žiadateľa, poplatok (hotovosť alebo money order) a predplatená spiatočná obálka. STRATIL/A SOM SLOVENSKÝ SOBÁŠNY LIST ako si vybavím nový? Žiadosť môžete podať prostredníctvom Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v New Yorku, Žiadosti sa podávajú osobne od pondelka do stredy 10.00-12.00, vo štvrtok od 14.00-16.00 alebo poštou. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 4B/ SOBÁŠNY LIST- KÓPIA - Ţiadosť o vydanie sobášneho listu. Poplatok - položka 250a.
 16. 16. V prípade straty alebo poškodenia matričného dokladu, je možné požiadať o jeho znovu vydanie/ duplikát. Žiadosť o vydanie duplikátu matričného dokladu Generálny konzulát zasiela na matričný úrad v meste/obci, kde sa žiadateľ narodil. Preto je nevyhnutné do žiadosti uviesť miesto narodenia. K žiadosti sa prikladá kópia platného dokladu totožnosti žiadateľa, kópia rodného listu ak je k dispozícii, poplatok (hotovosť alebo money order) a predplatená spiatočná obálka. Verejné listiny (napr. rodný list, sobášny list, úmrtný list, rozvodový rozsudok, notárske písomnosti atď.) vydané na území jedného štátu (zahraničné verejné listiny), ktoré sa majú úradne predložiť v inom štáte, musia byť overené, ak majú byť v druhom štáte uznané. Od 18. februára 2002 sa nevyžaduje tzv. “vyššie overenie“ (superlegalizácia prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky, t.j. veľvyslanectva alebo generálneho konzulátu) verejných listín vydaných na území Spojených štátov amerických, ktoré majú byť predložené na území Slovenskej republiky. Jedinou formálnou náleţitosťou ostáva pripojenie osvedčenia tzv. apostily. Apostila je osvedčenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorý je zmluvnou stranou tzv. Haagskeho dohovoru. Verejnú listinu opatrenú apostilou možno použiť bez ďalšieho overenia na území ktorejkoľvek inej zmluvnej strany dohovoru a pred ktorýmkoľvek jej orgánom. Apostila osvedčuje hodnovernosť podpisu, funkciu osoby, ktorá listinu podpísala, a prípadne pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky na listine (čl. 5 dohovoru). ČO JE TO APOSTILA? STRATIL/A SOM SLOVENSKÝ RODNÝ LIST ako si vybavím nový? Žiadosť môžete podať prostredníctvom Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v New Yorku, Žiadosti sa podávajú osobne od pondelka do stredy 10.00-12.00, vo štvrtok od 14.00-16.00 alebo poštou. Žiadosť a podrobnú informáciu získate na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 4A/ RODNÝ LIST- KÓPIA. Poplatok - položka 250a.
 17. 17. VZORY APOSTÍL USA: štáty Ohio, New York, Illinios Aktualizovaný zoznam orgánov, ktoré sú oprávnené vydávať apostilu na území USA nájdete na oficiálnej internetovej stránke Haagskej konferencie pre medzinárodné právo súkromné: www.hcch.net. V jurisdikcii jednotlivých štátov USA sú vydávané rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, rozsudky o rozvode manželstva a pod. Konkrétny postup pri získaní apostily je určený predpismi jednotlivých štátov. V zásade platí, že žiadateľ musí najskôr získať osvedčenú kópiu (certified copy) matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list). Úrad Secretary of State (v prípade štátu New Jersey Secretary of the Treasury), ktorý sa nachádza v hlavnom meste príslušného štátu následne opatrí listinu apostilou vo forme listu papiera pripojeného k listine (“allonge“). V niektorých štátoch USA (napr. New York) pred získaním apostily musí byť listina overená okresným úradníkom (county clerk). Podrobnosti získavania apostily v 18 štátoch USA nachádzajúcich sa v konzulárnom obvode Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v New Yorku vrátane kontaktných údajov nájdete na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 10/ APOSTILA. UPOZORNENIE: Apostila neosvedčuje pravdivosť obsahu verejnej listiny, ku ktorej je pripojená. Osvedčenie sa umiestni priamo na listine (prax v SR) alebo na jej nadstavení (”allonge“). Podrobnejšie informácie o apostile nájdete na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – 10/ APOSTILA. AKO ZÍSKAM APOSTILU V USA? VZOR VZOR VZOR VZOR
 18. 18. Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (čl.5) je vykonávanie funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad SR (ZÚ SR), t.j. veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže overovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. ZÚ SR nezodpovedá za obsah alebo pravdivosť obsahu overovaných listín. Overením pravosti podpisu zastupiteľský úrad (veľvyslanectvo, generálny konzulát) osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne pred konzulom podpísal. Žiadateľ sa preukazuje platným dokladom totoţnosti (tz. platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky). Podpis na listine môže byť overený aj americkým notárom (notary public). Táto listina musí byť však následne opatrená APOSTILOU, (t.j. formou vyššieho overenia štátneho úradu Secretary of State príslušného štátu USA) ak má byť podpis na dokumente úradne uznaný v Slovenskej republike. Overením fotokópie zastupiteľský úrad osvedčuje, že fotokópia dokumentu/dokladu je totožná s originálom dokumentu/dokladu. Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí: 1. originál listiny, 2. fotokópia listiny, 3. poplatok - položka 255b) 4. predplatená spiatočná obálka (ak žiadosť zasielate poštou). POTREBUJEM SI DAŤ ÚRADNE OVERIŤ DOKUMENTY, čo mám spraviť? A. Overenie pravosti podpisu osoby UPOZORNENIE: Ak nedisponujete platným dokladom totožnosti, nie je možné na ZÚ SR overiť pravosť Vášho podpisu. Konzul môže overiť pravosť podpisu len osobe, ktorá je OSOBNE prítomná na konzuláte a podpíše dokument priamo pred ním. B. Overenie pravosti fotokópie Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky New Yorku od pondelka do stredy 10.00-12.00 a vo štvrtok od 14.00-16.00. Nie je potrebné sa vopred objednať. Poplatok - položka 254a.
 19. 19. Overením správnosti prekladu zastupiteľský úrad osvedčuje, že preklad dokumentu je totožný s pôvodným textom dokladu napísaným v inom jazyku. Generálny konzulát Slovenskej republiky v New Yorku nevykonáva preklady dokladov. Preklad si môže žiadateľ vyhotoviť sám a zastupiteľský úrad mu následne osvedčí správnosť tohto predloženého prekladu do slovenského jazyka. Ďaľšou možnosťou je , že si žiadateľ nechá preklad vyhotoviť súdnym prekladateľom registrovaným v Slovenskej republike (zoznam registrovaných prekladateľov nájdete na webstránke: http://jaspi.justice.gov.sk ) Zastupiteľský úrad overením pravosti podpisu napr. na splnomocnení osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne pred konzulom podpísal. Žiadateľ sa preukazuje platným dokladom totoţnosti (tzn. platným cestovným pasom platným občianskym preukazom SR). Podpis na listine môže byť overený aj americkým notárom (notary public). Táto listina musí byť však následne opatrená APOSTILOU, (t.j. formou vyššieho overenia štátneho úradu Secretary of State príslušného štátu USA) ak má byť podpísaný dokument úradne uznaný v Slovenskej republike. C. Overenie správnosti prekladu Zoznam prekladateľov nájdete na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie – Zoznam prekladateľov. Generálny konzulát Slovenskej republiky v New Yorku overuje len dokumenty v slovenčine a angličtine. Žiadosť o overenie prekladu pozostáva z týchto náležitostí: 1. originál listiny, 2. preklad listiny, 3. poplatok (položka 255 c) 4. predplatená spiatočná obálka. POTREBUJEM SI DAŤ OVERIŤ SPLNOMOCNENIE, ako mám postupovať? Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku od pondelka do stredy 10.00-12.00 a vo štvrtok od 14.00-16.00, alebo poštou (okrem overení pravosti podpisu). Nie je potrebné sa vopred objednať. Poplatok - položka 255 c) Sadzobníka konzulárnych poplatkov. Žiadosti sa podávajú osobne na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v New Yorku od pondelka do stredy 10.00-12.00 a vo štvrtok od 14.00-16.00 alebo poštou (okrem overení pravosti podpisu). Nie je potrebné sa vopred objednať. Poplatok - položka 255b. UPOZORNENIE: Ak nedisponujete platným dokladom totožnosti, nie je možné na ZÚ SR overiť pravosť Vášho podpisu. Konzul môže overiť pravosť podpisu len osobe, ktorá je OSOBNE prítomná na konzuláte a podpíše dokument priamo pred ním.
 20. 20. Orientačný zoznam dokumentov potrebných na oslobodenie tovaru od dovozného cla pri zmene bydliska z územia USA na územie SR: 1. doklad preukazujúci, že osoba disponovala bydliskom mimo Európskeho spoločenstva (USA) – napr. doklad o pobyte vydaný samosprávnym, alebo policajným orgánom. V prípade, že nie je možné získať takéto potvrdenie od príslušných orgánov, colný úrad môže akceptovať čestné vyhlásenie ţiadateľa o pobyte v zahraničí, potvrdené generálnym konzulátom (osvedčenie pravosti podpisu). 2. doklad preukazujúci, že má občan zabezpečené bydlisko na území Európskeho spoločenstva (napr. v SR) – túto skutočnosť môže preukázať napr. občianskym preukazom alebo dokladom o prihlásení na pobyt, ktorý je vydaný policajným orgánom 3. doklad preukazujúci, že tovar bol príslušnou osobou používaný v pôvodnom bydlisku (USA) najmenej 6 mesiacov napr. faktúra, potvrdenie o kúpe. Ak tovar javí známky používania, je možné tieto doklady nahradiť čestným vyhlásením. V sporných prípadoch colný úrad vždy vyžaduje predloženie dokladov 4. fotokópia cestovného preukazu žiadateľa 5. zoznam tovaru Viac informácií získate na webstránke Colnej správy Slovenskej republiky: http://www.colnasprava.sk. * v konkrétnom prípade môže colný úrad požadovať predloženie úradného prekladu dokumentov NIE, na ZÚ SR (generálnom konzuláte/veľvyslanectve) nie je možné si vybaviť občiansky preukaz ani vodičský preukaz. Zastupiteľské úrady SR v zahraničí Podrobnosti získavania apostily v 18 štátoch USA nachádzajúcich sa v konzulárnom obvode Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v New Yorku vrátane kontaktných údajov nájdete na www.mzv.sk/nyc v sekcii Konzulárne a vízové informácie –10/ APOSTILA. SŤAHUJEM SA NATRVALO NA SLOVENSKO, môţem svoj majetok previesť bez colných poplatkov? MÔŢEM SI NA KONZULÁTE VYBAVIŤ OBČIANSKY PREUKAZ a VODIČSKÝ PREUKAZ?
 21. 21. prijímajú žiadosti o cestovné pasy Slovenskej republiky alebo náhradné cestovné preukazy (tzv. „emergency travel document“). Občiansky preukaz je možné vybaviť na útvare Policajného zboru príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa v Slovenskej republike. Vodičský preukaz udelí orgán Policajného zboru, príslušný podľa miesta, kde žiadateľ skladá skúšky z odbornej spôsobilosti (SR), pokiaľ žiadateľ dosiahol vek 18 rokov a splnil zákonom stanovené podmienky, predovšetkým absolvoval prípravu v autoškole, preukázal na skúške schopnosť viesť motorové vozidlo a je na to zdravotne spôsobilý. Ţiadosť o dávku dôchodkového poistenia podáva oprávnená osoba z USA na adrese: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, telefón - 5924-8111, 5924-8112, e-mail - podatelna@socpoist.sk web: www.socpoist.sk Údaje v žiadosti nemusia byť úradne overené, je však potrebné, aby boli veľvyslanectvom alebo príslušným konzulátom overené fotokópie a preklady dokladov, ktoré sú priložené k žiadosti. Tlačivo ţiadosti o starobný dôchodok si môžete stiahnuť z webstránky sociálnej poisťovne: http://www.socpoist.sk/616/1567s?&prm2=1007 Informácie ohľadom sociálneho zabezpečenia v USA možno žiadať na adresách: Social Security Administration, P.O.Box 1756, Baltimore, MD 21235 alebo International Social Service, 390 Park Avenue South, New York, NY 10016, www.ssa.gov. Detailné informácie o získaní materského príspevku Vám poskytne príslušné oddelenie Sociálnej poisťovne v mieste Vášho trvalého bydliska alebo v ústredí (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8–10, 813 63 Bratislava 1). MÔŢEM SI NA KONZULÁTE VYBAVIŤ DÔCHODOK? INFOLINKA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE (informácie o dôchodkoch): +00421 800 123 123 MÔŢEM SI NA KONZULÁTE VYBAVIŤ MATERSKÚ?
 22. 22. Základné informácie si môžete vyhľadať na www.socpoist.sk/materske alebo telefonicky v Call centre Sociálnej poisťovňe: 00421 2/48 266 173, 00421 2/48 266 110, 00421 2/48 266 193, 00421 2/48 266 135 denne v čase od. 8.00-16.00 miestneho času. Podmienky vstupu a pobytu cudzincov na územie USA upravuje legislatíva USA. Pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi biometrických turistických cestovných pasov (všetky pasy vydané Slovenskou republikou po 15. 01. 2008 sú biometrické) je od 17. 11. 2008 zrušená vízová povinnosť na cesty do USA za účelom turistiky, návštevy fyzickej osoby, obchodnej návštevy právnickej osoby resp. podnikateľa (doterajší typ amerického víza B1-B2) na 90 dní, ale nie za účelom práce. Do limitu 90 dní sa započítava aj vycestovanie do Mexika alebo Kanady. Po uplynutí 90 dní povoleného pobytu začína nepovolený pobyt. Porušenie limitu môţe mať za následok deportáciu z krajiny a odopretie vstupu do USA v budúcnosti. Elektronický formulár cestovnej autorizácie ESTA Aby ste mohli cestovať do USA v rámci bezvízového programu (nie pracovať) musíte najneskôr tri (3) pracovné dni pred cestou lietadlom alebo loďou vyplniť elektronický formulár cestovnej autorizácie ESTA (Electronic System for Travel Authorization) http://slovakia.usembassy.gov/esta_sk.html, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke: https://esta.cbp.dhs.gov. AKO CESTOVAŤ DO USA BEZ VÍZ ? UPOZORNENIE: o vstupe do USA rozhoduje imigračný pracovník na medzinárodnom letisku alebo v prístave. Na vstup a pobyt v USA neexistuje ţiaden zákonný nárok. Detailné informácie o cestovaní do USA nájdete na webovej stránke Veľvyslanectva USA v Bratislave http://slovakia.usembassy.gov/visas.html.
 23. 23. Detailné informácie o cestovaní do USA nájdete na webovej stránke Veľvyslanectva USA v Bratislave http://slovakia.usembassy.gov/visas.html. Informácie pre verejnosť: Najlepšie je kontaktovať oddelenie neprisťahovaleckých víz e-mailom consulbratislava@state.gov. Telefonické otázky: od 14:00 do 16:00 utorok a štvrtok, mimo slovenských a amerických sviatkov Kontaktné informácie: Adresa:U.S. Embassy, P.O.Box 309, 814 99 Bratislava E-mail: consulbratislava@state.gov, pre pristahovalecke viza: bratislavaiv@state.gov Tel: +421 2 5443 0861 / Fax: +421 2 5441 8861 Otázky imigrácie do USA spadajú plne do kompetencie amerických federálnych orgánov. Detailné informácie nájdete na web stránke U.S Citizenship and Immigration Services: www.uscis.gov. Generálny konzulát Slovenskej republiky v New Yorku ani iný zastupiteľský úrad Slovenskej republiky na území USA, nemá na základe noriem medzinárodného práva (napr. Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch, 1963) právo vstupovať do súdnych konaní ani právo poskytovať priamu právnu asistenciu svojim občanom. KDE SA TREBA INFORMOVAŤ O CESTOVANÍ / VÍZACH DO USA? MÁM NELEGÁLNY POBYT USA / VYPRŠALO MI POVOLENIE NA POBYT V USA čo pre mňa ne/môţe spraviť konzulát? UPOZORNENIE: v prípade nelegálneho pobytu v USA, existuje vysoká pravdepodobnosť deportácie z územia USA späť do Slovenskej republiky, ktorá môže byť spojená s obmedzením osobnej slobody občana, ktorý mal na území USA nelegálny pobyt. Konzulát nemôže vstupovať do tohto procesu ani v žiadnom prípade nemá možnosť ovplyvniť dĺžku, miesto a spôsob deportačnej procedúry.

×