Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kalasatama wellbeing

279 views

Published on

Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelma tarjoaa mahdollisuuden yhteiskehittää ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä yhdessä käyttäjien ja yrityskumppaneiden kanssa. Kokeiluhaasteella haetaan uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen muun muassa digitaalisten etäratkaisujen avulla.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kalasatama wellbeing

 1. 1. Tule kokeilemaan ja yhteiskehittämään hyvinvoivaa kaupunkia!
 2. 2. Kenelle: startup- ja pk-yrityksille sekä muille pienille toimijoille Mitä: Kokeiluohjelmassa ostetaan innovatiivinen palvelukokeilu (max. 8000 euroa). Kokeilun aikana (max. 6 kk) hyvinvointiratkaisuja yhteiskehitetään ohjelman kumppaneiden kanssa. ● Avoin tarjouskilpailu 15.2.2018 saakka. Tarjoa kokeilua sähköisellä tarjouslomakkeella! ● Tarjousten pohjalta valitaan 10 tiimiä mukaan Co-Creation Jamiin. Valinnoista ilmoitetaan 28.2.2018 mennessä. ● Tiimit pitchaavat arviointiraadille 13.3.2017 klo 14.00–17.00. Hankintojen (enimmäisarvo on yhteensä 40 000 euroa) ● Kokeilusprintit (3-5) käynnistyvät heti huhtikuussa tai sopimuksen mukaan. Yhdessä sprintissä voi olla useampi toimija. ● Ohjelmasta vastaa Forum Virium Helsinki ● tutkimus- ja kehittämiskumppanina Laurea Ammattikorkeakoulu ● Yhteistyössä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus SRV, Kesko ja CGI Finland Kokeilemaan Kalasatamaan?
 3. 3. Yhteiskehittämään hyvinvointiratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä yhdessä käyttäjien ja yrityskumppaneiden kanssa? Miten kaupunkilaiset voisivat paremmin huolehtia hyvinvoinnistaan ja terveydestään arjessa? Miten digitaalisilla ratkaisuilla ja niihin liittyvillä palveluilla voidaan parantaa kaupunkilaisten edellytyksiä elää aktiivista arkea? Miten kaupunkiympäristö voi tukea terveyttä ja hyvinvointia? Miten ratkaisut voivat hyödyntää alueen fyysisiä tiloja ja asuinympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja edistää kaupunkilaisten entistä parempaa hyvinvointia. Haaste kehittäjille
 4. 4. Kalasatama Wellbeing -haasteessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja urbaaniin hyvinvointiin. Kokeiltavaksi ja yhteiskehitettäväksi haetaan ratkaisuja, joita tulevaisuudessa voidaan skaalata Kalasataman alueelta muuallekin Helsinkiin. Kokeilujen kohderyhminä ovat muun muassa kalasataman asukkaat, yksityisten hyvinvointipalvelujen tuottajat, REDI-kauppakeskuksen asiakkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset. Kokeilut linkittyvät yhteistyökumppanien aktiviteetteihin tai tiloihin alueella. Ratkaisuissa hyödynnetään luovasti dataa ja uutta teknologiaa. Millaisia kokeiluja
 5. 5. KESKON KAMPUS (2019) TYÖTERVEYS, 12 000 TYÖNTEKIJÄÄ TERVEYS- JA HYVINVOINTIKESKUS PALVELEE YLI 100 000 ASUKASTA REDI KAUPPAKESKUS (SYKSY 2018) KALASATAMAN ASUKASKORTTELIT 3000 ASUKASTA HOAS opiskelija-asunnot, Kotisatama Yhteisöllinen senioritalo Perhekerho Kalasataman koulu, Setlementtiasunnot Kalasataman alustat kokeiluille Kokeiluhaku auki 1.1. - 15.2.2018!
 6. 6. KALASATAMAN KOULU HYVINVOINTI- JA TERVEYSKESKUS (02/ 2018) REDI (10/2018) TEURASTAMO SUVILAHTI KORKEASAAREN ELÄINTARHA ENERGIAVERKKO ASUINKORTTELIT TYHJÄT TILAT LIIKENNE PUISTOT RANTA-ALUEET KESKON KAMPUS (2019) Mitä TEKNOLOGIAA JA DATAA ● Helsinki region infoshare: www.hri.fi myös aluetasoista dataa ● Kaupungin palvelukartta ● Terveys- ja hyvinvointikeskus (esim. kävijmäärät, ajanvaraus, jonotus) ● REDIn kävijämäärät, liikenne ● Sigfox tukiasema (IoT) Redissä ● Energiadataa (älytaloista reaaliaikaista, muista päivätasoista)
 7. 7. 1.1.-15.2. 7.3 Pitching 13.3 TARJOUSKILPAILU 1.1. - 15.2.2018 max. 8000 euroa/ kokeilu kesto max 6 kk. CO-CREATION JAM 7.3. max.10 kokeilutiimiä 3/2018 >> 3-5 kokeilusprinttiä yht. 40 000 euroa 13.3 PItching -iltapäivä Kalasataman terveys- ja hyvinvointi- keskuksessa
 8. 8. Miksi kokeilemaan? • Markkinareferenssi kokeilusta aidossa ympäristössä • Fiksu Kalasatama Living Lab fasilitoi kokeiluja • Mukana yhteiskehittämässä kaupunki ja kumppaniverkosto • Kokeilut näkyvät Fiksu Kalasatama ja Forum Virium Helsingin kanavissa (6Aika Kaupungit, Kansainvälinen verkosto)
 9. 9. Miten kokeiluja arvioidaan? Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ● Edistää hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottavuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta. ● Vaikuttaa terveyserojen kaventumiseen. Kokeilun innovatiivisuus ● Palvelun tai tuotteen uutuusarvo ja innovatiivisuus. ● Kokeilu tuo uudenlaisia käytäntöjä tai näkökulmia. Palvelun skaalautuvuus ● Palvelun ja liiketoimintamallin toimivuus sekä potentiaali muodostua pysyväksi ratkaisuksi. ● Pystytään toteuttamaan Kalasatamassa ja laajemmin Helsingissä Toteuttajat ja resurssit ● Osallistuvan tiimin osaaminen ja muut resurssit (esim. rahoitus ja yhteistyökumppanit) ● Mahdollisuudet viedä palvelua eteenpäin kokeilun jälkeen. ● Mahdollisuus ratkaisuun, joka tuo yhteen erilaisia toimijoita, kuten yrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita, Helsingin kaupungin muita toimialoja tai oppilaitoksia. Ratkaisun käyttäjälähtöisyys ja tekninen toteutus ● Ratkaisussa hyödynnetään digitaalisuutta, dataa tai uutta teknologiaa. ● Kehityksessä hyödynnetään käyttäjälähtöisiä,ketterän kehityksen menetelmiä Yhteistyökumppaneista koostuva raati valitsee kokeilut
 10. 10. Kokeiluprosessi
 11. 11. Kiitos! Lisätietoja kaisa.spilling@forumvirium.fi @kaisaspilling @fiksukalasatama @forumvirium www.kalasatamawellbeing.fi www.fiksukalasatama.fi www.forumvirium.fi

×