Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6Aika: Datalähtöistä liiketoimintaa kuutoskaupunkeihin

465 views

Published on

6Aika-strategian Avoin Data ja Rajapinnat -kärkihankkeen osatoteutuksessa harmonisoidaan rajapintoja Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä. Annukka Vartevan esitys Open Forum -tapahtumassa 23.3.2015.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

6Aika: Datalähtöistä liiketoimintaa kuutoskaupunkeihin

  1. 1. DATALÄHTÖISTÄ   LIIKETOIMINTAA   KUUTOSKAUPUNKEIHIN   Datanavauksia  ja  rajapintoja   kaupunkienvälisenä  yhteistyönä  
  2. 2. 6Aika-­‐kaupunkistrategia   •  Yhteisvoimin  kohF  älykkäitä  palveluja   •  Kärkihanke:  Avoin  data  ja  rajapinnat   •  Helpotetaan  datan  hyödyntämistä   •  Mahdollistetaan  uuIa  liiketoimintaa   Helsingin   kaupunki     Espoon  kaupunki     Vantaan  kaupunki       Tampereen   kaupunki       Oulun  kaupunki       Turun  kaupunki      
  3. 3. Helpotetaan  datan  hyödyntämistä   •  Avoin  data   •  Yhdenmukainen   formaaM   •  Yhtenevät  rajapinnat   •  Skaalautuvuus   kaupunkien  välillä   •  Datan  löydeIävyys   •  Datakatalogit  
  4. 4. Kansainvälinen  ulo;uvuus   •  CitySDK  Network   •  Open  &  Agile  Smart  CiFes  
  5. 5. Entäs  liiketoiminta?   •  Avointa  dataa  saa  ja  kannaIaa  käyIää  kaupallisiin  tarkoituksiin   •  CreaFve  Commons  Nimeä  4.0  Kansainvälinen   •  Tietoaineistoja  saa  vapaasF   –  kopioida,   –  leviIää,   –  näyIää  ja   –  esiIää  sekä   –  käyIää  aineistoja  osana  muuta  teosta.   •  Ei-­‐kaupallisiin  ja  kaupallisiin  tarkoituksiin     •  Tietoaineiston  tekijä  on  ilmoiteIava   Kuva  lähde:  hIp://creaFvecommons.fi/2013/11/ uuden-­‐sukupolven-­‐cc-­‐lisenssit-­‐versio-­‐4-­‐0-­‐valmis/    
  6. 6. Millaista  liiketoimintaa?   •  TuoIeen,  sovelluksen  tai  palvelun  myynF   •  BlindSquare   •  MainosrahoiIeinen  palvelu  tai  tuote   •  tässä.fi   •  datajournalismi,  HS   •  AsiantunFjapalvelut   •  Esri  Finland   •  Ks.  lisää  www.hri.fi/fi/sovellukset/  
  7. 7. Yritysten  näkemys!   •  Yrityspaneeli   •  Kaikki  tervetulleita   •  Ehdotuksia   •  Toiveita   •  Ajatuksia   •  hIp://6aika.fi/avoin-­‐data-­‐yrityspaneeli-­‐ ilmoiIautuminen  
  8. 8. KYSY  LISÄÄ!   annukka.varteva@forumvirium.fi   040  522  7407  

×