Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C4d

 1. 1. 1<br />Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la UdG<br />Miquel Duran<br />Parc Científic UdG, 28 juny 2010I Fòrum Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona<br />Nousconceptes en divulgació i comunicació de la ciència<br />
 2. 2. 2<br />Descripció de l’entitat<br /><ul><li>Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la UdG (C4D) per iniciativa de l’IQC
 3. 3. Estructura especial de la UdG per promoure la recerca i la innovació
 4. 4. Sector TIC-Media, Ciència 2.0,
 5. 5. Assesorament en Ciència 2.0, Comunicació científica 2.0, Promoció de la cultura científica</li></ul>Nousconceptes en divulgació i comunicació de la ciència<br />
 6. 6. 3<br />Projectes Innovadors més rellevants<br /><ul><li>Researchers’ Night 2008, 2009, 2010
 7. 7. Organització de conferènciesaugmentades: IX Girona Seminar, Jornades de Comuniació Científica 2.0
 8. 8. Disseny de tallers de ciència espectacular i recreativa per a l’educació, per al lleure i per a espectacles.
 9. 9. Espectacles a mida de màgia i ciència.</li></ul>Nousconceptes en divulgació i comunicació de la ciència<br />
 10. 10. 4<br />Nousconceptes en divulgació i comunicació de la ciència<br />
 11. 11. 5<br />Competències de l’entitat<br /><ul><li>Científicscompromesos en la comunicació social de la ciència.
 12. 12. Expertesa en la web 2.0 acadèmica
 13. 13. Ciència a l’abast.</li></ul>Nousconceptes en divulgació i comunicació de la ciència<br />
 14. 14. 6<br />Nousconceptes en divulgació i comunicació de la ciència<br />
 15. 15. 7<br />Necessitats de Col·laboració<br /><ul><li>Joint ventures ambempresesiorganitzacions per promoure events on el coneixementcientífic en sigui el centre
 16. 16. Experiènciesinnovadores en la web 2.0, especialmentcientíficaiacadèmica
 17. 17. Novesformesd’organitzacióidinamització de conferènciesaugmentades
 18. 18. Tot tipusd’entitatsi particulars</li></ul>Nousconceptes en divulgació i comunicació de la ciència<br />
 19. 19. 8<br />Informació de contacte<br /><ul><li>C4D
 20. 20. ParcCientíficiTecnològic de la UdG (c/o IQC)
 21. 21. Web: http://c4d.udg.edu
 22. 22. Twitter: @c4dudg @silviasimonr
 23. 23. Sílvia Simon (directora)
 24. 24. 972 418 364
 25. 25. silvia.simon@udg.edu</li></ul>Nousconceptes en divulgació i comunicació de la ciència<br />

×