Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imperio espanol

1,022 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Imperio espanol

 1. 1. HISTORIA: IDADE MODERNA O2 O Imperio español http://forumgigurrorum.blogspot.com/ IES Cosme López Rodríguez. A Rúa (Ourense)
 2. 2. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Carlos V (neno do centr) co seu pai e os seus avós paternos. CARLOS I - CARLOS V O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA <ul><li>Era fillo de Filipe “O Fermoso” e Xoana “A Tola”. </li></ul><ul><li>Naceu en Gante (Flandres). </li></ul><ul><li>Con el comeza o reinado da “Casa dos Austrias” </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>Carlos V herdou un inmenso imperio: </li></ul><ul><li>Dos seus avós maternos que eran os Reis Católicos herdou: as coroas de Casteal e Aragón e todos os seus territorios en América, Italia e África. Como rei de España recibiu o nome de Carlos I . </li></ul><ul><li>Dos seus avós paternos herdou: o título de Emperador, as terras da familia en Alemaña, nos Países Baixos e Francia. Como emperador recibiu o nome de Carlos V . </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Herencia de Carlos V HERDANZA DE CARLOS V HISTORIA: IDADE MODERNA O2 O Imperio español
 4. 4. http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Comuneros: execución A REBELIÓN DAS COMUNIDADES HISTORIA: IDADE MODERNA <ul><li>É a rebelión das Comunidades de Castela contra o rei Carlos I. </li></ul><ul><li>Causas: </li></ul><ul><li>Trouxo o moitos nobres estranxeiros aos que lles deu os principais postos no goberno. </li></ul><ul><li>Gastou grandes cantidades de diñerio castelán para conseguir o nomeamento como emperador. </li></ul><ul><li>Consecuencias: </li></ul><ul><li>Gañou Carlos I; pero a paritr de agora os principais postos do goberno serán ocupados por casteláns. </li></ul>O2 O Imperio español
 5. 5. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>O imperio de Carlos V estaba formado por unha infinidade de territorios diferentes, coas súas propias leis e as súas propias institucións. </li></ul><ul><li>O principal punto en común era a existencia dun mesmo rei. </li></ul><ul><li>Órganos de goberno: </li></ul><ul><li>Parlamentos de cada reino. </li></ul><ul><li>Vicerrei ou gobernador en cada territorio. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Carlos V O GOBERNO DO IMPERIO HISTORIA: IDADE MODERNA O2 O Imperio español
 6. 6. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>Unificar a cristiandade baixo o seu mando. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Lutero ante Carlos V CARLOS V: OBXECTIVO HISTORIA: IDADE MODERNA O2 O Imperio español
 7. 7. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>- Francia: foi o seu principal rival pola hexemonía en Europa; os dous países estiveron en guerra durante todo o reinado. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Francisco I, rei de Farncia CARLOS V: PROBLEMAS (1) HISTORIA: IDADE MODERNA O2 O Imperio español
 8. 8. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>Os turcos: eran una ameaza no Mediterráneo. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Sulimán CARLOSV: PROBLEMAS (2) HISTORIA: IDADE MODERNA O2 O Imperio español
 9. 9. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>Os príncipes protestantes alemáns: foi o seu problema máis grave. Carlos intentou frear a expansión do luteranismo, pero fracasou. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Carlos V a cabalo na batalla de Mühlberg contra os protestantes.. CARLOS V: PROBLEMAS (3) HISTORIA: IDADE MODERNA O2 O Imperio español
 10. 10. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>Decepcionado polo fracaso fronte aos protestantes decidiu ceder o poder. </li></ul><ul><li>Dividiu as súas posesións: </li></ul><ul><li>Fernando (irmán): entregoulle o Sacro Imperio. </li></ul><ul><li>Filipe (fillo): o resto das súas posesións </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Carlos V. Abdicación CARLOS V : SUCESIÓN HISTORIA: IDADE MODERNA O2 O Imperio español
 11. 11. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>Filipe II sucedeu ao seu pai Carlos I </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Filipe II FILIPE II HISTORIA: IDADE MODERNA O2 O Imperio español
 12. 12. <ul><li>Precupación polo ser humano </li></ul><ul><li>O imperio de Filipe II era o máis poderoso da súa época e estaba formado por: </li></ul><ul><li>España </li></ul><ul><li>Países Baixos </li></ul><ul><li>Gran parte de Italia </li></ul><ul><li>Territorios na Europa Central </li></ul><ul><li>Portugal </li></ul><ul><li>Posesións en América, norte de África e Extremo Oriente. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Filipe II. imperio FILIPE II: IMPERIO HISTORIA: IDADE MODERNA O2 O Imperio español
 13. 13. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>Filipe II gobernaba todas as posesións dende Madrid, onde instalou a súa corte. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ M adrid dos Austrias FILIPEII: MADRID, CAPITAL O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 14. 14. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>Conservar os seus territorios </li></ul><ul><li>Defensa do catolicismo: </li></ul><ul><ul><li>Negouse a concederlle a liberdade relixiosa aos seus súbditos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Foi implacable contra calquera brote de protestantismos nos seus territorios . </li></ul></ul><ul><ul><li>A Inquisisción actuou con gran dureza. </li></ul></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Tribunal Inquisición FILIPE II: OBXECTIVOS O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 15. 15. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>- A guerra contra Francia . Filipe II derrotou aos franceses na batalla de San Quintín. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Batalla de San Quintín FILIPE II: PROBLEMAS (1) O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 16. 16. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>- O enfrontamento cos turcos . Derrotounos na batalla de Lepanto. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Batalla de Lepanto FILIPE II: PROBLEMAS (2) O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 17. 17. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>- A revolta dos Países Baixos . As provincias do norte rebeláronse e declaráronse independentes. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Represión nos Países Baixos FILIPE II: PROBLEMAS (3) O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 18. 18. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>- O enfrontamento con Inglaterra . O apoio dos ingleses aos rebeldes dos Países Baixos levou a Filipe II a enviar contra Inglaterra a Armada Invencible, una pderosa frota que foi derrotada. </li></ul><ul><li>Consecuencias: Estas guerras provocaron uns gastos tan grandes que colapsaron a economía e Filipe II tivo que declrar varias bancarrotas . </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Armada Invencible FILIPE II: PROBLEMAS (4) O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 19. 19. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>1.- Conquistadores </li></ul><ul><li>Hernán Cortés conquistou o imperio azteca. </li></ul><ul><li>Pizarro conquistou o imperio inca. </li></ul><ul><li>2.- Instrumentos de conquista </li></ul><ul><li>Capitulación de conquista: autorización do rei para recrutar un exército e conquistar un territorio determinado. Unha vez conquistado, o territorio pasaba a poder do rei. O rei concedíalle ao conquistador o título de gobernador ou capitán e una extensa parte das terras e do botín. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Hernán Cortés A CONQUISTA DE AMÉRICA O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 20. 20. <ul><li>upación polo ser humano </li></ul><ul><li>Os reis consideraron América como una prolongación de España. Por iso rexíanse polas mesmas leis que Castela. </li></ul><ul><li>Consello de Indias . Creado por Carlos I. Era o encargado de asesorar ao rei sobre o goberno en América. </li></ul><ul><li>División do territorio en dous vicerreinados: </li></ul><ul><li>Vicerreinato de Nova España ao norte . </li></ul><ul><li>Vicerreinato de Perú ao Sur. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ América. Vicerreinados A ORGANIZACIÓN DO IMPERIO AMERICANO O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 21. 21. <ul><li>O achado en América de gran cantidade de metáis preciosos (especialmente prata) serviulle aos reis para pagar a súa política imperial. </li></ul><ul><li>Grandes facendas gandeiras e agrícolas: os españois introduciron en América: trigo, vide, oliveria e cana de azucre e troxeron para Europa: tomate, millo, tabaco, pataca e cacao. </li></ul><ul><li>O comercio con América eran monopolio real e realizábase a través da Casa de Contratación que estaba en Sevilla. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Sevilla. Porto A EXPLOTACIÓN DAS COLONIAS O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA Potosí. Prata
 22. 22. <ul><li>Os españois organizaron unha sociedade baseada en criterios raciais: </li></ul><ul><li>Españois : ocupaba a posición superior. </li></ul><ul><li>Mestizos : eran fillos de español e india e ocupaban un lugar intermedio. </li></ul><ul><li>Indios: realizaban os traballos manuais e sufriron moitos abusos. </li></ul><ul><li>Negros : sufrían a peor situación: eran escravos sen dereitos e non existía ningunha lei que os protexese. </li></ul><ul><li>A poboación descendeu moito nos primeiros anos: guerras e enfermidades. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Sociedade racista A SOCIEDADE AMERICANA O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 23. 23. Sucedeu no trono ao seu pai Filipe II. Ao comenzó do século XVII, España posuía o imperio máis rico e poderoso do mundo. En poucas décadas perdeu a hexemonía en Europa e sufriu unha profunda crise económica e social. http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Filipe III FILIPE III O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 24. 24. <ul><li>Preocupación polo ser humano </li></ul><ul><li>Delegou as tarefas de goberno nun valido (duque de Lerma). </li></ul><ul><li>Intentou acabar coas numerosas guerras que herdara do seu antecesor. </li></ul><ul><li>Problemas económicos. Aínda que diminuiu o gasto militar, aumentou o gasto en festas e mantemento da corte (bancarrota). </li></ul><ul><li>Expulsión dos mouriscos. Trouxo a ruína a moitas rexións que se despoboaron. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Duque de Lerma FILIPE III: O SEU REINADO O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA <ul><li>Intentou acabar coas numerosas guerras que herdara do seu antecesor. </li></ul><ul><li>Problemas econ ó micos. A í nda que diminuiu o gasto militar, aumentou o gasto en festas e mantemento da corte (bancarrota). </li></ul><ul><li>Expulsi ó n dos mouriscos. Trouxo a ru í na a moitas rexi ó ns que se despoboaron. </li></ul>
 25. 25. Sucedeu no trono ao seu pai Filipe III. eocupación polo http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Filipe IV FILIPE IV O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 26. 26. <ul><li>Cedeu o goberno a un valido (conde-duque de Olivares) </li></ul><ul><li>Reiniciou a guerra contra os flamengos e implicouse na guerra dos Trinta Anos. </li></ul><ul><li>Repartiu os gastos militares entre todos os territorios. </li></ul><ul><li>Reforzou o poder do rei. </li></ul><ul><li>Consecuencias: </li></ul><ul><li>Levantamentos en Cataluña e Portugal (conseguiu a independencia). </li></ul><ul><li>Tratado de Westfalia, que poñía fin á guerra dos Trinta Anos, significou a perda definitiva da hexemonia española en Europa. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Conde-duque de Olivares FILIPE IV: O SEU REINADO O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 27. 27. <ul><li>Sucedeu no trono ao seu pai: Filipe IV </li></ul><ul><li>ación polo ser humano </li></ul><ul><li>O rei era una persoa mental e fisicamente enferma, incapaz de exercer os labores do cargo. </li></ul><ul><li>Os últimos anos do reinado estiveron marcados polo problema da sucesión. </li></ul><ul><li>A súa norte extinguiuse a rama española da Casa de Austria e a nova dinastía que asumiu o trono español foi a Casa dos Borbóns, de orixe francesa. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Carlos II CARLOS II O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 28. 28. <ul><li>1.- Diminución da poboación </li></ul><ul><li>Malas colleitas e epidemias de peste. </li></ul><ul><li>Expulsión dos mouriscos. </li></ul><ul><li>Frecuentes guerras. </li></ul><ul><li>A emigración a América. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Expulsión dos mouriscos CRISE ECONÓMICA E SOCIAL (s. XVII) O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 29. 29. <ul><li>2.- Retroceso económico </li></ul><ul><li>A agricultura sufriu una crise aguda. </li></ul><ul><li>A artesanía debilitouse fronte aos productos do norte de Europa que eran máis baratos. </li></ul><ul><li>Comercio decaeu e as ferias empezaron a perder importancia. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Feira CRISE ECONÓMICA E SOCIAL (s. XVII) O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 30. 30. <ul><li>3.- A sociedade. </li></ul><ul><li>Desprezábase o traballo e admirábase á nobreza que vivía de rendas que lles proporcionaban as súas terras e os seus cargos. </li></ul><ul><li>Había unha gran parte da poboación que non se dedicaba a ningunha tarefa produtiva e vivía da mendicidade ou da delincuencia. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Mendigo CRISE ECONÓMICA E SOCIAL (s. XVII) O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 31. 31. <ul><li>1.- Institucións </li></ul><ul><li>Os Reis Católicos someteron á poderosa nobreza galega. </li></ul><ul><li>Crearon dúas institucións: </li></ul><ul><li>As Xuntas do Reino formadas polo Gobernador e por un fidalgo que representaba a cada provincia galega (Santiago, Lugo, Ourense, Betanzos, Mondoñedo, A Coruña a Tui). </li></ul><ul><li>A Real Audiencia : tribunal de xustiza. </li></ul><ul><li>Galicia non tiña nin voz nin voto nas corte de Castela, era representada pola cidade de Zamora. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Galicia. Sete provincias GALICIA NA IDADE MODERNA O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 32. 32. <ul><li>2.- Economía de Galicia </li></ul><ul><li>A agricultura desenvolveuse pola introdución de cultivos de América (millo e pataca). </li></ul><ul><li>Auxe do comercio marítimo polos contactos coas colonias de América. </li></ul><ul><li>3.- A soceidade galega </li></ul><ul><li>Era maioritariamente rural. </li></ul><ul><li>Os campesinos tiñan que pagar rendas (foros) aos señores. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Millo GALICIA NA IDADE MODERNA O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 33. 33. Luis XIV asumiu persoalmente o goberno. No século XVII Francia converteuse na potencia hexemónica de Europa. O rei aumentou o poder do seu país por dous medios: Ampliando as fronterias a conta dos países vecinos. Formando un imperio colonial como o que posuían Portugal e España. http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Luis XIV A HEXEMONÍA FRANCESA O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA
 34. 34. <ul><li>1.- Unha monarquía absoluta </li></ul><ul><li>O rei incrementou o seu poder a costa da nobreza, a igrexa e os parlamentos. Utilizou os seguintes medios: </li></ul><ul><li>Impuxo a centralización política. </li></ul><ul><li>Eliminou a desidencia relixiosa. </li></ul><ul><li>Logrou controlar ao nobreza. </li></ul><ul><li>Converteu á corte no centro da administración do Estado e no principal foco cultural do país. </li></ul><ul><li>2.- Economía </li></ul><ul><li>Aumentar ingresos de Estado. </li></ul><ul><li>Creáronse monopolios estatais co obxectivo de impedir a importación de produtos estranxeiros. Fracasou esta política. </li></ul>http://forumgigurrorum.blogspot.com/ Versalles A HEXEMONÍA FRANCESA O2 O Imperio español HISTORIA: IDADE MODERNA

×