Successfully reported this slideshow.

Presentació UOC Media Center

937 views

Published on

Media center: un primer pas cap a un sistema d’e-learning multiplataforma i multicanal.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Presentació UOC Media Center

 1. 1. Media center: un primer pas cap a un sistema d’e-learning multiplataforma i multicanal Oficina Oberta d’Innovació
 2. 2. <ul><li>E-learning... més enllà de la pàgina web </li></ul><ul><li>Multiplataforma, multicanal i multidispositiu </li></ul><ul><li>Tecnologia Silverlight </li></ul><ul><li>Tecnologia Media center </li></ul><ul><li>Media center: el cas de la UOC </li></ul>
 3. 3. <ul><li>E-learning... més enllà de la pàgina web </li></ul><ul><li>Multiplataforma, multicanal i multidispositiu </li></ul><ul><li>Tecnologia Silverlight </li></ul><ul><li>Tecnologia Media center </li></ul><ul><li>Media center: el cas de la UOC </li></ul>
 4. 4. <ul><li>E-learning... més enllà de la pàgina web </li></ul><ul><li>Formació a distància </li></ul><ul><li>Fins mitjans ‘90 </li></ul><ul><li>Ensenyament per correspondència </li></ul><ul><li>Ensenyament a través de la ràdio </li></ul><ul><li>Ensenyament a través de la televisió </li></ul><ul><ul><li>Sistemes satel·litals </li></ul></ul><ul><li>E-learning </li></ul><ul><li>a partir mitjans ‘90 </li></ul><ul><li>Consolidació d’Internet </li></ul><ul><li>Pàgines web </li></ul><ul><li>Distribuir informació </li></ul><ul><li>Oferir i gestionar serveis </li></ul><ul><li>Interaccionar entre persones </li></ul>
 5. 5. <ul><li>E-learning... més enllà de la pàgina web </li></ul><ul><li>1995 UOC </li></ul><ul><li>WEB </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Distribuir informació </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>( Continguts ) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oferir i gestionar serveis </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>( Docència - Gestió Acad. ) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Interaccionar entre persones </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>( Comunicació ) </li></ul></ul></ul></ul></ul>Campus virtual
 6. 6. <ul><li>E-learning... més enllà de la pàgina web </li></ul><ul><li>Durant més d’una dècada </li></ul><ul><li>(1995 – 2006) la UOC: </li></ul><ul><li>té usuaris dispersos geogràficament </li></ul><ul><li>que accedeixen al Campus a través d’un únic canal: Internet </li></ul><ul><li>utilitzen un únic dispositiu: ordenador </li></ul>2007 MOBILITAT <ul><li>usuaris dispersos i itinerants </li></ul><ul><li>que accedeixen al Campus a través de diferents canals: Internet, televisió, telefonia mòbil </li></ul><ul><li>utilitzen diversos dispositius: ordinador, televisió, telèfon mòbil </li></ul>
 7. 7. <ul><li>E-learning... més enllà de la pàgina web </li></ul><ul><li>Multiplataforma, multicanal i multidispositiu </li></ul><ul><li>Tecnologia Silverlight </li></ul><ul><li>Tecnologia Media center </li></ul><ul><li>Media center: el cas de la UOC </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Multiplataforma, multicanal i multidispositiu </li></ul>multiplataforma Multicanal i multidispositiu com?
 9. 9. <ul><li>Multiplataforma, multicanal i multidispositiu </li></ul>sense haver de realitzar adaptacions dels continguts per a cada canal i plataforma Les tecnologies que permeten donar el primer pas cap a un model d’e-learning multiplataforma, multicanal i multidispositiu són: Silverlight i Media center <ul><li>Tractant la informació amb la tecnologia adequada per a: </li></ul><ul><ul><li>Estandarditzar-la </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructurar-la </li></ul></ul><ul><ul><li>Sindicar-la </li></ul></ul><ul><ul><li>Empaquetar-la </li></ul></ul><ul><li>Per a poder consultar-la: </li></ul><ul><ul><li>en diferents canals </li></ul></ul><ul><ul><li>sense dependre de la plataforma </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>E-learning... més enllà de la pàgina web </li></ul><ul><li>Multiplataforma, multicanal i multidispositiu </li></ul><ul><li>Tecnologia Silverlight </li></ul><ul><li>Tecnologia Media center </li></ul><ul><li>Media center: el cas de la UOC </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Tecnologia Silverlight </li></ul><ul><li>Microsoft Silverlight és una tecnologia multinavegador, multiplataforma i multidispositiu </li></ul><ul><li>Permet crear interfícies dinàmiques en 3D que integren vídeo i àudio de forma natural en el web sense necessitat de disposar de programes addicionals instal·lats </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Tecnologia Silverlight </li></ul>Web / XAML Multinavegador Multiplataforma Multidispositiu
 13. 13. Silverlight RoadMap <ul><li>Tecnologia Silverlight </li></ul>
 14. 14. <ul><li>E-learning... més enllà de la pàgina web </li></ul><ul><li>Multiplataforma, multicanal i multidispositiu </li></ul><ul><li>Tecnologia Silverlight </li></ul><ul><li>Tecnologia Media Center </li></ul><ul><li>Media Center: el cas de la UOC </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Tecnología Media Center </li></ul>Media Center permet publicar gratuïtament continguts interactius accessibles des de la televisió. Si aquests continguts s’ofereixen via Silverlight se converteixen en totalment compatibles amb la resta de canals de la plataforma. <ul><li>La tecnologia Media center de Microsoft: </li></ul><ul><li>aprofita els continguts flexibles creats amb tecnologia Silverlight per a fer efectiva una convergència real dels ordinadors personals amb la televisió. </li></ul><ul><li>inclosa com a component de Windows Vista </li></ul><ul><li>incorporada en el 90% dels ordinadors venuts en el darrer any </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Tecnologia Media Center </li></ul>Convergència TV - PC Un nou canal
 17. 17. <ul><li>E-learning... més enllà de la pàgina web </li></ul><ul><li>Multiplataforma, multicanal i multidispositiu </li></ul><ul><li>Tecnologia Silverlight </li></ul><ul><li>Tecnologia Media center </li></ul><ul><li>Media center: el cas de la UOC </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Media center: el cas de la UOC </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Media center: el cas de la UOC </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><ul><li>El text perd el protagonisme i el recupera la imatge, tant estàtica com dinàmica </li></ul></ul><ul><ul><li>La informació audiovisual pot ser l’eix central de la distribució d’informació i utilitzar per fer-ho un canal “natural”: la televisió </li></ul></ul>La interacció amb la informació deixa de fer-se a través d’un ratolí i passa a fer-se amb un comandament a distancia
 20. 20. <ul><li>Media center: el cas de la UOC </li></ul>Crear un Media center suposa canviar les dinàmiques, hàbits i convencions del disseny basat en pàgines web Un nou escenari surt a la llum <ul><li>Utilitzar com a perifèric per a navegar un comandament a distància comporta: </li></ul><ul><ul><li>Simplificar la navegació (horitzontal – vertical) </li></ul></ul><ul><ul><li>Assumir que el 100% de la pantalla no és un punto susceptible de ser interactiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Simplificar l'organització jeràrquica de la informació </li></ul></ul>http:// silverlight.services.live.com / invoke /15620/UOC%20Media%20Center/ iframe.html
 21. 21. Més informació: Oficina Oberta d’Innovació http://innovacio.uoc.edu

×