Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Format7 presentacio

228 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Format7 presentacio

 1. 1. Perspectiva LGTB per a professionals del sector educatiu
 2. 2. Presentació Xavier Gil Raúl Iserte @raisbu @xaviergilamoros
 3. 3. Presentació Bea Marín M. Bel Palou @belpalou @tallerbea
 4. 4. Presentació Des del 2007 desenvolupem propostes formatives: Assistència i suport per a persones dependents Recursos TIC per a treballadores de la llar Alfabetització digital Recursos per desenvolupar polítiques d’igualtat a la feina
 5. 5. Presentació Durant aquest temps hem format a 3.793 persones
 6. 6. Presentació Relació amb els projectes: - Zona TICs - Fundació Surt - Materials pedagògics per l’educació en valors - Associació Sociocultural La Formiga - Grups de treball de Rosa Sensat - I Jornadas universitarias ‘Educar en la diversidad afectivo sexual’ amb la FELGTB
 7. 7. Proposta Creació d’una plataforma educativa i de continguts sobre perspectiva LGTB Equips d’Assistència i Orientació Pedagògica Formadors de programes d’Educació Afectivosexual
 8. 8. Proposta - Disseny i administració de la plataforma Moodle, dissenyada específicament pel projecte. - Disseny de la proposta educativa: materials, continguts i personal consultor
 9. 9. Equip humà Per part de Continguts Disseny gràfic i maquetació Tecnologia didàctica Professional psicopedagògic Altres entitats Secretaria tècnica Comunicació Coordinació i Interlocució
 10. 10. Equip humà Per part de personal extern Tutors assignatures Orientadors Suport tècnic
 11. 11. Experiències anteriors relacionades amb el projecte
 12. 12. Objectius General: Facilitar la creació d’una comunitat d’aprenentatge sobre perspectiva LGTB
 13. 13. Objectius Específics: Desenvolupar: a) Un espai referent en cursos i eines formatives en perspectiva LGTB b) Un campus virtual que promogui la construcció del coneixement c) Continguts teòrics de qualitat sobre educació amb perspectiva LGTB
 14. 14. Continguts Pensat per a professionals del sector educatiu 2 nivells: introductori i d’aplicació 3 tallers: 1. Introducció a la realitat LGTB: història, política, salut i societat. 2. Eines i recursos en perspectiva LGTB per a l’aula i altres espais educatius 3. Tècnics educatius en perspectiva LGTB
 15. 15. Continguts Taller Hores Modalitat Edicions 1 30 e-learning 3 2 50 (35virt + 15pres) b-learning 3 3 120 (100virt + 20pres) b-learning 1
 16. 16. Continguts Exemple de taller: Eines i recursos en perspectiva LGTB per a l’aula i altres espais educatius - Descripció: Creació d’una xarxa d’aprenentatge i una de suport mitjançant l’intercanvi d’experiències - Objectius: Incorporació d’eines i recursos - Metodologia: Lectura de material teòric Exposició de casos i experiències Debats ...
 17. 17. Continguts - Continguts: Conceptes: 1. Introducció 2. Sexisme, sexualitat i joves 3. Mites al voltant de la realitat LGTB 4. Situacions de risc del col·lectiu LGTB 5. Eines i recursos: 5.1 Discriminació 5.2 Bullying 5.3 Agressió 6. Eines per a la mediació 7. Annexos 8. Referències
 18. 18. Continguts Competències: 1. Millorar nivell d’informació 2. Proporcionar eines 3. Transmissió d’actituts 4. Detecció de problemes 5. Reconducció dels conflictes Avaluació: Contínua (estudi de casos + treball)
 19. 19. Proposta tècnica Gran disponibilitat Escalabilitat Facilitat d’ús Interoperabilitat Estabilitat Seguretat
 20. 20. Cronograma
 21. 21. Cronograma

×