Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Escola Cèsar August TarragonaON SOM?“Una Finestra al Món” és un projecte educatiu que es planteja com a objectiuprincipal ...
Escola Cèsar August TarragonaON VOLEM SER?Desprès de moltes reflexions, el projecte d’aquest curs, 2010-2011, consistirà e...
Escola Cèsar August TarragonaQUÈ FAREM PER ASSOLIR-HO?Intercanvi de llegendesAls diferents nivells l’escola Cèsar August e...
Escola Cèsar August TarragonaDinamització de les biblioteques escolarsAquest bloc pretén lligar i finalitzar el projecte u...
Escola Cèsar August Tarragona    deixem constància del intercanvi cultural i el contacte entre els nens de les    ...
Escola Cèsar August TarragonaPER SABER-NE MÉS…Pàgina web del projecte:www.wix.com/cesaraugust/unafinestralmonAltres pàgnes...
Escola Cèsar August TarragonaCronologia dels viatges                       DESEMBRE’201       ...
Escola Cèsar August Tarragona
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projecte

Projecte "Una finestra al món" Escola Cèsar August Tarragona

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Projecte

 1. 1. Escola Cèsar August TarragonaON SOM?“Una Finestra al Món” és un projecte educatiu que es planteja com a objectiuprincipal l’intercanvi d’experiències educatives entre els alumnes de la nostra escola iels nens/es de les escoles del campament de refugiats sahrauí, Smara.Mitjançant aquesta experiència pretenem que els nostres alumnes coneguin altresformes de viure, d’entendre el món, posant-los en contacte directe, malgrat ladistància, amb nens pertanyents a una altra lògica cultural. Tot això emmarcat en unprojecte d’escola inclusiva que suposa un model educatiu en que els mestres, elsalumnes i les famílies participen i desenvolupen un sentit de comunitat entre tots.“Una Finestra al Món” es va iniciar el curs passat, 2009-2010, però amb una fermaintencionalitat de seguiment en els propers cursos.L’experiència es va gestar principalment des de l’àrea d’Educació Física i va consistiren un intercanvi de “jocs de pati” entre els nens/es de la nostra escola i els nens del’escola Castilla La Mancha de Smara. Mitjançant un enregistrament audiovisual elsnostres alumnes van poder mostrar, als nens/es sahrauís, alguns dels jocs que mésels agraden. Al desplaçar-se un membre de l’equip docent, durant les vacances deNadal, al campament de Smara, els nens/es sahrauís van poder visualitzar i vivenciaraquests jocs. A la vegada, van enregistrar alguns dels jocs tradicionals de la culturasahrauí, que posteriorment els nostres alumnes practicaren a les sessions d’EducacióFísica.En segon lloc, i no menys important, fou lajuda econòmica i el subministrament dematerial escolar que vam proporcionar a totes les escoles del campament de Smara.Fet que va ser possible gràcies a la col·laboració de moltes famílies i del recolzamentde la ONG TEPS, ja que no podem oblidar la situació política i social que viu el poblesahrauí.Fruit d’aquesta experiència se’ns va despertar el desig de continuar treballant i fercréixer el projecte. Desig que es veia enfortit al ser compartit amb la població on es vadesenvolupar la tasca i amb els propis alumnes que van mostrar entusiasme perseguir en contacte amb els nens/es sahrauís.
 2. 2. Escola Cèsar August TarragonaON VOLEM SER?Desprès de moltes reflexions, el projecte d’aquest curs, 2010-2011, consistirà en unintercanvi de llegendes entre els nens/es de la nostra escola i els nens/es de lesescoles del campament de refugiats sahrauí, Smara. Es tracta, per tant, d’apropar lesdues realitats a través del intercanvi cultural de llegendes –catalanes i sahrauís–.Es objectius principals que ens plantegem són: - Conscienciar als nostres alumnes de l’existència d’altres realitats i mantenir-los en contacte amb el poble sahrauí a través del intercanvi de llegendes. - Seguir col·laborant amb el bon funcionament i desenvolupament de les escoles del campament de refugiats de Smara, proporcionant material, activitats i formació.La comunitat sahrauí amb la que vam dur a terme l’experiència van demanarassessorament i recolzament vers la gestió i organització del material didàctic i debiblioteca que reben per part de tota la comunitat internacional. En aquest sentit, iatenent a què l’escola Cèsar August forma part del Programa d’innovació educativa:Biblioteca escolar Puntedu , s’ha considerat que es pot dur a terme la dinamització debiblioteques i la formació dels mestres i responsables per a gestionar-les. D’aquestamanera s’aconseguirà un bon ús d’aquests espais, tenint en compte els seus costums iels coneixements nous que adquiriran per portar-ho a terme.Establint les directrius del recolzament en la dotació i gestió de la biblioteca, es vaplantejar si tenia sentit dur a terme aquest recolzament si no adequàvem l’espaidestinat a la biblioteca, per tal d’aconseguir un manteniment de tot el material i unaprofitament real de l’assessorament rebut. Per tant, es va discutir la qüestió i, atenentque som un grup multidisciplinar, i que comptem amb un enginyer i un arquitecte,vàrem arribar a la conclusió que, efectivament, calia dur a terme la rehabilitació deles biblioteques en el marc i en els termes que la comunitat ens digui.
 3. 3. Escola Cèsar August TarragonaQUÈ FAREM PER ASSOLIR-HO?Intercanvi de llegendesAls diferents nivells l’escola Cèsar August es treballaran les llegendes catalanes ambdiferents activitats atenent el nivell evolutiu dels alumnes (titelles, auques,representacions teatrals, etc.). Totes aquestes activitats aniran encaminades a poder-les mostrar i regalar als nens/es sahrauís, ja que l’objectiu final serà compartir amb ellsuna petita part de la nostra cultura.Pel que fa a les llegendes treballades se’n farà un compendi per donar-los-hi a labiblioteca de les escoles del campament de Smara. Aquest compendi aniràacompanyat de l’enregistrament videogràfic dels nens/es explicant les llegendes irepresentat teatralment alguna d’aquestes.Mitjançant el mateix procediment, quan ens desplacem al campament de Smara, abanda de mostrar els vídeos, fer els representacions teatrals i fer-los arribar de maneradidàctica les llegendes catalanes; enregistrarem les llegendes sahrauís explicades irepresentades pels nens/es de les escoles de Smara per tal de fer-los-hi arribar iconèixer als nens/es de l’Escola Cèsar August. Val a dir que les llegendes sahrauíshauran estat treballades a les escoles del campament de Smara amb els seus mestresi posteriorment durant la nostra estada allí amb diferents tallers prèviamentprogramats.Rehabilitació de Biblioteques escolarsEn atenció al que vam poder veure durant l’estada als campaments i a les necessitatsexpressades per la contrapart, es pretén dur a terme una rehabilitació dels espaisdedicats a la biblioteca de les escoles del campament de Smara. Rehabilitar tant elpaviment, aplicant ciment o material adequat al lloc, com l’estructura del mateix, tapantels forats existents i que impedeixen un correcte funcionament i aprofitament del’espai.
 4. 4. Escola Cèsar August TarragonaDinamització de les biblioteques escolarsAquest bloc pretén lligar i finalitzar el projecte una finestra al món, amb els altres dosblocs i amb el projecte escolar “BiblioAugust” (biblioteques escolars puntedu), donantaixí continuïtat, funcionalitat a tot el nostre projecte i al treball diari de mestres ialumnes de la nostra escola. Propostes: - Dotació de material per a les biblioteques: llibres, material fungible, etc.. - Distribució de les biblioteques per temàtiques: llibres de coneixements, llibres d’imaginació (distribuïts per edat i colors), racó dels més petits.. - Organització del mobiliari del que es disposi per treure la màxima funcionalitat. - Formació dels mestres sobre l’ utilització i funcionament de les seves biblioteques. - Dinamització de les biblioteques tot propiciant la importància de la lectura com a plaer i per aprendre (cerca i ús de la informació) amb propostes com: conta contes, treball de cerca d’informació, teatre, lloc d’estudi, lloc de lectura per plaer, servei de prèstec, activitats de formació d’usuarisSensibilització en vers la causa i la cultura sahrauíRecopilació de les llegendes i divulgació: Amb les llegendes recollides pels nenssahrauís, hi ha la intenció de recopilar-les i editar-les. Es durà a terme un cop ja lestinguem totes en un format didàctic, infantil i entretingut, amb la finalitat de convertir-seen un material pedagògic de sensibilització i difusió de la cultura sahrauí. Aquestmaterial podrà distribuir-se a totes les escoles interessades i dinamitzar activitats enrelació a ell. Aquesta també és una manera de preservar la cultura sahrauí donant aconèixer les seves tradicions, usos i costums, a través de les llegendes. Descripció del material a editar: - Llibret del intercanvi de llegendes : en aquest material hi podrem trobar les diferents llegendes (catalanes i saharauis) que s’han fet servir per dur a terme el intercanvi de llegendes del projecte. Estaran escrites en les tres llengües (català, castellà i àrab)i les il·lustracions estaran fetes pels nens que han participat de l’experiència: els nens saharauis il·lustraran les llegendes catalanes i els nens de Tarragona les llegendes saharauis. D’aquesta manera
 5. 5. Escola Cèsar August Tarragona deixem constància del intercanvi cultural i el contacte entre els nens de les dues realitats. - Llibre de llegendes i proverbis saharauis : El poble saharaui, com la majoria de pobles del desert, han estat educats mitjançant proverbis i llegendes que s’han transmès de pares a fills. Donat que la llengua pròpia d’aquest poble, el Hassanía, no és una llengua escrita hem vist la necessitat de recollir aquesta tradició oral en un llibre. Consistiria amb un recull de llegendes i proverbis saharauis, en català, castellà i àrab, recollits per la pròpia gent d’aquest poble en format didàctic, infantil i entretingut. Aquesta iniciativa nasqué d’un grup de mestres saharauis que han col·laborat en la part del intercanvi. Ells ens van transmetre el seu desig per fer la recerca i la recopilació d’aquestes llegendes. Aquestes llegendes anirien acompanyades d’un assessorament didàctic i amb propostes d’activitats, per tal de que pugui ser una bona eina per les escoles, ja que la finalitat és convertir-lo en un material pedagògic de sensibilització i difusió de valors a través del coneixement de la cultura sahrauí.Elaboració i divulgació del documental: Al llarg del projecte, es farà l’enregistramentde tot el procés i, amb l’ajuda dels alumnes del Cicle Formatiu: RealitzaciódAudiovisuals i Espectacles de l’IES Pere Martell de Tarragona, se li donarà un formatde documental, per tal d’incorporar-lo al material de sensibilització del projecte iexplotar-lo en iniciatives i activitats al respecte.AMB QUI HAUREM D’ESTABLIR CONTACTE?En primera instància, la nostra contrapart és el Ministeri d’Ensenyament i Educació dela RASD (República Àrab Sahrauí Democràtica), i per proximitat, la Delegaciód’educació del campament de Smara (ambdòss ja estan al corrent de l’existènciad’aquest projecte).La contrapart també són les escoles del campament de Smara: Escuela Balla AhmedZain, Escuela Embarek Ehbeila, Escuela Brahim Muh Ahmed, Escuela MahfudNahnah, Escuela Ali Bil·la (Valencia), Escuela Mustafa Mohaneb Ahmeb, EscuelaCastilla La Mancha.
 6. 6. Escola Cèsar August TarragonaPER SABER-NE MÉS…Pàgina web del projecte:www.wix.com/cesaraugust/unafinestralmonAltres pàgnes en relació al conflicte i la causa del poble sahrauí:http://www.arso.org/08-0.htmhttp://www.arso.org/index.htmhttp://ca.wikipedia.org/wiki/Sàhara_Occidentalhttp://ca.wikipedia.org/wiki/Camps_de_refugiats_de_la_província_de_Tindoufhttp://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Sahara_Occidentalhttp://www.sahara-online.net/esp/HistoriadelSahara/HistoriadelconflictodelSahara/tabid/616/Default.aspxFragments i reflexions diverses: o Gema Martin Muñoz o Joan Bernet o Mikel de Espalza o Bernabe Tierno, o Dolors Bramon o JM Sanahuja
 7. 7. Escola Cèsar August TarragonaCronologia dels viatges DESEMBRE’201 DESEMBRE’2010- OCTUBRE’2010 0 GENER’2011Dates De l’1/10 al 6/10 Del 3/12 al 8/12 17/12/10 al 4/01/11viatges Núria Bota Tot l’equip: Estefania Inés Solé Primera incorporació:Nom i José Antonio 17/12/2010 Núria Botanúmero Raquel Castaño Inés Solé 23/12/2010 Resta dede Núria Bota l’equip de l’Escola ipersones Carles Bargalló algun aliè Membres aliens a l’escola, quan puguin... Inici de les tasques de rahabilitació de la biblioteca. Arribada de l’equip al Primera presa de contacte complert per dur a en terreny per dur a terme Suport en la terme: les reunions oportunes: gestió i organització de La finalització de la Ministre d’Educació de la les activitats rahabilitació. RADS. relatives a El intercanvi de Delegat d’Educació a l’intercanvi de llegendes i les activitatsActivitats Samara. llegendes. relatives al mateix. Mestres de les escoles Enllestir tots els Realització de la del campament de Smara contactes i dotació de biblioteca, (temes: intercanvi de gestions per capacitació i formació llegendes, gestió de l’arribada al dels mestres (tallers). biblioteca i formació, desembre rehabilitació de la (17/12/2010) de (De tot això hi haurà un mateixa...) tot l’equip i dur a calendari i horaris terme el gruix del prèviament establert) projecte.
 8. 8. Escola Cèsar August Tarragona

×