21model didactic

1,166 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

21model didactic

  1. 1. El model didàctic en el desplegament del currículum a partir de les COMPETÈNCIES BÀSIQUES Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències
  2. 2. EL DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES L’E/A DE LES COMP E TÈNCIES L’E/A DELS CONTINGUTS DISCIPLINARIS què ensenyar i què avaluar relatiu a relatiu a cal prendre decisions sobre Model didàctic Que conformen el Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010 L’AVALUACIÓ LA GESTIÓ SOCIAL DE L’AULA LES ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT LES ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE com ensenyar i com avaluar relatiu a relatiu a relatiu a relatiu a
  3. 3. Què ensenyar i què avaluar relatiu a l’E/A dels continguts disciplinaris Aprenentatge disciplinari Aprenentatge competencial segons la lògica de la matèria <ul><li>segons la lògica de l’aprenentatge de l’alumnat: </li></ul><ul><li>del simple al complex </li></ul><ul><li>del concret a l’abstracte </li></ul><ul><li>del més proper al més </li></ul><ul><li>distant </li></ul><ul><li>del general al particular </li></ul><ul><li>respectant la ZDP </li></ul>segons la importància i la significativitat en la xarxa de continguts disciplinaris segons la importància, la presència i la utilitat en l’activitat quotidiana de l’alumnat LA SELECCIÓ I LA SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS ES FA... Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
  4. 4. Estratègies d’aprenentatge Transmissió d’informació Construcció i comunicació del coneixement incorporar i retenir la informació i les habilitats que el professor ensenya interioritzar la informació i desenvolupar les habilitats per fer-ne ús. repetir i memoritzar mecànicament aplicar els continguts en contextos diferents dels que s’han après APRENDRE ÉS... treball individual desenvolupant les tècniques d’estudi que faciliten la retenció construir socialment el coneixement a partir del diàleg, compartint significats i conclusions prioritzar el recordar i el comprendre la informació,... És a dir, el saber. prioritzar l’ús del coneixement per explicar, demostrar, justificar, argumentar saber quan i per a què és útil un coneixement. Aplicació estratègica del coneixement analitzar críticament el procés seguit: planificar, diagnosticar, regular i avaluar resultats construir socialment el coneixement i els processos d’aprenentatge prioritzar activitats on calgui planificar, prendre decisions, emetre opinions o judicis Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
  5. 5. Estratègies d’ensenyament Estratègies expositives Estratègies interactives la protagonitza el professorat la protagonitza l’alumnat: treball individual, en grup i amb el professorat es centra en facilitar informació, elaborada, estructurada i organitzada es basa en projectes, resolució de problemes, simulacions, estudi de casos,... en els que l’alumnat elabora, estructura i organitza informació, individualment i col·lectiva. L’ACTIVITAT A L’AULA... es basa en explicacions, preguntes/resposta, lectures, treballs individuals i en petit grup prioritza la interacció espontània i el treball cooperatiu té una estructura fix: Inici, desenvolupament (explicació o lectura), exercicis i feines per a casa condicionada al moment de la seqüència i a les oportunitats didàctiques que es presenten Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
  6. 6. La gestió social de l’aula és... Centralitzada Autònoma L’activitat del professorat s’adreça a tot el grup i la de l’alumnat és individual La intervenció del professorat és discrecional i l’alumnat gestiona el treball del grup amb certa autonomia El treball en grup és esporàdic i per aplicar mecànicament aprenentatges anteriors L’alumnat i el professorat treballa prioritàriament en el context d’un grup (cooperatiu o no). L’aprenentatge d’un alumne/a és independent del dels companys. En el global de la seqüència didàctica, l’aprenentatge individual és comparteix i interactua amb l’aprenentatge dels companys El professorat predetermina continguts, tasques, espai i temps L’estratègia didàctica i la seva dinàmica condicionen decisivament continguts, tasques, espais i temps quan... Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
  7. 7. L’avaluació serà... Centrada en la funció social Centrada en la funció pedagògica es posa l’èmfasi en la finalitat certificadora de l’avaluació (classificar i seleccionar) es posa l’èmfasi en la funció diagnòstica i reguladora. La certificació és un producte més. ha de ser objectiva i ha de mesurar els aprenentatges amb precisió l’avaluació inclou aproximacions qualitatives i globals sobre els processos d’aprenentatge i sobre els resultats l’avaluació de resultats ha de servir fonamentalment per a la certificació. l’avaluació de resultats també té una component reguladora del procés d’aprenentatge de l’alumne/a i de les estratègies d’ensenyament aplicades. les activitats d’avaluació de resultats estan clarament orientades a la qualificació les activitats d’avaluació `’orienten cap a l’apropiació d’objectius, la comunicació de criteris d’avaluació i l’autorregulació les activitats d’avaluació són al final del procés d’aprenentatge les activitats d’avaluació s’integren en el procés d’aprenentatge i no es diferencien de les activitats d’aprenentatge l’avaluació és una funció exclusiva del professorat es proposen activitats d’avaluació mútua, de coavaluació i d’autoavaluació quan... Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
  8. 8. Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
  9. 9. Pauta per a l’anàlisi de les intencions i pràctiques docents Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010 <ul><li>Sobre la selecció i la seqüència dels objectius </li></ul><ul><li>i continguts </li></ul><ul><li>Es fan connexions entre els continguts i situacions amb una certa rellevància personal, social o cultural? </li></ul><ul><li>S’incorporen, s’usen i es treballen, instruments bàsics procedents d’altres matèries com llengua i matemàtiques? </li></ul><ul><li>S’incorporen o s’estableixen relacions amb continguts rellevants d’altres matèries? </li></ul><ul><li>Sobre l’estratègia didàctica </li></ul><ul><li>S'aborden problemes i fets de la vida real, fins i tot les seves implicacions socials? Es tracten qüestions d’actualitat? </li></ul><ul><li>A l’inici de la unitat, seqüència o bloc d’activitats, es planteja alguna pregunta, debat, cas o testimoni? </li></ul><ul><li>L’estratègia didàctica contempla que l’alumnat elabora, estructura i organitza informació, de forma individual i/o col·lectiva? </li></ul><ul><li>  En la unitat, seqüència o bloc d’activitats, es contempla que l’alumnat apliqui els aprenentatges desenvolupats? </li></ul><ul><li>L’aplicació d'allò que s'aprèn es proposa en contextos i situacions noves? </li></ul><ul><li>Sobre les estratègies d’aprenentatge i la gestió </li></ul><ul><li>de l’aula </li></ul><ul><li>Hi ha oportunitat perquè l'alumnat treballi en parella, petit grup, grup cooperatiu...? </li></ul><ul><li>S’estimulen les discussions entre l'alumnat per prendre decisions o per anticipar, compartir, elaborar o sintetitzar aprenentatges ? </li></ul><ul><li>L’alumnat té ocasió de planificar algun procés, de decidir sobre algun recurs o sobre alguna de les accions que cal fer per aprendre? </li></ul><ul><li>Es contemplen activitats en les que l’alumnat explica i comparteix amb els companys el què ha après i els processos que ha seguit per aprendre? </li></ul><ul><li>Sobre l’avaluació </li></ul><ul><li>S’expliciten els criteris d’avaluació? En el seu cas, es preveu que l’alumnat es mantingui actiu en aquesta explicitació? Hi ha alguna activitat orientada a l’apropiació dels criteris d’avaluació per part de l’alumnat? </li></ul><ul><li>Es contemplen pràctiques que afavoreixen la implicació de l’alumne en l’avaluació del seu procés d’aprenentatge, de forma individual (autorregulació), compartida amb ela companys (avaluació mútua) o amb el seu professor o professora (coavaluació)? </li></ul>

×