Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12 bases del_curriculum

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

12 bases del_curriculum

 1. 1. Les bases del desplegament del currículum per competències Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències
 2. 2. Competències Bàsiques <ul><li>Les finalitats educatives en termes competències s’assoleixen a partir dels continguts. </li></ul><ul><li>Els continguts canvien quan canvia el referent científic i/o cultural, en canvi les competències són més estables i possibiliten aprendre al llarg de la vida. </li></ul>Continguts <ul><ul><li>Capacitat d’utilitzar </li></ul></ul><ul><ul><li>coneixements i habilitats </li></ul></ul><ul><ul><li>de manera transversal i </li></ul></ul><ul><ul><li>interactiva en contextos i </li></ul></ul><ul><ul><li>situacions diversos </li></ul></ul>per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana . conceptes procediments actituds, valors i normes Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
 3. 3. DESENVOLUPAMENT PERSONAL SOCIAL, PROFESSIONAL SABER CONÈIXER SABER FER SABER SER SABER CONVIURE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES O SITUACIONS REALS I CONTEXTUALITZADES <ul><li>CONEIXEMENTS </li></ul><ul><li>Conceptuals </li></ul><ul><li>Procedimentals </li></ul><ul><li>Actitudinals </li></ul>Ensenyar a transferir Per al Morfosintaxi Estructurar un discurs coherent Defensar el propi punt de vista en un debat Diversitat cultural Com són les persones del nostre entorn? Actuar segons els valors democràtics: respectar, cooperar, conviure... Proporcionalitat Calcular el % Valorar si un article està realment rebaixat Proteïnes, greixos, hidrats carboni Elaborar una dieta equilibrada Tenir hàbits d’alimentació saludables Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
 4. 4. El currículum ha de garantir que en acabar l´educació obligatòria tot l’alumnat tingui un bon domini de certes competències COMPETÈNCIES COMUNICATIVES 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 2. Competències artística i cultural COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Competència matemàtica 5. Competència d’aprendre a aprendre COMPETÈNCIES PERSONALS 6. Competències d’autonomia i iniciativa personal COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 8. Competència social i ciutadana Referents clau per al desplegament del currículum per competències: TRANSVERSALITAT, FUNCIONALITAT, AUTONOMIA Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
 5. 5. <ul><li>TRANSVERSALITAT: </li></ul><ul><li>Entesa com el criteri per a seleccionar continguts i opcions metodològiques per tractar-los en contextos globals i de forma interdisciplinària entre àrees </li></ul>FUNCIONALITAT: Entesa com el criteri per establir opcions metodològiques que fomentin l’aplicació dels aprenentatges en diferents situacions i contextos reals, concrets i propers a l’alumnat AUTONOMIA DE L’ALUMNAT: Entesa com el criteri per establir opcions metodològiques que fomentin la comunicació d’objectius, el protagonisme de l’alumnat, la gestió dels errors i la coresponsabilitat en l’avaluació en les activitats d’ensenyament/aprenentatge Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
 6. 6. Finalitats del currículum competencial Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
 7. 7. Currículum DECRET 143/2007 A rticle 6 6.1 S’entén per currículum de l’educació secundària obligatòria el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’aquesta etapa. 6.2 Per a cada matèria, aquest Decret determina els objectius, per a tota l’etapa, així com els continguts i criteris d’avaluació en els diferents cursos. 6.3 Els centres educatius desenvoluparan i completaran el currículum d’educació secundària obligatòria. El currículum elaborat pel centre formarà part del seu projecte educatiu. Cada centre educatiu haurà de concretar, desenvolupar i completar el currículum: <ul><li>prenent en consideració els principis educatius del propi centre, l’origen ètnic i social del seu alumnat, la vinculació amb el seu entorn, </li></ul><ul><li>adoptant els mètodes pedagògics més adients amb els seus plantejaments educatius, que no podran desestimar els aspectes normatius. </li></ul>El currículum elaborat pel centre formarà part del seu Projecte Educatiu. Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
 8. 8. Estructura del currículum Les matèries són camps isolats amb alguna interconnexió Les matèries són instruments de referència per desenvolupar i assolir les competències bàsiques Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
 9. 9. Objectius del sistema educatiu, estratègies d’actuació i desenvolupament de competències Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
 10. 10. Model didàctic Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010
 11. 11. Transmissió i reproducció del coneixement Reconstrucció compartida del coneixement Escoltar copiar Treballar individualment en silenci parlar Treball cooperatiu preguntar discutir contestar Mòdul 4: Gestió del Currículum per competències curs 2009-2010

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

922

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×